Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SPERANŢA E ÎN TINERI? Liviu ANTONESEI
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA-continuare I
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA-continuare II
ADDENDA LA STUDIUL DE MAI SUS
MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC
ZIUA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE
NOTĂ EXPLICATIVĂ
EXPUNERE DE MOTIVE
AVIZUL CONSILIULUI LEGISLATIV
PROIECT DE LEGE
ECOURI DIN ŢARĂ
ROMÂNIA, EUROREGIUNEA ŞI ACEASTĂ ZONĂ A OMENIRII
CORNELIU LEU LA 77 DE ANI
CENTENAR CONSTANTIN NOICA
CENTENAR CONSTANTIN NOICA - continuare I
CENTENAR CONSTANTIN NOICA - continuare II
GEORGE ANCA ŞI ÎMPĂTIMIREA LUI LITERARĂ PENTRU FILOSOFIE
SCRIITORI ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE - GRUPAJ REALIZAT DE GEORGE ROCA
DIALOG CU LUCIAN HETCO - OCTAVIAN CURPAŞ
BRENDUL MULT DORIT - CORNELIU LEU
POEZIA LUI TRAIANUS - Adrian BOTEZ
ACTIVISMUL SOCIAL ESTE O CRIMĂ? - Ghenadie BREGA
INTERVIU CU DR. GHEORGHE DRĂGAN - George ROCA
AUTOR NECUNOSCUT
Curat folclor, fără să ştim cine-i culegătorul
STUDIU CULES IN ETER - DANIEL DRĂGAN
SPICUIRI DE Dan Ghelase
MIGDALE DULCI- AMARE” DIN REVISTA ACOLADA
DAN GHELASE
PAGINA A DOUA

 Ziua naţională a limbii române

ZIUA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

Vă prezentăm demersurile oficiale de până acum  

MISCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC 

Către
COMISIA DE CULTURĂ, ARTE, MASS MEDIA
a Camerei Deputaţilor – Parlamentul României

MEMORIU
Privind
SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

 

Domnule Preşedinte, Domnilor Deputaţi membri ai Comisiei,

 Avem onoarea să Vă aducem la cunoştinţă faptul că, din iniţiativa organizaţiei noastre pe care o descriem în raportul concluziv anexat, anul acesta, într-o reţea formată din întruniri publice locale şi legături comune bazate pe internet, în multe localităţi din ţară şi în comunităţi ale românilor de pretutindeni, au avut loc pentru prima oară manifestări prilejuind SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE.
 Anvergura lor, oficializarea lor prin Hotărâri ale Consiliilor Locale, caracterul evocator, sărbătoresc, de comunicare ştiinţifică, analiză istorică sau adunare populară cu entuziaste programe artistice sunt descrise în acelaşi raport concluziv, reieşind cu evidenţă atât interesul cu care propunerea noastră a fost întâmpinată şi pusă imediat în practică  de populaţia românească din ţară şi străinătate, cât şi nevoia pentru viitor a oficializării acestei Sărbători prin formele legislative de rigoare.
 Fapt pentru care, cu onoare, ne adresăm Comisiei pentru Cultură, Arte, Mass Media a Camerei Deputaţilor solicitând bunăvoinţa de a se însuşi şi trimite  spre votul plenului o propunere legislativă privind INSTITUIREA SĂRBĂTORII NAŢIONALE A LIMBII ROMÂNE in scopul ideii de unitate prin limbă a tuturor aspiraţiilor de simţire românească.

 Menţionăm că această sărbătoare este marcată oficial, an de an,  în comunităţile româneşti din Basarabia şi Bucovina iar, la alte popoare vorbitoare ale unei limbi comune, au căpătat de multă vreme pregnantă tradiţie unele manifestări cunoscute cum sunt Zilele Francofoniei, Sărbătorile legate de Commonwealth-ul Britanic, Zilele Culturii Hispanice, Manifestările comune ale celor de limbă arabă, Manifestări de limbă germană ale unor universităţi din Germania, Elveţia şi Austria, Simpozionul limbilor altaice, etc... Sau, ca exemple chiar din vecinătatea noastră: Colocviul comun al limbilor tiurcice organizat de Turcia şi, binecunoscută prin amploarea şi eficienţa ei, Ziua Mondială a Maghiarilor care a devenit tradiţională prin manifestările de unitate subliniate de maghiarii din întreaga lume.

