Anul 2015 periodic nr. 1-3 4-6 |
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009
CAIETELE„PLURALITAS” ALE GRUPULUI DE REFLECȚIE: PERICOLELE UNEI CULTURI INFRACȚIONALE
PROIECTUL CULTURAL CINELITERATURA
PROIECTUL CULTURAL CINELITERATURA- continuare
ACTUALITATEA CULTURALĂ, LITERARĂ, EDITORIALĂ Recenzii și articole de : Constantin LUPEANU, Florentin POPESCU, Alexandru CETĂȚEANU, Dorina ȘIȘU, Marian ILIE, Elena TRIFAN, Magdalena ALBU, Dan LUPESCU, Adrian BOTEZ, Marilena CHERSIN, Octavian CONSTANTINESCU, Alexandru RACHIERU, Mircea LUNGU Despre: Constantin SCHIFIRNEȚ, Elisabeta IOSIF, Adela ROGOJINARU, Mariana DIDU, Theodor RĂPAN, Adrian BOTEZ, Ionuț CARAGEA, Marian ILIE
ESEUL, INTERVIUL, STILUL EPISTOLAR, CA MIJLOACE ALE CONFESIUNII: Emil Cioran îi recunoaşte genialitatea lui Petre Ţuţea ; Dr. Călin Georgescu: "În ultimii 25 de ani, sufletul românesc a fost trecut prin sabie" ; Prof. Dr. Mihai BERCA - PENETRARE ÎN EMPIRISMUL ROMÂNESC ; Lectie despre Romania de la un preot sas !; VIOREL ROMAN -Zece teze, 2015 ; Lucia OLARU-NENATI - PARABOLA VULTURULUI ; Magdalena ALBU - ODRASLELE DIAVOLULUI ŞI CONTRAFACEREA ACTULUI DEMOCRATIC; Corneliu LEU - BUGETUL PERSONAL AL SCRIITORULUI ȘI FOAMEA PE CARE VOR ALEȘII SĂ I-O TIMBREZE
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI - partea I
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI- partea II
Din folclorul internetului - partea III
PAGINA A DOUA

  PROIECTUL CULTURAL CINELITERATURA

 

        ÎN ACEST NUMĂR VĂ PREZENTĂM

    un nou segment important al portalului nostru:

   FESTIVALUL ECRANIZĂRILOR LITERARE 

 

 
 
 
               VĂ DESCRIE NOUL SĂU DEMERS
                   ÎN PROIECTUL CULTURAL

            CINELITERATURA

ÎN ACEST NUMĂR VĂ PREZENTĂM
un nou segment important al portalului nostru:
FESTIVALUL ECRANIZĂRILOR LITERARE

 
 pe care îl organizăm anual în colaborare cu
Uniunea Cineaștilor din România

și, în permanență, cu patru centre de promovare din țară și străinătate, organizând manifestări periodice și dezbateri în timp real folosind cadrul unui
FORUM – ATELIER
care se desfășoară non-stop pe internet
împreună cu  
CINEMA – CLUBUL VIRTUAL
în care rulează producțiile prezentate de noi, provocând discuții la care vă invităm pe toți!

  REȚELELE NOASTRE DE SOCIALIZARE
VĂ AȘTEAPTĂ PARTICIPAREA ȘI ÎNSCRIEREA

Puteți accesa site-urile noastre internet,
logându-vă cu ele
oriunde vedeți sigla de mai sus iar,
urmând pașii pe care îi descriem
mai departe,
deveniți membri ai cineclubului nostru virtual și participanți

de drept la toate manifestările
FESTIVALULUI ȘI CENACLULUI
ECRANIZĂRILOR LITERARE


 Precizând că, pentru definitivarea
și lansarea acestui nou program
căruia îi dăm haina internetului, am
întârziat chiar și apariția acestui
număr,vă prezentăm un  

 Scurt  istoric  si  o  descriere  a  intentiilor
 
 Reproducem  deasupra  afisul  primei  editii  a  festivalului  care  s-a  desfasurat  în  vara  anului  2013  sub  egida  primei sarbatoriri  legiferate  a Zilei Limbii Române
 
 Afisul celei de a doua editii – Editia 2014  a festivalului
Al carei Caiet-Program poate fi accesat dand click  mai jos:
http://issuu.com/emanuelpope/docs/ziua_limbii_rom__ne_2014_coresponde/1
 
În acest Caiet-Program se definea  întregul nostru proiect:


 Filme de calitate întemeiate pe
scenarii literare autentice

Festivalul Ecranizărilor Literare este primul din cinematografie de acest gen, propunându-și să stimuleze reprezentarea cinematografică a celor mai valoroase opere literare și, prin asta, să înnobileze arta filmului suţinând producţiile majore, bazate pe subiecte de valoare etică și estetică.

