Anul 2015
Anul 2014 periodic nr. 1-3 4-6 | 7-9 | 10 |
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009
CAIETUL NR.10 AL GRUPULUI DE REFLECȚIE PRIVIND DEMOCRAȚIA REALĂ
Starea țării la final 2014- articole care circulă pe internet -
Convorbirile lui Corneliu Leu cu Florentin Popescu și aprecierile altora
ACTUALITATEA CULTURALĂ, LITERARĂ, EDITORIALĂ ȘI ARTISTICĂ - partea I: O Aniversare: FLORENTIN SMARANDACHE, Aniversare Jean Georgescu, Emil Lungeanu:Mai bine mai Terziu decât niciodată, Recenzii de Adriana Ghițoi, Octavian Constantinescu, Constantin Stancu, Paul Abucean. Ionuț Carage Despre: Adrian Botez, Ionuț Caragea, Irina Binder, „Dictatura proștilor” – o carte semnal de alarmă
ACTUALITATEA CULTURALĂ, LITERARĂ, EDITORIALĂ ȘI ARTISTICĂ - partea II- Un studiu de Adrian Botez despre CONFUCIANISMUL LUI IOAN SLAVICI
TREI DOAMNE ALE LITERATURII NOASTRE, TREI LOCURI ÎN LUME UNDE ELE SCRIU, ACEEAȘI SPIRITUALITATE CARE LE UNEȘTE:- MELANIA RUSU-CARAGIOIU;- FILOFTEIA BARBU-STOIAN;- VAVILA POPOVICI
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI- partea I
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI - partea II
PAGINA A DOUA

 

Starea țării la  final 2014- articole care circulă pe internet -


In şapte ani de apartenenţă la UE, România s-a ales cu poziţia fără întoarcere a unei colonii în cel mai de jos stadiu, acela de anexă de consum.”Când stânga din România se plângea că Monica Macovei pâra pe la Bruxelles România în beneficiul dreptei germane, totul se desfăşura de fapt pe axa centru-periferie şi nu cumva pe axa dreapta-stânga. Dna Macovei pâra România la Bruxelles în beneficiul Germaniei. Dreapta germană era doar un vehicul. Când de la Berlin şi Bruxelles a venit decizia de a se arunca la coş votul a 8,5 milioane de români la referendumul din 2012 (ceea ce votaseră era o altă problemă), verdictul a fost dat nu doar de dreapta care se întâmpla a fi la putere, ci de pe aliniamentele centru-periferie.

În mod suprasemnificativ, dl Schulz, şeful stângii „europene”, mai întâi neamţ şi apoi de stânga, l-a „sfătuit” atunci pe şeful stângii de la Bucureşti, dl Ponta, să se supună necondiţionat ultimatumului formulat de dreapta. Si, vai, există probabil câţiva naivi prin România care credeau că ţara va fi salvată dacă vine stânga la putere pe la Bruxelles. Salvată de la ce?! Din statutul de colonie?! Doamne păzeşte! Nu dreapta sau stânga germană, nu dreapta sau stânga franceză, nu dreapta sau stânga olandeză, ci Germania, Franţa şi Olanda au barat fără echivoc primirea României în spaţiul Schengen! Nu dreapta sau stânga din aceleaşi tări şi altele asemenea de prin „centrul” vest-european, ci statele respective ne-au pus pe cap jegoşenia de MCV şi ne acuză de toate mizeriile din lume! Statele şi nu dreapta sau stânga – de fapt, mai degrabă spus, statele respective indiferent dacă la putere se află dreapta sau stânga – ne culpabilizează permanent, inclusiv că ne put picioarele dacă nu găsesc altceva, pentru simplul motiv că vinovatul de serviciu nu are drept să spună nimic şi i se poate lua tot din ogradă fără măcar să îndrăznească a crâcni.

O concluzie este clară. Românii – ăia care mai votează! – nu se pot aştepta la vreo schimbare pentru ei indiferent dacă dreapta va rămâne sau, dimpotrivă, stânga îi va lua locul la conducerea UE. Să precizăm că, în şapte ani de apartenenţă la UE – din păcate ani de aprofundare a tipologiei şi mecanismelor centru-periferie în funcţionarea organizaţiei – România s-a ales cu poziţia fără întoarcere a unei colonii în cel mai de jos stadiu, acela de anexă de consum. În opţiunile pentru alegerea conducerii UE, alinierea europarlamentarilor de la periferii ar trebui să se facă nu la aşa-numitele „familii politice”, ci la candidaţii care măcar ar vorbi de programe de ridicare a periferiilor lăsate in subdezvoltare  de către practicile colonialiste ale centrului. Naivii care eventual mai delirează pe la periferii în canoanele dreapta/stânga s-ar cuveni să aibă în vedere înţelegerea dintre stânga şi dreapta din centru, în condiţiile în care niciuna nu deţine majoritatea absolută, pentru a conduce UE. E groasă rău de se aliază mântuirea portocalie cu pericolul roşu! Înseamnă că nu mai poate altfel centrul transpartinic şi transnaţional să secătuiască periferiile bine divizate pe culori politice dar tocmai aşa deznaţionalizate şi mai uşor de prăduit.
                                             Ilie Serbanescu, Sursa: Jurnalul.ro

 

 

 Apel la normalizarea convieţuirii interetnice din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş adresat reprezentanţilor societăţii civile şi liderilor formaţiunuilor politice maghiare din România

Spre ştiinţă: Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României

 În perspectiva Centenarului Marii Uniri, din 1 Decembrie 2018, participanţii la manifestările organizate în Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna prilejuite de sărbătorirea Sf. Apostol Andrei, Apostolul Românilor, Sf. Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei şi a Zilei Naţionale a României, tineri şi vârsnici din Bucureşti, Sibiu, Buzău, Târgovişte, Braşov şi din alte localităţi ale ţării, împreună cu reprezentaţii societăţii civile din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş,  cu bincuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei, adresează reprezentanţilor societăţii civile şi liderilor formaţiunuilor politice maghiare din România următorul Apel la normalizarea convieţuirii interetnice din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş:
• Menţinerea imaginii publice conform căreia, în perioada postdecembristă, judeţele Covasna, Harghita şi Mureş reprezintă o zonă cu potenţial conflictual, nu este benefică, nici pentru românii locuitori ai acestor judeţe, nici pentru maghiari, aducând grave prejudicii dezvoltării economice şi sociale a zonei, climatului de convieţuire interetnică, bunăstării cetăţenilor şi relaţiilor, pe toate planurile, a zonei cu celelalte judeţe ale României şi cu investitorii străini. Este timpul ca această  zonă binecuvântată din inima României să se transforme din consumator,  în furnizor de stabilitate. Este timpul ca „focul” aprins în Ucraina să nu se extindă.
• Îmbunătăţirea climatului de convieţuire interetnică dintre românii şi maghiarii din aceste judeţe are ca temei buna convieţuire dintre secuii/maghiarii din sud-estul Transilvaniei şi românii din Transilvania, Moldova şi Țara Românească. Se cunoaşte faptul că Munţii Carpaţi nu au despărţit niciodată locuitorii trăitori de o parte şi de alta a versanţilor acestora. De-a lungul istoriei, atunci când au fost ani de mari încercări pentru populaţie, mulţi moldoveni şi munteni s-au refugiat temporar peste munţi, în Transilvania, iar, în situaţii similare, foarte mulţi secui  şi-au găsit cămin peste Carpaţi. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, când majoritatea românilor ardeleni au emigrat în America, secuii s-au stabilit cu miile în Bucureşti, Brăila, Galaţi, Bacău, Focşani şi în alte aşezări din Regatul României. Înainte de industrializarea zonei, de după reîmpărţirea administrativ-teritorială a ţării, din anul 1968, şi înfiinţarea actualelor judeţe, mii de secui şi-au găsit locuri de muncă în Braşov, Făgăraş, Sibiu, dar şi în Oneşti, Bacău, Piatra Neamţ, Iaşi etc.
• Războiul vamal dintre România şi Austro-Ungaria, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, a avut urmări catastrofale asupra activităţii economice şi a existenţei majorităţii meşteşugarilor din fostele scaune secuieşti, de fapt asupra întregii populaţii a zonei.
• Până în 1989, şi chiar după aceea, mii de intelectuali maghiari din sud-estul Transilvaniei au urmat studiile universitare în Iaşi, Bucureşti, Bacău, Galaţi, ca să nu mai vorbim de marile universităţi din Transilvania, fără nicio urmă de discriminare pe criterii etnice.
• Încă de la înfiinţarea cunoscutelor staţiuni balneare din Arcul Intracarpatic, în secolele  al XVIII-lea şi al XIX-lea, şi până astăzi, principalii beneficiari ai serviciilor balneare şi turistice ale acestor stabilimente au fost românii de peste Carpaţi; în anii când aceştia, din variate motive nu au frecventat staţiunile menţionate, ele ajungeau în pragul falimentului.
• De fapt, economia şi activitatea din toate sectoarele, inclusiv infrastructura zonei este integrată organic, în sistemul naţional românesc, este racordată prin mii de fire la angrenajul administrativ, economic, social şi cultural românesc. Această realitate face ca viaţa publică, şi cea a fiecărui locuitor din zonă, să nu poată continua sub nicio formă îndependentă, nici măcar 24 de ore.
• În spiritul adevărului istoric, recunoscut de cele mai autorizate instanţe internaţionale abilitate, inclusiv de personalităţi academice maghiare, faţă de celelalte state europene, în care, după primul război mondial, trăiesc comunităţi maghiare, România a fost şi este singurul stat care a asigurat prezervarea şi afirmarea identităţii concetăţenilor maghiari. Stau mărturie în acest sens: numărul şi ponderea populaţiei maghiare din România, înregistrată cu ocazia recensămintelor oficiale precum şi intensa viaţă culturală şi ştiinţifică maghiară, oglindită în cărţile şi publicaţiile editate, în viaţa teatrală, în reţeaua şcolilor cu predare în limba maghiară - de la grădiniţă, până la facultate, în funcţionarea fără nicio restricţie a cultelor religioase  etc.
• Este timpul să fie recunoscut, de către liderii civici şi politici ai comunităţii maghiare, faptul că România şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile referitoare la minorităţi asumate prin tratatele internaţionale. Nu numai că întreaga administraţie publică locală din judeţele amintite este sub controlul exclusiv şi permanent al formaţiunilor politice maghiare, cu derapajele antiromâneşti cunoscute, dar reprezentanţii acestora participă efectiv şi la guvernarea întregii ţări. La 96 de ani de la Marea Unire,  membrii comunităţii maghiare din România au posibilitatea garantată de  „a se instrui, administra şi judeca în limba sa proprie” (cu asigurtarea trnslatorilor), „prin indivizi din sânul său”, de a avea reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării „în proporţie cu numărul indivizilor ce îl alcătuiesc”, precum şi „deplină egalitate tuturor confesiunilor religioase”. Deci spiritul extrem de generos al Rezoluţiei de la Alba Iulia este integral respectat.  Niciun guvern al României, cu excepţia experimentului stalinist de tristă memorie al Regiunii Autonome Maghiare, dintr-o epocă a unei crunte dictaturi, patronată de „lagărul sovietic”, nu a promis vreodată  autonomia aşa-zisului „Ţinut secuiesc”.
• Rezoluţia de la Alba Iulia a fost o declaraţie de principii, ale cărei prevederi se regăsesc în Tratatul internaţional privind minorităţile, din 9 decembrie 1919, în baza căruia a fost elaborată legislaţia naţională privind drepturile şi îndatoririle cetăţenilor români indiferent de apartenenţa etnică. În acest mod s-a respectat spiritul generos  al prevederilor Rezoluţiei de la Alba Iulia şi nu litera acestui document  redactat în terminologia epocii.
• Este timpul ca toţi liderii politici şi civici maghiari, deopotrivă ”moderaţi” şi ”radicali”, şi toţi susţinătorii autonomiei teritoriale pe criteriul etnic a aşa zisului ”Ţinut secuiesc”, să înţeleagă că acest deziderat nu va fi niciodată acceptat de români. Maghiarii din zonă au toate condiţiile pentru  a-şi prezerva şi afirma identitatea etnică şi culturală chiar şi fără un fals şi artificial ideal de autonomie prin care se revendică drepturi colective şi alte privilegii de stăpânitori exclusivi ai zonei, iar pentru românii din acest spaţiu, care ar fi expuşi să trăiască într-o asemenea autonomie, nu li s-ar acorda nicio şansă de dăinuire, aşa cum s-a văzut în istorie, în epoca dualismului austro-ungar şi în timpul Dictatului de la Viena. O autonomie etnică maghiară/secuiască a spaţiului sud-est transilvan ar înseama pentru români întoarcerea roţii istoriei cu un secol în urmă, când ei au fost profund discriminaţi şi zona foarte mult purificată de români.
• Solicităm lideriilor civici şi politici ai comunităţii maghiare, formatorilor şi liderilor de opinie şi conducătorilor mass-media în limba maghiară să nu mai promoveze sentimentele de ură faţă de români, să lase copiii maghiari să înveţe limba română pe care şi strămoşii lor o cunoşteau chiar foarte bine, ca pe o a doua limbă maternă, să-i lase pe copii să se apropie cu acceptare firească de istoria şi de cultura română şi să nu mai fluture cu obstinaţie tema falsă a pericolului românizării aşa-zisului „Ţinut secuiesc”, să nu mai  prezinte trunchiat istoria locală, prin eludarea şi minimalizarea  istoriei şi culturii românilor din Arcul Intracarpatic. Este timpul să fie respectate întocmai prevederile legale referitoare la prioritatea limbii române în inscripţionările publice şi afişarea doar a însemnelor heraldice aprobate legal.
• Facem un apel către reprezentanţii legitimi ai comunităţii maghiare să condamne public activitatea formaţiunilor maghiare de extremă dreaptă, nu doar să se delimiteze formal de acestea.  Cu sloganuri precum  „Piară Trianonul” şi „Ţinutul secuiesc nu este România”, scandate la adunări publice de către extremişti din sânul comunităţii maghiare, nu se va câştiga niciodată simpatia şi adeziunea românilor la dezideratele formulate.
• Apreciem şi respectăm istoria, cultura, tradiţiile, patrimoniul concetăţenilor secui-maghiari, dar reafirmăm adevărul conform căruia, fără istoria, cultura şi patrimoniul românilor din zonă, istoria locală a judeţelor Covasna şi Harghita nu este completă. Aşa cum nu pot fi eludate numeroasele interferenţe culturale româno-maghiare care tocmai dovedesc o convieţuire îndelungată şi apropiată a românilor şi maghiarilor din judeţele Covasna şi Harghita, convieţuire pentru a cărei normalizare, din respect pentru înaintaşi, cât şi pentru urmaşii noştri, facem prezentul Apel.
                                                                   Sf. Gheorghe,  1 Decembrie 2014