 Având onoarea să Vă informăm că manifestările fără suport oficial pe care le-am organizat anul acesta pornesc dintr-o Hotărâre votată într-un for naţional neguvernamental care este Consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate si au fost susţinute de zeci de publicaţii şi ONG-uri din ţară şi din lume, că au avut ecouri memorabile atât prin adunările şi sărbătoririle din ţară şi străinătate, prin contribuţia unor însemnate personalităţi culturale româneşti de pretutindeni, prin reţeaua internet care s-a constituit acoperind sute de localităţi din ţară şi multe comunităţi din străinătate, cât şi prin Hotărâri oficiale ale unor Consilii Locale de a institui deja pe teritoriul lor Sărbătoarea Limbii Române şi a o înscrie în calendarul local,

 Vă rugăm, Stimate Domnule Preşedinte şi Stimaţi membri ai Comisiei să Vă însuşiţi propunerea noastră procedând la formele prin care Sărbătoarea Naţională a Limbii Române să fie instituită prin Lege.

 În ceea ce ne priveşte, Vă informăm că, prin legături cu tot mai multe localităţi şi comunităţi româneşti, cu tot mai multe publicaţii cultural-sociale de limba română, cu tot mai multe personalităţi culturale şi lideri de opinie, noi amplificăm chiar în aceată perioadă ecourile primei sărbătoriri pe care am organizat-o şi primim tot mai multe hotărâri de însuşire a ei de către Consiliile Locale şi Consiliile unor importante organizaţii neguvernamentale. Ca iniţiatori, ne angajăm în acelaşi timp ca, dacă Legea pe care Veţi avea bunăvoinţa să o propuneţi spre vot şi promulgare, va prevedea şi contribuţia organizaţiei noastre care este recunoscută de utilitate publică prin Hotărâre de Guvern, să facem toate eforturile, să mobilizăm toţi membrii filialelor noastre, să întărim reţeaua de organizaţii neguvernamentale din care facem parte, să impulsionăm, să susţinem şi să animăm sărbătorirea an de an în judeţe, localităţi şi comunităţi româneşti, în aşa fel încât ea să devină una dintre cele mai mari sărbători populare ale românilor şi să se impună în tradiţie.

Cu toată încrederea în atenţia pe care ne-o Veţi acorda,
Corneliu LEU
(preşedinte)

 NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind stabilirea datei calendaristice pentru
Sărbătoarea Naţională a Limbii Române


- Am pornit de la faptul că, existând la 31 august într-un stat locuit de români (Republica Moldova) sărbătoarea „Limba noastră cea română”, de asemeni în două regiuni din alt stat, locuite tot de români (Bucovina ucraineană şi raioanele dunărene), precum că şi alte comunităţi (Timoceni, Banatul sârbesc, Debreţin) au preluat această tradiţie, noi nu am propus prima dată o zi, ci o perioadă: 29 -31 august.

- Am ezitat să propunem aceeaşi zi – 31 august, spre a nu fi acuzaţi de ingerinţă la o sărbătoare a românilor care sunt cetăţeni ai altui stat. Şi am pornit de la faptul că, în ziua de 29 august 1989, în România au fost multe ecouri, televiziunea, radioul şi o parte a presei semnalând evenimentele de la 27 august din Chişinău, când scriitorii au mobilizat prima dată populaţia spre a-i obliga pe deputaţi să voteze limba română ca limbă de stat.

- 27 august a fost o zi de speranţă la Chişinău, care a avut – cât s-a putut în acea vreme – ecoul din 29 august de la noi. Deputaţii de la Chişinău au ezitat şi, atunci, populaţia a fost din nou mobilizată pe 31 august când, sub presiune populară, s-a şi votat. Deci, perioada este 27 – 31 august, cu primul ecou în România la 29 august.

- În primii câţiva ani după 1989, „Limba noastră cea română” a fost cea mai mare sărbătoare din Basarabia. Apoi, a fost scoasă din calendarul oficial rămânând doar o sărbătoare populară, mereu boicotată de adversarii ei


- Noi ne-am gândit la ziua de 29 august ca referire la reacţiile Bucureştiului şi evocare a lor. În plus, este o zi de la sfârşitul vacanţei, când mulţi români din străinătate sunt încă acasă şi pot participa la Sărbătoare, într-un sentiment de frăţietate, în localităţile lor de baştină.

