Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7-8 | 9-10 | -->
Anul 2010
Anul 2009
Articole de Mircea BUNEA, Magdalena ALBU, Adrian BOTEZ, Ştefan DORU DĂNCUŞ,Octavian LUPU,Ion MĂLDĂRESCU, DAN GHEORGHE- Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
NOI PAŞI ÎNTRU LEGIFERAREA ZILEI LIMBII ROMANE- partea I
- Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
Constantin Lupeanu la 70 de ani
Constantin Lupeanu la 70 de ani - partea II
Traducerile lui Eugen Dorcescu- Rosa lentini ,,Tsunami si Alte Poeme"
OPINIILE SI APELURILE LUI DIMITRIE GRAMA
ACTUALITATEA CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ- ARTICOLE DE Dan LUPESCU,Ion PATRASCU, AL.TOMESCU, DragosPREDA, Ionut CARAGEA, Al.Fl.TENE, Ioana STUPARU, Melania CUC, Dorin MUSTATA; DESPRE: Alexandru NEMOIANU, Cezar IVĂNESCU, Fl. SMARANDACHE, Romul MUNTEANU, Iulia BOSTAN, Kula Ilinca, Mihai ANDRONESCU, Valentin MARICA, Viorela CODREANU, Al. Florin TENE
Partea II
Partea III
Partea IV
Corneliu LEU - PROCURORUL DIN X…-o novelă românească şi contimporană- Partea I
- Corneliu LEU - partea II
Din Folclorul Internetului - Texte de la: Elisabeta Iosif, Alina Iuga, Dan Lupescu, Ion Lila, Corneliu Berbente, Sergiu Găbureac, Ionut Caragea, Gheorghe Manea, Mircea Bunea, Alexandru Cetățeanu, Nicu Vintilă-Sigibida,Niculae George Dragulanescu,Vasile Bocai
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
Partea VI
Paso Doble - rubrica Ioan Lilă; Rubrica Ionuţ Caragea
continuare VIII
PAGINA INTAI
OPTIMISMUL ŞI, MAI ALES PESIMISMUL ACTUALITĂŢII POLITICE

ÎN LOC DE ARTICOL DE FOND
CITIŢI ÎNCEPUTUL PAGINII 6

       Mircea BUNEA                 
                                  
                                                Urmează Holender şi Constantinescu ?

      
        Iată o informaţie pe care pâna acum n-aţi mai întâlnit-o nicăieri: Lângă Parcul Eroilor din comuna prahoveană Proviţa de Sus, peste drum de splendida bisericuţă veche, pe casa cu nr.375, deasupra unei ferestre cu ancadrament din cărămidă aparentă, sunt fixate două plăci memoriale pe care se poate citi.” Aici s-a născut PIMEN MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI, fiu al satului,1853 – 1934, înmormântat în curtea bisericii „. Aşa scrie negru pe alb pe prima, iar pe a doua textul este următorul: „ În această casă a fost ascuns şi ocrotit, între iunie şi octombrie 1931, EUGEN IONESCO, ACADEMICIAN ŞI DRAMATURG francez de origine ROMÂNĂ, fiind hăituit şi urmărit de asupritorii vremii”. De ce le-am amintit aici? Pentru că ambele, dar în maniere diferite, devoalează oarecum înţelesurile adânci ale unui cuvânt aproape uitat prin nefolosire: recunoştinţa vizavi de facerea de bine! N-am să intru în alte amănunte, mă voi mulţumi doar să amintesc că, între 18 aprilie 1931 şi 31 mai1932, cel mai mare „ asupritor al vremii „  - judecînd după dicţionarul politic al zilelor noastre -, n-a afost altul decât marele Nicolae Iorga, despre care istoria a reţinut, dincolo de imensul său prestigiu cultural şi că sub conducerea sa „ resursele bugetare ale statului s-au înjumătăţit; că s-a produs a doua curbă de sacrificiu ( impozit de 15 la sută pe salarii, creştere a fiscalităţii); că s-a întâmplat şi adâncirea crizei economice şi amplificarea conflictelor sociale ( statul n-a mai putut asigura plata regulată a salariilor şi pensiilor ) ...
           Bineînţeles că lista unor astfel de exemple este mult mai lungă. Aş zice chiar că-i înspăimntător de lungă. Iată încă două pe care le-am cules din Bilete de papagal vol.I, nr.15 (492), al căror director a fost T. Arghezi. Primul: „ S-au împlinit anul acesta douăzeci şi cinci de ani – 1937, n.n. – de cînd cel mai mare dramaturg român şi-a încheiat socotelile vieţii. Pentru văduva şi orfanii lui – aţi înţeles că e vorba de Caragiale – s-a propus în parlamentul de atunci o pensie. Un reprezentant al partidului liberal s-a ridicat şi a combătut proiectul.”  Al doilea: „ Cu ani în urmă, în consiliul judeţean al Botoşanilor, un alt liberal s-a opus votării unui ajutor pentru Eminescu, care se afla în acea vreme într-un ospiciu. Argument fioros:< Pentru ce n-a muncit Eminescu ăsta, în vremea când era teafăr, ca să aibă acum când e nebun? > Dacă vreţi să aflaţi cum îi cheamă pe cei doi reprezentanţi ai marelui partid, întrebaţi-ne. (paginile297 – 298).
                  Şi tot bineînţeles este că  asemenea graţioase alişverişuri au vârfuit cam tot ceea ce ţine de viaţa social politică şi cultural istorica a vieţii nu numai dintre Sulina şi Beba Veche , ori dintre Dărăbani şi Zimnicea, ci cam prin toate culmile ori văgăunile Terrei prin care şi-au tras coada şi drăcuşori din spaţiul Danubiano-Pontic...Ca să nu mai pomenim decît în treacăt de ... bonusurile sentimentale, şi asta chiar când protagoniştii/istele fac parte din categoria obrazelor subţiri de se vede prin ele şi Turnul Londrei, dacă-l priveşti de pe Dâmboviţa. O  ultimă dovadă ,fireşte că nu şi cea din urmă! : Aproape toată lumea oarecum interesată ştie că  pe 13 martie 1936, la Opera Garnier din Paris, a avut loc premiera capodoperei enesciene Oedipe. ( Premiera românească s-a consumat la Bucureşti abia 22 de ani mai târziu...) Mult mai puţini ştiu şi că premiera  pariziană a fost un omagiu adus de  Enescu viitoarei sale soţii, Maria Rosetti-Tescanu. Şi doar o mâna de iscoditori au aflat că,” recunoscătoare” fiindu-i, Măruca i-a pus ani la rând coarne marelui compozitor cu Nae Ionescu, marele profesor, publicist si filosof român...
                     Aşadar, cu totul neîntîmplător unii români au ajuns la concluzia că facerea de bine e sinonimă cu incestul ( Facerea de bine e futere de mamă, nu?). Aş zice că, dacă nu vrem să părem fraieri,  e obligatoriu să credem aşa ceva. D-aia m-am înfiorat atunci când, la o conferinţă de presă, l-am auzit pe domnul Kelemen Hunor, ministrul culturii în actualul guvern, spunând că  le mulţumeste din inimă domnilor Ioan Holender şi Mihai Constantinescu pentru binele pe care-l fac, de ani buni, Festivalului Enescu. Mi-am amintit atunci şi  de frumoasele cuvinte pe care Andrei Pleşu, primul ministru postrevoluţionar al culturii, le-a adresat lui Ludovic Spiess, primul director postrevoluţionar al Festivalului George Enescu.
                                                                                                                                   Mircea BUNEA


  Magdalena ALBU
                            NOUA MEA ORDINE MONDIALĂ 
                                           ŞI NOUA LOR ORDINE MONDIALĂ

„Chiar când Dumnezeu ne întinde mâna, satana ne împinge s-o scăpăm.” Părintele Arsenie Boca
Schimbarea actuală de paradigmă este mai mult decât evidentă pentru orice locuitor al acestei planete înguste. Se încearcă a se impune altceva decât ceea ce a fost până acum cu orice preţ. Numai că noua lor ordine mondială nu bate absolut deloc cu noua mea ordine mondială. Nu se potrivesc nici în clin şi nici în mânecă. Faptul că Omul nu mai încape deloc ca entitate fixă şi primordială în acest aşa-zis concept globalizant, care adună în el o gândire extrem de precară, fundamentată pe un primitivism feroce, mă pune din ce în ce mai mult pe gânduri. Sclavagismul conturat acum cu mare forţă pe toate laturile şi faţetele societare ale zilei de azi nu poate decât să te determine pe tine, observator atent al propriei tale lumi în care exişti, a crede că abjecţia conjuncturală „NOM” - a câta, oare, în lungul şir al istoriei acestei lumi?!... - reprezintă un nou tip de imperialism dur construit pe temelia prăbuşirii evidente a unei întregi economii mondiale a prezentului acesta destul de ambiguu şi de ceţos. Un prezent care e dat însă omenirii de către Cel de Sus spre a-l parcurge pentru a fi trăit, aşa cum trebuie, iară nu pentru a-i fi blestemate cu sârg secundele una după alta, ajungând a-ţi huli fireasca matrice maternă cu patimă şi imprecaţii cât te ţin bojogii.
 
Moneda actuală de schimb, banul, începe să zvâcnească, iată, cu putere sub presiunea intereselor unor grupuri, care conduc azi umanitatea, grupuri înecate până peste urechi în opulenţă şi în neaducerea aminte deloc a ceea ce înseamnă complexul verb „a fi”. Crize peste crize, de identitate, economice ori de alte naturi, mai mult sau mai puţin reale, la fel ca şi vestitele revoluţii mai mult sau mai puţin regizate ale umanităţii de catifea, de iasomie şi de ce or mai fi fost ele - de fapt, cantităţi enorme de sânge amestecat sinistru de cinematografic cu retorici discursive contrafăcute cu uşurinţă şi inuman -, au fost şi vor mai fi. Prăpastii, aparent fără ieşire, s-au tot succedat unele după altele, pierzîndu-se toate în fumul înecăcios al unei uitări perverse (tristă neamintire a unui trecut ce a fiinţat aievea!...), niciuna dintre ele neavând însă omenirea în centrul său, ci doar interese mărunte de ordin finaciar-politic, nici măcar moral sau cultural, ale conducătorilor ei vremelnici şi, de cele mai multe ori, complet iresponsabili.
 
Actualmente, ceea ce trăim acum nu e nici pe departe o rezultantă nefericită a unei diacronii fireşti a destinului liniar al acestei lumi. Criza prin care trece întreaga umanitate acum nu este una care să anunţe un previzibil final apocaliptic. Dimpotrivă. Regiile existente în spatele ei însă (a nu se citi aici „conspiraţii”, ci planuri nedate în vileag încă, un soi de secret al lui Polichinelle care stă în mintea şi pe buzele tuturor) nu anunţă, după cum se poate constata pe pielea noastră a tuturor, nimic bun. Configuraţia încropită a unei aşa-zise „noi lumi” refăcute phoenixian din cenuşa proprie se pare că este una lipsită de două noţiuni precise în sfera ideologiei ei precare: Omul şi Dumnezeul din lăuntrul şi din afara sa. Se concretizează din ce în ce mai pregnant un soi de metaom robotizat şi împins către obedienţă ocultă şi un nou dumnezeu „iluminat” (de fapt, o înşiruire de cranii cu ochii scoşi, evident, găsite prin cimitire şi aşezate simetric, cu o lumânare în spatele lor, în sanctuarele satanice ale celor ce propovăduiesc propagandistic un ecumenism forţat şi impropriu, de fapt, nişte simpli închinători zeloşi „marelui arhitect” al omenirii trasat din echer şi compas pe un birou de proiectare oarecare de către reprezentanţii plesnind de aroganţă şi de venin ai noii ordini mondiale), născut din anularea de facto, prin tot soiul de experimente ştiinţifice îndelung mediatizate, a Celui real, unicul zămislitor al Universului enigmatic şi fascinant din interiorul căruia facem şi noi parte.
  