Festivalul Ecranizărilor Literare va antrena și va încuraja deopotrivă forţe cinematografice și scriitoricești pentru realizarea unor filme de calitate întemeiate pe scenarii literare autentice, încercând să descurajeze producţia comercială de film bazat pe reţete scenaristice minore sau improvizate.

Festivalul Ecranizărilor Literare va pune literatura autohtonă în valoare antrenând în circuitul mai larg, al limbajului cinematografic, valoroase opere scrise în limba română, ajutând cunoașterea lor în lume.

Festivalul Ecranizărilor Literare are și un scop educaţional direct verificat încă prin galele de anul trecut: Acela de a folosi cele peste 100 de ecranizări existente din literatura română, precum și cele pe care le va provoca de acum înainte, pentru a depăși prin atracţia filmului handicapul lipsei de lectură cu care se confruntă literatura.

Organizate în șocoli, universităţi populare, așezăminte culturale și comunităţi românești prin circulaţia facilă pe internet, galele de film inspirat din literatura română pot deveni în educaţia școlarilor, ca și a adulţilor un curs facultativ de conjugare a artei filmului cu cea literară, dar și un fructuos experiment pentru extinderea fenomenului cultural artistic din spaţiul limbii române.

Si se concretiza  permanenrtizarea activitatilor prin Cenaclu:
 
        PENTRU UN CENACLU PERMANENT AL IDEILOR DE ECRANIZARE

Unul dintre scopurile declarate ale acestui festival fiind încurajarea și proliferarea ecranizărilor, ca și răspândirea unei cunoașteri în
cinematografia mondială a subiectelor de valoroasă originalitate pe care le oferă literatura română, dedicăm aceste ultime pagini ale caietului nostru demersului academic pe care tindem de asemenea să-l realizăm prin acest festival: formarea, atât a unui repertoriu bogat cât și a unor profesioniști ai filmului în domeniul ecranizărilor.

Anul acesta începem cu câteva seminarii pe tema respectivă,
prezentând aici tematica unuia dintre ele pregătit de conf. univ. dr. Vlad Leu împreună cu masteranzii și studenții Alexandra Neacșu, Nadina Ivanov și Sorin Gazi( a se vedea în paginile următoare  unde prezentăm FORUMUL – ATELIER). Și facem apel la confrații noștri profesori ai facultăților de artă să vină cu alte asemănătoare inițiative în așa fel încât, până la gala finală care va avea loc în toamnă, după itinerarea filmelor din concurs prinlocalitățile partenere Festivalului nostru, să putem organiza un cenaclu permanent pentru dezbaterea periodică a unor asemenea idei teoretice, alături de cele concrete privind concepții regizorale, de iluminare, scenografie, muzică și interpretare a subiectelor celor mai valoroase din literatura noastră clasică și contemporană și, în același timp, să prezentăm cineaștilor noi apariții literare.

Cenaclul va pune în circulație un caiet care va consemna asemenea
subiecte și concepții de ecranizare, în așa fel încât ele să ajungă la cunoștința producătorilor de film din țară și din lume, pentru a le prelua și a contribui la realizarea lor.


 Iar, în momentul  în care, pe lânga  Festival , si-a  început activitatile permanente Cenaclul, am lansat urmatorul manifest:
 
  MANIFEST PENTRU CINELITERATURĂ
 
Ne plângem că tinerii nu mai citesc.
Ne plângem că nici noi, maturii, nu mai avem vreme de citit.
Ne plângem că marile opera literare vor fi în curând uitate.
Ce-i de făcut?
Primul pas: să înţelegem că mileniul trei a schimbat paradigma. Audiovizualul a ieşit învingător!
Drumul spre Literatură trece prin Film. Filmul proiectat în sala de cinema, dar, mai ales, urmărit pe net.
Al doilea şi al treilea pas: Cenaclul de ecranizări şi Festivalul Internaţional de Ecranizări. Aceşti paşi, noi i-am făcut deja. Cenaclul se desfăşoară la sediul Uniunii Cineaştilor din România, iar anul acesta organizăm, la Bucureşti, în luna august, cea de a treia ediţie a festivalului. Unul dintre scopurile declarate ale acestui festival este încurajarea şi proliferarea ecranizărilor, răspândirea cunoaşterii în cinematografia mondială a subiectelor originale pe care le oferă literatura română. Festivalul este şi un demers academic: formarea, atât a unui repertoriu bogat, cât şi a unor profesionişti ai filmului în domeniul ecranizărilor.
Următorii paşi: vă invităm să-i facem împreună. Netului îi vom da ce-I al netului! Ecranizări. Am construit până în prezent o suită întreagă de pagini web și rețele de socializare pe internet în colaborare cu Centre de Promovare din  Londra-Dublin, Montreal, Chișinău și Baia Mare, asigurând cenaclului nostru o desfășurare permanentă în spațiul virtual  sub sigla pe care o vedeți în antet. Deschidem în curând și o sala virtuală de proiectat cineliteratură. Portalul nostru de carte şi arte vă aşteaptă la adresa http://www.cartesiarte.ro/  de unde puteți accesa toate website-urile pe care vreți să le vizitați și rețelele în care să vă înscrieți.