 

 Mesaj redirecţionat

De la: Bogdan Alexandru <alexus_bog@yahoo.com>
Data: 6 decembrie 2014, 13:00
Subiect: Redirecţionat: Fwd: Acestia suntem noi
Către: "
dumitrescu.romeo09@gmail.com" <dumitrescu.romeo09@gmail.com>
În Miercuri, 3 Decembrie 2014 9:40:43, Bogdan Alexandru <
alexus_bog@yahoo.com> a scris:
În Marţi, 2 Decembrie 2014 18:44:56, Dumitru Dorojan <
dumitrudorojan@yahoo.com> a scris:


Cu toții suntem de vină cel puțin pentru că ...*

1. ne urâm între noi:Ardeleni vs. bucureşteni, olteni vs. moldoveni, posesori de "Logan" vs. posesori de "BMW" , SH de la nemţi,susținători Antena 3 vs. sustinatori B1, admiratori ai lui Mircea Badea vs. susținători Turcescu, dinamovişti vs. stelişti, corporatişti vs. antreprenori, cumpărători vs. dezvoltatori imobiliari,etc, etc..
2. Pentru că suntem "Gică Contra" din naştere: Orice iniţiativă în mintea noastră este sortită eşecului. "Cum, afacere în agricultură? Nu ai nicio şansă. Să vinzi cartofi la piaţă, nuuuu! Să deschizi un chioşc, nuuu, te mănâncă mafia locală, îţi sparg ăştia magazinul, vine banca şi îţi ia casa, etc, etc.". Nici nu vedem că alţii reuşesc în jurul nostru . "Eh, ăştia au pile..."
3. Pentru că indiferent cât de scurt este drumul de parcurs, sau cât de aglomerat este traficul, noi ne urcăm în maşină.( "ca să ajung mai repede...")
4. Pentru că nu ne bucurăm de viaţă. Suntem mici roboţei doborâţi de grija zilei de mâine .
5. Pentru că vecinii mai vechi din bloc se consideră proprietari ai locurilor de parcare publice din faţa blocului.
6. Pentru că ....
7. Pentru că ne înfofolim copiii cu 2 tricouri şi 3 pulovere chiar dacă sunt 20 de grade afară.
8. Pentru că suntem săraci din cauza prostiei şi nu ne dăm seama.
9. Pentru că suntem egoişti: investim tot ce avem în propriile locuinţe, însă nu vrem să dăm niciun ban pentru reparaţia blocului în care trăim, pentru parcuri, pentru curăţenie publică, pentru multe altele care aparţin şi altora....
10. Pentru că am lăsat să apară Guţă, Salam, Minune .
11. Pentru cozile de la loto de Crăciun şi înainte de alegeri.
12. Pentru că nu suntem capabili să ne adaptăm la noile tehnologii. Părinţii şi copiii lor nu prea mai discută, pentru că părinţii nu sunt capabili să pornească un mp3 player sau să intre pe yahoo.
13. Pentru că la nuntă invităm toţi cunoscuţii şi necunoscuţii la nunţile cărora am mers şi noi la rândul nostru.
14. Pentru că McDonald's este un succes în România .
15. Pentru că românii care mai fac ocazional un sport sunt atât de rari încât întorci capul după ei prin parcuri.
16. Pentru că burta la bărbaţi este 'sexy"
17. Pentru că pădurile noastre (câte mai sunt), după weekend-uri arată ca o groapă menajeră.
18. Pentru că nu facem nimic dacă nu suntem plătiţi.
19. Pentru că nu înţelegem termenul "solidaritate socială" - mulţi dintre noi consideră că banii pe care îi dau la fondul de pensii sunt un fel de "depozit bancar" pentru bătrâneţe. Nicidecum că acesta este ajutorul nostru pentru bătrânii şi bolnavii care nu mai pot munci.
20. Pentru că facem rate la bancă pentru plasmă şi maşină de spălat vase fără să ne pese de comisioane şi dobânzi, apoi dăm vina pe bănci că ne jefuiesc.
21. Pentru OTV
22. Pentru că suntem invidioşi. Pe colegul care a fost promovat, pe vecinul care şi-a pus termopan, pe fratele care şi-a făcut vilă şi pe colega care arată mai bine. Nu ne întrebăm ce au făcut ei ca să ajungă acolo (muncă, sport, învăţătură, efort etc). Nuu, e mai simplu să găsim explicaţii de genul "se are bine cu şeful, fură, are noroc."
23. Pentru că mai ţinem milieul şi peştele de pe televizor.
24. Pentru că deşi turcii ne-au cotropit sute de ani, noi la şcoală învăţăm despre cele câteva victorii pe care le-am avut împotriva lor. De parcă "Istoria" trebuie să fie motiv de mândrie, nu ştiinţă de studiu.
25. Pentru că din şcoală ieşi aşa cum ai intrat.
26. Pentru că aruncăm mizeria din maşină pe geam.
27. Pentru că mergem la Mall fără să intenţionăm să cumpărăm ceva
28. Pentru că donatorii de sânge sunt muritorii de foame care au nevoie de bonuri de masă.
29 .Pentru că nu ne place sa muncim....

 

  melania rusu [mel_rus@hotmail.com]
Am reușit să imprim aci, textul acelui fulminant You Tube, care  este dedicat clasei politice românești la categoria comedie.  Eu zic precum în Ardeal „că suntem de comegie !” - dar sper că numai câteodată.

  
          Melania Rusu Caragioiu,
Canada

Published  on
Nov.14, 2014-12-03, category comedy

    

SĂ VĂ FIE RUȘINE!

- ÎS  FOARCE NERVOS PE POLITICIENI !-

      Nu văd nimic altceva decât că se bate moneda pe faptul că ai dreptul la vot.

      Da, avem cu toții dreptul la vot ! Dar știi ce drept mai avem ? Mai avem dreptul să nu mergem la vot ! E dreptul notru, deasemenea  să stăm acasă și să nu facem nimic.

       Dar nu-i vorba despre asta, că până la urmă ideea este ca fiecare să facă exact ce-l duce capul, ce crede el că trebuie să facă pentru a schimba țara asta mizerabilă în care reușim noi să trăim.

       Problema este că ne-am învrăjbit între noi, în loc să fim uniți și să dăm jos un sistem plin de mizerie !

       Să vă dăm jos pe voi, măi,  politicienilor,  pe voi, măi, derbedeilor, care credeți că sunteți stăpânii noștri și uitați că noi suntem stăpânii voștri,

      Noi vă plătim vouă salariile, noi suntem șefii voștri !

       Ști ce se întâmplă  dacă eu nu merg la muncă o zi, două, au trei, cum ați făcut voi săptămâna asta ? Mă dă afară !

       Da ! Pe mine mă ia la rost ! Pe voi cine dracu vă ia la rost, mă, nemernicilor ? Că de două săptămâni sunteți în teritoriu și nu se poate face nimic în parlamentul ăla, pentrucă nu-i nimeni!... 
Acolo ninge și plouă !

       E oK măi ?  E ok să-ți faci campanie din banii publici ?

        Cine ne dă nouă banii înapoi ? Cine ne dă înapoi pădurile ?

        Voi ar trebui să fiți elita, mă, elita ! Voi ar trebui să fiți cei mai, cei mai, spuma, crema cremelor...

         Voi ar trebui să fiți cei mai frumoși, cei mai buni, cei mai educați, cei mai deștepți și noi,în schimb avem o țară condusă de Mazăre,  Vanghelie, Becali, și alți derbedei de genul îsta, Vadim Tudor, ca să nu mai spun...

      Nu puteți să dați legi prin care să vă cereți superimunitate, sau dracu știe ce mai vreți voi, că nu sunteți voi Dumnezău, mă !

      Sunteți angajații noștri! Noi vă plătim ! Uitațì chestia  asta ?!

      Vrem să votăm și noi valori  și să avem  de unde alege dintre valori și derbedei, dar nu avem de unde alege decât dintre derbedei și derbedei ! Și nu vi se pare inadmisibil ca din tot parlamentul, tot guvernul ăla, să nu aveți măcar un om pe jumătate competent, ca Moise Guran, care este un simplu realizator TV ?

      Să ajungeți să nu faceți nimic,proiecte, nimic pentru un oraș, pentru țara asta, dacă nu vă pică și vouă nimic, ceva mărunt ?

       Vă tot rotițì  între voi prin aceleași funcții, acceiași oameni dintotdeauna.

      Vă dați unii altora funcții, vă șantajațì unul pe altul...când de fapt pe voi nu vă recomandă nimic. Avem miniștri care sunt pentru a treia oară în funcții, deși nici prima  dată, nici a doua oară n-au făcut nimic!

        Ați dat liber studenților cu două zile înainte de alegeri, ca să poată pleca acasă, să nu stea  prin orașele mari unde-s centrele universitare ! Ști ceva ? Anul âsta studenții v-or pregătit o surpriză ! O să vedeți !

        Ați ajuns de râsul curcilor, să vă faceți campanie electorală pe spatele bătrânilor, nevoiașilor, pe spatele copiilor care habar n-au cât de mizerabil este jocul ăsta. Ei săracii cred că este o distracție, cred că este ceva frumos, și sublim pentru votul țării.

         Ei cred că pentru viitorul lor ies în stradă, când de fapt ei ies în stradă pentru jocurile voastre,  mizerabile ! Nemernicilor !

          Vă faceți campanie pe spatele unor  sportivi care au reușit nu mulțumită vouă, ci în ciuda sistemului mizerabil pe care l-ați promovat atâția ani !

           Și atunci spuneți-mi mie,  suntem noi oameni răi la suflet și necredincioși  dacă ne dorim să vă vedem undeva arși pe rug sau la groapa comunală cu toții împreună ! Noi suntem răi ? Păi voi când v-ați gândit vreodată la noi ? Când v-ați gândit vreodată la altceva decât la interesul vostru?!

Voi ar trebui să fiți dați afară cu litera „i” de la incompetent, indisciplinat, de la ce fel de „i” vreți voi, fără să mai aveți posibilitatea de a  vă reangaja !

 Odată ce ai gherlit-o cu o țară întreagă, nu cred că  poți să te ocupi nici de o firmă cu doi oameni ...

 Dar știți ceva oamani buni ? Până la urmă faceți ce vreți voi. Votați dacă vreți, că-i dreptul vostru. Nu vreți ca să votați, e dreptul vostru. Faceți exact ceeace trebuie făcut pentru a schimba ceva în țara asta care nu are nici spitale, nici învățmânt, nici autostrăzi, nici... Mă rog, avem oamini faini și atâta tot ! Dar ideea de bază este asta :  PANCARTA: „Nu vrem stat condus de popi, securiști și interlopi !”   