Cipul - o formă de de control total al întregii lumi de către actualii vătafi ai NOM-ului, cu hoiturile zăcând în lux patologic, zis şi „elitist”. Prostituţia, pedofilia, sodomia şi desfiinţarea familiei - formulele cele mai sigure de alungare a Iubirii, de atrofiere a centrului acesteia din creierul omenesc. Lupta omului nu cu sine însuşi, ci împotriva sa, un deziderat care nu urmăreşte altceva decât să omoare Sinele curat al bietei fiinţe umane şi reducerea acesteia la un simplu organism viu cu o neostructură armată doar cu instinctualitate feroce şi-atât. Industria pornografică a fost dezvoltată cu minuţiozitate în timp tocmai pentru a-i demonstra Omului că nu e nimic altceva pe pământul acesta clisos, pe alocuri, decât o mână de mădulare fără suflet, posesoare a unor organe genitale de diferite mărimi împerechiabile în fel şi chip (atât i se insuflă fiinţei umane azi prin varii manipulări grosolane), dar şi un recipient uriaş de trivialitate şi de incultură, o entitate insalubră din toate punctele de vedere şi acerebrală, care, în afară de sex, droguri şi analfabetism, nu mai trebuie să fie educată spre a vedea absolut nimic (amintim aici toate tipurile de „vedete” şi de emisiuni de acest gen promovate ostentativ de către mass-media), noua tipologie humanoidă din ziua de azi fiind, iată, un fel de construct monstruos fundamentat din plin numai pe tupeu, subdezvoltare personală şi coit pervers cât cuprinde.
Călcatul peste cadavre se doreşte a fi o modă impusă acum cu străşnicie de către aparatul de propagandă a actualului sistem conducător dictatorial al lumii. Prigoana consumerismului exacerbat, aroganţa fără de limite afişată peste tot şi carierele de tip sinecuri nasc din ce în ce mai abitir noile cete de copii nu ai Soarelui, ci ai NOM-ului, doritori aprigi de opulenţă şi de desfrâu la cote maxime - nişte victime inconştiente ale vanităţii prosteşti, care curge azi în valuri. Nimic sfânt, nimic la locul lui. Doar haos. Haos întreţinut cu bună ştiinţă pentru instaurarea cu paşi repezi ai noii ordini mecanice antiumane planetare cu orice preţ de către o mulţime finită de forţe ale răului descărnate însă până la ultima lor fibră de semantica plină a verbului „a fi”. „Jos cu fiinţa numită OM!” Nu este nevoie de aşa ceva. Interesant în aceste momente e doar jocul de distrugere a omenirii celei umane şi naşterea cât mai grabnică a umanităţii mecanice formate numai din entităţi mecanico-cipate, adumnezeite şi animalice, singurii, de fapt, noi locuitori plini de „vrednicie” ai acestei cu totul şi cu totul alte lumi marcate de simboluri oculte afişate în mod vizibil orişiunde în ziua de azi. Praf de stele satanic aruncat cu putere în ochii tuturor de către şleahta de vrăjitori reali şi hidoşi ai ilustrei noastre contemporaneităţi macabre!...
Personal, îmi doresc - deşi mă întreb mereu dacă are vreo urmă de importanţă ceea ce vreau eu ca fiinţă umană cu raţiune şi afect a acestei planete mici, dacă interesează pe cineva dintre cei care ne numesc simplu „negri pe plantaţie sau sclavi”?!... - un tip de nouă ordine mondială deloc utopică, însă lipsită completamente de izuri francmasonice felurite. Căci „Ne-ar cuprinde Dumnezeu cu totul şi ne-ar îmbrăca în lumină, însă nu găseşte în noi loc curat de care să ne cuprindă (...).”, ne glăsuieşte din veşnicie Părintele Arsenie Boca. Vreau o nouă lume dominată de pace şi de spirit divin, de bună înţelegere între oameni şi de substanţa rară a înţelepciunii. Un soi de Realia terestră, unde Omul să se simtă cu adevărat la el acasă şi nicidecum într-un veşnic prizonierat al dihaniilor înspăimântătoare care conduc malefic planeta. Noua mea ordine mondială presupune scoaterea Omului de sub obrocul minciunii şi al manipulărilor sale de zi cu zi. Departe de mizerie, fiinţa umană s-ar întoarce sigur către ea însăşi şi ar sălăşlui de la un capăt la altul al spaţiului acesta teluric cu rugăciunea în inimă şi cu Dumnezeu, în sfârşit, alături o dată pentru totdeauna. Îmi doresc prea mult ?!... Eu cred că nu, fiindcă ceea ce gândesc constant în adâncul sufletului meu se cheamă nici mai mult şi nici mai altfel decât normalitate. Sau, precum ar spune atât de pătrunzător Părintele Arsenie Boca: „Lipiţi-vă inima de lucrul lui Dumnezeu (...). Nu mai chemaţi pe dracul, pe bată-l crucea, căci, dacă tot pe el îl chemaţi, el vă va ajuta şi el vă va aduce risipă şi moarte.”
                                                                                                                          Magdalena ALBU
 Două articole de Adrian BOTEZ


                              „DEŞTEPŢII” ŞI „PROŞTII”


...În lumea noastră (românească, terestră...tot aia!), o lume „pe dos” – semantica vorbelor şi cea ontologică se „torsionează” şi chiar se inversează, cu viteza titirezului. Din an în an, ba chiar de la ceas la ceas!
Spre exemplu, cuvântul „deştept”, ca şi „deşteptul” în sine, au devenit ...”ceva de invidiat” – dar nu pentru că sunt inteligenţi, ci pentru mega-escrocheriile lor „cool/„reuşite”: Traian Băsescu este „deştept”, atunci când se fofilează, ca o slugă ce este, pe lângă Obama, numai ca să-l „egaleze” pe...Vanghelie! De parcă n-ar şti tot românul că tot aranjamentul era pe bază de...”Deveselu”, adică de slugărnicie naţională  românească, determinată de atitudinea servilă a guvernanţilor: nu le pasă nici „la bocanc” că polonezii şi cehii, care au refuzat amplasarea scutului antirachetă, al SUA, ne privesc, acum, de sus, ca pe nişte...”ospătari şi tinichigii” ai „Marelui Licurici”!
...Tot Băsescu e grozav de „deştept” („E deştept şefu', bă! BETON!!!” – te bubuie, cu un pumn „de beton”, în umăr, mahalagiul manelist, ori „deşca” barurilor bucureştene... -  străfulgerat, dintr-odată, de admiraţie pentru „ştirea televizată”, la B1 TV, despre...Golanul -Şef al României...!), pentru că (zgâlţâit de nerăbdarea şi febra extatică - ...aşa, cât şi-o beţie bună cu whiskey, la Cotroceni...: „febra” de a-şi încasa, rapid şi prin „iuţeală de mână şi nebăgare de seamă” -  dividendele de la RMGC!!!) ne prosteşte cu aurul de la Roşia Montană, că...nu poate fi exploatat decât de evreo-canadienii de la Gold Corporation ”Roşia Montană” (RMGC) – ...de parcă DACII ZALMOXIENI, ADEVĂRAŢII STĂPÂNI AI AURULUI ROMÂNESC, AR FI AVUT NEVOIE SĂ CHEME „FIRME DIN ROMA ANTICĂ”, pentru a scoate aur, din Pământul Sfânt al Daciei!!! - ...şi, tot aşa, numai firmele străine au dreptul să-şi „bage” nasul” în AURUL ROMÂNIEI/ROMÂNILOR!!! – „<> - adică perimetrul Baia de Criş, Săcărâmb, Zlatna şi Baia de Arieş, din Munţii Apuseni - dar şi în Maramureş (…)OPT FIRME STRĂINE AU PRIMIT LICENŢE DE EXPLOATARE ÎN ZONELE <>, CARE S-AU DOVEDIT A FI FOARTE BOGATE: CONŢIN AUR ÎN VALOARE DE 54 DE MILIARDE DE EURO. EXPLICAŢIA: <>, ne-a spus dr. ing. Florea Neagu ” – cf. Libertatea, 22 aprilie 2011.
…Iată cum “deşteptăciunea” este identificată, de fraieri şi idioţi, cu însuşi… ACTUL DE TRĂDARE NAŢIONALĂ!!!
…” In primul rand, seful statului  (n.n.: Traian Băsescu) evoca exploatarea resurselor proprii. De parca ar fi cineva cu mintea intreaga din aceasta tara care s-ar opune exploatarii resurselor naturale pe care le avem! Nu, esentialul aici este ca resursele sunt date in conditii total dezavantajoase firmelor/corporatiilor private, statul roman iesind mai mult decat pagubit din aceasta afacere. CAT PRIVESTE LOCURILE DE MUNCA, ELE SUNT NECESARE, DE FAPT, TOT EXPLOATATORULUI STRAIN: UNDE MAI GASESTE EL FORTA DE MUNCA IEFTINA SI FURNIZATA CU SPRIJIN DE STAT CA IN ROMANIA?
In al doilea rand, observam cu stupoare ca presedintele nu doar ca nu cere respectarea stricta a unor conditii optime de exploatare, ci considera chiar ca Gold Corporation a facut deja prea mult in aceasta privinta si chiar poate sa isi permita sa fie mult mai neglijenta si relaxata in privinta concentratiei de cianura! Contrazicandu-l, astfel, direct, pe ministrul mediului, pe care nu rateaza ocazia sa-l atace si in privinta emisiilor de carbon.*)
Daca ar fi fost doar atat si ne-am fi confruntat cu o situatie foarte grava. Insa este mai rau chiar si decat atat, asa cum o arata articolul excelent al lui Mihai Gotiu, care dezvaluie pana unde merge subjugarea statului roman intereselor corporatiilor private: IMPUNEREA UNOR LEGI PRIN CARE STATUL DEVINE EXPROPRIATORUL DISCRETIONAR PUS, DE ACEASTA DATA, IN SLUJBA INTERESELOR PRIVATE.
 Gândindu-ne şi la privatizarea sistemului sanitar, avem deja un model de putere care se contureaza tot mai mult: UN STAT MINIMAL FAŢĂ DE INTERESELE CETĂŢENILOR, ALE POPORULUI, ŞI MAXIMAL FAŢĂ DE INTERESELE CORPORAŢIILOR STRĂINE. Sau, cum spune chiar Mihai Gotiu, ACUM DEVENIM EFECTIV SI FARA EXAGERARI SAU METAFORE, COLONIE, DEVENIM DE JURE, STRAINI SI SCLAVI IN TARA (CARE NU MAI ESTE…) A NOASTRA!” – cf. art. Statul minimal… faţă de interesele româneşti şi… maximal faţă de interesele corporaţiilor străine, în revista online Război întru cuvânt, 29 august 2011.
...Cel cu mutră de paralitic „contorsionist”, Sebastian Lăzăroiu, este „deştept”, pentru că, din pacient la Spitalul 9, care delira basme de Fraţii Grimm, a devenit... câtumai Ministrul Muncii! Şi se pregăteşte să devină, cică (zic televiziunile...!), prim-ministru...(doar atât că, deşi televiziunile l-au...”avansat” – „strategiile” pedeliste, exprimate prin Ioan Oltean, l-au „debarcat”, teribil de jenant, pe 16 septembrie 2011... – ...şi înlocuit cu o doamna DELOC delirantă, foarte pragmatică – şi, anume, cu Sulfina Barbu, cea cu ochii de coţofană!).
...Probabil că şi roboţelul Boc va fi numit (de către golani!) „deştept”, când va deveni... Preşedintele Curţii Constituţionale!
...Elena Udrea este „femeie deşteaptă”, pentru că, de-a lungul vieţii ei (din cale-afară de ...”aventuroase”!), tocind un anume soi de mobilier, zic unii că va deveni...prima Preşedintă a României! Dar, atunci când se va petrece acest lucru, chiar nu va mai avea importanţă cine va fi...”preşedinte”, pentru că nu va mai avea pe/peste cine...”prezidenţia”: o ţară şi un popor care acceptă ceea ce acceptăm şi înghiţim noi, ca struţii (fără să avem, însă, stomac de struţ!), se otrăveşte, dispare...ori se transformă în... COLONIE DE MUTANŢI! Şi, deci, în niciun caz nu se va mai putea numi „popor”!
...Gigi Becali este „deştept”, pentru că ... îl plictiseşte Imnul Naţional al României, admirând Imnul...”Maseuza”! Eu zic, însă, că Gigică nu e mai deştept decât lepra de popa Tökes, care ne-a adus steagul României la nivelul...Ciadului!
...”Deştept” este, să zicem (pentru liniştea golanilor!), chiar şi acel fotbalist român care, precum Ianis Zicu (fost la Steaua!), sau Ciprian Marica, „pentru un pumn de euro în plus”, îşi trădează „camarazii de front” sportiv şi (în cazurile evocate mai sus!), unul angajat „profesionist”, la ŢSK-Sofia, altul, la fel de „profesionidt”, la Shalke 04... - luptă, fratricid, alături de bulgari, respectiv, alături de nemţi, contra românilor de la Steaua - ...tot aşa cum fac mii şi mii de alţi sportivi (într-un articol trecut, vorbeam de fraţii argentinieni, Diego şi Gabriele Milito: „Diego Milito a fost in centrul atentiei intr-un meci sustinut impotriva lui Gabi  Milito prin anul 2002,cand actualul jucator al celor de la  FC Barcelona l-a faultat foarte dur pe coechipierul lui Diego Milito de atunci,Juan Manuel Torres,iar centralul,respectatul Horacio Elizondo l-a eliminat fara ca faultul sa fie foarte dur. Ei bine,Diego a sarit la gatul lui Horacio Elizondo si astfel temperamentul arbitru argentinian l-a eliminat,pentru ca cei doi sa se duca la dusuri mult mai repede decat se asteptau fanii celor doua mari echipe din Avellaneda. Asta ce inseamna oameni buni? Vorba aceea,   Doi frati lupta pentru patrunderea in finala Ligii Campionilor, pe Blogul suporterilor catalani, 20 aprilie 2010). Deci, a fi „deştept”, până la urmă, înseamnă (fie că eşti fotbalist, fie că eşti...Traian Băsescu!) a fi un escroc jalnic, un NENOROCIT DE MERCENAR ŞI TRĂDĂTOR, aflat în slujba şi „leafa” Marilor Bancheri şi Cămătari ai Lumii Terestre...!!!
 