 

 
 

 Informându-vă că, până în prezent, 40 de localtăţi din România au publicat Hotărâri ale Consiliilor Locale privind sărbătorirea pe teritoriul lor a Zilei Naţionale a Limbii Române, plus o serie de organizaţii neguvernamentale care şi-au trecut acest eveniment in calendarul activităţilor lor, vă supunem atenţiei câteva documente care ilustrează aceasta:

 

      nr.  42 din 28 august 2008
privind însuşirea propunerii efectuată de către Fundaţia „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC pentru proclamarea zilei de 29 august ca Ziua limbii române

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de propunerea Consfătuirii Naţionale a Intelectualilor de la Sate: „La fel cu însemnătatea anului 1848 pentru istoria românească a următoarelor două secole, anul 1989 a culminat cu evenimentele eliberării noastre din Decembrie, tocmai pentru că a fost pe tot parcursul său un an frământat de mişcări de emancipare românească manifestate în diverse moduri. El merită o notare specială şi, prin stabilirea conjugării mai multor aniversări, printre care cea propusă de noi sărbătorind cu toţii ZIUA LIMBII ROMÂNE, îi vom acorda întreaga însemnătate, ca un prag de conştiinţă românească ce vine a se afirma în faţa chemărilor de iluminare democratică ale secolului al douăzecişiunulea…”,

apreciind imperativ necesară adoptarea unei legi privind proclamarea zilei de 29 august ca Ziua limbii române care să complinească celelalte legi prin care s-au proclamat unele zile care marchează simbolurile naţionale, respectiv:
a) 1 Decembrie - Ziua naţională a României, potrivit art. 12 alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) 26 iunie - Ziua drapelului naţional, proclamată prin Legea nr. 96/1998;
c) 29 iulie - Ziua imnului naţional al României - Deşteaptă-te, române,
simbol al unităţii Revoluţiei Române din anul 1848, proclamată prin Legea nr. 99/1998;
d) Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, Ziua Înălţării Domnului Isus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti, proclamată prin Legea nr. 379/2003,

luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3833 din 28 august 2008;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr. 3833 din 28 august 2008;
c) precum şi de raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BĂI adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se însuşeşte propunerea efectuată de către Fundaţia „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC pentru proclamarea prin lege a zilei de 29 august ca Ziua limbii române, precum şi se aprobă cooperarea cu această fundaţie în vederea realizării în comun a unor acţiuni privind promovarea acestui deziderat.
(2) Se propune ca marcarea Zilei limbii române să fie efectuată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei limbii române, în perioada 29 - 31 august.
Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vulcana-Băi şi prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Vulcana-Băi care se păstrează la Biblioteca Publică Comunală „Grigore ALEXANDRESCU” Vulcana-Băi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.vulcanabai.ro.”.
(2) De asemenea, prezenta hotărâre se înaintează, prin grija primarului comunei, Fundaţiei „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC, cu sediul în municipiul Bucureşti, bulevardul Dacia, nr. 126, sectorul 2.

                                                                                                                                                            Contrasemnează
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     Secretarul Comunei
Nadia-Alina DUMITRESCU                                                                                                                 Dionisie BURCĂ

 

 

HOTÃRÂRE
Privind însuşirea propunerii de proclamare prin lege a zilei de 29 august ca ,,Ziua Limbii Române “
Consiliul Local ala oraşului Mizil,


Având în vedere expunerea de motive a Primarului oraşului Mizil; şi propunerea Fundaţiei ,,Episcopul Grigorie LEU – MIŞCARE PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC” de proclamare a zilei de 29 august ca Ziua Limbii Române:
În conformitate cu prevederile art.45, al (1) din Legea admnistraţiei publice locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
Luând act de propunerea Consfãtuirii Naţionale a Intelectualilor de la Sate ,,La fel cu însemnãtatea anului 1848 pentru istoria româneascã a urmãtoarelor douã secole, anul 1989 a culminat cu evenimentele eliberãrii noastre din Decembrie, tocmai pentru cã a fost pe tot parcursul sãu un an de frãmântat de mişcãri de emancipare românescã  manifestate în diferite moduri. El meritã o notare specialã şi, prin stabilirea conjugãrii mai multor aniversãri, printre care cea propusã de noi sãrbãtorind cu toţii ZIUA LIMBII ROMÂNE, şi vom corda întreaga însemnãtate, ca un prag de conştiinţã româneascã ce vine a se afirma în faţa chemãrilor de iluminare democraticã ale secolului al douãzecişiunulea...”
Apreciind imperativ necesarã adoptarea unei legi privind proclamarea zilei de 29 August ca Ziua limbii române care sã complineascã celelalte legi prin care s-au proclamat unele zile care marcheazã simbolurile naţionale, respectiv: 1 Decembrie – Ziua Naţionalã a României, potrivit art.12, al(2) din Constituţia României republicatã; 26 iunie – Ziua drapelului naţional, proclamatã prin Legea nr.96/1998, 29 iulie – Ziua imnului naţional al României – Deşteaptã-te române, simbol al unitãţii Revoluţiei Române din anul 1848, proclamatã prin Legea nr.99/1998; 8 decembrie – Ziua Constituţiei României, proclamatã prin Legea nr. 120/1995; Ziua Eroilor, sãrbãtoare naţionalã a poporului român, cea de-a patrusprezecea zi de la Sfintele Pşti, Ziua înãlţãrii Domnului isusu Hristos, potrivit tradiţiei româneşrti, proclamatã prin Legea nr.379/2003;
Ân temeiul Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicatã ân 2007, adoptã prezenta:
HOTÃRÂRE
Art.1.Se însuşeşte propunerea efectuatã de cãtre Fundaţia ,,Episcopul Grigorie LEU – MIŞCARE PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC” pentru proclamarea prin lege a zilei de 29 august ca Ziua limbii române şi se aprobã cooperarea cu aceastã fundaţie, în vederea realizãrii în comun a unor acţiuni privind promovarea acestui deziderat.
Art.2 Se propune ca marcarea Zilei limbii române sã fie efectuatã de cãtre autoritãţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestãri cultural – educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei limbii române în perioada 29-31 august.
Asrt.3 Prezenta hotãrâre se va comunica factorilor interesaţi prin grija referentului de specialitate din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local Mizil.