 „CINELITERATURA”

 

 
Modul în care realizam acest proiect:
 
  CARACTERISTICI  PRIVIND PROGRAMUL
                      CINELITERATURA

      cu subtitlul: LITTERARTURE & MOVIE

 UN FESTIVAL AL ECRANIZĂRILOR LITERARE ASOCIAT CU CENACLUL DE DEZBATERI PRIVIND ECRANIZAREA ȘI ITINERĂRI DE GALE ÎN LOCALITĂȚI, ȘCOLI, AȘEZĂMINTE ȘI PE INTERNET

    Gândit ca o îmbinare complexă de evenimente artistice  bienale, anuale, bianuale și trimestriale, în funcție de planul internațional, național și local pe care se desfășoară, conjugate cu alte activități care au un caracter permanent, precum cenaclul de ecranizări cu publicațiile sale, site-urile internet cu forumurile lor de dezbateri, instruirile făcute pentru cinefili și animatori de cinematografe de artă desfășurându-se în cluburile internet, precum și asigurarea unei continuități în alimentarea cu producții noi și vechi din domeniul ecranizărilor, a site-urilor și a cluburilor internet care se formează în jurul lor, programul nostru își explică aici intențiile exprimate prin titlu și subtitlu: „Cineliteratura – Litterature & Movie” . El vorbește nu numai despre ecranizări, ci  prefigurează o nouă categorie de artă care se practică prin filmele de autor, elaborate de o personalitate mai presus de cultura tehnică respectivă, capabilă de a gândi scriitoricește și a se exprima prin imagine. Pentru a se ajunge, însă, la așa ceva, obținând valori la fel de mari din punctul de vedere al artei literare, al meditației filosofice și analizei psihologice a scriitorului, potențată prin capacitatea de descriere și exprimare într-o epocă pe care începem să o numim „civilizație a imaginii”, noi propunem calea temeinică a școlirii creatorului de film prin tehnica bine deprinsă a ecranizării unor opere literare de valoare. Care, prin celebritatea obținută datorită unei inspirate și solide construcții literare, oferă din start multe șanse în plus pentru o producție cinematografică de valoare, care să îmbogățească patrimoniul cultural consemnând un act cu greutate artistică, definitoriu pentru creația contemporană și salvând-o de elementele facile ale comercialului sau spectaculosului jurnalier de tip tabloid.
    Publicul-țintă al acestui program sunt profesioniștii de film, cinefilii și, mai ales, tineretul pe care dorim să-l formăm ca cinefil și ubitor de literaturp, în același timp. Din acest motiv este necesară insistența unei activități permanente pe internet, antrenând în forumuri pe temele și intențiile noastre cât mai multe grupuri de socializare gen Facebook, Twitter, etc. După ce vom realiza o asemenea rețea, cunoscând exact cine sunt participanții, vom ști și mai bine ce trebuie focusat către ei.
    Latura de festival, ocupând perioade fixe calendaristice, se desfășoară anual pentru filmele din producția națională, iar odată la doi ani se include și concursul internațional. Pentru cluburile despre care am vorbit, periodizările galelor pot fi atât de dese cât consideră organizatorii, putându-se ajunge și la continuitate săptămânală.
    Cenaclul este conceput ca o activitate permanentă a problemelor ecranizării, întrunind mai ales profesioniști tineri și mai experimentați, dar fiind deschis și cinefililor ca auditoriu. El dezvoltă atât dezbateri teoretice pe care apoi le publică în caiete și publicații tipărite sau virtuale, cât și discuții la obiect pe marginea propunerilor de ecranizări până la obținerea unor decupaje pe care să le oferim producătorilor sau să le susținem pentru formele de finanțare existente. Accentul se pune aici pe afirmarea literaturii române prin film, tot așa cum, la diversele forme de cluburi a căror activitate o sprijinim în toată țara, accentul se pune pe atragerea celor care s-au dezvățat să citească volume literare, spre forma mai acceptată a vizionării de film.