...”DEŞTEPT” ESTE DIAVOLUL, O, FRAŢII MEI ÎNCĂ „DEŞTEPTAŢI”...(DA, DRACUL ESTE SINGURUL „DEŞTEPT” AUTENTIC ŞI TATĂL TUTUROR... „DEŞTEPŢILOR-SUROGAT”!) - ... MĂRIA SA DIAVOLUL, ADICĂ, ÎNTUNECIMEA SA COMPLET NE-GRAŢIOASĂ!
...”Proştii” sunt...ăăă...”proştii”! Ce definiţie mai trebuie, pentru „nedescurcăreţii”, ne-escrocii etc.  – ...adică, pentru cei care nu-şi trădează Dumnezeul, Ţara şi Neamul, pe 6 vile şi pe o turmă de „maşini tari” şi pe...slugărnicie şi trădare „cât încape”?!
...Da, ia să vedem, cine-s „proştii”, într-o ţară ca România, aşa de  bine „garnisită” cu... „deştepţi”?
...”Prost” este străveziul şi luminatul la obraz, Călugăr din Chilie, care se roagă, prăbuşit sub lumina viziunii Cerului Dumnezeiesc, pentru ca Mântuitorul-HRISTOS să ne mai păsuiască, oricât de ticăloşi ne-am dovedit, în ultimii ani...şi să nu ne azvârle, încă, în bezna cea veşnică! Poate că, dacă Mântuitorul ne va mai da un răgaz de existenţă pe Pământ, Duhul nostru va învia şi vom drege, măcar în parte, câte am stricat, părăduit, înstrăinat, otrăvit şi dărâmat, în Grădina Maicii Domnului...!
...”Prost” este Dascălul de Şcoală, care nu vrea să-şi trădeze nici Dumnezeul, nici Ţara ori Neamul – şi, cu riscul ca statul super-ateu (ateismul pornind încă de pe treptele...Patriarhiei!) al anului 2011 să-l dea afară din mizera slujbă, DAR ÎNALTA MISIUNE, aceea de „dascăl” (de muritor de foame...dar urmaş al lui Ravvi-Hristos!), predă elevilor/ucenicilor săi, din toată inima şi din cât i-a mai rămas din plămânii săi sângerânzi, Adevărul Revelat: despre Hristos-Dumnezeu, cât şi despre Martirii şi Eroii şi Adevăraţii Strămoşi ai Românilor...cât şi despre Adevăratele „Graniţe” ale Grădinii Maicii Domnului (dăruită „Trakes-ilor”/Sfinţilor celor Luminaţi): LUMEA ÎNTREAGĂ!
...”Prost” este numit, fireşte, şi Elevul/Studentul (dar acestea sunt cazuri din ce în ce mai rare...”de muzeu”!), care urmează sfaturile şi călăuzirea Dascălului Martirizat de un stat tâlhar, asasin  - şi, fireşte, SUPRA-ATEIZAT, în esenţa sa!!!
...”Prost” a ajuns să fie numit acel Judecător al Frăţiei Oamenilor Luminii - care nu răspunde la...telefoanele BEZNEI de la Cotroceni...care nu-şi lărgeşte buzunarul şi urechea spre nedreptatea bogatului, tâlhar arogant şi trădător nonşalant...- ...ci spre plânsetul văduvei şi al orfanului, şi al pensionarului şi al celui umilit şi obijduit... - ...şi care Judecător încearcă, deci, să facă, în lumea asta (haotizată/hipnotizată/anomizată de Diavol şi de către slugile lui preaplecate!),  cât de cât, să mai pâlpâie Lumina Dreptăţii - în acelaşi ritm de văpaie cu aceea pe care, slab şi nevolnic, o întrevede el, Judecătorul de Bună-Credinţă, în Cerurile Dumnezeieşti! Ceruri înspre care se roagă, neîncetat, spre a i se împrumuta câteva clipe de Lumină, spre a diminua anomia revoltătoare şi entropia greţoasă, din Lumea asta, care seamănă, tot mai mult, a Mlaştină Terestră Puturoasă...!
...”Prost” a ajuns să fie numit, de către borţoşii lumii (care se operează la Viena...şi tot acolo şi mor!), Medicul-Tămăduitorul cu Putere de la Dumnezeu - Tămăduitor care, umilit grosolan şi înghesuit, în metroul  ori tramvaiul, cu care a făcut 10 km până la spital... – şi neţinând cont de ghiorăitul maţelor proprii! - ... face operaţii de câte şase, opt şi zece ore, ADEVĂRATE MINUNI INSPIRATE DE HRISTOS-DUMNEZEU! - salvând sute şi mii şi zeci de mii de vieţi omeneşti...!
...De ce Profesorului-GENIU, ALEXANDRU PESAMOSCA, „Doctorul Copiilor”, nu i s-au făcut FUNERALII NAŢIONALE, atunci când a trecut  la îngeri?! Sfântul de la spitalul (în curs de desfiinţare!) „Marie Curie”  - a murit aproape...”clandestin”!
„Ieri, ore întregi, pe perioada cât trupul neînsufleţit al profesorului Pesamosca a fost vegheat de rude în cămăruţa de la etaj, curtea spitalului <> a rămas pustie. După ce sicriul a fost purtat pe braţe în interiorul Capelei, au început să apară şi oamenii, de parcă ceva nevăzut îi trezise (…)<>, spune o bătrână care a venit să îi aducă un ultim omagiu. (…)<>, spune pensionara Gabriela Teodorescu, care s-a numărat printre apropiaţii doctorului.
De alături, ÎNTR-UN SPAŢIU ÎNGUST DIN FAŢA CAPELEI SPITALULUI, CÂŢIVA MUNCITORI S-AU APUCAT, ÎNDEMNÂNDU-SE UNII PE ALŢII, SĂ SCOBEASCĂ ÎN BETON CU UN CIOCAN PNEUMATIC: ACOLO VA FI MORMÂNTUL DOCTORULUI ALEXANDRU PESAMOSCA. A FOST ULTIMA SA DORINŢĂ” – cf. Evz.ro.

...Dimpotrivă, se „preconiza” ca Tămăduitorul Lui Dumnezeu, ALEXANDRU PESAMOSCA,  să fie dat afară şi din cămăruţa lui de ascet: „La începutul anului 2006, profesorul Alexandru Pesamosca a fost foarte aproape să fie evacuat din cămăruţa de la etajul 1 a Spitalului "Marie Curie", unde locuia de la moartea soţiei. Profesorul a fost anunţat că nu mai poate ocupa locul respectiv de managerul de atunci al spitalului, un fost elev al lui, profesorul Iordăchescu” – cf. Evz.ro, 1 septembrie 2 011.
Păi, cum să i se facă “funeralii naţionale” tocmai “Tămăduitorului Copiilor”, când Franc-Masoneria Mondială (prin cămătarii ei, dar şi prin… “savanţii criminali”!) ordonă… “teracidul”, reducerea populaţiei Pământului, de la cca 7 miliarde -7 miliarde şi jumătate – la…CEL MULT 240 de milioane de “humanoizi”, sclavi ai Corporaţiilor Multinaţionale/Transnaţionale???!!!
…"În scopul de a stabiliza populatia lumii, TREBUIE SĂ ELIMINĂM 350.000 DE OAMENI PE ZI. Acesta este un lucru oribil pe care trebuie să il spun, dar este la fel de rău să nu-l spun " – cf. J. Y. Cousteau, 1991 -  explorator şi reprezentant UNESCO. Sau: -"Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni. Si ar putea creste până la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficienta cu noile vaccinuri, cu asistenţa medicală, cu serviciile de sănătate si control a reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15 la suta!" – zice însuşi ... BILL GATES !
...”Prost” este şi Actorul cel Ne-descurcăreţ, sau Cântăreţul-Autentic ORFEU...ARTISTUL, în general (...care...”el munceşte, el plăteşte!”) - care NU se prostituează pe la reclamele odioase ale Cămătarilor Lumii – ...ci aşteaptă, răbdător şi absurd... - sărac, dar cu demnitate! - ...să vină, iar, Vremea Luminilor Culturii Divine, când va putea împrumuta, vifornic, sufletul său de zeu/arhanghel – cititorilor şi privitorilor şi ascultătorilor devotaţi, ori spectatorilor-devoţi!
 
…”Deştepţi” şi “proşti”…”proşti” şi “deştepţi”…
Depinde unde eşti situat şi …”din partea cui priveşti”: dacă priveşti “din partea Credincioşilor/Închinătorilor Diavolului” – da, “deştepţii” sunt toţi ticăloşii, criminalii, impostorii, trădătorii, demolatorii lumii şi pervertitorii Duhului Divino-Uman – care pregătesc instaurarea cât mai grabnică a Fiarei Apocaliptice, a ANTIHRISTULUI…!
…Dacă priveşti, însă, “din partea Credincioşilor Mântuitorului Hristos” – “PROŞTII” REPREZINTĂ SINGURUL POTENŢIAL DE SALVARE A LUMII!
…Soldaritate şi Frăţie, între toţi  “proştii” – cei LUMINAŢI şi DEŞTEPTAŢI ai Lumii! Solidaritate şi Frăţie, între toţi cei care nu neagă, nu blasfemiază - ci mărturisesc, cu toată convingerea lor, luminând martiric, Adevărul, Învierea Luminii şi Mântuirea prin Hristos-Dumnezeu!!!
…Doar aşa vom scăpa de consecinţele catastrofale, aneantizatoare, ale “muncii” sordide, dar încrâncenate, întru  demolarea de Duh şi de Lume, “prestate” de către Şmecherii/”Deştepţii” cei Îndrăciţi, de pe Planeta Terra – …şi vom putea, astfel, să răzbim prin negurile apocaliptice ale Sfârşitului Lumii, având strânsă, în noi, VLAGA DIVINĂ de a întemeia o Lume Nouă, un Nou Palier de Existenţă Spirituală Umană: cel al Duhului Curat şi Luminat!
____________
*) Alte argumente in  aceasta pagină, la articolul: „Iata de fapt ce se ascunde sub Rosia Montana !”                        
                            HAHALERE SINISTRE