 

 

 http://stirile.rol.ro/sefii-de-judete-se-muta-dupa-gratii-23-de-presedinti-si-15-vicepresedinti-de-consilii-judetene-au-probleme-cu-legea-942121.html


Şefii de judeţe se mută după gratii. 23 de președinţi și 15 vicepreședinţi de Consilii Judeţene au probleme cu legea
7 Decembrie, 2014 - 20:39

________________________________________

Spălare de bani, trafic de influenţă, abuz în serviciu, luare de mită.
Sunt doar câteva dintre infracţiunile pentru care preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor din 27 de judeţe sunt urmăriţi penal, suspecţi, reţinuţi sau condamnaţi. Ultimul baron local ajuns după gratii, sâmbătă, este preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Cristinel Bîgiu. El a fost prins în flagrant, când lua mită 50.000 de lei de la un om de afaceri.
Click! vi-i prezintă doar pe cei suspectaţi, reţinuţi, cercetaţi sau condamnaţi pentru fapte ilegale
Argeş, Constantin Nicolescu, fostul preşedinte al CJ, PSD
Urmărit penal pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de bani și bunuri. În 2013, a fost condamnat la 3 ani şi 4 luni de închisoare, luând fonduri Phare de 900.000 de euro pe baza unor acte false.
Bihor, Alexandru Kiss, vicepreşedinte CJ, UDMR
Urmărit penal pentru luare de mită, abuz în serviciu şi trei cazuri de spălare de bani.
Bistriţa-Năsăud, Alexandru Pugna, vicepreşedinte CJ, PSD
Pe numele său este înregistrat un dosar de corupţie.
Botoşani, Florin Ţurcanu, preşedinte CJ, PNL
Condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare, pentru că ar fi exclus din partid doi consilieri judeţeni pentru a-i înlocui cu apropiaţi ai săi.
Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, preşedinte CJ, PSD
Stancu a fost trimis în judecată de DNA, în 2012, fiind acuzat că ar fi finanţat ilegal campania prezidenţială a lui Geoană.
Florin Mija, vicepreşedinte CJ, PSD
Procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru abuz în serviciu.
Braşov, Aristotel Căncescu, preşedinte CJ, PNL
În arest după ce,fiind acuzat de luare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu şi instigare la abuz în serviciu.
Mihai Lucian Pascu, vicepreşedinte CJ, PC
Figurează ca suspect în dosarul Căncescu, fiind cercetat în libertate pentru abuz în serviciu.
Călăraşi, Răducu Filipescu, preşedinte CJ, PNL
Acuzat de ANI, în 2011, de abuz în serviciu şi conflict de interese.
Cluj, Horea Uioreanu, preşedinte CJ, PNL
Trimis în judecată pentru luare de mită, fals în înscrisuri şi complicitate la spălare de bani.
Constanţa, Nicuşor Constantinescu, preşedinte CJ, PSD
Trimis în judecată în trei dosare penale: într-unul e acuzat că nu a asigurat finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, în altul, că nu s-a supus controlului Curţii de Conturi, iar în cel de-al treilea, pentru că a atribuit ilegal terenuri.
Cristinel Dragomir, vicepreşedinte CJ, PSD
Găsit incompatibil de ANI, deoarece a deţinut simultan funcţia de vicepreşedinte al CJ şi a fost administrator la o firmă.
Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, preşedinte CJ, PSD
Cercetat de DNA pentru trafic de influenţă în legătură cu campania electorală pentru alegerile locale din 2012.
Dolj, Ion Prioteasa, preşedinte CJ, PSD
Urmărit penal pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Prejudiciul total e estimat la două milioane euro.
Cristinel Nicuşor-Leonard Iovan, vicepreşedinte CJ, PSD
Este acuzat, în acelaşi dosar cu Prioteasa, de abuz în serviciu contra intereselor publice.
Giurgiu, Cristian Marciu, vicepreşedinte CJ, PSD
Declarat incompatibil de ANI, deoarece a derulat prin firmele sale afaceri cu CJ Giurgiu, din care făcea parte.
Harghita, Borboly Csaba, preşedinte CJ, UDMR
Trimis în judecată de DNA, în 2013, acuzat că a încheiat contracte cu firme de construcţii, care au dus la un prejudiciu de peste un milion de euro.
Hunedoara, Mircea Moloţ, preşedinte CJ, PNL
Urmărit penal de DNA pentru trafic de influenţă, luare de mită, folosirea influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălare de bani, conflict de interese.
Tiberiu Balint, vicepreşedinte CJ, PNL
Urmărit penal, fiind acuzat de luare de mită, fals în înscrisuri şi spălare de bani.
Ialomiţa, Vasile Silvian Ciupercă, preşedinte CJ, PSD
Acuzat de DNA că ar fi concesionat unei firme, în mod fraudulos, un teren agricol de 495 ha.
Ştefan Muşoiu, vicepreşedinte CJ, PSD
Declarat incompatibil de către ANI, după ce în 2012 a încheiat contracte cu firmele soţiei sale.
Mehedinţi, Adrian Duicu, preşedinte CJ, PSD
Cercetat în arest la domiciliu după ce a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă.
Neamţ, Culiţă Tărâţă, fost preşedinte CJ, UNPR
Procurorii DNA anchetează modul în care a intrat în posesia fermei agricole din Insula Mare a Brăilei. Culiţă Tărâţă a murit luna trecută.
Olt, Paul Stănescu, preşedinte CJ, PSD
Cercetat de DNA pentru presupusele fraude la referendum.
Marius Oprescu, vicepreşedinte CJ, PSD
În 2013, Oprescu a fost urmărit penal pentru ucidere din culpă, după ce a fost implicat într-un accident rutier.
Prahova, Mircea Cosma, preşedinte CJ, PSD
Reţinut de DNA sub acuzaţiile de luare de mită şi abuz în serviciu. El ar fi primit mită de un milion de euro.
Satu Mare, Mircea Govor, preşedinte CJ, PSD
DNA s-a autosezizat după ce au apărut înregistrări în care acesta îi ameninţa pe directorii instituţiilor deconcentrate că vor fi destituiţi dacă nu conving oamenii să voteze cu Ponta.
Rudolf Riedl, vicepreşedinte CJ, UDMR
În 2007, a fost urmărit penal pentru abuz în serviciu. Ar fi alocat preferenţial bani comunelor cu primari UDMR.
Sibiu, Ioan Cindrea, preşedinte CJ, PSD
În 2011, ANI l-a acuzat de conflict de interese, pentru că, în perioada când era deputat, şi-a angajat soţia la biroul său de parlamentar.
Ioan Banciu, vicepreşedinte CJ, PSD
Cercetat penal, în 2010, privind lucrările de modernizare a Aeroportului Sibiu.
Suceava, Ilie Niţă, vicepreşedinte CJ, PNL
În 2005 a fost cercetat pentru braconaj, iar în 2010, s-a început urmărirea penală împotriva lui, pentru emiterea de cecuri fără acoperire.
Timiş, Titu Bojin, preşedinte CJ, PSD
E urmărit penal într-un dosar privind concesionarea unor bălţi de pescuit, către o societate la care au fost acţionari soţia sa şi unul dintre fiii săi.
Vaslui, Vasile Mihalachi, vicepreşedinte CJ, PSD
Trimis în judecată de DNA, în 2013, sub acuzaţia de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. El ar fi acordat preferenţial trasee unor firme de transport.
Corneliu Bichineţ, vicepreşedinte CJ, PNL
Cercetat penal în 2007 după ce fostul şef al Direcţiei pentru Agricultură l-a acuzat că a desfiinţat ilegal Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor. 
Vâlcea, Ion Cîlea, fostul preşedinte CJ, PSD
Înainte de a deceda, în 3 decembrie, a recunoscut că a fost chemat la DNA, fiind acuzat de fraudă la referendum.
Vrancea, Marian Oprişan, preşedinte CJ, PSD
Trimis în judecată în 2008 pentru fapte de corupţie, fiind acuzat de abuz în serviciu, utilizarea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, fals şi uz de fals.
Dragoş Bârlădeanu, vicepreşedinte CJ, PSD
Urmărit penal, fiind acuzat de sfidarea justiţiei după ce ar fi refuzat să pună în aplicare o hotărâre judecătorească. DNA a clasat acuzaţiile.

 

                                Vine ignatul corupților !

Ghiță, nu ai înțeles nimic !
La fel ca toți șobolanii, cu care te-ai înhăitat !Să-ți spun de ce ați pierdut alegerile. În primul rând, din cauza baronilor și a rubedeniilor țopiste.
Băgate prin tot felul de funcții.
Până și Parlamentul European a fost penetrat de neamuri !
La începutul anilor 1990 v-ați apucat să prăduiți țara.
Erați FSN-ul atotbiruitor. Urmașii PCR plus alți ciolănari. De strânsură.
V-ați bătut joc de partidele istorice !
De Rațiu, Câmpeanu, Diaconescu, Coposu, Ticu Dumitrescu și atâția alții !  ...
În apluzele unor retardați și intoxicați de ceaușism. Pe unii i-am iertat !
Ce Anghel Rugină și alți mari economiști, care au spus că nu asta e calea ?
Încet-încet, v-ați desprins total de popor. Afișându-vă ostentativ bogăția. Vile, mașini, drepturi speciale, nepotism, traseism, afaceri oneroase, hoții la drumul mare, șpăgi la vedere sub numele de comison, dezmăț, mârlănie cât cuprinde ... ... ... ...
Boborul a văzut, a tăcut și a tot tras speranță că lucrurile se vor îndrepta !
Ne-ați păcălit, îngrozitor, cu javra de Băsescu ! Infiltrată, abil, pe Dreapta.
Dar, ce să fi ales atunci ?!?
Am băut și paharul plin de chinină. Încă două cincinale.
În toamna asta, însă, aroganța și cinismul șobolanilor roșii
a atins cote inimaginabile !
„- Hai, băi, noi știm totul !   - Ciocul mic !... - Facem ! dregem !...”
Ghiță, ați fost prea siguri de victorie ! Coabitarea era perfectă ! Prin certurile de fațadă dintre coabitant și coabitat ! Baronii, marea majoritate analfabeți și țopârlani, se lăudau fățiș că au „prostimea” sub control.
Aroganța, miștoul de tip dâmbovițean și infatuarea a ieșit din albie.
Cod roșu !
Alegerile le-ați pierdut aici, în țară. Diaspora nu a făcut decât să aprindă fitilul și să accentueze diferența între candidați.
E o vorbă veche: Dumnezeu te lasă să te tot urci în copac, dar te coboară într-o secundă ! Mai ales, când îi iei numele în deșert !
Da, Dumnezeu e de vină, cum bine a spus Dragnea ! Gura păcătosului ...
Managerul General a resetat hardul românilor ! A făcut o minune cu un progrămel mic-mic ! Brusc,  românii au înțeles ce înseamnă puterea Democrației - VOTUL !
La vot, la vot ! / S-o ia șobolanii-n bot !  + bilețul-glonț trimis de copiii celor
de-acasă, infestați de stângism pueril.
De prin zonele pe care le-ați împins în săsărcie lucie !
Ai înțeles, Ghiță ?

Nota bene

Ghiță, relația președinte - prim ministru va fi una instituțională. Până una-alta, bugetul ! Bugetul, unde-i bugetul ? Ca să vezi, nenorociții de șobolani lăsau vraiște totul în urma lor. Ca și Trădiceanu !  Pentru asta ar merita Ponta dus la Târgoviște !  Pentru sabotarea pe față a României !
Ponta să stea, însă, liniștit ! Nu-l va da nimeni afară. Guvernul va pica doar atunci când nu-și va îndeplini promisiunile electorale ! De-și va depune Ponta mandatul, tot PSD&Co va forma guvernul ! Tot în ideea de a-și îndeplini promisiunile electorale. Abia după aceea se va putea discuta de un guvern de Dreapta. Cel mai târziu 2016. Fiți fără grijă ! Fără Băsescu și țiitoarea lui politică, care vor tot ține drumul cârciumilor !
Toți cei pe lista unchiului Sam&Dna Evropa vor plăti, inclusiv Demisul ! Nu contează din ce gașcă de partid sunt. Johannis însuși e interesat să scape de penali.
Justiția nu sună de două ori ! „Demisiile” se țin lanț !?!
Să nu uităm ! De la Iliescu a plecat distrugerea țării ! Trebuie judecat și condamnat pentru lovitura de stat și confiscarea speranțelor românilor ! A construit un sistem cripto-mafiot de proporții naționale, pe care Băsescu, repet, infiltrat de șobolanii roșii pe Dreapta, l-a perfecționat ducând România în mocirla imoralității, contrbuind la jefuirea banului public.
Da, Justiția are enorm de lucru ! Trebuie să-și spele, la greu, obrazul !
E absolut normal ca traseismul ciolănarilor să fie interzis ! Este imoral să părăsești un partid și să nu-ți dai, automat, demisia din funcția în care te-a susținut, electoral, acel partid !
Știi, ce Ghiță ?
M-am cam săturat de acești Ghiță-contra, care au împânzit țara !

