Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CE E SAU CE NU E, CRIZA? - REPORTAJ DE VIOREL BAETU
CENTRUL DE STUDII ŞI INSTRUIRE PENTRU PROMOVAREA PRODUCŢIEI MICILOR GOSPODĂRII, A COMERŢULUI RURAL ŞI RECONSIDERAREA MEŞTEŞUGURILOR TRADIŢIONALE
GH. MANEA -DINCOLO DE ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ?
GH. MANEA - CONTINUARE- AGRICULTURA ÎN ZONA DE CÂMPIE
CONSOLIDAREA MICII GOSPODARII RURALE
SE LANSEAZĂ EDITURA NOASTRA ON-LINE
SPAŢIUL CARPATO-DANUBIAN ÎNCEPE A FI RECUNOSCUT CA UNUL DINTRE LEAGĂNELE ANTROPOLOGICE
Premiul „Grigore C. Moisil” pentru acad. GHEORGHE PĂUNPREMIUL „GRIGORE C. MOISIL” PENTRU ACAD. GHEORGHE PĂUN
CÎŞTIGĂTORII CONCURSULUI NAŢIONAL DE FIZIOLOGIE „NICOLAE C. PAULESCU”
UN MEMORIU PRIVIND PREOCUPAREA PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI:
COMUNICAT DE PRESÃ AL PRIMÃRIEI CHIŞINÃULUI
PRIMARIA CHISINAU - DECLARATIE DE PRESA A PRIMARULUI DORIN CHIRTOACA
O INIŢIATIVÃ A ALIANŢEI FRANCEZE DIN CHIŞINÃU
UN MARE SAVANT ROMÂN FIU AL BASARABIEI
ACADEMICIANUL MIHAI CIMPOI VA PREZINTA POETUL CARE SEMNEAZA CU UN SINGUR NUME
POEME DE TRAIANUS (TRAIAN VASILCĂU)
CRISTINA OPREA: ICOANA - PUNTE ÎNTRE PĂMÂNT ŞI CER
VALERIA PETER PREDESCU
VĂ OFERIM DOUĂZECI DE FILME DOCUMENTARE CELEBRE CU SUBTITRAREA LOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CHIPUL POETULUI (CEZAR IVANESCU) DE IOANA GRECEANU
MELANIA CUC PREZINTA VERSURI DE VASILE URSACHE
VALERIU CUSNER PREZINTA VERSURI DE IONUT CARAGEA
OCTAVIAN CURPAS PREZINTA VERSURI DE CORINA LUPU
CONSTANTIN MĂLINAŞ PREZINTĂ VERSURI DE GEORGE ROCA
MULTIDISCIPLINARITATE, INTERDISCIPLINARITATE, TRANSDISCIPLINARITATE IN STIINTA CLASICA SI CONTEMPORANA DE SORIN BAICULESCU
ROMANUL« ISUS » DE EUGEN COJOCARU PREZENTAT DE MIRCEA POPA
LIERATURA ON LINE:
PAGINA A PATRA

 Cristina OPREA ,,ICOANA - PUNTE ÎNTRE PĂMÂNT ŞI CER"

Putem privi icoana prin două unghiuri, unul este cel al venerării sale ca obiect de cult, iar cel de-al doilea este cel de ordin estetic, ca operă de artă. Pe teritoriul României coexistă două tipuri de icoane: icoanele pe sticlă si cele pe lemn. Această tipologie este aleasă în funcţie de materialele folosite şi de tehnica abordată de către artist, în realizarea acestora.

În ceea ce priveşte icoana pe sticlă, se presupune că ar fi apărut în secolul al XVII-lea, existând însă dovezi vizuale abia din secolul al XVIII-lea. În această perioadă s-au dezvoltat centre de prelucrare a sticlei – materialul principal. Primele modele sau ,,izvoade” au fost xilogravurile. În această tehnică grafică, a gravării în lemn, s-au realizat primele icoane, dar fiind imprimate pe hârtie, un material perisabil, meşterii – ţărani au dorit să transpună imaginile respective pe suporturi mai rezistente, adică pe sticlă. Trebuie menţionat că icoanele pe sticlă sunt de factură tradiţională, adică au fost desenate şi pictate de meşteri populari. Primele icoane au fost pictate în alb-negru, deoarece aşa erau executate şi xilogravurile.