...Cuvântul „hahaleră” s-ar tălmăci, din română în...româneşte, conform dicţionarelor, prin: „termen de batjocură, pentru o persoană care vorbeşte vrute şi nevrute; om neserios, uşuratic; persoană lipsită de scrupule, fără caracter, neserioasă; pramatie; canalie ”...Se zice că originea cuvântului ar fi neo-grecească – de la „hahos” (χάχος) , care înseamnă „prost”. De aici, şi moldovenismul „hăhău” – apelativ „dulce”, pentru „tâmpit”...!
...”Sinistru” (care înseamnă „groaznic, înspăimântător, lugubru, funest, criminal”) vine de la italienescul „senestra” – adică, stânga/mâna stângă. Cea rea, a diavolului...NU porni, în viaţă ori dimineaţă, cu stângul, fă-ţi cruce NU cu stânga, mănâncă Pâinea Vieţii NU cu stânga etc. etc. E MÂNA/ZONA FIINŢIALĂ A ALARMEI ASUPRA RĂULUI, E MÂNA/ZONA FIINŢIALĂ NEGATIVĂ, CARE NU POATE DUCE DECÂT SPRE RĂU, DISTRUGERE ŞI MOARTE...!
...Iese pe post, la o televiziune, mai ieri, dl Toader Paleologu, şi zice despre Elena Udrea că, dacă am vrea s-o comparăm cu vreun personaj din literatura/cultura lumii -  „n-are pereche în lume”...: „Nu e vina ei, E VINA LITERATURII UNIVERSALE” (cf. Parloar, ziar online)  - !!!!!! – adicătelea, ceva de genul : “Măi, proştilor de Homer, Shakespeare şi ăilalţi, n-aţi fost în stare de nimic, v-aţi ratat cariera şi viaţa v-a fost de tot zadarnică, dacă n-aţi fost în stare să prorociţi venirea Mesiei feminine – ELENA DIN PLEŞCOI…solitara/melancolica  <> Bovary, fără…Bovary-ul şi fără…Flaubert-ul ei!”!. Cât despre Traian Băsescu, Toader al lui Paleologu (Alexandru Paleologu, taică-su, a fost mare mason şi cu influenţă, dar cult şi deştept… - …păcat că a “puşcat în vânt” un …anume spermatozoid!) zice că l-ar compara cu Popeye Marinarul, cu căpitanul Ahab (din romanul “Moby Dick”, de Henry Melville), cu bodyguardul lui Marlene Dietrech (Bijou Blanche), din filmul  Şapte Păcate (cel care-i făcea praf pe toţi!) - şi chiar cu legendarul erou grec Ahile: “Mare lucru că are (n. mea: Traianul Băsesc…!) latura asta combativă, cum era Ahile în Iliada, un personaj care dădea iama în adversari"...
…Hahaleră-hahaleră, Todericiul - dar…SINISTRĂ! Demonică! Pentru că să-l compari pe Băsescu, Asasinul Poporului Valah  - cu Ahile, asta înseamnă să batjocoreşti eroismul, în general, şi să scuipi pe mormintele eroilor şi ale martirilor sfinţi!
…Mormântul lui Ahile este în Insula Şerpilor, aia pierdută, „mai an”, în favoarea Ucrainei, de către ”diplomaţia” româneasco-băsească, condusă de Bogdan Aurescu... (dar paguba băsească este, evident şi mereu, Supremă Victorie!). Du-te,  Toadere, şi scuipă pe-acolo, pe la ucrainieni!
...Hahaleră sinistră şi grotescă ce eşti tu, Todericiule...care n-ai nimic din imperialilor Paleologi, şi ai totul din...Gâgă, combinat cu Iago şi Tartuffe!
…Eu zic (spre deosebire de hahalera de Toader…!) că ADVERSARII LUI BĂSESCU (pe care vrea să-i facă PRAF!!!) SUNTEM NOI, ÎNTREG POPORUL ROMÂN -  adică, să zicem, cele circa 22 de milioane, dintre care o treime au fugit peste hotare (cu mult mai grav decât “fugile” de pe vremea lui Ceauşescu: atunci se fugea din pricini de ideologie şi de “conştiinţă”…cu nădejdea că lucrurile se vor schimba în bine, vreodată  - …dar azi se fuge de foame şi de lipsă de orice perspectivă ori viziune de viitor ale poporului român, se fuge cu deznădejdea că lucrurile se vor schimba în rău, ÎNTR-UN DIN CE ÎN CE MAI RĂU, ŞI CĂ NICIODATĂ, ÎN ROMÂNIA, NU VA FI POSIBIL BINELE…CUM NICI ÎN LUMEA LARGĂ!)  - iar vreo…”cinci treimi” stau gata să se spânzure de disperare!
…Sinistră realitate, blocată numai pe… “senestra”!
…Şi, deci, hahalera asta de Toader Paleologu nu e decât ALT pupincurist-hahaleră, “apud” Traian Ungureanu (“Gândirea lui Traian Băsescu transcende limitele Galaxiei” – în campania electorală din 2009 – cf. curentul.net) – …de care Traian cel Ungurean se apropie, destul de mult, unul care, acum vreo lună, îmi zise aşa: “Băsescu e deasupra oricăror interese personale. Nu va mai candida şi nu mai are nevoie de ademeniri electorale. PESTE 20 DE ANI, NE VOM REFERI LA BĂSESCU CA LA UN MOMENT RENASCENTIST AL EVOLUŢIEI ROMÂNEŞTI". O altă hahaleră, dar…SINISTRĂ! Îl asimilează, spre exemplu, pe Michelangelo, pictorul Capelei Sixtine şi sculptorul impresionantei Pietà – unui asasin în masă, producător de genocid valah…!
…Maestrul Tudor Gheorghe afirma câteva lucruri fundamentale, pentru destinul valah, într-un interviu cu George Rădulescu (cf. FrontPress, 2 septembrie 2011) – comentând, pe gânduri, dispariţia Tradiţiei, a Respectului, a Modelelor Luminoase şi Demiurgice, dispariţia Credinţei Strămoşeşti, singura care ne poate transcende fiinţa “sinistră”, de hahalere agresive şi vulgar-triviale! -  dispariţia Educaţiei, a Logicii şi a Bunului-Simţ, din Învăţământul Românesc, înlocuite cu cretinitatea parşiv-distructivă de Duh a “MULTICULTURALISMULUI” -  şi, drept consecinţe ale acestui haos axiologic şi ontologic (PROGRAMAT!) – dispariţia apariţia, “plenară”, a… Atotputernicului “MÂRLĂNISM” :
“Tudor Gheorghe: A DISPĂRUT HORA DIN SAT. E UN BAR UNDE AU PUS ŞI O BARĂ ŞI AU VENIT DANSATOARELE LA ŢĂRANII MEI. Deci, nu mai e nimic din ce-a fost. Generaţia celor bătrâni se duce şi vine o generaţie bătrână şi ea, adică generaţia mea. Mă uit la foştii mei colegi cu care păşteam vacile, prietenii mei din copilărie. Ei da, se uită la mine cu un fel de admiraţie şi nu mai îmi spun pe nume şi îmi vorbesc cu „dumneavoastră”. La ei mai e respectul faţă de cel care s-a ajuns într-un fel(…)ŢĂRANII MEI, CARE AVEAU UN BUN-SIMŢ NATIV, DACĂ TE VEDEAU TRECÂND PRIN SAT, TE SALUTAU ÎNAINTE SĂ-I SALUŢI TU PE EI. (…)”
G. R.: Mai există România dumneavoastră, aşa cum aţi văzut-o când aţi „deschis ochii”?
“Tudor Gheorghe.: Nu… Nu mai există, din păcate.”
G.R.:  Mai avem modele?
“Tudor Gheorghe: Nu. Aici e problema! Vezi tu, TOATĂ GENERAŢIA ASTA DE VINE ACUM ÎŞI CAUTĂ MODELE REALIZATE SCURT, REPEDE – ŢEPUITORI. (…)Două perioade au fost extraordinare în istoria acestui popor: perioada prepaşoptistă, pe care o intuiesc acum, dintr-un anumit punct de vedere, şi perioada interbelică. Atunci, o suită de tineri, o echipă de tineri şcoliţi afară s-au întors şi au făcut România Mare (…)N-o să renunţ nici la „Lumina-i steagul nostru-n zare”. Sunt cântece foarte frumoase, sunt ale istoriei mele. DAR O SĂ CÂNT ŞI DOUĂ CÂNTECE LEGIONARE FOARTE FRUMOASE, DE ALTFEL (…). TOŢI SUNT NAŢIONALIŞTI MAI RĂU DECÂT NOI, NUMAI NOI N-AVEM VOIE (…)M-AŞ ÎNTOARCE MÂINE LA SPIRU HARET, AŞ LUA ŞI AŞ VEDEA CE-A FĂCUT, DE CE A FOST GENIAL SPIRU HARET. Înţelegi?
G.R.: Pe vremea lui aveam unul dintre cele mai moderne sisteme de învăţământ din Europa…
ŞTII DE CE? PENTRU CĂ PORNISE DE LA – ŞTII FOARTE BINE! – ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN DIN ŢĂRILE CIVILIZATE ŞI L-A ADAPTAT LA CAPACITATEA ROMÂNULUI DE A RECEPTA. DU-I UNUI COPIL DE AMERICAN UN PROGRAM DE-ĂSTA MULTICULTURAL DESCHIS ŞI L-AI TÂMPIT. COPILUL ROMÂN ESTE CAPABIL DIN PUNCT DE VEDERE INTELECTUAL SĂ ACUMULEZE (…)”
 G.R.: Prin dispariţia umorului din societate şi prin înlocuirea lui cu băşcălia, pare-se că am asistat la o mare conspiraţie împotriva românilor…
Tudor Gheorghe: “Uite, vezi tu, îţi dau un exemplu absolut admirabil de decădere, dacă vrei, a spiritului acesta românesc. Pe un bucureştean de acum 40, 50 de ani îl calcă un domn pe bombeu, în tramvai, şi ăsta se uită şi spune: „Dacă-mi bagi o fisă în gură îţi spun câte kile ai!” Înţelegi? Nu zice: „Bă, fi-ţi-ar mă-ta…! Bă, boule! Uită-te pe unde calci, în mă-ta!” Vezi, asta e diferenţa! Acum, pentru chestia asta te înjură şi te scuipă. Ăsta era umorul, ăsta era bucureşteanul, ăsta era Mitică, în sensul frumos”.
G.R.: Ce a determinat dispariţia lui Mitică?
“LIPSA DE CREDINŢĂ, LIPSA DE EDUCAŢIE, FAPTUL CĂ S-AU POPULAT ARTIFICIAL ORAŞELE, CĂ S-AU INDUSTRIALIZAT. S-a construit enorm de mult, s-a adus forţă de muncă de la ţară. Şi PE ŢĂRAN, CÂND L-AI RUPT DE GLIA LUI ŞI L-AI BĂGAT ÎN MAHALA, A LUAT CE E MAI RĂU. ŞI A DEVENIT MÂRLAN. Nu mai este orăşeanul care ştia că nu trebuie să scuipe pe jos, că nu trebuie să arunce seminţe pe jos. Aşa era educat de mic, de când îl ducea bona la grădiniţă. NU MAI ESTE NICI ŢĂRANUL PLIN DE RESPECT, DIN SAT, CĂRUIA ÎI ERA RUŞINE SĂ FACĂ ASTFEL DE LUCRURI PENTRU CĂ SE UITAU VECINII LA EL. AŞA A ÎNFLORIT ÎN ROMÂN, DINTR-O DATĂ, MÂRLĂNIA. ŞI A ÎNFLORIT MÂRLĂNIA PÂNĂ ÎN SFERELE ÎNALTE ALE POLITICULUI. ĂSTA E REZULTATUL MÂRLĂNIEI DIN SFERELE POLITICE – LIPSA TOTALĂ DE EDUCAŢIE PRIMARĂ(…)Pe principiul „dacă eu sunt mârlan, toţi trebuie să fiţi!” Dacă vrei să ajungi ceva, asta e ideea. <> Ăsta e rezultatul mârlăniei din sferele politice – lipsa totală de educaţie primară.”
 …La Antena 3, apare, ieri, dl deputat PSD Dan Şova – şi se apucă să comenteze spusele (selectate de mine mai sus) Maestrului Tudor Gheorghe: şi zice hahalera de Şova că, în definitiv, toţi, când îmbătrânesc, au impresia că, pe vremea lor, era bine, frumos şi gustos…că, de fapt, acum e teribil de bine, pentru că, nu-i aşa, România se modernizează…se reformează…
Ziceai, dacă nu-l vedeai pe Şova, că ar vorbi…TRAIAN BOC!
Păi, măi domnule “senestru” Şova, aşa cum Biserica Ortodoxă nu se poate moderniza, pentru că DUMNEZEU NU E NICI MODERN, NICI NE-MODERN – CI ETERN!!! - tot aşa stau lucrurile şi cu TRADIŢIA DUHULUI VALAH! BINELE E BINE ŞI VA FI BINE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL LUMII!!! – …IAR RĂUL ESTE RĂU ŞI VA FI RĂU – TOT PÂNĂ LA SFÂRŞITUL LUMII…!!!
…E bine, când eşti prost, să taci – altfel, devii…MULT PREA PROST! Sau…hahaleră! O hahaleră SINISTRĂ, pentru că a trata în bătaie de joc şi cu flecăreală “juventină” problema extrem de gravă a NIMICIRII CREDINŢEI, TRADIŢIEI, SUFLETULUI şi LUMINII DE DUH ALE UNUI POPOR – înseamnă că devii complicele (foarte activ!) al Asasinilor (PSEUDO-ROMÂNI ŞI “MONDIALIŞTI”), ai României!!!
…Doamne, câte hahalere sinistre ne mănâncă sufletul şi vremea, dacă tot facem prostia să nu fim “săraci cu Duhul”, adică simpli şi curaţi întru Lumina Duhului şi AUTENTIC CREDINCIOŞI ORTODOCŞI – şi ne uităm la televizor! Dar, deh…! – avem, mereu, impresia (profund greşită!) că, dacă ne uităm la ştirile de la televizor, vom afla…”pe ce lume ne aflăm”! Nu, nu aflăm nimic ESENŢIAL, ci doar suntem manipulaţi …MAI CU SPOR – spre a deveni, CU TOŢII, nişte…HAHALERE SINISTRE!!!
Suntem foarte naivi, şi noi, ca şi un “todeici” sau un “şovăit” – …deci, hahalere! Pentru că, în definitiv, ce naiba aşteptăm, oare, de la hahalere dintr-astea “oteviste”, tâmpite şi sinistre, mai mult decât de la Însuşi… Hristos-Dumnezeu?!
…Să mai privim spre o hahaleră sinistră – …de fapt, spre ŞEFUL hahalerelor sinistre din România – “preşedintele” (?!) Traian Băsescu – bolşevicul mason (şi slugă servilă a destructuratorilor “mondialisto-globalişti”, a celor străini de România şi dispreţuindu-i sau urându-i cumplit, pe români – dar şi el, Băsescu, dându-şi concursul, din plin, la distrugerea României şi a românilor – şi dând dovadă că e posedat de acelaşi dispreţ şi de aceeaşi ură cumplită, faţă de români!) -  care Băsesc' îi numeşte “BOLŞEVICI”, pe toţi cei care vor să-şi mai păstreze echilibrul mental şi bunul-simţ şi statornicia scării valorilor tradiţionale constructive şi, deci… “înţelepciunea cea nestricătoare”!
Cf. Elena Vijulie, Când năvălesc bolşevicii? – în voxpublica/realitatea.net:
“Când oamenii care se opun proiectului Gabriel Resources de la Roşia Montana i-au spus preşedintelui ţării că nu au de gând să-şi abandoneze casele decât dacă intervine armata, Traian Băsescu i-a făcut bolşevici.
“Eu vreau Roşia Montană şi viaţa mea să nu fie deranjată de această companie. Nu încercaţi, că nu voi pleca! Mă veţi scoate cu armata de aici. Deci, dacă vreţi să faceţi ca Ceauşescu, să mă scoateţi cu armata, chiar dacă veţi scrie că proprietatea lui Eugen e expropriată conform legii, cu armata mă veţi scoate de aici!” i-a spus preşedintelui EUGEN DAVID, proprietar la Roşia Montana, şeful asociaţiei Alburnus Maior. “Mai mare bolşevism decât vezi unul care spune că… ai văzut vreun jandarm, vreun militar care a venit să te scoată din casă? ĂSTA-I BOLŞEVISM, DOMNULE!”, a replicat nervos Traian Băsescu.
Calificativul azvârlit de preşedintele Băsescu, acela de “BOLŞEVISM” ESTE ÎNTR-ADEVĂR UNUL POTRIVIT PENTRU SITUAŢIA DE LA ROŞIA MONTANA. NUMAI CĂ EL NU TREBUIE AŞEZAT ÎN DREPTUL OAMENILOR CARE ÎŞI APĂRĂ CU PERSEVERENŢĂ ŞI CURAJ PROPRIETĂŢILE, CI ÎN DREPTUL COZILOR DE TOPOR CU CARE GABRIEL RESOURSES ÎNCEARCĂ SĂ-ŞI IMPUNĂ INTERESELE.
Preşedintele Traian Băsescu nu este singurul susţinător fervent al distrugerii zonei minelor romane din masivele Cârnic şi Orlea. DISCUŢIA INTERMINABILĂ ASUPRA PROIECTULUI GABRIEL RESOURCES NU AR FI FOST RELUATĂ O DATĂ, ŞI ÎNCĂ O DATĂ, ŞI ÎNCĂ O DATĂ, ÎN POFIDA OPOZIŢIEI ACADEMIEI EOMÂNE ŞI A COMISIEI PREZIDENŢIALE PENTRU PATRIMONIU, DACĂ NU S-AR FI GĂSIT ÎN TOATE INSTITUŢIILE ŞI PARTIDELE PERSONAJE CU COLOANĂ VERTEBRALĂ FRAGILĂ.
Prelungirea absurdă a discuţiei, când un NU categoric ar fi trebuit să o încheie demult, NU AR FI FOST POSIBILĂ FĂRĂ CONTRIBUŢIA PARLAMENTARILOR PDL ŞI PSD CARE AU RESPINS ÎN TOAMNA LUI 2006 ÎN PARLAMENT O LEGE PRIN CARE SE INTERZICEA FOLOSIREA DE CIANURI ÎN EXTRACŢIA MINIERĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI. FĂRĂ VOTUL NEGATIV AL UNUI EUROPARLAMENTAR PNL PRECUM ADINA VĂLEAN, SOŢIA LIDERULUI LIBERAL CRIN ANTONESCU, ÎN MAI 2010, EXPRIMAT  ÎMPOTRIVA REZOLUŢIEI ANTI-CIANURI A PARLAMENTULUI EUROPEAN. UN OM POLITIC INFLUENT PRECUM ADINA VĂLEAN A TRECUT ATUNCI  PESTE HOTĂRÂREA DELEGAŢIEI PERMANENTE A PARTIDULUI SĂU CARE SE OPUNE PROIECTULUI GABRIEL RESOURCES, A TRECUT ŞI PE STE ZECILE DE CONTRAARGUMENTE ARHEOLOGICE, ISTORICE, ECOLOGICE, SOCIOLOGICE, ETC, A TRECUT ŞI PESTE PUNCTUL DE VEDERE A GRUPULUI LIBERAL DIN PARLAMENTUL EUROPEAN DOAR PENTRU CĂ STRATEGIA DE  PR  A GABRIEL RESOURCES ESTE EXTRAORDINAR DE EFICIENTĂ. EA S-A AFLAT ASTFEL ALĂTURI DE EUROPARLAMENTARII DIN PDL. ACEŞTIA, ÎN FRUNTE CU OBRAZUL SUBŢIRE AL PROFESORULUI CRISTIAN PREDA, S-AU DOVEDIT LA FEL DE PERMEABILI LA PR-UL CANADIAN. Iar în cazul lor, s-a adăugat probabil şi obedienţa faţă de Palatul Cotroceni”.
…Deci, Proiectul GABRIEL RESOURCES , de jefuire şi distrugere, prin ardere cu cianuri, a PĂMÂNTULUI ROMÂNIEI şi de aneantizare a identităţii noastre de neam, prin distrugerea sitului arheologic (dacic) de la Roşia Montană este rezultatul trădării “conjugate”, din partea tuturor partidelor politice parlamentare şi, deci, importante (prin puterea de decizie!), din România: PDL, PSD, PNL…!!!
…Da-da, sunt hahalere sinistre, sunt draci, cărora “le curg balele” să vadă, o dată pentru totdeauna, DISTRUSĂ (?!) Grădina Maicii Domnului (“PARADISUL ÎN DESTRĂMARE”, prin orbirea/pierderea Credinţei din oameni – cel prorocit de Blaga!) -   PESTE TOT, ÎN TOATE PARTIDELE POLITICE DIN ROMÂNIA!
…Am afirmat, de zeci de ori, în orice colţ de revistă ori revistuţă (“de hârtie” sau online!), că Afacerea Roşia Montană este una decisă nu de români, ci de evrei! Am rostit, într-una, numele lui Max Rich, cel din spatele “Paravanului Canadian”! Şi am precizat că trădătorul şi ucigaşul de ţară, Traian Băsescu, îşi are “PROCENTELE SALE/COTA PARTE”, din această crimă! Acum, abia, văd oamenii cât de turbat de interesată este hahalera asta de la Cotroceni (zisă şi “preşedintele României”…!), într-o exploatare NU DOAR UCIGĂTOARE DE PĂMÂNT ROMÂNESC, CI ŞI DE ISTORIE ŞI DE IDENTITATE ROMÂNEASCĂ!
…Şi, oameni buni, dacă DACII/TRACII, strămoşii noştri cei luminaţi de credinţa zalmoxiană, a Kogaionului Sfânt şi vegheat de Magii cei neîntrecut de înţelepţi -  exploatau aurul, ÎN MOD CURAT ŞI FOARTE EFICIENT, ÎNCĂ DE ACUM CÂTEVA MII DE ANI – de ce, aşa, brusc, peste noapte, pentru, cică, doar vreo 300 de tone de aur şi vreo 1.500 de tone de argint (fie vorba între noi, de fapt URANIUL şi WOFRAMUL de la Roşia Montană interesează, chiar mai mult decât aurul şi argintul, pe  Israelul cel “bombo-nuclearizat”, în cel mai periculos hal, pentru Terra…!) – ROMÂNII (MOŞTENITORII DACILOR/TRACILOR!) AU DEVENIT, BRUSC, INCOMPETENŢI ŞI HANDICAPAŢI 100%, ÎN MATERIE DE EXPLOATARE A ZĂCĂMINTELOR – IAR “CANADIENII” ISRAELIŢI, AU DEVENIT, LA FEL DE BRUSC, CEI MAI COMPETENŢI “EXPLOATATORI” (mda…!) DE ZĂCĂMÂNT, DIN LUME???!!!
…Are BNR nevoie de aur, urgent? Dar de ce l-a vândut, “pe şestache”, pe cel pe care-l avea România…?! -  de n-au ştiut, de hoţia asta (cu consecinţe SINISTRE ŞI TRAGICE, asupra suveranităţii naţionale a României!), “nici vântul, nici pământul”!!! -  …până la bâlbâiala lui Adrian Vasilescu, respectiv a masono-israelitului celuilalt, a ETERNULUI director “BILDERBERGIAN” al BNR, Mugur Isărescu?! Şi, în definitiv, dacă tot ai vrea, peste ruinele identităţii noastre multimilenare, să exploatezi aurul şi argintul, cine naiba te grăbeşte aşa de tare?! Evreii vor să vadă, musai, ca ultimă dorinţă, strălucirea de 24 de carate, pe patul de moarte?! Bine, deci…
…Sau, te pomeneşti că hahalerele astea sinistre vor nu doar dezintegrarea ultimelor vestigii “grele” ale identităţii noastre (dimpreună cu “pietrele” SACRE ale Sarmizegetusei, smulse pentru a fi puse la temelia motelurilor pedeliste şi pesediste din zona Heţegului/Orăştiei…!)  - ci, în primul rând, să mascheze, prin grabă şi prin exploatarea rapidă …TOCMAI LIPSA, ACTUALĂ, A AURULUI ŞI ARGINTULUI DE LA ROŞIA MONTANĂ - …pentru că exploatarea acestora a început (ŞI NU S-A INTRERUPT O SECUNDĂ!) ÎNCĂ DIN 2000!!! Adică, de când “bulibaşă” trădător de ţară era celălalt “plângăreţ” de la Muzeul Holocaustului (“recunoscându-i”, oportunist, în ultima clipă, şi pe românii pe care, chipurile, îi “păstorea”, ca fiind foarte…“holocausto-activi”!) - …Ion Iliescu?!
…HAHALERE SINISTRE! ŞACALI ÎMPUŢIŢI!!!
…Şi acest “hahalerism” s-a văzut cât de cinic lucrează, pe toată Planeta Terra - şi nu de ieri, de azi!!!
…Să vedem, însă, acum, cine le susţine şi le încurajează, pe HAHALERELE NOASTRE SINISTRE, să fie…HAHALERE SINISTRE!!!
Să încercăm a “străvedea”, prin sitele, cumplit de dese, ale minciunii şi manipulării planetare - care sunt “HAHALERELE SINISTRE” ALE TERREI, prin citatele din următoarea:


ADDENDA

A-"Societatea nu face nici o afacere, daca permite degeneratilor sa-si perpetueze specia" - Theodore Roosevelt;

B-"O populaţie totală mondială de 250-300 de milioane de persoane, cu 95% mai puţin decat in prezent, ar fi ideal" - Ted Turner, intr-un interviu pentru revista Audubon;

C- "Există o singură temă în spatele eforturilor noastre: - trebuie sa reducem nivelul populaţiei. Iar guvernele trebuie sa ne foloseasca metodele pentru a obtine rezultate curate si frumoase, sau vor primi  mizeria pe care o avem în El Salvador, sau în Iran sau în Beirut. Populaţia este o problemă politică. Odată ce populaţia este scapata de sub control, este nevoie de guvern autoritar, chiar fascist, pentru reducerea ei.... Programul nostru în El Salvador nu a functionat. Nu am avut infrastructura care să-l susţină. Au fost al naibii de multi oameni ... Pentru a reduce într-adevăr populaţia, rapid, va trebui să trimiteti toţi bărbaţii la luptă şi sa ucideti un număr semnificativ de femei fertile ...Cel mai rapid mod de a reduce populatia este prin foamete, ca şi în Africa, sau prin boli cum ar fi Moartea Neagra .... " - Thomas Ferguson, Departamentul de Stat al SUA, pentru Populaţie;

D-"Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică este o multiplicare necontrolată de oameni ... Noi trebuie să mutam eforturile noastre de la tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operaţiunea va cere multe decizii aparent brutale şi lipsite de inimă.. . " - Paul Ehrlich , profesor la Stanford,în cartea : „Bomba numita Populaţie”;

E-“Pamantul e bolnav de cancer, iar cancerul sunt oamenii” - Merton Lambert, formator in cadrul Fundatiei Rockefeller;

F-"Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boala: „Virusul-Om”."
    "Primele mele trei obiective principale ar fi :  reducea populatiei umane la aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale şi in al treilea rand sa vad cat mai multe zone pustii” - Dave Foreman;

G-"În scopul de a stabiliza populatia lumii, trebuie să eliminam 350.000 de oameni pe zi. Acesta este un lucru oribil pe care trebuie să il spun, dar este la fel de rău să nu-l spun " - J. Y. Cousteau, 1991 explorator şi reprezentant UNESCO;

H-"Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, contracepţie, despre avort, despre valoarea controlului populatiei, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza populaţiei. Reduceti populaţia cu 90%, iar apoi nu vor mai mai fi suficienti oameni pentru a face atat de multe  daune ecologice” - Mihail Gorbaciov, evreu, ultimul preşedinte al URSS, trădător al Rusiei (trădător de talie mondială şi unul dintre ucigaşii “din umbră” ai lui N. Ceauşescu!);

I- "Azi, America ar fi indignata dacă trupele ONU ar intra in Los Angeles pentru a restabili ordinea. Mâine vor fi recunoscatori! Acest lucru va fi valabil mai ales dacă li s-a spus in prealabil că exista infiltrate in mijlocul lor amenintari din afara, indiferent dacă sunt reale sau fictive, care pun in pericol însăşi existenţa noastra. Aceasta va fi valabil si in cazul tuturor popoarelor din lume iar ele  vor dori sa fie eliberate de acest rău. Singurul lucru de care fiecare om se teme este necunoscutul. Atunci când este prezentat acest scenariu, drepturile individuale vor fi de bună voie abandonate de catre oameni, mai ales daca bunastarea lor va fi garantata de către Guvernul Mondial (...) Ilegal o putem face imediat. Constitutional va dura putin mai mult ... (...)"Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe faţă de lumea a treia, pentru că economia SUA va necesita cantitati tot mai mari de minerale din străinătate, în special din ţările mai puţin dezvoltate".
      "Puterea este cel mai puternic afrodisiac."
      "Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili"
      "Populaţia lumii trebuie să fie redusa cu 50%” - Dr. Henry Kissinger ” - Dr. Henry Kissinger, New York Times, 28 octombrie 1973 - Dr. Henry Kissinger, Conferinţa Bilderberg, Evians, Franţa, 1991;

J-"Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este o criza majora credibila şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială” - David Rockefeller;

K- "Războiul şi foametea nu sunt eficiente. În schimb, boala a oferit cel mai eficient şi mai rapid mod de a ucide miliardele care trebuie să moară în curând pentru a fi rezolvata criza populatiei. SIDA nu este un criminal eficient, deoarece este prea lent. Candidatul meu favorit pentru eliminarea a 90 la sută din populaţia lumii este Ebola (Ebola Reston), deoarece este extrem de letala şi ucide în cateva zile, în loc de cativa ani. Trebuie sa crestem mortalitatea cu 90%  la om. Uciderea oamenilor... Gândiţi-vă la asta... Ştiti, gripa aviara e buna, de asemenea. Pentru ca cel care supravieţuieste, va ingropa mai apoi nouă " - Dr. Eric Pianka . Profesor de ecologie evolutiva la Universitatea din Texas , a arătat soluţii pentru reducerea populaţia lumii la o audienţă cu privire la controlul populaţiei;

L-"Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decat in cazul în care el sau ea va face o promisiune pentru a se închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu excepţia cazului în care el va lua o iniţiere luciferica” - David Spangler, director al Iniţiativei Planetare, Organizaţia Naţiunilor Unite si unul din fondatorii curentului New Age !;

M-"Suprapopularea este in prezent vasta, mult dincolo de capacitatea planetei. Ea nu va răspunde la reducerea viitoare a ratei natalităţii prin metode contraceptive, sterilizare şi avort, dar trebuie ca  sa reducem în prezent  cat mai mult populatia. Acest lucru trebuie realizat prin orice mijloace necesare” - Iniţiativa pentru Carta Naţiunilor Unite ECO-92 PAMANT;

N-"Dacă m-aş reîncarnat, aş dori să revin pe pământ ca un virus ucigas care sa reduca populatia umana." 
      "Creşterea populaţiei umane este, probabil, singura şi cea mai gravă ameninţare pe termen lung, pentru supravieţuire. Suntem în pragul unui dezastru major în cazul în care aceasta crestere nu este temperată - nu doar pentru lumea naturii, ci si pentru lumea oamenilor. Cu cat sunt mai multe persoane, cu atat mai multe resurse vor consuma, si implicit va fi mai multă poluare” - Prinţul Phillip, soţul reginei Elisabeta, Ducele de Edinburgh, lider al World Wildlife Fund;
o-"Graviditatea ar trebui să fie o crima pedepsibila împotriva societăţii, cu excepţia cazului în care părinţii  deţin un permis de la guvern. Toţi potenţialii părinţi ar trebui să fie indemnati la  a folosi produse chimice contraceptive, guvernul furnizand  antidoturi cetăţenilor alesi pentru fertilizare" - David Brower, directorul executiv Sierra Club;

P-"Principiul care sustine vaccinarea obligatorie este suficient de raspandit iar cel de tăiere a trompelor uterine ar trebui sa fie la fel."
      "Este mai bine pentru toată lumea, dacă în loc de a aştepta executarea degeneratilor pentru infracţiuni, sau de a-i lasa sa moara de foame in imbecilitatea lor, societatea ii va împiedica, pe cei care sunt în mod vădit inapti, să continue soiul lor ... Trei generaţii de imbecili sunt de ajuns” - Oliver Wendell Holmes, Curtea Suprema de Justitie, SUA;

Q-  "Un regim planetar ar trebui sa fie responsabil pentru determinarea populaţiei optime in intreaga lume dar şi in fiecare regiune şi pentru a arbitra diferitele ţări în impartirile regionale. Controlul mărimii populaţiei ar putea să rămână responsabilitatea fiecărui guvern, dar regimul planetar ar trebui sa aiba puterea de a aplica limitele convenite” - John P. Holdren, consultant in stiinta a lui Obama;

R-"Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni. Si ar putea creste până la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficienta cu noile vaccinuri, cu asistenţa medicală, cu serviciile de sănătate si control a reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15 la suta!" – zice însuşi ... BILL GATES !
...Şi, în fine, un avertisment cinstit, dar de nimeni auzit:
-"Direcţia pe care o urmează Rockefellerii şi aliaţii lor este de a crea un guvern într-o lume care combină supercapitalismul şi comunismul în acelaşi cort, toate aflate sub controlul lor .... Mă refer la o  conspiraţie? Da. Şi sunt convins că există un astfel de complot internaţional în domeniu, aplicat şi planificat de mult timp, şi care este incredibil de rău în intenţie” – Cf. Congresmanul Larry P. McDonald, 1976, ucis într-un zbor al Liniilor Aeriene Coreene , doborât de către Uniunea Sovietică... – cf. GeoStroe 0722972522, tel/fax:0214138434, geostroe@gmail.com Fundaţia Academia DacoRomână ”TDC” - FADRTDC Partidul României Europene - P.R.E. SC.Tempus DacoRomânia ComTerra SRL - Editura DacoRomână ”TDC”.


...Aşa că, vedeţi, domniile voastre, că „HAHALERELE SINISTRE”, pe măsură ce desfăşurăm ghemul istoriei şi al declaraţiilor istorice, devin tot mai estompat, chiar ne-intersant, „hahalere” ... - ...şi, tot mai pronunţat şi apăsat (până la zdrobirea noastră!) – „SINISTRE”!!!
...Am auzit pe mulţi zicând că nu cred în dracul...! Atunci, înseamnă că nu cred nici în Dumnezeu, pentru că „SATANA” înseamnă, în ebraica veche, „ADVERSARUL” – şi nu poate fi cineva adversar fără...adversar, şi nici „adversar sie însuşi” (cel puţin, NU conştientizat, cum nici Satana nu conştientizează că nu este altceva decât o CREATURĂ (chiar şi aşa, luminat-arhanghelică, cum se zice, în BIBLIE, că divinitatea l-ar fi conceput, pe „cel mai frumos Arhanghel al său”...!) a Dumnezeului său!!!
Cine nu crede în aceşti demoni „grăitori”, de mai sus (plus mii de alţi demoni, care i-au trimis, din loji, pe aceştia, să vorbească...!), cu excepţia ultimului „personaj” mondial, citat de noi, ca „mărturisitor” (...care-i alarmează, din păcate, pe surzi...!) - ...înseamnă că  nu crede nici în puterea Lui Iisus Hristos-Dumnezeu de a-i învinge, prin trăsnetul mâniei sale drept-pedepsitoare, pe cei care vor să asasineze umanitatea, pe OM - „capodopera Zilei a Şasea a Creaţiei”!
 Ca dovadă că probleme precum cele de mai sus preocupă opinia publică, menţionăm sondajul pe care îl fac ziarele „CAPITAL” şi ,,Evenimentul Zilei" şi documentarea pe care o pun la dispoziţie: 


  SONDAJ CAPITAL: Eşti mai degrabă adeptul unor explicaţii ştiinţifice ale economiei sau crezi în teoria conspiraţiei?
 