Cârcoteala ăsta, fără rost, manipularea și bârfa de pe marginea șanțurilor patriei, înclusiv virtuale, ne-au adus unde suntem în prezent. Tare se mai pricep la scenarii politice miticii noștri dâmbovițeni ! Nonstop ! - De ce trag clopotele, Mitică ? Scenariul 1 - De frânghie ! Corect, dar vin alți mitici cu: dacă ..., cu parcă ..., să vezi ..., am auzit eu ..., mi-a spus mie ..., lasă, bă, că nu-i așa, să-ți spun eu, ce știi tu etc. etc. etc. Iar, după ce se confirmă primul scenariu îi auzi cu un tupeu incredibil: - Ți-am spus eu !...
Fiți optimiști, dragii mei ! Și așa, viața e foarte scurtă. Ce rost are să vă încărcați negativ. Singuri ! Invidia și bârfa sunt două din cele mai șapte mari păcate. Ele rod și usucă ființa !
Luați exemplu românilor din Diaspora, care au verificat eficacitatea gloanțele din dotare – voturile, în condiții extrem de vitrege !
 Capul sus ! Vedeți că viața e plină de lucruri frumoase !
 Bucurați-vă !

În curând, mă voi întorce la cele lumești !
Reunirea neamului românesc și forma de guvernământ sunt următoarele mari obiective ale multor români. Reunirea, proiect pe care tatăl meu, preotul Dumitru, l-a susținut o viață și pe care îl voi susține și eu cât voi trăi. Iar revenirea la Monarhiei ar fi gestul firesc al reînodării firului istoriei de acolo de unde a fost rupt în mod brutal de șenilele sovietice !
Mulțumesc tuturor celor care ați preluat tabletele publicându-le în reviste de prestigiu cultural (Antipozi (Australia), Armonii culturale, Baadul literar, Cetatea lui Bucur, Cititor de proză, Clipa (SUA); Confluențe literare (Canada), Cotidianul.ro, Destine literare (Canada), Expresia (Australia), Melidonium, Miorița (SUA), Observatorul (Canada), Ominiascop, Ultima oră ...să fiu iertat dacă am uitat pe cineva) sau le-ați postat pe blogurile personale sau redistribuit pe internet ! Aici sunteți prea mulți să vă pot nominalize. Cu toții sunteți prietenii mei !
Cu mine vă veți întâlni doar pe Blogul lui Găbu  –
http://blogulluigabu.blogspot.ro/
și facebook 
http://www.facebook.com/sergiu.gabureac.3,
Excepție cei care solicită în mod expres modul de comunicare pe mail !

                                                          Sergiu Găbureac
     VIZITAŢI –
http://blogulluigabu.blogspot.ro/,
http://www.facebook.com/sergiu.gabureac.3,
gsm_as@yahoo.com

 

 

       Limba română se încăpăţânează să supravieţuiască

                                                                                                                Elena Dumitru   


Sofia Rusu, bunica Liceului Mihai Eminescu din Comrat. Românii ăştia sunt uitaţi de lume, dar se încăpăţânează să înveţe limba pe care zi de zi politicienii din România o faultează fără jenă. Lor le este de multe ori ruşine că nu vorbesc perfect, se tem de orice greşeală de exprimare. Tot ceea ce au au obţinut în ciuda rusofonilor care-i conduc. Li se dă o clădire dărăpănată şi-o fac şcoală frumoasă, cu flori la geamuri şi elevi premianţi.
Găgăuzia, singurul loc în care oamenii chiar cred în unirea d... „Aşa de mult timp nu s-a scris despre asta, că...” Invariabil, astea au fost cuvintele care ne-au întâmpinat de fiecare dată în care am intrat într-o şcoală de limba română dintr-un loc în care „român” e jignire. La fel s-a mirat şi Nadejda Hurciuc, profesoară la singurul liceu cu predare în română din Comrat, capitala regiunii cu ambiţii separatiste Găgăuzia din Republica Moldova. Astăzi, Liceul „Mihai Eminescu” are câte o clasă de la I până la a XII-a, are 200 de elevi şi anul trecut a fost pe primul loc în Comrat şi al doilea în Găgăuzia după rata de promovabilitate la bacalaureat. Nu sunt doar români, sunt şi găgăuzi, şi ucraineni, şi ruşi şi ţigani care învaţă aici. La fel, în Găgăuzia mai este doar Liceul „Luceafărul” din Vulcăneşti. Pe lângă ele funcţionează şi Liceu Grigore Vieru din Chioselia Rusă, liceu mixt, cu clase şi de română, şi de rusă. Acum 20 de ani însă, nu exista nici unul. Liceul de limbă română din Comrat a început dintr-o clasă pe care găgăuzii le-au dat-o românilor în ciudă. „Hai să vedem ce faceţi voi acolo. Şi ne-am descurcat de minune”, spune Hurciuc. Acum e mândră, dar n-a avut mereu încredere că limba română ar putea răzbi acolo, în mijlocul găgăuzilor care se cer independenţi, dar vorbesc în rusă. „Când a venit Sufica la mine să mă convingă să vin la liceu, eram profesoară de română la liceul în limba rusă. Trei ani la rând a venit la mine să-mi propună să vin aici. Eram şi nesigură pe mine să vin la liceu de limba română, dacă nu mă descurc?”, îşi aminteşte profesoara. Dar Sufica a avut suficientă încredere pentru amândouă.
Ca să ajungi la Liceul „Mihai Eminescu” din Comrat, trebuie să urci din bulevardul Lenin mult, până se termină străzile asfaltate. Acolo, în aceeaşi curte cu Şcoala Nr. 2, cu predare în rusă, românii au o clădire doar a lor. Şi-au făcut săli de curs şi sală de sport din două clase. Toate câte sunt acolo i se datorează Sofiei Rusu, profesoară de istorie, alintată bunica liceului sau Sufica. „Liceul a început cu cel mai mic copil al meu, iar acum copiii lui învaţă aici, sunt clasa a IV-a”, zâmbeşte ea. Pe la jumătatea anilor ’90, liderii găgăuzi care tocmai ce-şi căpătaseră autonomia faţă de Chişinău au vrut să-i arate că limba română n-are cum să supravieţuiască acolo. I-au dat o clasă pe care s-o facă de română într-o şcoală de-a lor. „În fiecare zi mă întrebau: Mai este clasa? Mai este clasa încă? Şi eu tăceam şi-mi vedeam de treabă”, îşi aminteşte femeia. „Nici până azi n-o acceptă conducerea raională. Aşa sperau c-o să eşueze... Când a început dumneaei, nu era taman o perioadă în care se acceptau toate celea”, adaugă Hurciuc. Copiii români din Găgăuzia se zbat să înveţe în limba lor
Spune-mi la ce şcoală îţi dai copilul ca să ştiu unde vrei să pleci
„Avem copii din familii găgăuze, ruse, de ţigani. Nimeni nu-i împiedică, avem familii get-beget găgăuze care-şi aduc copiii aici”, spune doamna Rusu. Un găgăuz şi-a adus cei doi copii aici pentru că are afacerea lui şi vrea ca ea să le rămână copiilor, dar pentru asta copiii trebuie să rămână acasă, nu să-şi caute norocul peste hotare. Aşa că i-a adus pe amândoi la „Mihai Eminescu”. De anul acesta, Grădiniţa nr. 9 din Comrat a devenit prima care a înfiinţat grupe cu predare în română ca limbă de bază, pe lângă grupele în rusă şi găgăuză. Dar sunt şi români care, deşi au şcoala românească la doi paşi, îşi dau copii la rusă. „Trebuie să ştie rusa, că noi o să plecăm în Rusia”, explică mama unuia dintr ei, în română. Cam aşa se decide la ce şcoală merg copiii. Dacă părinţii vor să plece în Europa sau să-i trimită măcar pe ei în România, la şcoală, atunci îi dau la română. Dacă vor să plece spre Rusia, atunci îi dau la rusă. Mai toţi elevii clasei a XII-a de la „Mihai Eminescu” vor pleca la facultate în România sau la Chişinău. Doar că admiterea asta este pentru ei, de fapt, primul pas către Uniunea Europeană. Le place muzica românească, spun că au Facebook-ul în română sau engleză. Doar Petru, găgăuz care s-a transferat la liceul român în clasa a X-a, recunoaşte că-l are în rusă. S-au plimbat prin România, au fost la Galaţi, la Sulina, le-a plăcut în Centrul Vechi din Bucureşti. Sunt tare mândri de insula lor de românism din Comrat, unde au prieteni care, deşi înţeleg româna, refuză să le răspundă altfel decât în rusă. Toţi vorbesc acasă şi o altă limbă, ori rusă, ori găgăuză, ori bulgară. Cu totul, vreo 4.500 de oameni din populaţia totală de 160.000 de persoane a Găgăuziei s-au declarat moldoveni şi români la referendumul din 2004.
Exact invers este la Bălţi, fief rusofon din nordul Molovei. Acolo, din 144.000 de locuitori, 69.000 sunt moldoveni şi români, adică peste 54%. Şi, cu toate acestea, acum 31 de ani în Bălţi era doar o şcoală românească, îşi aminteşte Nicolae Leahu, şeful catedrei de Jurnalism de la Universitatea Alecu Russo. Acum sunt şapte, fiecare cu peste 1.000 de elevi. Românii au fost mereu majoritari aici, urmaţi de evrei, ruşi, ucraineni, ţigani, care împreună formau puţin peste jumătate din populaţie. Primarii erau, la început, români. Acum, în democraţie, Bălţiul n-a avut niciodată un primar român. Reţeta sovietică n-a dat vreodată greş: educaţia în limba rusă, deznaţionalizarea, parul care-i făcea pe moldoveni să uite limba română şi să vorbească chiar şi acasă tot în rusă. „Universitatea este o enclavă, trebuie să recunoaştem lucrul acesta. Dar este suficient de puternică pentru a rezista oricăror presiuni şi suficient de puternică pentru a da semne că aici există o comunitate care poate merge oricând pe contrasensul liniilor politice pe care le trasează partidul lui Voronin sau altcineva. De altfel, Voronin nu o singură dată a venit la Bălţi şi de fiecare dată amintea că la Universitate există un cuib de românaşi care ar trebui să fie destrămat”, spune Leahu.
Bălţi: bastion rusofon în care românii sunt majoritari
Istoria Moldovei se preda în clasa a VIII-a un trimestru, câte o oră la fiecare două săptămâni. De regulă însă, în locul orelor de istorie a Moldovei, profesorii făceau ore de istorie a U.R.S.S., pe motiv că elevii dădeau asta la examen, nu istoria Moldovei. „Nu ştiu în ce măsură erau dirijaţi profesorii să facă asta, dar asta era starea de fapt. La mine aşa a fost”, îşi aminteşte profesorul universitar. Iar tradiţia de rusificare continuă. La fel ca găgăuzii, care înţeleg româna, dar refuză să-ţi răspundă dacă nu-i întrebi în rusă, fac şi rusofonii din Bălţi. „Există unii care nu vor răspunde niciodată la «Bună ziua» altfel decât «Zdraveite». Eu pot să-i salut pe colegii mei de la catedra de rusă cu «Zdraveite», ştiind că ei îmi vor răspunde «Bună ziua». Nişte oameni inteligenţi aşa ar trebui să procedeze, să-l salute în limba lui ca semn de bunăvoinţă, chiar dacă nu se iubesc sau au poziţii total diferite.” Iar Bălţi rămâne un punct al provocărilor. Vineri, la prânz, Socialiştii lui Dodon, Comuniştii lui Voronin şi Patrioţii lui Usatîi s-au strâns în centrul oraşului pentru a protesta faţă de decizia Curţii de Apel de a-l elimina pe acesta din urmă din cursa pentru alegerile de duminică. Dar sunt şi oameni dirijaţi din exterior, care fac un naţionalism român agresiv, violent, finanţaţi de Moscova. „Tocmai pentru a face ca masa şovăielnică, foarte mare, să se îndepărteze de acest ideal al unirii. Este o strategie străveche rusească, de a arăta faţa riscantă a unei mişcari naţionaliste. Moscova alimentează necontenit ideea că Moldova se va uni cu România, transformând tema în sperietoare”, spune Leahu. Acum, în Bălţi nu mai există nicio publicaţie de limba română. De-a lungul timpului au fost mai multe, dar toate proiectele au murit treptat după ce şi-au pierdut finanţarea. Toate finanţările veneau din România, de la Institutul Cultural Român sau de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. „Trebuie subliniat că în Basarabia, în 25 de ani de independenţă, nu a apărut nicio publicaţie de cultură în limba română finanţată de statul moldovenesc. Toate care s-au tipărit se făceau cu bani de la Bucureşti. În 2012, când a venit la putere U.S.L. şi a schimbat conducerea I.C.R., ne-au oprit finanţarea. „Oamenii care s-au dedicat unui ideal nu pot fi descurajaţi” „Eu ştiu că nici unirea Principatului Român cu cel al Moldovei nu s-a făcut în condiţii foarte uşoare. Este bine că au fost atunci oameni suficient de consecvenţi care să ducă la capăt idealul acesta, care nu era al majorităţii. Idealurile naţionale nu se realizează niciodată prin majorităţi, idealurile politice în general nu se realizează prin majorităţi, ci prin nişte oameni care reuşesc să convingă o parte din concetăţenii lor să se mişte într-o direcţie anume. Probabil că n-am avut clasa politică în stare să-şi asume până la capăt, nici de o parte a Prutului, nici de cealaltă. Poate că va apărea o astfel de clasă politică la un moment dat, nimeni nu are garanţia că nu va apărea, nici Dodon, nici Voronin”, spune Leahu.[1]
„Art-Emis”- Duminică, 30 Noiembrie 2014
-------------------------------------------------------------------
[1] 
http://adevarul.ro/news/societate/foto-video-enclave-romanesti-bastioane-rusofone-incapataneaza-limba-romana-supravietuiasca