Ulterior ţăranul nostru iubitor de culoare, după cum atestă costumele şi ţesăturile ce împodobeau casele tradiţionale, va picta aceste icoane, folosind culori pure, puternice. Tipul de compoziţie va fi repetitiv, fiindcă acele „izvoade” se moşteneau de la un iconar la altul, astfel, se poate afirma că exista un arhetip compoziţional. În general culorile folosite în pictură erau naturale, adică din plante, obţinute prin tehnici diferite, stăpânite de meşterii iconari.

Încetul cu încetul, pe teritoriul României apar mai multe centre sau ateliere (Şcheii Braşovului, Sebeş-Alba, Făgăraş, Sibiu, Ţara Bârsei, Nicula) unde se păstrează meşteşugul acesta, dar se folosesc noi elemente decorative  şi cromatice. Astfel că toţi cei ce doresc să studieze cu atenţie produsele acestor centre, adevărate şcoli de iconari, vor avea plăcerea să descopere atât similitudini dar şi deosebiri. Întrucât aceşti iconari proveneau din mediul rural, fiind oameni fără studii, care nu ştiau să scrie, greşeau sau omiteau anumite inscripţii în chilirică, de aceea, este greu de tradus azi, un anumit mesaj, sau numele unui sfânt.

Privite cu atenţie, descoperim că în cadrul aceleiaşi icoane, coexistă elemente de factură religioasă, ce se împletesc cu alte elemente prezente în legendele noastre populare. Aşa cum am menţionat, ţăranul iconar nu deţinea cunoştiinte de perspectivă sau de anatomie, de aceea figurile sunt pictate bidimensional.

Icoanele sunt alcătuite pe diferite teme, cele principale fiind: Fecioara cu Pruncul, Maica Îndurerată, Încoronarea Maicii Domnului, Naşterea Domnului Isus Hristos, Botezul lui Isus, Răstignirea, Învierea, iar cele secundare sunt icoanele ce înfăţişează figurile sau aspecte din vieţile anumitor sfinţi Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, Sfântul Haralambie, Sfânţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Sfântul Nicolae, Adam şi Eva şi Judecata de Apoi. Acest tip de icoană s-a transmis din generaţie în generaţie, până în zilele noastre, când o întâlnim pictată atât de cei ce provin din lumea laică, cât şi de cei care provin din lumea sacră a mănăstirilor noastre, atât călugări cât şi călugăriţe. Prin intermediul diferitelor expoziţii de factură internaţională, icoana românească pictată pe sticlă a pătruns în Occident, bucurându-se de aprecieri deosebite.

Icoana pe lemn este complet diferită faţă de icoana pe sticlă, atât din punct de vedere al materialului folosit – lemnul – cît şi al cromaticii abordate. Este mult mai veche, practic este menţionată în Biblie, când Isus dorind să-l ajute pe regele Abgar din Edesa, îi trimite un ştergar pe care îşi ştersere faţa rămânând imprimat pe acesta figura Sa. Istoria demonstrează că au existat perioade de evoluţie, dar şi de involuţie cum a fost cea din sec VIII e.n., când au fost interzise reprezentările sfinţilor şi ale Mântuitorului şi a Maici Sale, perioadă  numită  iconoclasm.

Spre deosebire de tabloul iconografic pe care l-au oferit artiştii secolelor XI – XVII, pictorii de icoane de tip bizantin, au respectat şi menţinut în tot acest timp, un canon (capul sfântului reprezentat în icoană luat ca unitate de măsură se cuprinde în trup de 11 ori). Orice element ce apare în compoziţia icoanei nu este aşezat întâmplător, deoarece are dublu rol – semn grafic şi simbol. Apar şi înscrisuri ale numelor sfinţilor sau ale Mântuitorului, ale Maicii Domnului, în greacă sau o altă limbă, în funcţie de locul de unde provine icoana.