    Pentru  asigurarea activităților acestui program sunt necesare instrumentele obișnuite ale organizării de festivaluri, un secretariat care organizează ședințele de cenaclu, un grup de presă-forum care popularizează toate acțiunile de la cenaclu și gale,  dar si un sector de difuzare care să dispecerizeze portofoliul de filme și să  obțină drepturi pentru folosirea cât mai multor producții pe site-urile noastre internet și în cluburile pe care le alimentăm. Cu timpul, începând a colecta echipamente, va fi necesar și un  mic sector de producție pentru scurtmetraje sau secvențe-pilot care susțin propunerile de ecranizări pe care le prezentăm în ofertă publică, sau chiar le pregătim pentru edițiile viitoare ale festivalului.
O ultimă precizare privind proiectul nostru și modul cum urmărim dezvoltarea lui continuă, nu este numai o informație de detaliu, ci ține de politicile culturale pe care le urmărim pentru a lega în această rețea cât mai mulți vorbitori de limba română atrăgându-i spre cultura ei. Adică făcându-i, chiar dacă așa pretinsa „viață modernă” nu le-a permis aprofundarea unor aspecte sau lecturi, să ia act de bogăția literaturii române prin intermediul ecranizărilor de film care sunt mai atractive și mai ușor de urmărit. Completând astfel, în primul rînd,  această lacună de lectură  caracteristică mai multor generații, noi urmărim să îi atragem și în discuții despre alte lucrări literare care se pot ecraniza, lărgind astfel și nivelul lor de cunoaștere a istoriei și realităților românești prin intermediul literaturii, dar antrenându-i și în a propune viziuni cinematografice pentru viitoarele ecranizări. Ceea ce, după cum s-a constatat din cinecluburi, din proliferarea temei pe bloguri și în rețele de socializare, este un lucru de mare atractivitate pentru tineri, site-urile internet și revistele on-line despre film și cinematograf având de zece ori mai multă audiență, imediat după show-biz și muzica ușoară, față de revistele literare sau cele consacrate altor arte.
Din acest motiv, în paralel cu amplificarea site-urilor, noi urmărim și înființarea unur grupuri concrete, nevirtuale de participanți prezenți fizic la activitățile noastre prin CLUBURILE „CINELITERATURA” în localități, în instituții școlare și culturale, în comunitățile românilor din străinătate. Asemenea cluburi cărora le stimulăm înființarea iar, pe viitor, le vom asigura și intercomunicarea, sunt invitate să preia de pe internet producțiile oferite de noi, împletind prezentarea acestora cu viața atractivă de club spre care înclină noile generații, ca formă de socializare concretă, adunând la un loc persoane care încep a fi pasionate de domeniu.
    Punem, așadar, un accent deosebit pe domeniul internet pentru ca site-urile noastre să fie atât ale festivalului care se organizeaza in perioade fixe, ca și ale cenaclului care se exprimă continuu prin problemele teoretice, prin scenariile de ecranizări provocate, dezbătute și perfecționate dar, în același timp, animă și oferă subiecte de preocupare sau activitate cluburilor care se formează în comunități mici și forumurilor internet care întrunesc participanți de oriunde. Acest spatiu virtual, in care ne publicam articolele sau informatiile, în care ne desfășurăm forumurile despre care am vorbit, va deveni, în perioadele de desfășurare a concursurilor și galelor festivalului forma lor de prezentare virtuală. Dar și în restul timpului, va crea  un spatiu  de cinematecă virtuală care va fi alimentată cu programe de ecranizari, în măsura în care obținem drepturi pentru producțiile mai vechi, cele care se înscriu în concursurile noastre având prin regulament obligația de a ne sta la dispoziție pentru proiecții necomerciale.
    În felul acesta  ne justificăm amploarea programului, depășind domeniile de festival sau de cenaclu  prin inițiative de stimulare și afirmare a producției de ecranizări și filme legate de valorile literare menite să ridice nivelul cultural al spectatorului. Iar ansamblul lui va constitui un FESTIVAL ASOCIAT CU CENACLU, ITINERARI DE GALE CU DEZBATERI IN LOCALITATI SI PE INTERNET.