Criza provocată de "iudeo-masoni". Cum "se explică" dezastrul mondial: Prin filme ale teoriei conspiraţiei
Autor: Valentin Vioreanu-„CAPITAL” Luni, 26 Septembrie 2011

Orice încercare a unui economist cu experienţă şi specializat de a explica apariţia crizei financiare nu are nici cea mai mică şansă în faţa unor argumente precum cea adusă de documentarele care au apărut din 2008 încoace.
De la idei potrivit căreia criza a fost provocată pentru ca "băieţii deştepţi" să se îmbogăţească, până la unele conform cărora criza a fost creată să devenim sclavi sau pentru ca populaţia lumi să fie redusă, documentarele teoriei conspiraţioniste au apărut ca ciupercile după ploaie, pentru că s-au bucurat de toate condiţiile necesare: de la declaraţii ale unor lideri politici până la evenimente şi fapte care au avut loc şi care au putut fi interpretate foarte uşor într-o cheie conspiraţionistă.
Ne-am gândit să realizăm o trecere în revistă a principalelor filme care tratează criiza într-un fel sau altul, din perspectiva teoriilor conspiraţiei. Cele mai cunoscute dintre ele: Zeitgeist şi Insidejob.
1. Zeitgeist - Moving Forward este primul, cel mai cunoscut şi cel mai răspândit film despre criză, religie, politică şi societate realizat după declanşarea crizei financiare.
Zeitgeist - Moving Forward Romana from Flavian D on Vimeo.
2. PsyWar - Wake up! este un documentar fantastic, care demolează efectiv din temelii, mitul societăţilor democratice moderne, revelându-le adevărata faţă, de societăţi elitiste, cum au fost dintotdeauna în istorie, prin combinarea istoricului dezvoltării propagandei corporatiste şi guvernamentale americane, cu interviuri ale unor personalităţi marcante, ca Howard Zinn şi Noam Chomsky, ilustrând SUA ca pe o oligarhie psihopată orientată doar spre acumularea de averi, în detrimentul drepturilor omului şi echilibrului ecologic planetar.
3. Despre Sclavia Modernă, un film făcut de doi francezi, mai puţin cunoscut publicului larg.
4. Human Resources, în regia lui Scott Noble, tratează subiectul vast al controlului social, examinând istoricul şi filozofia elitelor mondiale, "angrenate într-o cursă isterică de demolare a psihicului uman, pentru edificarea visului lor etern, sintetizat de Hobart Mowrer: “demoralizarea comportamentală supremă”.
5. The War You Don’t See, lansat în 2010, tratează tema armelor de distrugere în masă
6. China contra SUA - Imperii la război, apărut în 2011
Imperii la razboi from Anti Iluzii on Vimeo.
7. Inside Job îşi concentrează atenţia asupra comportamentului şi psihicului marilor investitori şi directori de pe Wall Street.
8. Economia Fericirii expune "viciile ascunse sau vizibile ale globalizării economice, vedeta politicii contemporane, ce a condus la o concentrare fără precedent a puterii, în mâinile rapace ale consiliilor de administraţie ale marilor corporaţii transnaţionale şi ale băncilor, acutizând practic orice problemă cu care se confruntă societatea actuală: conflictele militare, fundamentaliste şi etnice, instabilitatea financiară şi şomajul".
La acestea nu am inclus şi producţia cinematografică despre bancherii de pe Wall Street realizată de celebrul regizor Michael Moore.
Cine crede în teoriile conspiraţiei
Un studiu de dinainte de criză arăta că 31,5% dintre români credeau că politica şi finanţele internaţionale sunt controlate de evrei, în timp ce în 2003 abia 23% dintre conaţionali aveau aceasta convingere. Dat fiind trendul crescător şi apariţia crizei care a alimentat propagarea acestor teorii, proporţia românilor care cred în aceste explicaţii lipsite de rigoare ştiinţifică a trecut, cel mai probabil, de 50%.
Motive pentru care teoria conpiraţiei are succes
Teoria conspiraţiei are adesea un mesaj foarte simplu, formulat în termeni uşor de înţeles.
Mesajele se propagă cu rapiditate.
Sunt transmise prin metode vizuale, de obicei filme sau documente care sunt foarte accesibile unui public foarte larg.
Fac aluzii şi referiri la personalităţi şi evenimente reale din trecutul recent.
Interpretările evenimentelor sau declaraţiilor sunt formulate astfel încât să aibă un fir cât de cât logic pentru cel care le receptează.
Interpretările merg pe tipare şi clişee recunoscute pentru succesul de care au dat dovadă: de exemplu, referirea la organizaţii oculte care au secrete faţă de marea majoritate a oamenilor.

   Criza financiară, generată de o mare conspiraţie mondială?
  Autor: Cristina Sbîrn, Dinu Boboc , Raluca FlorescuO nouă teorie conspiraţionistă, emisă de economistul Max Keiser, susţine că mari fonduri de investiţii, alături de agenţiile de rating, ar sta în spatele noilor probleme ale economiei globale.
Sursa: REUTERS
Scăderi de rating, monede depreciate, populaţie care sărăceşte pe zi ce trece, sute de mii de disponibilizări din mediul public, dar şi din cel privat, aşa arată, pe scurt, tabloul din ultimii doi ani a unei crize care pare să fi răbufnit din nou în ultimele luni, pe seama problemelor datoriilor suverane.
Deşi, aparent, lumea întreagă suferă, în spatele acestui spectacol există o serie de inteligenţe malefice care nu fac altceva decât să îşi umfle conturile pe seama necazurilor celorlalţi. Mai precis, criza datoriilor suverane nu ar fi decât o inginerie a marilor corporaţii financiare. Asta susţine analistul economic Max Keiser care are o teorie care a pus pe gânduri mulţi dintre analiştii financiari.
O nouă teorie conspiraţionistă
Băncile americane, condamnate de mulţi din cauza modului hazardat în care au acordat credite înainte de criză, sunt considerate de majoritatea analiştilor ca fiind cauza crizei mondiale. Nemaiputând fi rambursate de către clienţi, aceste împrumuturi au stat la baza blocajului financiar în care au ajuns multe instituţii. O mare parte din creditele neperformante oferite de americani nu au fost ţinute însă în bilanţurile proprii, ci vândute către bănci din întreaga lume, care au preluat astfel o parte din probleme.
De exemplu, "băncile franceze sunt încărcate cu instrumente financiare derivate toxice, care le-au fost vândute de către băncile americane de investiţii", spune Keiser. Statul american, la rândul său, a fost un mare investitor în activele băncilor de pe Wall Street, pentru a salva câţiva dintre cei mai importanţi creditori.
Bani din necazul altora
Cum se pot scoate bani din necazurile altora? Pieţele financiare pun la dispoziţia investitorilor instrumente care le permit acestora să câştige din pariurile pe care le fac pe evoluţia asigurărilor de risc pentru anumite com panii şi chiar pentru anumite pieţe. Prin urmare, investitorii influenţează evoluţia acestor indici pentru a produce acele variaţii de preţuri care le pot genera câştiguri. Cum pot fi influenţate pieţele? Unele din cauzele care fac indicii să fluctueze sunt rapoartele agenţiilor de rating, care ar fi la rândul lor implicate în această conspiraţie mondială.
"Băncile americane de investiţii, împreună cu agenţiile de rating, cu fondurile de hedging, atacă acum bănci franceze, de exemplu. Ele ştiu unde au îngropat cadavrele şi folosesc armele pe care le-au vândut pentru a le ataca. Totodată, fondurile de hedging, agenţiile de rating, băncile de pe Wall Street lucrează împreună pentru a destabiliza datoria publică a acestor ţări", susţine Keiser.
Cum funcţionează mecanismul
Analistul explică şi mecanismul prin care scăderea ratingului unei ţări poate deveni, pentru unii, un mijloc pentru a deveni mult mai bogaţi decât sunt în prezent. Scopul a fost volatilitatea. Ratingul ţărilor a fost scăzut, iar prin scădere se creează volatilitate.
Potrivit presei internaţionale, săptămâna aceasta volumul instrumentelor financiare derivate explodează, e mai mare decât oricând în istorie. "Acest lucru îi face pe mulţi de pe Wall Street şi de la Londra foarte foarte bogaţi. Acesta e scopul. Astfel încât vor continua să scadă ratingul, vor continua să joace pe bursă volatilitatea şi vor continua să mulgă sistemul şi să obţină bogăţie", a mai spus Keiser.
În timp ce întreaga lume suferă, conturile unor mari corporaţii cresc pe zi ce trece.
"Băncile americane de investiţii, împreună cu agenţiile de rating, cu fondurile de hedging, atacă acum bănci franceze.“
MAX KEISER, economist FONDURI DE HEDGING
Speculaţiile pe monedă, o afacere marca Soros
Unul dintre cele mai cunoscute personalităţi din sfera financiară care investeşte masiv în instrumente derivate este George Soros. Au existat suspiciuni că bătrânul miliardar, cunoscut drept "omul care a spart banca Angliei", s-ar afla în spatele unor fonduri de hedging (fonduri de investiţii cu riscuri crescute - n.r.) care pun presiune asupra monedei europene şi care pariază pe prăbuşirea euro.
Nu ar fi prima oară când Soros ar reuşi să facă miliarde pariind împotriva unei monede. În 1992, acesta a câştigat 10 miliarde de dolari pariind că Marea Britanie se va retrage din Sistemul Monetar European (ERM), care impunea reducerea volatilităţii cursului de schimb şi ţinerea sub control a inflaţiei. Mecanismul a fost creat în 1979, Marea Britanie alăturându- i-se în 1990. La acea vreme, Londra se angaja ca lira să poată fi schimbată pe 2,95 de mărci germane, cu o rată de fluctuaţie de + / - 6%.
Iniţial acest mecanism părea un succes, inflaţia scăzând semnificativ în statele care erau implicate. După reunificarea Germaniei, Bundesbank a fost nevoită să tipărească mai mulţi bani şi, pentru a ţine inflaţia sub control a majorat ratele dobânzilor, obligând şi celelalte state să facă acelaşi lucru.
Prăbuşirea lirei sterline
Soroş şi-a dat seama că Marea Britanie nu poate duce o astfel de politică pentru mult timp şi a pariat pe ieşirea lirei sterline din ERM. Lui i s-au alăturat mai mulţi investitori care au scos la vânzare lire, moneda ajungând să se fie tranzacţionată foarte aproape de pragul de jos stabilit în cadrul mecanismului. Pe 16 septembrie 1992, zi care este numită şi "miercurea neagră", Banca centrală a Marii Britanii a anunţat de două ori că este dispusă să mărească dobânzile la 12%, respectiv 15%, pentru a creşte atractivitatea lirei sterline. Investitorii nu au fost impresionaţi. Astfel că, în aceeaşi zi autorităţile anunţau ieşirea din mecanismul ERM şi revenirea la o rată a dobânzii de 10%. "Miercurea neagră" a dat startul unei lungi deprecieri a lirei. Recent au apărut speculaţii potrivit cărora Soros ar fi pariat şi pe declinul Americii.
10 miliarde de dolari
este suma pe care George Soros a câştigat-o pariind împotriva lirei sterline
PĂRERI
Majoritatea analiştilor locali chestionaţi de EVZ consideră teoria lui Keiser ca fiind exagerată, dar unii sunt de acord că în spatele acesteia s-ar putea afla un sâmbure de adevăr


 
     Ştefan Doru DĂNCUŞ
                                                                               SUNT,
                       DAR NICI NOI
                          N-AM MURIT!

Sunt unul mai bogat ca altul. Par a fi într-o competiţie pe viaţă şi pe moarte cu noi, poporul român. Plin de Baba Eba şi Boşu Becali prin Europa. Plin de 25% luaţi de la intelectuali (că doar ei sunt „bugetari”). Plin de 24% TVA la micii întreprinzători privaţi care au rezistat cum au putut sub celebrele guverne anterioare. Plină ţara de controale, începând cu Garda Financiară şi terminând cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorului care se scuză: „Ştiţi, la dumneavoastră n-am fost de multă vreme, trebuie să vă dăm amendă, că aşa am primit directivă”. Am ajuns în ţara mea să fac pact cu „autorităţile statului”, cărora „statul” le-a luat 25% din salarii.
Ceauşescu a fost împuşcat pentru că nu a oferit condiţii de trai populaţiei. L-au acuzat de genocid. Dar înfometarea de astăzi cum se poate chema? Nu genocid? Cum îţi poţi permite eradicarea unui popor?
A, nu mai are România valori ce pot fi furate! S-au trezit conducătorii că au rămas cu buzunarele goale – nu mai e nimic de vândut, fraţilor, hai să luăm pielea de pe oameni! Nu suntem în 2011, dragi compatrioţi, ci în 1907. Mamei mele i se ia C.A.S. pe cuponul de pensie!, şi momentul în care am văzut-o şi pe asta m-a înlemnit. Garantez că niciuna din structurile internaţionale cu care s-au făcut diverse înţelegeri în ultimii ani, nu vor interveni în „treburile interne”. Căci 1907 a fost un an de vârf al ţării noastre.