Pentru că icoana este o reprezentare a sfinţeniei, a frumuseţii spirituale, nu trebuia să ispitească prin figurile personajelor, prin peisaj, şi de aceea întâlnim o cromatică plină de substrat şi un desen mai mult schematic. Figurile erau pictate în nuanţe de brunuri, tocmai pentru a ne readuce aminte că am fost creaţi din pământ şi tot acolo ne întoarcem. Veşmintele nu evidenţiază trupurile, deoarece ele acoperă suflete şi prin culorile folosite – culori simbol, ne vorbesc despre aceste lucruri. Arhitectura ce apare în planul doi al icoanei foloseşte tipul de perspectivă inversă.

Fondul la mai toate icoanele este auriu. De ce auriu? Pntru că prin ntermediul icoanei omul primeşte o lumină ce îl poate duce pe drumul credinţei. Tot acest fond auriu este semnul pentru viaţa veşnică, un semn al spiritualităţii, al transcendenţei. După cum se poate observa, icoanele, atât cele pe sticlă cât şi cele pe lemn nu fac altceva, decât să concretizeze dorinţa omului de al cunoaşte pe Dumnezeu, de a i se adresa prin rugăciune şi de a primi răpunsuri.

Icoana reprezintă de fapt o punte între Pământ şi Cer.