 

 

 Forwarded message
From: Vergiliu
Date: 2014-11-29 0:39 GMT+02:00
Subject: Ion Iliescu despre pierderea prezidentialelor


Va trimit un document foarte interesant - scrisoarea deschisa a lui Ion Iliescu, publicata pe blogul sau personal. Am cules documentul dintr-un ziar de sport (nu Prosport, care, fiind in subordinea lui Sarbu, este prea ocupat sa-l compromita in continuare pe Ponta), l-am citit cu maxima atentie si am convenit (cu mine insumi) ca merita sa-l difuzez pentru aceia dintre dvs. care sunt interesati de politica, fara a fi fanatici. Stiu ca unii dintre dvs. nu veti fi foarte amatori sa cititi. Cu toate acestea, va invit sa faceti asta, spre confortul dvs. personal, caci niciodata nu strica sa stiti ce gandesc altii. Un principiu al dreptului roman zice asa: audiatur et altera pars, adica sa ascultam ce zice si partea cealalta. Titulatura subcapitolelor imi apartine, inclusiv sublinierile cu bold si italice, dar nu m-am atins de fondul ideatic al textului. Sa auzim de bine!
V.A.


Voi fi extrem de direct – spune Iliescu - am participat la ședința Biroului Executiv Central al PSD din 27 noiembrie 2014, prezentând colegilor din conducerea partidului un apel la rațiune și la sinceritate. PSD trece printr-un moment dificil, după pierderea alegerilor prezidențiale. În cei douăzeci și cinci de ani care au trecut de la Revoluția din Decembrie 1989 nu este singurul moment de acest gen. Și nu este PSD singurul partid care trece prin astfel de momente. Important este să fim solidari, să înțelegem de ce am pierdut, unde am greșit, și să luăm decizii în consecință. Înainte de a căuta vinovați, avem de căutat soluții pentru problemele cu care ne confruntăm.
PSD trebuie sa-si asume identitatea de stanga
 
Din păcate, ieri am avut parte, în locul unei analize, de o măsură extremă: excluderea din partid a trei membri ai Comitetului Executiv, masură care nu a rezolvat niciuna dintre problemele partidului. De fapt, ea nu a făcut decât să le agraveze. Este motivul pentru care am votat împotriva excluderii celor trei colegi: Mircea Geoană, Marian Vanghelie și Dan Șova. Nu cred că delictul de opinie are ce căuta printre valorile unui partid democratic.Cei exclusi, insa, să nu se lase antrenați, în perioada urmatoare, în acțiuni îndreptate împotriva partidului. Ar face rău, crezând că fac un bine.Mai grav decât acest gest pripit este faptul că liderii partidului nu înțeleg ce le reproșează cu adevărat membrii și simpatizanții PSD. Este vorba despre faptul că, de la o vreme, și mai ales în campania electorală care a trecut, PSD a evitat cu obstinație să-și asume identitatea sa de stânga, social democrată. Da, personal, am susținut formarea USL, și alianța cu PNL. Am susținut guvernarea PNL, până în 2008. Am făcut toate astea condiționat, insistând pentru păstrarea identității noastre ideologice, de social-democrați, lucru care, până la un punct, s-a întâmplat", continuă Iliescu.
 
“Jos comunismul!” intr-o tara grav afectata de esecurile capitalismului
Acum se conturează la vârful partidului scuza că Victor Ponta ar fi pierdut pentru că eu aș fi comunist, ceea ce ar afecta imaginea partidului. Este o mizerie, și un act de lașitate, lucruri pe care nu le pot înțelege și accepta. Cu explicația asta toți cei care trebuie să-și asume responsabilități pentru insucces sunt exonerați de orice raspundere. Fuga de răspundere nu este o soluție. PSD este partidul Revoluției, prin filiația FSN-FDSN-PDSR-PSD. Prin Revoluție, România a făcut cea mai radicală ruptură de comunism din Estul Europei. Că partidul n-a știut să spună apăsat aceste lucruri, e greșeala noastră. Dar este de neînțeles lipsa de reacție a partidului atunci când oameni care nu știu nimic despre trecut, în afară de etichetele puse de adversarii noștri, strigă ”Jos comunismul!” într-o țară care suferă grav de pe urma exceselor și eșecurilor capitalismului. Este și mai de neînțeles-și de neacceptat-ca necesara critică a aceluiași capitalism să fie mai articulată, și mai pertinentă la oameni de dreapta decât la reprezentanții partidului nostru.
Partidul nu este o corporatie Așadar, refuz să primesc lecții de la oameni care cred că și-au cumpărat un partid, PSD, și îl conduc, direct sau prin interpuși, ca pe o corporație. PSD nu este proprietatea nimănui. PSD nu este o investiție, și nici programul său politic nu se confundă cu un plan de afaceri. Iar guvernarea nu este un profit, care trebuie maximizat cu orice preț. Această viziune caricaturală ne-a făcut mai mult rău decât orice altceva în această campanie electorală. Dacă vom continua pe drumul ăsta, eșecul nu este departe. Viața oamenilor nu se reduce doar la bani. Nu fac parte dintre aceia care cred că săracii trebuie să fie reprezentați politic numai de săraci, că bogații nu au ce căuta la stânga politică. Pot da o lungă listă de oameni avuți, din familii aristocrate, care au făcut politică de stânga, în partide comuniste. Când am vorbit despre ”săraci și curați” mă refeream la modul în care este făcută bogăția de către unii, bogați și corupți. Le urez celor avuți cât mai multe succese în afaceri. Dar să nu amestecăm lucrurile. Dacă ai succes în afaceri nu înseamnă că ești automat un om politic. Această calitate nu se poate câștiga cu bani. Această calitate se dobândește în timp, cu multă muncă, și presupune câștigarea, și nu cumpărarea, încrederii oamenilor.
Trebuie aparate valorile stangii

Refuz să primesc lecții și de la oameni care pun interesul personal înaintea interesului public, care nu au demonstrat nimic în politică, în schimb au reușit să îndepărteze oamenii de partid, prin aroganță și dispreț. Astfel de oameni, ajunși în fruntea partidului, sunt printre motivele pentru care românii nu l-au votat pe Victor Ponta în turul doi. Plătim acum prețul confuziei ideologice din ultimii zece ani. Nu deplasarea spre centru o putem reproșa PSD. Ea este firească, până la urmă, ținând cont de schimbările din societate. Ce trebuie să ne reproșăm este obsesia noastră de a fi acceptați de cei de ”dreapta”, care nu ne vor accepta niciodată, pentru ca suntem adversarii lor firești. Nu pentru ei facem politică, ci pentru cei care se recunosc în valorile și principiile stângii. Și, orice s-ar spune despre noi, la guvernare am fost mai performanți decât dreapta. Dar și despre asta se pare că ne este jenă să vorbim ! Noi suntem pe cale să pierdem competiția la nivelul ideilor. Și o pierdem pentru că, deși sunt atâția oameni, tineri sau mai puțin tineri, cu studii de cea mai bună calitate, aici sau în străinătate, declarați la stânga, ei nu au cu cine comunica în PSD! Să nu ne ferim de acest adevăr dureros. Oamenii aceia au convingeri ferme și ne reproșează faptul că noi nu mai credem în valorile stângii. Ce să le spun celor care îmi reproșează asta? Ce să le spunem celor care ne reproșează structurarea partidului doar ca un instrument de exercitare a puterii, fără ideologie și fără preocupare pentru construcția ideologică? Din păcate, în loc de programe serioase, noi le-am oferit generalități în această campanie electorală, care nu au avut nicio legătură cu agenda lor. Iar inițiativele sociale ale guvernului, câte au fost, au fost prost promovate și explicate. Chiar nimeni n-a putut combate convingător inepția pe care o auzim de mai bine de un deceniu, anume că măsurile sociale, destinare reducerii polarizării economice și sociale, creșterii justiției sociale și egalității șanselor, nu sunt ”pomeni sociale”, ci obligația unei guvernări responsabile? Că astea nu au legătură cu ciclurile electorale?
 
Ruptura dintre partid si lideri
Poate cea mai importantă [idée] este aceea că nu putem câștiga, dacă între partid și liderii lui există o ruptură. Din păcate, ea există acum. Mă tem că nu funcționează acel dialog necesar -și obligatoriu - cu activul de partid, cu organizațiile si membrii de partid, cu cetatenii. Analiza trebuie să înceapă de la bază. Democrația internă de partid nu este o vorbă în vânt. Și nu e cazul s-o transformăm noi, un partid de stânga, într-o formă fără fond! Am atras atenția, și nu o dată, asupra pericolului care apare ori de câte ori PSD guvernează, și anume ca toată lumea pleacă la guvernare, iar partidul rămâne de izbeliște. Din păcate așa este și acum, și rezultatele se văd. Trebuie să rezolvăm împreună această problemă, esențială pentru consolidarea partidului, în perspectiva alegerilor din 2016. Conducerea PSD este prea stufoasă, și din cauza asta ineficientă. Multiplicarea centrelor de decizie duce la diluarea răspunderii și, în final, la nicio răspundere. Am devenit un partid-spectacol, iar organismele sale colegiale de conducere, forme fără fond.
PSD trebuie sa ramana la guvernare
Am afirmat, alături de alții, că nu cred că ieșirea de la guvernare ar fi o idee bună. Trebuie să ne asumăm în continuare această sarcină, și să guvernăm serios, fără concesii față de identitatea noastră social-democrată. Dacă vrem să rămânem cel mai puternic partid al țării, trebuie să guvernăm profesionist, în interesul cetățenilor. România are nevoie, în primul rând, de politici publice solide în domeniul social. În același timp nu este de ignorat nevoia unor măsuri de esență liberală în economie, dar și aici se impune o observație, care vine ca urmare a nemulțumirilor din societate: capitalul românesc trebuie pus pe picior de egalitate cu acela străin, și nu discriminat. Se impune o remaniere guvernamentală, cu formarea unei echipe solide, profesioniste, coerente, care să guverneze în consecință. Avem nevoie de oameni care să nu poată fi atacați în niciun fel, nici în plan moral, nici în plan profesional.
PSD are nevoie de o schimbare radicală a activității sale parlamentare
 
O altă slăbiciune a PSD o reprezintă modul în care funcționează grupurile sale parlamentare. Este nevoie de o agendă de priorități și de mobilizarea exemplară la vot. Iar în acest sens, liderii de grup parlamentar au la ce să reflecteze. Dar să nu se mulțumească doar cu asta. PSD are nevoie de o schimbare radicală, de fond, a activității sale parlamentare. Cred că trebuie să revenim la votul pe listă, măcar pentru Camera Deputaților. Iar cei care vor candida la viitoarele alegeri din 2016 să fie cunoscuți cât mai repede, pentru a asigura o componență cât mai solida grupurilor de senatori și deputați ai PSD. Același lucru este valabil și pentru candidații noștri în alegerile locale – primari, președinți de consilii județene, consilieri
 
PSD trebuie sa propuna un nou proiect de tara
Este cazul ca, în pregătirea Congresului, să se pună în discuție o nouă ofertă politică, un nou proiect de țară, o nouă ofertă electorală. Toate astea plecând de la nevoile și așteptările oamenilor. Să nu ignorăm pe nimeni, mai mult, să nu uităm că sunt aproape opt milioane de oameni care nu au votat. De ce nu au votat? Poate pentru că nu le-am oferit o miză, un motiv să vină la vot. Electoratul se construiește, nu apare spontan. Dar mai ales se fidelizează, prin bună guvernare. Plătim consecințele a zece ani de vot emoțional, pe teme care nu au legătură cu viața oamenilor. Nu trebuie să mergem și noi pe acest drum, facil și periculos. Nu avem de ce să ne fie rușine de identitatea noastră. Nu avem de ce renunța la valorile stângii. Trebuie să renunțăm însă la vanitate, la superficialitate, la abordarea conflictuală a problemelor din partid. Dacă ne concentrăm asupra căutării ”vinovaților”, în loc să căutăm soluții, vom eșua și în guvernare, și vom deveni un partid fără prea multă relevanță pe scena politică. De unde și apelul meu la responsabilitate și la sinceritate din partea tuturor

 

 Roman@uni-bremen.de

Presedintele Romaniei Klaus Werner Johannis (2014- )

Karl, din ramura romano-catolica a dinastiei germane de Hohenzollern-Sigmaringen, regele Carol I, a incheiat era domnitorilor greco-ortodocsi dependenti de Sultanul turc si pariarhul sau grec, ca si de Tarul tuturor rusilor si protectorul tuturor ortodocsilor.