Cele  doua regulamente: 
 

 REGULAMENT
 privind desfășurarea

FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL ECRANIZĂRILOR LITERARE

INCLUZÂND CONCURSUL INTERNAȚIONAL, CONCURSUL NAȚIONAL,CONCURSUL DE SCURT METRAJE, CONCURSUL DE PROZE CU CALITĂȚI PRIVIND ECRANIZAREA PRECUM ȘI PREMIILE PUBLICULUI LA GALELE DIN LOCALITĂȚI, TOATE ACESTEA FIIND SUSȚINUTE DE DEZBATERI DE PRESĂ ȘI SEMINARII PRIVIND ARTA ECRANIZĂRILOR1.ARGUMENT

Încă de anul trecut, când a fost instituită prin legea 53/2013 Ziua Limbii Române, cu sprijinul UCIN, al unor primării, al altor instituțiile culturale ale țării și ale românilor de pretutindeni s- au inițiat primele manifestări,  dintre care menționăm gala de film din București prin care se inaugura Festivalul Ecranizărilor, susținerea altor gale asemănătoare în localități și realizarea săi a unui film documentar privind evenimentul.
Pentru anii 2014-2015 susținerea acțiunilor devine mai largă, Festivalul conturându-se în întreaga amploare cu cele cinci secțiuni ale sale:
1.    Concurs de ecranizări de film cu subiecte din literatura română;
2.    Concurs de ecranizări de film cu subiecte din literatura universală;
3.    Retrospectiva ecranizărilor literare din filmografia cineaștilor români,  cu gale multiple;
4.     Concursul și gala scurt-metrajelor cu ecranizări, evocări și eseuri cinematografice dedicate literaturii române.
5.    Concursul de proze cu calități privind ecranizarea.

Dintre acestea, secțiunea a doua face obiectul unei organizări separate care presupune sondaje în lumea producătorilor, cu studii specifice de oportunitate și marketing. Iar celelalte patru se îngemănează în inițiativa de afirmare a literaturii române și subiectelor românești prin film. Toate la un loc, însă, se subsumează unui scop cultural foarte înalt și anume: IMPUNEREA CU PRECĂDERE ÎN ARTA FILMULUI A PRODUCȚIILOR DE VALOARE CULTURALĂ ȘI, ÎN ULTIMĂ INSTANȚĂ EDUCATIVĂ, REDUCÂND ROLUL NOCIV AL PRODUCȚIILOR COMERCIALE CARE, UNEORI, NU ȚIN SEAMA NICI DE MODELUL RĂU PE CARE ÎL PUN ÎN EVIDENȚĂ, NICI DE SUBCULTURA PE CARE O PROLIFEREAZĂ, ceea ce ne face să credem că inițiativa noastră, mai ales că nu există în cinematografia mondială un alt festival dedicat ecranizărilor, se va bucura de succes și va progresa.


2.CALENDARIZARE

În acest  cadru, regulamentul nostru prevede  calendarizarea în fiecare an, în funcție de condițiile specifice perioadei, a următoarelor activități:

1.     LANSAREA, ANUNȚAREA ȘI POPULARIZAREA FESTIVALULUI, ÎNCEPEREA ORGANIZĂRII;FIXAREA JURIILOR ȘI A PROGRAMELOR DE WORK-SHOPURI, PRIMIREA ÎNSCRIERILOR, STABILIREA LOGISTICII FESTIVALULUI:

2.    INAUGURAREA  SEMINARIILOR ȘI DEZBATERILOR CARE ÎNSOȚESC FESTIVALUL

3.    DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE SCURTMETRAJE:

4.    DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE LUNG METRAJE:

5.    GALA PREMIILOR LA SCURT METRAJE și  a CONCURSULUI DE PROZE.


6.    GALA PREMIILOR LA LUNG METRAJE ȘI A INAUGURĂRII RETROSPECTIVEI ECRANIZĂRILOR ROMÂNEȘTI.


7.    GALELE RETROSPECTIVEI ÎN DIVERSE LOCALITĂȚI DIN ȚARĂ: itinerarea în localitățile ale căror primării au intrat în parteneriatul organizării a Galelor Retrospectivei, cu colectarea premiilor publicului (se pot face și jurii locale acordându-se premii ale localităților).


8.    DESFĂȘURAREA FESTIVALULUI ÎN BUCUREȘTI CU GALE ALE TUTUROR PREMIILOR ACORDATE ȘI A MARELUI PREMIU cu spectacole și gale ale filmelor premiate la toate concursurile, decernarea unui mare premiu pentru anul 2014 și a premiului (premiilor) publicului și juriilor locale (premiul localităților) pentru producțiile prezentate.