Presedinte de şedinţã,               Contrasemneazã,
CONSILIER                                 SECRETAR 

 Drãgan Mihai,                          Ştefan Marcel                                                                                              Mizil, 25.09. 2008


 

CENTRUL CULTURAL
„TUDOR GHEORGHE”
I Z B I C E N I

TOŢI ROMÂNII SUNT CHEMAŢI A SĂRBĂTORI
LAOLALTĂ CU FRAŢII LOR DIN BASARABIA
„ZIUA LIMBII ROMÂNE”
FĂCÂND DIN ACEASTA O SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ
 
SIMPOZIONUL CU TEMA:
„SĂRBĂTORIREA LIMBII ROMÂNE”
DUMINICĂ 31 AUGUST 2008 ORA 17.00 ÎN SALA
CENTRULUI CULTURAL „TUDOR GHEORGHE”

INVITAT SPECIAL : MAESTRUL  TUDOR GHEORGHE

   Simpozionul a fost deschis de către directorul Centrului Cultural cu mesajul „Să vă fie ziua bună vorbitori de limbă română”, după care s-a dat citire mesajului primit din partea preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, domnul Emil Drăghici.
    Primul invitat, cel care a deschis de fapt simpozionul a fost d-l prof. dr. Paul Matiu, directorul bibliotecii judeţene „Ion Minulescu”, făcând o prezentare amplă despre evenimentele din Republica Moldova, evenimente petrecute în anul 1989 şi după aceea.
    A urmat un cadru didactic ce a reprezentat clasele I-IV , d-l învăţător Stanciu Ciprian, care a avut discursul axat pe influenţele nefaste ale societăţii zilelor noastre asupra limbii române.
    Cel de-al treilea invitat a reprezentat învăţământul gimnazial, d-l profesor Zarcu Tudor care s-a referit la influenţele negative asupra limbii vorbite pe care o au cei din media, atât cea scrisă cât şi cea vorbită, prin folosirea neadecvată de termeni şi cuvinte, fapt extrem de dăunător pentru elevii al căror vocabular se află în perioada de acumulare.
   Următorul invitat a fost d-l profesor Purcea Gheorghe, care s-a referit în cuvântul domniei sale la o latură mai puţin mediatizată şi anume latura filosofică a literaturii române.
   Au mai dorit să transmită mesajul domniilor lor:
      - preşedintele  Consiliului Judeţean Olt, d-l Stănescu Paul
     - senatorul de Olt d-l Bobeş Marin
    - deputatul de Olt d-l Iordache Florin
  După discuţii a urmat un moment artistic prezentat de membrii Centrului cultural, moment  ce a constat în: recitare  poezii, cântece populare şi jocuri locale
  A urmat maestrul Tudor Gheorghe care a „plimbat” asistenţa de la începuturile limbii române scrise până în prezent exemplificând de fiecare dată prin cântec diferitele perioade ale evoluţiei limbii române, cuvintele fiind de prisos în a descrie atmosfera, electrizantă dealtfel, din sala centrului cultural.
   Totul s-a încheiat cu aplauze prelungite, auditoriul părăsind sala Centrului Cultural „Tudor Gheorghe” mai buni şi mai frumoşi decât erau la venire, părerea tuturora fiind că au participat la un eveniment înălţător, dătător de speranţe pentru o existenţă „onorabilă” a limbii române…
  După închiderea simpozionului publicul s-a deplasat în piaţa centrală a localităţii unde s-a desfăşurat „Festivalul berii”, eveniment organizat de   Consiliul local Izbiceni colaborator fiind concernul „URSUS”, la care au participat ansamblurile folclorice din localităţile: Izbiceni, Cezieni, Oporelu, Vişina având ca invitat special Ansamblul profesionist „Plaiurile Oltului” din Slatina.

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971