Johannis, catolic reformat, primarul municipiului Sibiu, incheie acum era presedintilor ortodocso-comunisti moldo-valahi care au dezamagit pentru ca au tinut poporul cu sfintenie in lanturile grele ale duhovniciei si soborniciei moscovite si constantinopolitane. (o formulare din perioada interbelica)

Partidul moldo-valah PMR, PCR, FSN, PDSR, PSD, USL urmeaza linia greco-pravoslavnica generatoare de conducatorii orientali, care considera statul ca fiind al lor. Ei, anturajul lor nu se deosebesc astfel de o banda de talhari obisnuiti. (Sf. Augustinus) Ceausescu si Iliescu au privatizat statul, Constantinescu si Basescu l-au folosit in interesul familiei. In Europa asemenea comportament e pnal, in orient asta este normal si se justifica cu teluri marete: 
Vrem o tara stralucitoare ca soarele de pe cer; Soarele rasare la Bucuresti; Sunt mandru ca sunt roman etc.
Poate si de aceea Preafericitul Daniel si Preafericitul Lucian cardinal Muresan l-au binecuvantat spontan pe noul presedinte. Vox Populi, Vox Dei. Dumnezeu lucreaza si prin straini dupa cum s-a vazut in razboiul de independenta si crearea Vechiului Regat si in primul razboi mondial si mai ales intregirea neamului in Romania Mare.

Pentru occidentalii Carol si Ferdinand, romano-catolici, ca si pentru Johannis, catolic reformat, interesul national primeaza. Emanciparea romanilor nu este insa in interesul rusilor, sirbilor, maghiarilor, grecilor, care dupa cum stim din trecut, vor un ortodox moldo-valah clientelar, duplicitar, corupt si mai ales antioccidental.

La romanii Ideia, Programul de emancipare nationala si sociala a fost formulat de Scoala Ardeleana, Biserica greco-catolica unita cu Roma, pe cand Fapta statala apartine ortodocsilor moldo-valahi sub regi romano-catolici, sprijiniti de papa de la Roma. O sinteza a Ideii si Faptei nationale nu a avut inca loc, asa ca unirea cu Roma a esuat. 
Rezultatul inevitabil e izolarea, dictatura si mizeria orientala.

In mod paradoxal regii catolicii au pus bazele Faptei statale moldo-valahe, dar dupa 1944, nu numai ca sunt reorientate spre Moscova, cu baioneta, doua mii de bisericii unite cu Roma, ci este plagiata si Ideia Scolii Ardelene. Modelul ortodox moldo-valah vrea sa domine sociatatea romanesca.

Politica bucuresteana, de a plagia Ideia nationala pe langa Fapta statala, paralizeaza energia neamului, ajuns la sapat de lemn, cel mai sarac din Europa. Pentru ca Scoala Ardelena e cunoascuta, pe langa lichidarea, apoi marginalizarea Bisericii Unite cu Roma se practica si minciuna si manipularea. Si dupa aderarea la UE/NATO Ideia nationala a Scoali Ardeleane e denaturata, discreditata ca iluminista.

Johannis, a fost ales pentru ca reprezentat al valorilor si normelor ardelene, occidentale. El va trebui sa le faca insa credibile si peste Carpatii, sa realizeze un nou consens national, care sa inpiedice dezmembrarea tarii ca in Ucraina, unde estul si vestul tarii sunt la fel de incompatibile ca in Romania. Vezi harta in culori a alegegerilor din 2014, Ardealul si Banatul, albastre, Moldova si Muntenis, numai rosii. O incompatibilitate ce bate la ochi si nu mai poate fi trecuta cu vederea.

Dupa 500 de ani de administratie primitiva turco-fanariota si pravoslavnica,  ortodocsii moldo-valahii au acum sansa istorica de a se elibera de trecut si integra in civilizatia occidntalea, nu numai individual, cum fac azi trei milioane de ortodocsi, care muncesc si traiesc in occident, ci in totalitate, ca natiune.

Mai mult decat atata, sinteza dintre Ideia Scolii Ardelene si Fapta moldo-valaha permite reluarea dialogul cu Roma inceput de Fericitul Ioan Paul II la Bucuresti in anul de gratie 1999. Pentru ca mimarea normelor si valorilor occidenale ca in secolele trecute si mai recent, dupa aderarea la UE/NATO, nu mai e credibila, n-are nici o perspectiva.

Presedintele Johannis, Preafericitul Daniel si Preafericitul Lucian cardinal Muresan pot sa taie acum nordul gordial si sa scoata poporul din groapa milenara a umilintei, obedientei si mizeriei orientale, pentru ca mai mult decat la alte neamuri, pentru romani: Toate drumurile duc la Roma.

                                       www.viorel-roman.ro
                                    22.11.2014

 

 

 JEFUIREA BOGĂŢIILOR NATURALE ALE POPORULUI ROMÂN, REDEVENŢELE ŞI AMESTECUL INTERESAT AL F.M.I., BĂNCII MONDIALE ŞI COMISIEI EUROPENE

 

    Proiectul Bugetului de Stat şi proiectul Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2015 trebuiau, legal, să fie depuse de către Guvernul Ponta III la Parlament până la data de 15 octombrie 2014. Guvernanţii au sfidat, din nou, prevederile legale şi cele două proiecte nu au ajuns la Parlament nici de Moş Niculae. De ce ? Pentru că încă nu au fost acceptate şi vizate pentru neschimbare în Parlament de către experţii internaţionali de la F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană, cei trimişi la Bucureşti de către stăpânii străini ai României ! Dintre ţările din Uniunea Europeană (U.E.) numai pentru România a fost stabilit şi acceptat de către Parlament, Preşedinte şi Guvernele României statutul de colonie. În niciuna dintre ţările Uniunii Europene proiectele de Bugete naţionale nu sunt discutate şi aprobate de către F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană, inclusiv cheltuielile pentru Armată.
 