3.ÎNSCRIEREA LA CONCURSURI și JURIILE

    Pe un formular elaborat de organizatori, producătorul sau autorii înscriu filmul depunând 3 DVD-uri cu copiile respective, menționând dreptul organizatorilor Festivalului de a folosi aceste copii timp de un an în toate  proiecțiile necomerciale pe care le vor organiza.

    Producțiile acceptate în concursuri vor aparține ultimilor trei ani și vor avea mențiunea că nu ne-au mai fost propuse.

    Juriile fiecărui concurs vor fi formate din profesioniști și personalități ale vieții culturale ale căror liste, organizatorii Festivalului le vor face consultându-se cu asociațiile profesioniștilor și realizatorilor de film. Juriile locale vor fi propuse de către organizatorii locali, semnatari ai protocolului de parteneriat.

    
4.PARTICIPARI ȘI PREMII la
RETROSPECTIVA ECRANIZĂRILOR ROMÂNEȘTI
și la DEZBATERILE DIN SEMINARII


-    Intră în concurs filmele propuse de către autorii în viață, sau un membru al echipei aceluia, de preferință autorizat, care depune 3 copii pe DVD dându-și acordul pentru  drepturi de difuzare liberă pe parcursul unui an pentru organizatorii Festivalului, în toate secțiunile și galele pe care le organizează.
-    Organizatorii Festivalului pot  propune din oficiu anumite ecranizări, obținând de asemenea drepturile de difuzare liberă sau negociind cumpărarea acestora.
-    Producătorii pot propune filme achitând taxele de participare care se vor stabili de la an la an. În 2014 nu se vor percepe taxe de participare.
-    Organizatorii asigură o serie de burse de participare gratuită pentru autorii filmelor din concursuri și gale și pentru tineri cineaști, la  toate dezbaterile din tabăra de creație și spectacolele respective, rezervându-și dreptul de a asigura condiții și pentru participări cu plată sau pe cont propriu.


5.REGIMUL ORGANIZATORILOR LOCALI

Pot intra în parteneriat toate localitățile sau instituțiile care doresc să organizeze în săli proprii o gală sau mai multe, obligatoriu în perioada desfășurării festivalului și oricând apoi, până la sfârșitul anului. In continuare, aceștia vor fi denumiți ORGANIZATORI LOCALI.
-    Organizatorii locali pot achiziționa cu drept de difuzare și încasări locale, DVD-uri  cu filmele pe care le doresc, alese din lista pe care o oferă direcția festivalului.
-    Organizatorii locali decid în întregime asupra programului local și a perioadei, ca și asupra personalităților locale care girează manifestarea și pot invita personal, tratând direct, artiști și realizatori ai filmelor.
-    La cerere, cu asigurarea cheltuielilor de deplasare, direcția festivalului va asigura participarea unor membri din echipa de actori sau echipa de filmare pentru întâlniri cu publicul spectator.
-    Pe tot parcursul galei locale organizatorii vor asigura  urne și buletine conform buletinelor-tip oferite de direcția Festivalului, pentru: VOTUL PUBLICULUI și vor face o comisie de numărare care v a asigura procesul verbal cu rezultatele.
-    Dacă doresc să organizeze și un juriu local care să acorde premii filmelor prezentate, organizatorii locali vor fi încurajați, deoarece în Gala Finală care va avea loc în București la sfârșitul lui octombrie, se vor acorda PREMIILE LOCALITĂȚILOR, fiecare având dreptul la ecuson și trofeu propriu, dacă au rulat în localitate un număr minim de filme punându-le în concurs (cifra se va stabili prin articol separat în regulament).
-    Organizatorii locali vor fi apoi sprijiniți și pe parcursul întregului an școlar, ca să organizeze în continjuare proiecții pentru școli și pentru cursuri facultative de LITERATURA & ARTE VIZUALE
-    La Gala Finală se va acorda și un PREMIU PENTRU CEA MAI BUNĂ LOCALITATE ORGANIZATOARE.


6.REFERITIOR LA CONCURSUL DE PROZE CU CALITĂȚI  PRIVIND ECRANIZAREA

-    Juriul va fi format numai din cineaști de alte profesii decât cea de regizor (deoarece acesta poate avea opțiuni subiective), care pot găsi în opera literară respectivă elemente de stimulare a artei și tehnicii practicate de ei.
-    Operele premiate vor fi oferite de direcția Festivalului unor producători care vor contracta sinopsisul, stabilind cine va fi scenaristul și regizorul.