                                                                                                                        Ştefan Doru DĂNCUŞ    Octavian Lupu    
     CONSPIRAŢIA TĂCERII SAU CUM ÎŞI CONSERVĂ 
               PUTEREA SISTEMELE TOTALITARE

S-ar putea considera un capriciu al dictatorilor acela de a nu permite libera circulaţie a informaţiei, de a restrânge libertatea de exprimare şi cea de mişcare a oamenilor, precum şi de a defini un sistem de control al conştiinţei colective. De fapt, ţinta oricărui sistem despotic constă în aservirea deplină a grupului asupra căruia îşi exercită influenţa şi în acapararea adeziunii tuturor indivizilor ce îl compun. Însă un factor determinant în atingerea acestui deziderat se află în ceea ce se numeşte "conspiraţia tăcerii".
Ce se înţelege prin această expresie? La ce face referinţă? Nu este stranie această cenzurare a ideilor şi simţămintelor exprimate, mergându-se până la obsesia privind detaliile personale ale vieţii fiecărui individ?
Ca orice structură sau sistem social, despotismul, sau cultul conducătorului iubit, presupune realizarea unei conştiinţe colective, ce are drept element central persoana dictatorului. Acest lucru presupune mutaţii şi salturi de gândire ce trebuie propagate de la nivelul declaraţiilor propagandistice la cel de conştiinţă individuală prin modificarea ierarhiilor de valori şi deopotrivă, a modului de a gândi.
Obsesia dictaturii absolute merge până la nivelul rescrierii istoriei, deformării înţelesului evenimentelor prezente şi  jalonării "viitorului luminos". Iar dacă are ocazia, sistemul despotic va atinge şi nivelul filozofic al genezei universului, materiei sau apariţia formelor de viaţă pe pământ. Prin contrafacere, presupunere şi inventarea diferitelor supoziţii, despotismul caută întotdeauna să se impună, iar când argumentele nu mai sunt suficiente, atunci se trece la eficienta exercitare a forţei brute.
Dar toate aceste eforturi trebuie să fie dublate de o conspiraţie a tăcerii, adică de împiedicarea liberei exprimări, de filtrarea ideilor vehiculate în societate şi de reprimarea fermă a alternativelor propuse faţă de sistemul ideologic totalitar. În schimb, printr-un efort bine direcţionat de re-educare a indivizilor, această cenzură ajunge să fie impusă încă din fragedă copilărie, inducându-se ideea de vinovăţie în cazul nerespectării ei şi de pedeapsă sigură pentru încălcarea regulii tăcerii în faţa absurdităţii sistemului şi a aberaţiilor emise de către conştiinţa colectivă a acestuia.
Să nu credem cumva că doar comunismul s-a comportat în felul acesta. De exemplu, sistemul feudal era bazat pe despotismul exercitat de rege sau de nobilime. În antichitate, cultul cezarului sau al faraonului atingea cote aberante, greu de imaginat în perioada modernă, fapt pentru care fenomenul despotic se poate spune că a însoţit întreaga evoluţie a umanităţii.
Prin interdicţia discutării subiectelor "sensibile", precum şi prin suprimarea opiniilor contrare, despotismul a reuşit să se menţină sub felurite forme de-a lungul veacurilor. De fapt, diferitele variante consemnate de istorie nu fac altceva decât să confirme această stranie tendinţă a naturii umane de dominaţie brutală asupra conştiinţei semenilor, de desconsiderare a drepturilor civice prin instaurarea ierarhiilor de privilegii şi a claselor de privilegiaţi. Nu întâmplător persoanele ce îndrăzneau să pună în discuţie publică subiectele interzise, erau în mod special detectate, urmărite şi suprimate prin "convingere" sau prin forţă.
În opoziţie cu despotismul, democraţia este axată pe egalitatea indivizilor, pe libera exprimare a opiniilor indiferent de natura lor şi pe libertatea de gândire a fiecărui om. De aceea, putem spune că despotismul este un sistem închis, concentraţionar, ce reduce libertatea individului şi suprimă evoluţia spiritului uman, în timp ce o reală democraţie permite afirmarea plenară a omului şi descătuşarea energiilor latente ale acestuia.
Se poate spune că într-un real sistem democratic, nu poate exista o conspiraţie a tăcerii, o ascundere a problemelor cu care se confruntă societatea şi indivizii ce o compun. Dimpotrivă, prin expunerea lor, problemele pot fi formulate adecvat şi soluţii inovatoare pot fi imaginate pentru depăşirea lor prin efortul unit al întregii comunităţi.
Însă cel mai adesea geneza despotismului se regăseşte în cadrul unei familii rigide, în care unul dintre părinţi îşi exercită în mod tiranic puterea asupra membrilor ce o compun. Sau în cadrul sistemului educaţional, cadrele didactice excesiv de severe, precum şi "găştile" de tineri constituite pe principii 
de competiţie şi dominaţie, pot deveni incubatoare în toată puterea cuvântului pentru dezvoltarea viitorilor dictatori.
Locul de muncă, adunările religioase, ca să nu mai vorbim de întrunirile politice, oferă şi ele un suport semnificativ pentru reapariţia sau menţinerea despotismului în societate distrugând beneficiile nete ale unei democraţii autentice.
Revenind la subiectul iniţial, impunerea tăcerii are drept principală consecinţă suprimarea gândirii oamenilor şi mai ales a variantelor alternative la sistemul opresiv. În felul acesta, puterea de influenţare a acestuia este menţinută, iar evoluţia spre democraţie este blocată. În mod inerent, căderea unui sistem totalitar nu aduce cu sine democraţia, ci a treia stare de "organizare" a societăţii şi anume anarhia. De multe ori, după parcurgerea unui ciclu despotic urmează o perioadă anarhică pe o durată nedefinită, fapt ce conduce la posibila basculare a sistemului social înapoi către totalitarism. În astfel de împrejurări, charisma vreunui lider mesianic însoţită de organizarea de grupuri de asalt pentru dobândirea puterii, pot readuce sistemul social într-un despotism de facto, mai mult sau mai puţin formalizat explicit. De aceea, cel mai adesea sistemele despotice alternează cu perioade de anarhie ce le regenerează, ambele situaţii fiind opuse democraţiei, ce presupune o construcţie inteligentă, progresivă şi armonioasă, lucru ce presupune o relativ lungă perioadă de timp.
 
Însă niciodată nu ar trebui să confundăm democraţia cu anarhia şi libera exprimare cu vorbăria goală sau cu lipsa de ordine în exprimare sau gândire. Democraţia se bazează pe educarea indivizilor în spiritul dialogului constructiv, al solidarităţii umane, al respectului faţă de ceilalţi echilibrat cu cel de sine.
Proiecţia la indigo a conspiraţiei tăcerii din regimurile totalitare o reprezintă cacofonia mediatică a anarhiei, mai precis mondenizarea şi tabloidizarea comunicării, ce îşi pierde astfel conţinutul de valoare, locul fiind umplut de banalităţi şi de informaţii nefolositoare, aruncate fără noimă asemenea unui real bombardament informaţional asupra sistemului social.
De exemplu, când vizionezi talk-show-urile de calitate îndoielnică afişate pe ecranele de televiziune, când reality-show-uri lipsite de un mesaj de valoare sau alcătuite la întâmplare sunt furnizate telespectatorilor sau când emisiunile de ştiri prezintă disproporţionat informaţiile zilei, atunci rezultatul nu poate fi decât cel al dezvoltării tendinţelor anarhice, care mai devreme sau  târziu vor conduce la soluţia mesianică a despotismului.
În perioada de după 1989, România a intrat într-o perioadă amestecată de anarhie şi de refacere a democraţiei. Din nefericire, spiritul civic şi democratic nu a fost suficient de puternic în contracararea anarhiei, fapt care poate conduce la intrarea într-un nou ciclu despotic. Aici nu este vorba de anumite personalităţi ce au un impact major în societate sau de charisma unor anumiţi lideri, ci de un mecanism de protecţie socială, care în lipsa spiritualităţii autentice a democraţiei se întoarce către domnia ierarhiilor de forţă, specifice regnului animal. Dezordinea este întotdeauna o ameninţare reală pentru orice sistem social, iar autoconservarea lui obligă la una dintre cele două variante.
Natura umană este duală, încorporând elementele regnului animal, precum şi proiecţia spirituală a unei deveniri transcendente către valorile fundamentale ale binelui, frumosului şi adevărului. Construcţia despotică se află într-o strânsă legătură cu ierarhiile de dominaţie şi supunere ale regnului animal. În schimb, construcţia democratică presupune colaborare, încredere, susţinere reciprocă şi aplicarea "regulii de aur" a respectului faţă de semeni. Astfel, în locul masculului "alfa", dominator peste turmă sau a cocoşului ce se impune în faţa "turmei" de găini, democraţia propune egalitatea membrilor, realizarea de echipe dedicate promovării valorilor fundamentale în aplicarea lor concretă în diferitele aspecte ale vieţii.
Dialogul constructiv şi critica sau judecata de valoare sunt instrumente valoroase ce trebuie cultivate în mijlocul familiei, şcolii, religiei, locului de muncă, precum şi al mişcărilor politice indiferent de orientarea lor. Acestea sunt mijloacele cele mai eficiente în contracararea efectului deşertificator al anarhiei, precum şi a apariţiei sumbre la orizont a conspiraţiei tăcerii, al semnului pus "pe frunte sau pe mână", adică în gândire şi acţiune, aplicat indivizilor pentru a susţine feluritele forme de manifestare ale despotismului.
Şi pentru a da o conotaţie generală a noţiunii de democraţie, ar fi bine să ne gândim că izvorul ei se află în egalitatea fiinţelor umane prin naştere în această lume şi prin statut existenţial înaintea Marelui Autor al tuturor lucrurilor. Din această perspectivă, orice om este deţinătorul de drept al demnităţii de "a fi făcut după chipul lui Dumnezeu", iar orice demers laic sau religios ar trebui să ţină cont de acest lucru, evoluând către o construcţie democratică bazată pe sprijin şi respect reciproc. În astfel de condiţii, niciodată nu ar mai putea să apară despotismul, iar anarhia ar fi contracarată printr-o ordine armonioasă, ce se perfecţionează la nesfârşit. Aş dor foarte mult ca spaţiul românesc să evolueze în această direcţie, aceasta fiind singura soluţie pentru dilemele de ordin moral, spiritual şi economic ale naţiunii noastre.
                                                                                                                     Octavian Lupu
                                           FOSTA MONARHIE PRO ŞI CONTRA
                                                                                  Anul acesta, aniversar pentru Casa regală
                                                                   de România, a trezit o serie de reacţii pro şi contra
                                                                     în presă ca şi în înalte sfere politice. Consemnăm
                                                                       evenimentul preluând unul dintre articolele care
                                                                                              ni s-au părut cele mai echilibrate:   


          
                                 Angoase
                                                                            publicat de Ion Măldărescu în revista „Agero”


Asemenea cazuisticii dintre 23 august şi 12 septembrie 1944, în 2011 România este atacată frontal de foştii „Aliaţi” din vremea celui de-al doilea război mondial, iar mărul discordiei se află între inabilitatea Preşedintelui României şi fantoma Casei Regale.
„Tot continuăm să considerăm că abdicarea Regelui a fost un mare act patriotic. Nu! A fost un act de trădare a interesului naţional al României din partea Regelui. Acesta este punctul meu de vedere. [...] Trebuie să recunoaştem că noi încă nu ne aşezăm corect valorile; de exemplu, pentru noi toţi şi pentru istorie, Antonescu rămâne responsabil de holocaustul împotriva evreilor şi ţiganilor, ducerea lor în Transnistria, nu ştiu ce… Nimeni nu spune că statul român avea un şef de stat atunci, ăsta era doar prim-ministru... şeful de stat şi primul ministru. Unora le dăm averile, iar pe alţii îi considerăm criminali de război! Pentru că unul a fost slugă la ruşi şi a lăsat ţara prin abdicare îl iertam de toate păcatele?”
Potrivit opiniei mele, citatul reprodus după emisiunea „Evenimentul Zilei”, difuzată de B1 TV, miercuri, 22 iunie 2011, este una dintre rarisimele exteriorizări verbale ale şefului statului român, care corespund adevărului istoric. Declaraţia a incendiat spiritele, în special pe simpatizanţii auto-intitulatei „Case Regale” a REPUBLICII România (una din ciudăţeniile democraţiei originale postdecembriste). Privind neutru cele două personaje menţionate în citat - radical diferenţiate ca demnitate, dimensiune şi patriotism - să facem apel la vechiul adagiu roman „Quae sunt Caesaris, Caesari!” (Să dăm Cezarului, ce-i al Cezarului!): Mareşalul Ion Antonescu (a spus-o deseori şi ex-suveranul) a fost un mare patriot. Punctând retrospectiv, fie că place cuiva sau nu, regele Mihai I a trădat România, poporul român şi pe şeful de facto al Armatei Române. Găsiţi un al doilea exemplu în istoria modernă unde un alt suveran european a trădat capul propriei oştiri şi l-a predat în plin conflict militar, inamicului. Regele s-a bucurat de privilegii, de avantaje împreună cu Mareşalul, dar greutăţile şi osânda a lăsat-o doar pe umerii acestuia. Frustrarea, incompetenţa, invidia şi ura i-au otrăvit sufletul de tânăr şi i-au întunecat raţiunea. Urmare a Proclamaţiei de la 23 august 1944 (a se citi capitularea necondiţionată), regele a deschis larg porţile trupelor sovietice pentru ocuparea ţării, a dat cale liberă instaurării bolşevismului în România şi a girat exterminarea qvasitotalităţii intelectualilor şi a patrioţilor români. Lipsiţi prin ordinul regelui de dreptul de a se apăra, 170.000 de militari români au fost luaţi prizonieri. Ştiţi câţi s-au mai întors acasă? Cei mai mulţi au presărat tundra siberiană, pământurile sterpe ale Kazahstanulu şi minele din Dombas cu oasele lor. Pentru trădarea sa, Regele a beneficiat de recompensa lui Stalin materializată prin Ordinul „Victoria” (ПОБЕДА) cu diamante şi două avioane cadou.
 