    Experţii internaţionali de la  F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană s-au înţeles cu conducătorii alogeni ai României ca proiectele de Bugete de Stat pentru anul 2015 să fie discutate şi aprobate numai în ultima jumătate a lunii decembrie a.c. pentru ca Poporul Român să nu afle adevărul şi să nu le strice socotelile cu ocazia alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2014. Despre democraţia capitalistă Mark Twain scria: "Dacă prin vot am putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm."
    Mai ales în toamna acestui an, inclusiv în timpul campaniei electorale, candidaţii Victor Viorel Ponta şi Klaus Werner Iohannis şi sateliţii lor nu au avut voie să vorbească despre jefuirea de către străini a bogăţiilor naturale ale Poporului Român şi despre cele mai mici redevenţe din lume încasate la Bugetul Statului Român. Candidaţii partidelor politice parlamentare au avut voie să vorbească degeaba despre presupusul ofiţer acoperit sau descoperit care a fost înscris în campania pentru alegerea Preşedintelui României.
    Despre redevenţe au început unele discuţii de suprafaţă, în mass-media, în prima decadă a lunii decembrie 2014.
    Când a fost numit premier, Victor Viorel Ponta a promis că va acţiona rapid pentru creşterea redevenţelor încasate la Bugetul de Stat de la statele şi firmele străine care jefuiesc bogăţiile naturale ale Poporului Român. Promisiunile, din anii 2012 şi 2013,  au fost uitate şi redevenţele  au rămas nemodificate ! Acum, acelaşi premier Ponta le spune românilor că nu pot fi modificate, mărite, redevenţele nici pentru anul 2015 deoarece a promis investitorilor străini  că anul viitor nu vor fi majorate taxele, iar redevenţa este o taxă. În plus, premierul Ponta a precizat că nu pot fi modificate redevenţele în anul 2015 deoarece nu au fost pregătiţi şi înştiinţaţi la timp investitorii străini. În plus, le-ar crea acestora problem de predictibilitate. Dar, de doi ani de ce nu au făcut-o ?
    În ajutorul premierului Ponta a sărit şi Preşedintele României, Traian Băsescu, care în ultimele două săptămâni ale mandatului său a declarat public că nu pot fi modificate redevenţele de către Statul Român deoarece nu au fost întrebate şi nu şi-au dat acordul cele 44 de firme străine care exploatează ţiţeiul şi gazul metan din proprietatea Poporului Român. Proprietarul trebuie să ceară aprobarea hoţilor !
    Preşedintele şi premierul României le-au spus românilor că nu proprietarul bogăţiilor naturale, Poporul Român, stabileşte cine şi în ce condiţii le exploatează ci decizia aparţine asasinilor economici şi asasinilor politici internaţionali cu care s-au încheiat contracte cu clauze secrete.
    Conducătorii actuali şi vremelnici ai României, liderii partidelor politice parlamentare şi manipulatorii de opinie ascund Poporului Român următoarele adevăruri:
    - Privatizarea PETROM a fost convenită cu creditorii internaţionali de către Regimul Constantinescu-Ciorbea-Vasile-Isărescu. Negociator şef din partea Guvernului României a fost ministrul Transporturilor, Traian Băsescu în programul PSAL 2. De ce el? A fost o întâmplare ? Timpul a confirmat că totul a fost programat împotriva Poporului Român !
     - Privatizarea S.N.P. PETROM S.A. a făcut-o Regimul Iliescu-Năstase şi a fost votată în Parlament Legea nr.555/2004 de către toţi reprezentanţii P.D.S.R., P.N.L., P.D., P.C., U.D.M.R. şi deputaţii minorităţilor etnice. Singurul partid care a votat împotriva privatizării, jefuirii, PETROM, a fost Partidul Romania Mare (P.R.M.).
 - De fapt, nu a fost o privatizare ci o etatizare. Firma PETROM a Statului Român a fost vândută la Statul austriac, la O.M.V., pentru suma de 669 milioane euro, mai mică decât profitul firmei româneşti pe un an !
 - PETROM a fost vândută la mai puţin de 1% din valoarea de piaţă a societaţii. Instituţiile române implicate in privatizarea PETROM nu deţin documentele utilizate la stabilirea valorii firmei pentru vânzare !? Patrimoniul S.N.P. PETROM S.A., în anul 2002, cuprindea: 306 zăcăminte de petrol şi gaze asociate; 1.450 puţuri de gaz productiv; 13.856 puţuri de ţiţei productiv, cu o producţie zilnică de 220.000 barili ţiţei; 771 instalaţii de colectare, depozitare, tratare şi separare: două instalaţii de gaz-etanizare; o instalaţie G.P.L.; 15.000 de km de reţea de transport ţiţei şi gaz; instalaţii de foraj marin, conducte şi platforme; două platforme maritime – Prometeu şi Atlas; complexele petrochimice şi de rafinare Arpechim şi Petrobrazi; uzina de îngrăşăminte chimice Doljchim; 145 de depozite petroliere şi 690 staţii de vânzare cu amănuntul din care 200 au fost modernizate; 320 autocisterne; 401 autotractoare; 350 semi-remorci; 464 autocisterne G.P.L.; 5 camioane G.P.L.; puţurile de exploatare şi contractele de forare din Kazakstan; 35 staţii de vânzare cu amănuntul în străinătate.
 -Comisia specială de anchetă a Senatului României a înregistrat Raportul său cu nr.1872 din 8 noiembrie 2007 privind privatizarea PETROM. De peste şapte ani, Raportul respectiv nu este voie să fie dezbătut în Senat şi să fie cunoscut de Poporul Român, pentru a nu se afla jaful de la PETROM şi pentru ca D.N.A. să nu treacă la arestări.
 Guvernul României s-a angajat, faţă de toate firmele care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România că nu va majora, timp de 10 ani, redevenţele care sunt cele mai mici din lume. La ţiţei redevenţa se calculează la un preţ fix de 22 dolari pe baril, indiferent de preţul ţiţeiului pe piaţa mondială. Din păcate, invitaţii pe la diverse televiziuni din Bucureşti nu stiu acest lucru esenţial.
 -O.M.V. şi celelalte firme care exploatează ţiţei din România au costuri de extracţie de 11-13 dolari/baril şi îl introduce la rafinărie la preţuri de pe piaţa mondială. Diferenţa constituie renta resursei naturale şi se încasează integral de către Statul unde sunt rezervele de ţiţei. Singura excepţie din lume este România, unde toată renta resursei naturale o încasează firmele străine şi nu intră în Bugetul Statului Român ! Numai pe această cale nu se încasează anual la Bugetul de Stat al României 5-10 miliarde dolari.
 -Conform Codului fiscal, Legea nr.571/2003, art.216, firmele care exploatează şi exportă din România ţiţei şi gaze naturale sunt scutite de plata obligaţiilor legale către Bugetul Statului Român. Ca urmare, O.M.V. a demontat o instalaţie petrochimică din România şi a “mutat-o” lângă Viena, iar în Ungaria şi Austria preţurile carburanţilor, gazelor naturale şi energiei electrice scad în fiecare an !
 -O.M.V. a construit o centrală electrică la Brazi care consumă o cantitate uriaşă de gaze naturale din România, pentru care plăteşte o redevenţă fixă de numai 15 dolari/1000 m3. Pentru consumatorii români (casnici şi industriali) Guvernul României a majorat şi va majora foarte mult preţul gazelor, inclusiv pentru încălzire.
 -Cu toate că plătesc de 10 ani o redevenţă de numai 10 dolari/baril la ţiţei, firmele străine au dublat preţul carburanţilor vânduţi în România şi au obţinut profituri uriaşe.
 -Legea petrolului, Legea nr.238/2004, precizează la art.1, alin.1, că: “Resursele de petrol situate în subsolul ţării noastre şi al platoului continental românesc al Mării Negre…aparţin statului român.” Aceste resurse ale Poporului Român au fost concesionate, în secret, prin Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) din subordinea Guvernului către state şi firme străine la cele mai mici redevenţe din lume.
-Guvernul Ponta III intenţionează printr-o Ordonanţă de Urgenţă să menţină aceste redevenţe foarte mici şi pentru anul 2015, astfel încât să nu fie diminuate profiturile exorbitante obţinute de firmele străine , dar nici să nu fie mărite veniturile Bugetului de Stat cu cel puţin 20 miliarde euro în anul viitor.
 - Prin Legea petrolului, Legea nr.238/2004, art.31, s-a stabilit că: “Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toata durata acestuia, cu excepţia unor dispoziţii legale favorabile titularului acordului petrolier.” Acordurile petroliere aprobate de Guvern au o durata a concesiunii, de regulă, de 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii de până la 15 ani.
 - Ce cantităţi de ţiţei şi gaze naturale au fost extrase anual, în perioada 2005-2014, pe fiecare firmă şi care au fost redevenţele plătite anual la Bugetul Statului Român ?
 -Care a fost valoarea anuală a ţiţeiului şi gazelor naturale extrase din România, calculate la preţul de pe piaţa mondială şi câte zeci de miliarde euro nu s-au încasat la Bugetul de Stat al României?
 -Prin concesionarea resurselor naturale din România, de catre Regimurile Constantinescu, Iliescu şi Băsescu, s-a urmărit şi realizat transferarea către state şi firme străine a bogăţiilor Poporului Român care i-ar fi putut asigura creşterea nivelului de trai şi, mai ales, locuri de muncă bine plătite. Prin concesionarea cu clauze secrete sau confidenţiale a bogăţiilor naturale din România nu s-au încasat anual la Bugetul de Stat venituri de cel puţin 20 miliarde euro ! Pe calea redevenţelor, pe care insistă în continuare premierul Victor Viorel Ponta, se încasează anual  la Bugetul de Stat circa 200 milioane euro cu titlu de redevenţe pentru toate resursele naturale. Este evident că, Bugetul de Stat este prejudiciat anual cu circa 20 miliarde euro, cu complicitatea şi sprijinul membrilor Guvernului României, cei care sunt supăraţi pe D.N.A. că nu-i invită la cercetări penale.
-Cea mai mare pierdere anuală pentru Bugetul de Stat o constituie nevalorificarea bogăţiilor naturale ale Poporului Român în Interes Naţional.
 -Conform Constituţiei, articolul 31, alin.1: “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.” De ce acceptă cetăţenii români încălcarea acestui drept constituţional de către guvernanţi? Pentru încălcarea dreptului la vot au ieşit în stradă zeci de mii de români în Ţara-Mamă şi în străinătate, în noiembrie a.c. Pentru încălcarea dreptului constituţional la informaţii cu privire la toate contractele şi licenţele de exploatare a bogăţiilor naturale ale Poporului Român şi pentru jefuirea Bugetului de Stat în fiecare an cu cel puţin 20 miliarde euro nu protestează în stradă sute de mii de români care să ceară ca resursele natural să devină monopol de stat şi să fie exploatate de firme cu capital majoritar românesc.
 -Guvernanţii au sfidat Constituţia României, articolul 135, alin.2, lit. d, care precizează că: “Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional.”
Încă nu este prea târziu pentru a fi înfiinţat un Minister al Resurselor Naturale care să se ocupe de exploatarea bogăţiilor Poporului Român în Interes Naţional. În perioada post-decembristă, partidele politice care s-au aflat la Putere împreună cu U.D.M.R. au participat, mai ales prin liderii si miniştrii lor la exploatarea resurselor naturale din România împotriva Interesului Naţional şi pentru jefuirea Poporului Român!
-Timp de 10 ani, Guvernele Tăriceanu, Boc, Ungureanu şi Ponta au plătit anual sute de milioane euro către O.M.V. pentru decontaminarea istorică a mediului. O altă escrocherie !
-Guvernul Ponta III se încăpăţânează să nu modifice nimic, în anii viitori, în privinţa contractelor de concesionare şi a licenţelor de exploatare a resurselor naturale cu scopul de a se putea trece efectiv la exproprierea românilor din România, în baza modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003, votată în unanimitate în Senat la 27 octombrie 2009. Dupa votarea ei şi în Camera Deputaţilor, marea majoritate a cetăţenilor români îşi vor pierde dreptul de proprietate în favoarea titularilor licenţelor de exploatare minieră. Lucrările pe care aceştia le vor executa sunt declarate de utilitate publică ! Este pusă în mare pericol existenţa şi viitorul Poporului Român pe teritoriul României !
- Delegaţia Guvernului Ponta III şi conducerea Băncii Naţionale a României, în luna septembrie a acestui an, i-au asigurat la Bruxelles pe asasinii economici şi asasinii politici internaţionali că va fi prelungită cu 20 de ani şi în aceleaşi condiţii concesionarea bogăţiilor naturale ale Poporului Român, la cele mai mici redevenţe din lume !
Construcţiile şi terenurile cetăţenilor români şi ale Statului Român vor trece în proprietatea titularilor licenţelor de exploatare a substanţelor minerale utile ! Pe această cale, străinii obţin proprietăţi uriaşe în România, la preţuri derizorii, iar românii îşi vor pierde Ţara lor, moştenită de la Geto-Daci ! Acesta este planul diabolic pus la cale de către stăpânii străini ai României care acţionează în complicitate cu Guvernul şi cu sprijinul partidelor politice care s-au aflat cu schimbul la Putere, fiind controlate de F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană.
Pentru menţinerea acestor adevăruri ascunse vin periodic la Bucureşti şi dictează reprezentanţii F.M.I., Băncii Mondiale şi Comisiei Europene, inclusiv în privinţa deficitului bugetar pentru anul 2015.
Ce-i de făcut? Românii să se deştepte, să se unească şi să iasă în stradă, la colindat pe la Guvern, Parlament, D.N.A, sediile partidelor politice parlamentare şi domiciliile senatorilor şi deputaţilor . Senatorii şi deputaţii au ocazia, la vot secret cu bile, să nu acorde încrederea Guvernului Ponta III care s-a înţeles cu asasinii economici şi asasinii politici străini să menţină nivelul redus al redevenţelor şi să nu scadă nivelul T.V.A. la alimentele de bază.
Preşedintele ales, Klaus Werner Iohannis, are ocazia după 21 decembrie a.c. să cheme Poporul Român la un referendum pentru a decide ca bogăţiile naturale să devină monopol de stat, iar firmele care au fost privatizate să fie răscumpărate inclusiv de la O.M.V. Austria.
În perioada Sărbătorilor de iarnă, dar mai ales după, procurorii D.N.A. au ocazia şi sunt obligaţi de fapte şi documente să-i colinde împreună cu mascaţii şi dubele lor pe mulţi de la A.N.R.M. , Guvern, Parlamentul României şi partidele politice pentru a afla ce mită au luat, ce traffic de influenţă au făcut, ce grupuri infracţionale au organizat şi cu cât au contribuit la subminarea economiei naţionale şi la jefuirea Poporului Român !
                                   Dr.Gheorghe Funar

 

 Interviu pentru Epoch Times al deputatului Bogdan Diaconu


Deputatul PSD Bogdan Diaconu a prezentat în Parlament un proiect de lege care vizează interzicerea autonomiei teritoriale şi a oricărei forme de secesionism, pentru că, în opinia lui, este „momentul să interzicem aceste activităţi şi să îi pedepsim pe cei care agită autonomia etnică în speranţa distrugerii României”.
Deputatul PSD a prezentat un proiect de lege prin care să poată fi oprite şi descurajate activităţile în favoarea autonomiei teritoriale şi a secesionismului susţinute de una dintre diferitele forţe politice sau civice din România.
Bogdan Diaconu este de părere că în ultimii ani aceste activităţi au fost în creştere constantă tocmai din cauza „lipsei de reacţie a autorităţilor române care nu puteau însă acţiona clar în lipsa unei legi clare de combatere a acestor fenomene care ameninţă România”.
Prezentăm mai jos interviul în care Bogdan Diaconu ne prezintă viziunea lui asupra acestei chestiuni care a atras recent atenţia societăţii civile:
Ce părere aveţi despre afirmaţiile potrivit cărora maghiarii de la noi din ţară sunt discriminaţi?
Cetăţenii români de etnie maghiară din România au mai multe drepturi decât majoritatea românească, iar felul cum noi tratăm minorităţile constituie un exemplu la nivelul Uniunii Europene. Aşadar, oricine se plânge de discriminarea maghiarilor în România minte cu neruşinare. Avem aici de a face cu propaganda extremistă maghiară, la care s-au raliat nu doar partidele recunoscute ca extremiste, în frunte cu mişcările lui Laszlo Tokes, ci şi UDMR-ul, în efortul lor de a cere mereu noi privilegii pe motiv că sunt discriminaţi.
Vreau să fiu foarte clar: ceea ce solicită politicienii maghiari nu mai sunt drepturi pentru comunitatea maghiară, sunt privilegii de genul celor avute de grofi sau de nobilii maghiari în perioada în care românii erau asupriţi în Transilvania de către invadatorii maghiari. Exact la acea perioadă ne întoarcem prin politica dusă de partidele maghiare: la asuprirea românilor din Transilvania în propria lor ţară.
Credeţi că discursurile din ultima vreme ale liderilor UDMR se încadrează în categoria declaraţii electorale, sau trebuie luate în serios?
Nu există scuze pentru declaraţiile extremiste ale politicienilor maghiari, aşa cum nu există scuze pentru violenţele la care se dedă Jobbik. Nicio campanie electorală nu poate justifica cerinţa de distrugere a statului naţional unitar român. Oricum, partidele maghiare nu fac aceste declaraţii doar în perioadele de dinaintea alegerilor, ci tot timpul. Aşa cum nu poţi încălca legea în campania electorală, aşa nu ai voie nici să ameninţi statalitatea din România pe motiv că vrei să câştigi voturi.
Cum comentaţi intenţia UDMR de a merge înainte cu acel proiect de autonomie al aşa-zisului Ţinut Secuiesc?
Acel proiect constituie dovada că UDMR se oficializează ca partid extremist. După depunerea acelui proiect, nu mai avem niciun motiv să credităm această organizaţie ca fiind una legală sau normală. Tocmai din această cauză am pregătit deja proiectul de lege pentru desfiinţarea UDMR pe care îl voi depune în ziua în care va fi depus proiectul autonomiei teritoriale. Din chiar ziua în care UDMR vrea să folosească instrumente oficiale ale statului român ca să-l distrugă din interior, această organizaţie ar trebui declarată în afara legii.
Acest lucru îl voi propune eu prin proiectul meu legislativ, iar parlamentarii au de ales între a vota proiectul UDMR şi a deveni cel mai detestat Legislativ din istoria României, sau a vota proiectul meu de scoatere în afara legii a UDMR şi a deveni cel mai iubit Legislativ din istoria noastră.
Toate partidele româneşti s-au săturat de fiţele şi de pretenţiile UDMR, aşa încât sper să realizez o majoritate transpartinică hotărâtă să pună capăt politicii mizere pe care o desfăşoară UDMR la indicaţiile Budapestei. Câtă vreme Budapesta se comportă ca un stat inamic al României, iar UDMR este la cheremul lui Viktor Orban, UDMR este o organizaţie inamică a statului român. Tocmai de aceea trebuie desfiinţată!
Cum ar trebui să fie contracarată propaganda anti-românească care se desfăşoară de atâta timp în Transilvania?
Prin aplicarea legii, acolo unde legea actuală acoperă genul de activităţi extremiste desfăşurate la această oră în Transilvania, sau prin completarea lacunelor legislative pentru a face faţă noilor provocări şi, apoi, prin aplicarea noilor legi cu stricteţe. Eu însumi am depus un adevărat pachet legislativ de contracarare a acţiunilor separatiste şi ofensatoare maghiare şi aştept votul din Parlament. Legea mea împotriva manifestărilor şi organizaţiilor de tip extremist, care ar pune capăt extremismului maghiar din România, se află la votul final la Camera Deputaţilor şi sunt foarte curios cum vor vota aleşii României în privinţa ei.
Ce pârghii are România la ora actuală pentru a rezolva problema extremiştilor? Ar mai trebui făcute îmbunătăţiri în domeniu?
Cea mai bună pârghie este aplicarea legii, pentru că nimeni nu vrea o combatere la voia întâmplării. Există, cum vă spuneam, unele scăpări legislative pentru ca şi fenomenul extremist maghiar a evoluat şi a luat noi forme de manifestare, dar cred că prin proiectele mele legislative am acoperit aceste lipsuri. Mai rămâne ca aleşii României să conştientizeze pericolul extremism maghiar şi să voteze în consecinţă, indiferent de partidele din care fac parte.
Combaterea extremismului maghiar nu este o problemă de partid şi eu nu am legat activitatea mea în acest domeniu de partidul din care fac parte, pentru că ne confruntăm aici cu o provocare la adresa României, nu a unui partid. De aceea mă aştept, şi am primit şi confirmări direct în acest sens, ca legea mea împotriva organizaţiilor şi manifestărilor extremiste să fie votată de parlamentari din toate partidele politice, cu excepţia UDMR, desigur, care este vizată direct de lege!
Ce părerea aveţi despre modul de reacţie a ţării noastre vis-a-vis de manifestările recente ale extremiştilor maghiari?
Declararea unor cetăţeni maghiari ca indezirabili a fost un semnal prea mult aşteptat de societatea românească, dar e bine că s-a luat această decizie chiar dacă târziu. Aştept să văd cum se finalizează dosarul penal împotriva lui Vona Gabor, pentru că eu am depus plângerea împotriva lui în august 2013 şi abia acum am aflat cu toţii că există un dosar în derulare pe numele lui. Am mai depus o plângere şi împotriva lui Izsak Balasz pentru mitingul ilegal de la Târgu Mureş. Cred că aceste dosare ar trebui judecate cu celeritate pentru a da un semnal clar că nu tolerăm extremismul maghiar. Aşteptăm şi ridicarea decoraţiei lui Tokes şi uite că nu se mai întâmplă pentru că Băsescu trage de timp.
Cum credem că-i vom opri pe extremişti dacă nu aplicăm legile ferm şi fără să ne facem calcule politice meschine? Oprirea extremismului maghiar trebuie să fie un proiect al întregii clase politice şi al întregii societăţi româneşti, pentru că este atacată esenţa statului român şi acest lucru trebuie să ne îngrijoreze pe toţi, indiferent din ce partid facem parte.