                                                                                                                                                                                     Cristina OPREA

                                                                                                                                                                             Craiova, Aprilie 2009

  Moartea unui Artist

Inima  artistului Valeria Peter Predescu  nu a mai făcut faţă lumii prin care ne purtăm,  muritori, paşii. Valeria cântă  de acum încolo, în corul îngerilor. Am cunoscut-o ca artist, ca om, ca prietenă şi simt că trebuie să vorbesc despre mea, să mărturisesc din ceea ce ea a fost şi dincolo de luminile rampei.
Am scris o carte cu şi despre Valeria, DESTIN, era în urma cu şapte ani. Recitesc din paginile  cărţii şi constat că nimic nu s-a schimbat între timp. Valeria Peter Predescu este aici!
Cum ne-am cunoscut?  Într-o relaţia artist-jurnalist. Pe atunci nu ştiam multe despre folclor şi etnografie. Nu eram împătimită de melosul popular, ba, nu aveam nici cea mai vagă cultură muzicală şi nu-i cunoşteam decât în parte repertoriul. De unde se pornise , atunci, dorinţa mea, de-a intra şi cerceta pe viu Viaţa şi Cântarea Valerei Peter Predescu?
Nu realizam că dam buzna , cu uneletele meoe de scriitor, într-o galaxie nouă, deschideam lada de zestre a unei celebrităţi în materie de folclor, a unei voci distincte din palmaresul marilor scene româneşti. Ideea deja fascina.
Valeria era punctul dintre minte şi inimă în care se interferează Viaţa cu Arta, Familia cu Scena, Tristeţea cu Bucuria, Naşterea cu Moartea...
Când am văzut-o pentru prima dată în carne şi oase, dincoace de luminile scenei, mi s-a părut a fi o lebădă rătăcită într-un cârd de gâşte domestice, Era mai aletminteri decât celelalte persoane din adunarea aceea, una mondenă, era vie, majestoasă, modestă, fragilă şi puternică...Toate acestea erau într-un singur trup de femeie. Nimbul celebrităţii îi ilumina clar fiinţa pământeană.
 Cum avem să văd  şi mai târziu, Valeria ştia să râdă frumos, fără reţinere şi fără forţare. Valeria era conştientă de valoarea ei artistică dar nu profita de celebritate în mica noastră urbe din Transilvania. Valeria venea dintr-un spaţiu în care munţii, ca în basme, se bat capete în capete şi apa vie curge ca laptele.  De la Telciul Năsăudului, un sat în care s-a desăvârşit ca artist, femeie şi mamă. Nu s-a îndepărat niciodată de Telciu aşa cum nu s-a îndepărtat de cântările sale.
 În zilele în care am fost , cu Valeria, la Telciu, pe Valea Dragostei, pentru documentare, în vederea pregătirii cărţii pe care am scris-o în lunile următoare, am relizat afinitatea extraordinară care exista, dincolo de viaţă şi moarte, între Valeria şi mama ei, Leonora, mama ei care plecase din lumea noastră mult prea devreme. Am urcat cu Valeria, dealul cimitirului. Era într-o zi de toamnă ca unsă cu miere. Valeria ducea în mână un mănunchi de tufănele uşor cupite de brumă.Le-a aşezat lângă crucea de piatră. A aprins lumânarea. Bătea un vât subţire şi lumina aia i se stinse în mână... Am coborât între oameni. Telcenii o salutau, o iubeau nu ca pe o doamnă,  artistă celebrlă, o simnţeau aproape şi vedeau în ea şi ţăranca destoinică.
Apoi, la căsuţa, atat  amintită în cântările sale, Valeria mi-a arătat cu mândrie lăzile de zestre. Pline de covoare, cămăşi şi feţe de masă, toate ţesute sau cusute de mîinile sale şi ale mamei Leonora.
,, Când am văzut-o ultima dată pe mama, mă grăbeam să ajung la Bistriţa. Urcam în maşină. Mama mi-a făcut cu mâna din poartă. Am oprit. I se năzărise că… am plecat să  mă asigur că am închis portierele. Nu-i venea să mă lase să plec. Cred ca avea un semn că mă vedea pentru ultima oră.,,
Acum , mama Leonora e liniştitiă. Fata ei dragă e lângă ea, în Cer, lângă îngeri.
  Au trecut şapte ani de atunci. Au trecut doar câteva zile de când am văzut-o şi eu, pe Valeria, pentru ultima oară.
 Eram în tren, la vagonul de dormit, la ora 5 dimineaţa. Trenul se apropia de Gara de Nord. Amândouă ne pregăteam, adunam bagajele. Ne aştepta Bucurestiul cu problemele încă unei zilei. Am schimbat zâmbete, surîsuri obosite după o noapte lungă de călătorie.
,, Ai grija de tine!,, mi-a zis, cum zicea mereu cand  ne intersecatm pe străzile Bistriţei.
,, Şi tu!,, i-am replicat, la care Valeria mi-a înşirat programul ei dens, pe care în avea în Bucuresti. Repetiţii, repetiţii şi emsiuni in direct... Nu avea pentru odhina nici un ceas.
 Trenul oprise. Lumea cobora pe peron.Viaţa ne grăbea. Ne-am făcut semne fugare ,, pupici,, şi ,, la revedere,,. Nu ştiam că de fapt, era :Adio !
Mai am în imagine surâsul ei frumos pe faţa obosită, puţin palidă. O Valerie, o prietenă bună, pe care o voi purta mereu în amintire aşa cum a fost. Om şi Artist.
În realaţia de prietenie dintre noi, Valeria a fost femeia puternică, eu eram fragila, şi mereu căutam şi găseam în ea o vorbă de încurajare, un motiv să mai fac un pas, încă un pas în misiunea pentru care Dumnezeu ne-a trimis pe pământ. Acum, fără ea, scormonesc în maldărul de amintiri comune după firimitura de curaj de a ... mai face un pas, încă unul...
Pentru mine, Valeria   mai este aici, doar Lumea Folclorului Românesc este în doliu!

Adio, Vali Petre Predescu!
 
                                                                                                                                                                                                 Melania Cuc

 VĂ OFERIM DOUĂZECI DE FILME DOCUMENTARE CELEBRE
CU SUBTITRAREA LOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ


Pentru a le viziona, puteti sa va alegeti câte unul din lista de mai jos  şi să accesaţi respectiva adresă internet.