 
 CENACLUL ECRANIZĂRILOR LITERARE

-    Cenaclul este instituția permanentă a Festivalului prin care  se asigură continuitatea  preocupărilor lui, se discută formatul și conținutul edițiilor, se instruiesc voluntarii care le  asigură desfășurarea și, în mod prioritar, se întreprind toate dezbaterile de creație pentru lărgirea lui și aprofundarea sensurilor artistico-culturale pe care le urmărește.

-    Cenaclul, în plenul său,  are întruniri periodice al căror scop principal este dialogul între cineaști și literați din care să rezulte atât idei noi, sinopsisuri și decupaje ale unor ecranizări care să fie puse în atenția producătorilor, cât și studii privind ecranizarea ca artă, ca tehnică și ca realizare, care să fie făcute cunoscute prin publicații.

-    Întrunirile periodice se vor axa pe cel puțin trei aspecte, după cum urmează:
    .Discutarea unor sinopsisuri și decupaje făcute fie de scenariști, fie din unghi general regizoral, fie prin viziunea interpretării de imagine, scenografie, coloană sonoră,  pentru a  stimula și interesul acestor profesii în desăvârșirea produsului literar,
    Discutarea posibilităților unor noi versiuni la ecranizările existente, folosind noi tehnici cinematografice,  modificarea posibilităților aduse de digital, sau noi viziuni regizorale,
    Informarea  participanților prin prezentări făcute de critici de specialitate asupra unor opere mai vechi încă neecranizate și a producției literare de actualitate recomandabilă pentru ecranizări,
    Atragerea în asemenea dezbateri atât a profesioniștilor cât și a unor intelectuali ce trebuie formați pentru desfășurarea unor gale de ecranizări în școli, universități și așezăminte de cultură.
-    Tot cenaclul, prin membri sau secțiuni asigură, însă, și activități permanente cu caracter editorial-impresarial precum:
    Editarea și difuzarea comunicatelor de presă,
    Editarea unor pagini electronice privind lucrările cenaclului,
    Editarea unor caiete în care se publică (de dorit și într-o limbă străină), idei și sinopsisuri dezbătutute și însușite spre recomandarea către producători,
    Activități de impresariat privind punerea în valoare a unor idei de film sau a unor decupaje finite prin găsirea de producători pentru membrii cenaclului nostru,
    Activități de gestionare prin obținerea drepturilor patrimoniale din literatura română clasică, sau acordul de reprezentare dat de membrii săi posesori de drepturi,
    Activități de instruire a unor organizatori de spectacole
cinematografice cu ecranizări.
-    O preocupare constantă va fi găsirea de finanțări, fie dintre cele dedicate culturii, fie din fonduri structurale europene, pentru un mic sector de producție prin care, în contextul de voluntariat al unor ateliere tip work-shop, să se realizeze scurt metraje sau filmări-pilot cu secvențe demonstrative pentru lung-metrajele propuse.

-    O  atenție deosebită, apelând la colaborarea activă pe internet a cât mai multor membri ai cenaclului, chiar noi fiind aceia care vom constitui prima rețea, este desfășurarea  EDIȚIEI VIRTUALE A FESTIVALULUI DE ECRANIZĂRI, pentru care, cu sprijinul Fundației Culturale Europene suntem acum în posesia a trei domenii internet pe care le putem administra în colaborare  cu Centrul de excelență „Republica artelor” din Londra:
    http://cititordeproza.ning.com/group/festivalului-international-al-ecranizarilor-literare
   care este conectat la un canal media  de stream video dedicat si el:
http://www.ustream.tv/channel/festivalul-interna%C8%9Aional-al-ecraniz%C4%82rilor-literare  
si la o pagina facebook de asemeni dedicata:
http://www.facebook.com/pages/International-Screenplay-Festival/1519177348349263
   totodata cu postul de radio „Frecventa” putem acoperi si partea de unde audio
http://frecventa.falezedepiatra.net/  
-    Prin sponsorizările în echipamente, care au început a fi strânse de la românii din străinătate pentru CASA LIMBII ROMÂNE ca instituție organizatoare a Zilei Limbii Române din conceptul organizării căreia face parte și Festivalul nostru,  prin colaborarea cu celelate Uniuni de creatori care fac parte din Grupul nostru de inițiativă și, dacă se vor găsi resurse sau corectitudine la finanțări din țară, se va definitiva modul în care, în afară de faptul că suntem inițiatori și oricum  vom participa, vom putea amplifica  acest  proiect prin care pentru prima dată se redalizează  atât:
a)    Varianta virtuală a desfășurării  unei versiuni de festival pe internet cât și:
b)    Posibilitatea extinderii întrunirilor cenaclului nostru la comunicarea de tip teleconferință prin programul streaming cu participări concomitente  din 12 locuri din lume, iar prin comunicarea de tip facebook  cu alți parteneri și participanți de oriunde.
-    Pentru început, după CAIETUL-PROGRAM AL EDIȚIEI 2014 ,  care deja ne face prezentarea prin linkuri la aceste situri a adresei sale:
                             http://issuu.com/emanuelpope/docs/ziua_limbii_rom__ne_2014_coresponde/1
în primul semestru al anului 2015,vom posta pe siturile internet ale Festivalului:
  Filmele invitate de onoare în anul 2014,
   Filmele premiate în anul 2014,
   Celelalte filme din concurs dacă autorii lor o doresc,
    Cronicile și materialele de presă care au însoțit ediția 2014,
    Mici filme sau informații filmate de la galele din provincie unde s-au acordat premiile publicului și alte filme documentare despre sărbătoririle Zilei Limbii Române în țară și străinătate.