 

 

               ÎN LOC DE CONCLUZII

Patriotism şi naţionalism

 Vremurile noastre fac mult tam-tam pe marginea celor două noţiuni, de regulă aşezate într-un nemeritat raport de contrarietate: patriotismul – o însuşire pozitivă ce trebuie mereu adâncită şi dezvoltată (bunăoară ca la americani), naţionalismul – o trăsătură negativă, ori în cel mai bun caz parţial negativă. Oricum, o însuşire cu conotaţii politico-sociale neagreate pe la marile case democratice, motiv pentru care ea trebuie veştejită încă din faşă.
 În ceea ce priveşte patriotismul, aici nu încap controverse, deoarece noţiunea reflectă o stare atitudinală sau cel puţin o aspiraţie, apreciată şi stimulată la cei care o deţin, ceilalţi fiind judecaţi în consecinţă (şi) după acest criteriu. Pentru că patriotismul reflectă chintesenţa sentimentelor faţă de ţara ta, faţă de neamul, tradiţiile şi reuşitele compatrioţilor tăi. Pe scurt, ea este mândria ce înoată în dragostea nestinsă faţă de poporul care te-a născut şi afirmat! Nu cred că există sentimente laice mai profunde decât patriotismul. Romanii considerau că-i o nespusă bucurie să mori pentru patria ta: Dulce et decorum est pro patria mori!
  Din nefericire, acest frumos şi înălţător sentiment este tot mai neglijat, pe măsură ce omenirea, în speţă europenii, sunt din ce în ce mai preocupaţi de problemele integrării şi ale globalizării. Cât îi priveşte pe români, ei nu iau exemplul viu oferit de americani, nemţi sau francezi, ci au căutat – şi chiar au reuşit! – să se descotorosească de povara românismului, de îndată ce au ajuns înafara României şi s-au văzut integraţi (unii dintre ei doar toleraţi) în alte medii sociale, multe dintre ele de-a dreptul ostile ţării ce i-a născut.
 Desigur, este necesară şi obligatorie operarea unei reale distincţii între sentimentele patriotice curate, sincere, duioase, respectiv cele patriotarde, de faţadă, afişate cu ostentaţie, vulgare, dospind de falsitate şi interese mârşave.
 Naţionalismul este un sentiment şi o atitudine politico-socială care s-a cristalizat în bătăliile ideologice şi diplomatice, indispensabile pe tot parcursul consolidării, afirmării şi apărării naţiunilor create.
 Cele două concepte – patriotismul şi naţionalismul – se presupun reciproc, iar toate rapturile teritoriale săvârşite de naţiunile mari şi trufaşe în dauna celor mici, n-au făcut decât să alimenteze sentimentele naţionale ale celor năpăstuiţi şi ultragiaţi. Dar iată că  până la urmă tot ei sunt acuzaţi de străinii necunoscători şi nesimţitori la durerile naţionale, că adică se fac vinovaţi de sentimentalisme desuete şi de o dragoste penibilă (sic!) vizavi de ţara, istoria şi tradiţiile lor. E clar, lumea pe care ne străduim să o construim, nu va avea ce face cu asemenea vestigii, căci ea va întruni toate caracteristicile unui vast ghetou civilizat, iar oamenii viitorului, fără mamă şi tată, fără ţară şi istorie, se vor mândri cu admirabilele lor însuşiri de roboţi eficient programaţi.
 Însă o asemenea acuzaţie ca cea de mai sus se articulează pe două vicii de fond:
 1.Când e vorba de patria şi neamul tău, nimic nu este exagerat! Mereu e prea puţin, căci după cum bine afirmă înţelepţii, „Tot ce este exagerat, devine insignifiant!” Ori măreţia şi valoarea morală a unui atare simţământ nobil, nu pot fi minimalizate sau terfelite prin aranjamente politice, cel mai adesea nefericite pentru popoarele mici şi mijlocii. Asemenea sentimente ţin de substanţa biosocială a cetăţenilor, alimentată din seva istoriei dătătoare de conştiinţa continuităţii traiului pe aceleaşi meleaguri.
 2.Mai este un viciu de natură filologică. Pentru manifestări ce duc la învrăjbire şi ură între popoare şi rase, ori la conflicte interetnice, existau deja termeni consacraţi: şovinism, rasism, antisemitism, xenofobie. De ce era nevoie de încă un termen? Şi încă un termen obţinut după secătuirea lui de un conţinut vrednic de cea mai aleasă cinstire. Că doar naţionalismul reflectă dorinţa popoarelor de-a fi cineva în lume. Petre Ţuţea spunea: „Nemţii se cred buricul pământului, englezii două buricuri, iar francezii trei şi jumătate”.
 Ei da, când naţionalismul îmbrăţişează formele radicale ale ultranaţionalismului, atunci da, el ajunge să violeze ideea de echilibru social pe arii extinse, prin urmare el trebuie respins ca ceva extrem de primejdios, altfel lesne se ajunge la excese precum cele comise în perioada de tristă amintire a Germaniei naziste.
 Însă naţionalismul românesc nu este creaţia românilor de azi ori de ieri. El este creaţia evanghelistului nostru, inegalabilul Eminescu!
                     George Petrovai

 

 Un mare secret mondial despre istoria Romania a fost ascuns vreme indelungata, astfel ca dupa aceste constatari, multi dintre noi vom privi cu alti ochi istoria tarii noastre
In zona Olteniei se inregistreaza cea mai veche locuire in bordeie din lume(18,000 ani inainte de Christos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi tarnacop de miner descoperit vre-o data, cea mai veche activitate metalurgica a aramei din lume (8,000 ani inainte de Christos), cea mai veche scriere din lume (tablitele de la Tartaria, judetul Alba 5-6.000 inainte de Christos). Tot aici s-a inventat arcul, au aparut primele furnale din Europa, si tot de aici au plecat si s-au format celelalte popoare indo-europene si nu numai cum ar fi: iranienii, carienii, italicii, frygienii, scitii, cimmerienii, triburile iberice, bascii, sarmatii, elenii(ahei si dorieni), fenicienii, etc.
Traco-dacii reprezinta cea mai veche si mai inalta cultura de pe Pamant, anterioara civilizatiei Sumeriene, si totodata cea mai numeroasa (180 – 200 de triburi). Ei puteau fi gasiti in intreaga Europa (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, germania, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Franta, Spania, Turcia europeana, Asia Mica, Africa……chiar si Burii din Africa de Sud sunt tot un neam Dac, din care facea parte insusi Burebista.
Scrisul si odata cu el istoria, au aparut mai intai in spatiul tracic si abia mai tarziu in spatiul greco-roman, dus probabil acolo tot de triburile care au migrat de aici. Traco-dacii au avut cea mai veche agricultura din Europa, (neolitic) si printre cele mai vechi din lume. La vremea lor erau singurul popor din lume care foloseau cercul la dispozitivele de masurare a timpului.
Incepand cu anul 1995, dupa studii indelungate, insa intentionat tinute la subsol, o serie de savanti americani de prestigiu au ajuns la concluzia ca Potopul descris in Biblie a avut loc pe malul vestic al Marii Negre, unde locuia o populatie neasteptat de dezvoltata, (oare cine?). De altfel Olimpul, legendarul munte din mitologia greaca (ULIMP- Lumina sau Splendoare, in limba traco-daca), nu era altceva decat muntele Bucegi pe care nu intamplator dainuie al doilea Sfinx de pe Pamant. Istoricul Homer spunea ca numai tracii stiau sa lupte calare si cu arcul incepand cu mileniul cinci inainte de Christos.
Traco-dacii se remarcau printr-o corectitudine desavarsita, toate conventiile fiind incheiate verbal si apoi pastrate cu sfintenie. Lipsa de acasa era semnalata printr-un bat lasat la poarta, fiind mai mult decat suficient.
Traco-dacii erau singura civilizatie din lume care nu a folosit sclavagismul sub nici o forma a sa.
In jurul anului 1400 I.C, se construieste in Tracia nord-Dunareana, cea dintai scoala cu local de sine statator de pe Terra, numita Androniconul, unde preotii Zamolxieni predau toate disciplinele universitare incepand cu teologia (cultul Zeului Soare si al celor 12 constelatii).
Confom marturiilor ramase posteritatii ale lui Platon si Socrate, insusi Pitagora si-a completat studiile la scoala Zamolxiana, si tot ei afirmau ca in acea vreme in Dacia existau cei mai de seama medici ai timpului.
Istoricul Herodot, ii considera pe Cimerieni originari de pe versantul Nord-Estic al Carpatilor,(Moldova de astazi). Apoi o parte din ei s-au deplasat spre Sud, in Anatolia, unde au fost cunoscuti ca Cimiry. Migrati ulterior catre Italia, Spania, Anglia si Irlanda au fost cunoscuti sub denumirea de celti.
Zona Nord-Dunareana (Romania de astazi), a fost considerata din vechime drept un paradis terestru.Un teren bogat in aproape toate bogatiile pamantului, cu terenuri agricole(Granarul Europei de mai tarziu), pasuni intinse, toate formele de relief, un incredibil sistem hidrografic natural, o zona bine aparata contra majoritatii dezastrelor naturale…..etc. Ca un miracol unic al istoriei, locuitorii acestei zone n-au putut fi alungati din vatra stramoseasca si nici deznationalizati.
Romanii pastreaza in continuare limba, portul, obiceiurile, traditiile stramosilor de acum 7.000 de ani. Analizele minutioase de sange, demonstreaza un alt miracol : in ciuda numeroaselor invazii, inclusiv mult distorsionata ocupatie romana, ne-am pastrat puritatea genetica, specifica stramosilor nostri.
Romania ramane un miracol, caruia i s-a prevazut un viitor mesianic. Profetul indian Sundhar Singh scria in 1922, ca romanii vor deveni un popor indragit si respectat de toate popoarele lumii.
                                                Sursa: ToataRomania.ForumHit.ro

 

 
 

 

  DISCLAIMER:
Toate părerile, punctele de vedere, afirmaţiile, atitudinile şi detaliile informative reprezintă angajarea fiecărui autor în parte. Portalul nostru nu îşi însuşeşte responsabilitatea pentru conţinutul articolelor publicate. Fiecare link şi articol pe care îl prezentăm are propriul copyright © şi răspundere personală pentru conţinut.
 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971