>  1. GREGG BRADEN -- TREZIREA LA PUNCTUL 0–subtitrare RO
>
> http://video.google.com/videoplay?docid=-19789395453285455&hl=ro
>
>  2. Terence McKenna - Unda temporala Zero (Time Wave Zero)
> – subtitrare RO
> http://video.google.com/videoplay?docid=4572494596865618471&q=source%3A005780390453142234702&hl=en
>

>  3.. Curgerea Timpului (The Flow of Time) – subtitrare RO
> http://video.google.com/videoplay?docid=4442789195330261151&q=source%3A007328761071933158259&hl=en
>
>
>  4. DAVID BRUCE HUGHES - Singularitatea in Matrice –
> subtitrare RO
> http://video.google.com/videoplay?docid=-7829765266827309417&hl=ro
>

>  5. PUTEREA NESTIINTEI - ECKHART TOLLE– subtitrare RO
> 1-
> http://video.google.com/videoplay?docid=8027530302398191157&hl=ro
> 2-
> http://video.google.com/videoplay?docid=-2156272969604426727&hl=ro

>    6. RENUNTAREA LA GAND - ECKHART TOLLE -  – subtitrare
> RO
> 1-
> http://video.google.com/videoplay?docid=5029819718138348522&hl=ro
> 2-
> http://video.google.com/videoplay?docid=7664083368666504981&hl=ro
>

>  7.. ECKHART TOLLE - Cel mai profund adevar al existentei
> omensti - (The Deepest Truth in Human Existance) –
> subtitrare RO 
> http://video.google.co.uk/videoplay?docid=4016308133714865362&q=source%3A007105360674366056982&hl=en
>

>  8. ECKHART TOLLE - Să Aducem Liniştea În Viaţa De Zi
> Cu Zi – subtitrare RO
> http://video.google.com/videoplay?docid=-5228067751325997793&hl=
>   
>  9. ECKHART TOLLE - Invitat la Oprah Winfrey (EP. I si II)
> – subtitrare RO 1-
> http://video.google.com/videoplay?docid=-635645958334676030&hl=ro
>
> 2-
> http://video.google.com/videoplay?docid=-5158832157432060496&hl=ro
>   
>  10. OSHO - Osho - Fii Nemişcat şi Cunoaşte (Partea a
> 6-a) – subtitrare RO
> http://video.google.co.uk/videoplay?docid=6143120068515729396&hl=ro
>

>   
> 11. CHAKRELE SI ILUMINAREA – subtitrare RO
> http://video.google.com/videoplay?docid=-6592361923195805512&ei=DF6ySe3eLJWG2wLC5Oz9Aw&q=documentar+ROMANA
>   
>    12. Viata lui Buddha (The Life of Buddha) – subtitrare
> RO
> http://video.google.com/videoplay?docid=2501597142783006820&q=source%3A008715925024300045418&hl=en
>     
>
> 13. YOGHINI DIN TIBET – subtitrare RO   
> http://video.google.com/videoplay?docid=3925149920619341559&hl=ro
>
> 14. SPAŢIUL SPIRITULUI - O Călătorie În Conştiinţa
> Dvs.  – subtitrare RO 
> http://video.google.com/videoplay?docid=-7742769803821402524

>  15. VIATA DUPA MOARTE (un documentar  foarte
> interesant...) – tradus  RO
> http://www.trilulilu.ro/petreradu1/1bcfb2ce4b1099 
>
> 16. ENQUÊTE SUR LE MONDE INVISIBLE– subtitrare RO 
> http://video.google.co.uk/videoplay?docid=7212621908026543452&q=source%3A007105360674366056982&hl=en

>  17. NEALE DONALD WALSCH - Teama, Spaima si Frica –
> subtitrare RO
> http://www.youtube.com/watch?v=v6bjLsQP9_E&feature=channel_page
>
> 18. Jocurile Mintii - O privire critica (The Critical Eye)
> – subtitrare RO 
> http://video.google.com/videoplay?docid=3956415515006717149&q=source%3A005456774390830585580&hl=en
>

> 19. DESPRE SUGESTII, HIPNOZA, TELEPATIE – subtitrare RO
> http://video.google.com/videoplay?docid=9140745937999739713&ei=71-ySaOaH5mI2gKD9dD9Aw&q=documentar+ROMANA
>   

> 20. Efectul PLACEBO in spiritualitate (fragment) –
> subtitrare RO 
> http://video.google.co.uk/videoplay?docid=945381809196471154&q=source%3A003294206207358189222&hl=en

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971