-    Concomitent cu acestea vom posta pagini cu activitățile din Cenaclu, pentru a trece apoi, după ce se vor strânge destule grupuri din țară și din lume  pe rețeaua noastră de socializare-internet, la dezbateri și manifestări de film virtuale, cu cât mai mulți participanți de oriunde.

-    În semestrul al doilea  vom începe să postăm, găsindu-le un format special pentru prezentarea strict informativă, filmele care se înscriu pentru ediția 2015 dar, în același timp, vom face o secțiune de scurt metraje cu eseuri cinematografice sau filmări de probă cu secvențe propuse pentru lung metrajele ale căror scenarii le discutăm în cenaclu, în condițiile în care vom putea organiza acel mic sector de producție pentru ATELIERELE pe care le vom organiza în cadrul cenaclului.

 
Astfel, iesind din sala de întruniri si desfasurându-se  larg, accesibil oricui în spatiul virtual al internetului, proiectul nostru vi se adreseaza sub numele atotcuprinzator de:
 
 „CINELITERATURA”
FESTIVAL ȘI CENACLU DE  ECRANIZĂRI LITERARE
Care,  fie în spațiul virtual,  fie în sala de desfășurare, îi invită pe toți cinefilii, pe toți susținătorii filmului și literaturii române, pe intelectuali și literați, pe cineaști și ceilalți oameni de artă, pe  studenții și masteranzii facultăților de arte, pe elevii pasionați, la ședințele cenaclului, în care, fie alături, fie de la distanțele pe care ni le permite comunicarea modernă, se dezbat subiecte de ecranizări pregătind astfel Festivalul, care va avea și el dubla desfășurare:
ÎN SALĂ ȘI PE INTERNET
-    Ședințele au loc lunar la sediul UCIN –cinematograful ”Studio”
DAR, AȘA CUM AM INFORMAT, CENACLUL SE DESFĂȘOARĂ ȘI ÎN MOD PERMANENT
la adresa internațională de internet: http://screenplayfestivalro.falezedepiatra.net/
sau accesând site-ul:      www.cartesiarte.ro
 

 
 
 Astfel, accesând în portalul www.cartesiarte.ro   CINELITERATURA, intrați pe:
-    PAGINA PRINCIPALĂ A FESTIVALULUI,
-    FORUMUL-ATELIER DE PREZENTARE ȘI DEZBATERE A SINOPSISURILOR,
-    SALA DE CINEMA CU CARACTER DE CLUB ÎNCHIS,
-    TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE ALE CENACLULUI.

-    Prin ele puteți citi toate dezbaterile, participa și contribui cu idei,
-    în același timp, luând cunoștință de toate subiectele de ecranizări puse în discuție,
care urmează a fi definitivate în cenaclu și propuse producției.

 
 
Asadar  folositi  butoanele  siglei  noastre  pentru a  accesa  pe  internet ” Cineliteratura”  cu sectoarele  pe care  vi  le  ofera:
- Pagina principala a tuturor stirilor,
-Cinema-Clubul cu filmele Festivalului,
- Grupurile retelelor de socializare,care va asteapta sa le deveniti membri
- Atelierul-Forum cu toate dezbaterile
(a cărui arhivă de până acum o găsiți în pagina următoare a revistei, pag. nr.3)

și, mai ales, înregistrați-vă la:
Subscribe – email / feed Festival
pentru a vi se comunica toate noutățile și filmele la care aveți acces
 
 

 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971