Gestul regelui Mihai I de la 1 martie 1946 de a preda destinele ţării în mâinile unui guvern bolşevizat şi subordonat intereselor Uniunii Sovietice, nu poporului român, a constituit al doilea act de trădare. Gestul slugarnic şi liber consimţit al regelui faţă de ocupantul sovietic nu i-a folosit prea mult. Nemaiprezentând interes, în 1947 a fost aruncat ca o măsea stricată. Deşi abuzivă, abdicarea a fost un act constituţional - regele recunoscând valabilitatea Parlamentului şi a Guvernului sovietizat, prin girul dat acestora cu însăşi prezenţa lui fizică în instituţiile menţionate. Motivaţia pe care o invocă fostul rege, privind ameninţarea cu împuşcarea studenţilor demonstanţi este fără acoperire şi nesustenabilă nici cu documente, nici cu martori. El nu a avut demnitatea să înfrunte soarta, preferând să-şi salveze pielea şi trădând pentru a treia oară neamul românesc, căruia nu i-a aparţinut niciodată! Semnătura pusă pe „Declaraţia de la Budapesta” de la 16 iunie 1989 a constituit un atac simultan al G.R.U., N.A.T.O. & Co împotriva României, la care fostul suveran a fost folosit ca decor. Semnătura pusă deliberat pe acel act de către „Măria Sa, Vodă” poate fi considerată al patrulea act de trădare comis împotriva României făcând „coroana” să se rostogolească de la înălţimea tronului la ghena de gunoi a istoriei. Când, în 2005, veteranii aliaţilor din vremea celui de-al doilea război mondial s-au întâlnit pe coasta Atlanticului pentru a marca 60 de ani de la sfârşitul marii conflagraţii, fostul rege a preferat să dea curs invitaţiei Moscovei, unde preşedintele Putin l-a decorat din nou. Atunci „Majestatea Sa” a trădat pentru a cincia oară poporul român, confirmând încă o dată actul samavolnic de la 23 august 1944 şi perseverarea actului de trădare.
Cei mai mulţi dintre scandalizaţi nu au nici competenţa, nici experienţa analizei şi nici dreptul să dea verdicte. Ar fi cazul să studieze, să cerceteze arhivele şi documentele înainte ca resentimentele preconcepute să le orbească „uzul raţiunii” şi să repete lozinci. În anii războiului fiul regelui-aventurier era prea necopt să conducă ţara, acum, la vârsta senectuţii păstrează „discreţia” asupra ADEVĂRULUI de la 23 august 1944, TACE! Mareşalul a plătit cu viaţa atât meritele cât şi erorile sale, şi a făcut-o cu demnitate! Trebuie să facem corp comun pentru salvarea României, în loc să ne scindăm forţele în faţa răului invadator. „Revoltaţii” apără o fantomă expirată care şi în 1947, şi după ’89 a primit mult mai mult decât i se cuvenea. Departe de a fi un „fan” al actualului Preşedinte al României cu ale cărui declaraţii-şoc şi direcţii interşanjabile, mai mult sau mai puţin etiliste ale vectorilor suntem deja obişnuiţi, privesc evenimentele prin prisma cercetării, a adevărului istoric, dar şi a demnităţii noastre ca neam. Afirmaţia preşedintelui este o modalitate de a redirecţionare a atenţiei asupra propriei persoane, o nouă stratagemă de a-i atrage de partea sa şi de a-i stârni pe români împotriva românilor, dar consider că afirmaţiile la adresa fostului suveran şi la trecerea Prutului sunt juste. Referitor la reacţia Federaţiei Ruse, este bine să ne reamintim că atât Parlamentul României cât şi Duma de Stat a Federaţiei Ruse au condamnat pactul Ribbetrop-Molotov. Diferenţa între cele două este că Duma a făcut-o numai de „amorul artei” şi pentru a astupa „gura târgului”. Uniunea Sovietică nu mai există, dar Rusia, nostalgică după trecutul sovietic, s-a simţit lezată de declaraţiile preşedintelui României cu privire la faptul ca în 1941, şi el (Preşedintele României - n.a.) ar fi dat ordinul „Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul!”. Reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, A. Lucashevich, reînviind metodele şi expresiile brutale ale „Tătucului Stalin”, a calificat declaraţia drept „Bravadă neruşinată care justifică agresiunea Germaniei hitleriste împotriva URSS [...] şi profanează memoria milioanelor de jertfiţi ai nazismului este inadmisibilă şi merită o apreciere adecvată din partea Europei". Cert este că Armata Română, trecând Prutul, a călcat pe pământ românesc, nu pe teritoriul U.R.S.S., iar „Marele Război pentru Apărarea Patriei” a fost transformat în război de cotropire bolşevică şi a anexat Gulag-ului Roşu o importantă parte a Europei. Preşedintele Truman l-a decorat tardiv pe fostul rege, de ochii lumii, mult după ce l-a medaliat Stalin. Churchil s-a abţinut. Atât reacţia recentă a Rusiei, cât şi „replica” Ambasadei S.U.A. nu constituie altceva decât manevre abile ale celor două imperii adresate mass-media, care, avidă şi specializată pe subiecte de scandal, a beneficiat de un nou prilej de mărire a audienţei.
„Fii bun, fi drept şi nu uita că deasupra intrigilor şi urilor este PATRIA, este veşnicia neamului şi acolo trebuie să ne întâlnim întotdeauna, chiar dacă un ne înţelegem de fiecare dată!” Asta trebuie să-i învăţăm pe români - mai ales acum, în vremuri de restrişte - nu să-i lăsăm să cadă în capcanele neprietenilor neamului românesc, scuzând sau preamărind trădarea şi incompetenţa unui fost şi actual personaj de decor. Măcar astăzi, când ni se vrea capul, aveţi înţelepciunea, puterea şi curajul să treceţi peste animozităţile de acum şapte decenii dacă nu vreţi să piară Ţara, cum vor neprietenii alogeni şi slugile lor autohtone. Ce a făcut bun Mihai pentru România în toată existenţa sa? Istoria nu se învaţă emoţional, nostalgic, ci din fapte şi documente, transpunându-vă în atmosfera momentului. Daţi frâu liber raţiunii şi aruncaţi veninul care vă amărăşte sufletele. Purtaţi-vă cu înţelepciune şi nu vă lăsaţi prinşi în capcana vechiului adagiu „Divide et impera”. Învăţaţi din cele trecute, dar priviţi înainte. Nu daţi cu piatra, e inutil; construiţi, dacă aveţi cugetul curat. Trecutul nu mai poate fi schimbat, viitorul, DA!
Dacă unii dintre cititori vor să accepte şi să reţină ceva din conţinutul mesajului, nu cred că vor avea de pierdut, celorlalţi le rămâne libertatea de a-şi purta la nesfârşit, propriile angoase.
                                                                                       
http://www.agero-stuttgart.de
                                                                                         Grafica - Ion Măldărescu


                          Iată de fapt ce se ascunde sub Roşia Montană !
From: Juca Alin <alin_juca@yahoo.com>
Subject: Iata de fapt ce se ascunde sub Rosia Montana !
To:
alin_juca@yahoo.com
Date: Saturday, September 3, 2011, 10:04 AM

AM VAZUT GALERIILE DACO-ROMANE DE PESTE 2000 DE ANI! EXISTA! NU SUNT O MINCIUNA!
Acolo se ascunde un tezaur urias ce nu va putea fi masurat nicicind in bani! Am gasit ghidul local recomandat (clandestin, in soapta, la ureche! - dureros!) care stie foarte multe (nu din presa!) si care ne-a dus in adincurile pamintului. Si mai ales ale istoriei. Si cind am iesit la suprafata ne-am dat seama in ce hau fara fund de fapt suntem pe cale sa fim aruncati.
Cezar Aanicai
Iasi , mai 2010
• " ...Rosia Montana este cea mai veche localitate din Romania , atestata de la anul 131 dupa Hristos.
..De-a lungul istoriei, ispita aurului a atras aici toate neamurile Europei, facand din Rosia un orasel cosmopolit.
..Din Rosia s-au ridicat, de-a lungul timpului, multi luptatori ardeleni, cum au fost Simion Balint, George Gritta, luptator in revolutia de la 1848, alaturi de Avram Iancu..
..In Rosia, stradutele inguste si pietruite, casele de patrimoniu, construite in stil baroc de arhitecti italieni (Strada siciliana), in urma cu aproape doua sute de ani, te transporta in alt timp..
...Ultimele 330 de tone de aur si 1680 de argint vor sa fie exploatate, pana la ultima roca de minereu, de compania Gold Corporation, careia i-a fost concesionata exploatarea.
..Doar douazeci de mii de dolari pe an plateste statului roman compania Gold Corporation, chiria pentru concesiunea a 520 de kilometri patrati, inima de aur a Apusenilor.
Concesiunea s-a facut pe 20 de ani, din 1997, deci ar mai fi inca sapte ani de-acum incolo.
..Vedem zilnic cum angajatii companiei intra in galerii, sub pretextul ca iau probe si fac masuratori, pana ce vor incepe oficial exploatarea, dar nimeni nu-i controleaza daca iau sau nu iau aur de-acolo...
..Uraniul ni l-au exploatat rusii in totalitate, iar acum vom ramane si fara aur, daca romanii nu se trezesc la timp.
De la Bucuresti sau din alta parte a lumii nu-si dau seama de dimensiunile reale ale tragediei de la Rosia Montana , iar cand vin aici si afla adevarul, sunt izbiti de anormalitatea acestei situatii, de lipsa de reactie a Guvernului si a administratiei locale, fata de aceasta stare de lucruri.
Toti scriu acolo ca nu-si pot inchipui ca vestigiile istorice, galeriile romane, bisericile si cimitirele istorice, bucati intregi de munte s-ar narui intr-un iaz de cianura.
Toti ne incurajeaza sa rezistam! Toti vor sa fie de folos cu ceva, un lucru cat de marunt. Solidaritatea aceasta de la om la om face mai mult decat orice gest politic din departare, si acesta indelung asteptat.
"Rezistati! Rezistati!" ne indeamna toata lumea, dar nu e usor, sa stiti, sa-ti traiesti viata ca in vitrina, observat, filmat si fotografiat tot timpul, pandit din fata casei, spionat obstructionat in orice faci sau ai intentia sa incepi. E o tensiune continua care slabeste numai de vineri dupa amiaza pana luni dimineata, atunci cand "observatorii" Gold-ului se aduna de pe ulite, unde se plimba in costumele lor spilcuite si cu ochelari negri la ochi,
plini de emfaza (vezi Doamne, au cumparat aproape tot si ei sunt stapanii Rosiei), si pleaca cu masinile lor scumpe in week-end. Abia atunci, noi putem sa lasam garda jos si sa traim, sa ne strigam bucuriile sau sa ne plangem necazurile, pe un ton de normalitate.
Si cum sa nu ravneasca la aurul Apusenilor, cand in el sunt, in procente mai mari decat oriunde in lume, si metalele rare atat de cautate de industria constructoare de nave spatiale: titan, vanadiu, wolfram, molibden.
Daca macar un singur om va ramane aici si nu-si va vinde proprietatea, compania nu va putea sa treaca peste el. Cred cu tarie ca nu ne luptam cu morile de vant si ca lupta noastra nu e in zadar.Nu se poate sa scoti o localitate in afara existentei, pentru ca vrea o companie straina sa le ia acest drept in numele lacomiei. Daca litigiul cu Gold ar mai tine o suta de ani, rezistenta Rosiei s-ar stinge, treptat. Probabil, asta urmareste compania. Poate daca romanii si-ar lua un petic de pamant pe dealurile acestea si nu l-ar ceda in ruptul capului, atunci ei nu vor avea sorti de izbanda, in vecii vecilor. Iata, membri ai organizatiei mondiale "Green Peace" si-au cumparat loturi fie si de cativa metri patrati in Rosia Montana, pe care nu le vor vinde companiei cu nici un pret, ba chiar au confectionat tablite pe care scrie: "Aceasta proprietate nu este de vanzare", pe care le-au impartit rosienilor, ca sa descurajeze orice tentativa a companiei de a-i ispiti sa ii vanda casele. Acum, Gold Corporation (Gabriel Resources si alte companii subsidiare dupa care se ascunde) si-a angajat cea mai mare companie de publicitate din Bucuresti, a regizorului Bogdan Naumovici, ca sa le faca propaganda proiectului minier de la Rosia Montana. Chiar daca mult prea tarziu, reclama a fost oprita,
in cele din urma, pentru minciunile continute in ea. O lovitura dura pentru companie.
Avem nevoie de exprimarea solidaritatii cu lupta noastra. Sa vina aici cei care cunosc drama noastra, sa ne sprijine moral, sa aratam Gold-ului ca nu suntem asa putini, ca avem si pe altii de partea noastra. Sa facem si noi actiuni de intimidare, asa cum fac ei, nu doar sa tacem si sa inghitim. Noi suntem vreo 20 de familii, ultimii luptatori impotriva Gold-ului, care nu vom pleca nici in ruptul capului. Oricati bani ne-ar da, cu orice ne-ar tenta, noi nu plecam. Mie sa-mi dea America toata sa fie a mea, si eu nu plec din Rosia Montana ."
Eugen Cornea, capetenia rezistentei antigoldiste de la Rosia Montana
am fost astazi la o intalnire cu profesori universitari si alti oameni pregatiti in diferite domenii care-si  bat capul cum sa salveze muntii Apuseni de explatare si de distrugere totata. Sincer, nu pot sa stau nepasatoare la ce se intampla si simt ca daca eu nu ma ridic,tu nu te ridici, ala nu se ridica, nu ne ridicam cu totii, tragedia se va intampla si nepasarea de acum ne va costa enorm. Oamenii sunt constienti  de amploarea situatiei de faptul ca astia care ne conduc stau sluj in fata banilor,ca au vandut tara pe nimic
in principiu, s-a recunonsut ca sunt multi Romani care vor bine, dar care nu il pot realiza, pentru ca, urmare a manipularii,  au reusit astia sa ne demoralizeze si sa ne dezbine
• fiecare invitat, specialist pe felia lui a vorbit despre efectele, numai negative , ale explaotarii miniere  pe care vor sa o inceapa la Rosia Montana
prof. univ. dr. Ion Brad - membru al Academiei Oamenilor de Stiinta, biochimist a explicat clar care sunt efectele cianurilor rezultate din exploatare asupra organismelor vii: moarte sigura pentru mediu plante, animale si oameni pe o raza de sute de km (inclusiv in tarile vecine)
din cauza vaporilor de cianura care se ridica in aer
 prof. dr. Vasile Boroneant, istoric, a povestit despre valoarea siturilor dacice, a galeriilor romane vechi de peste 2000 de ani si despre pierderea identitatii Poporului Roman si a intregului sau certificat de nastere Dacic
s-a vorbit despre faptul cgea asta este rezarva strategica de aur a Romaniei, de care se stie de mii de ani, pe care dacii au exploatat-o cu masura
si pe care au lasat-o mostenire urmasilor pt gestionaterea independenta a Poporului Roman si despre faptul ca in Muntii Apuseni pe langa cea mai mare rezerva de aur si argint din europa, aur de o calitate ridicata, mult superioara, ar fi si o rezerva uriasa de wolfram metal mai scump decat aurul si mult mai pretios, greu de gasit, foarte necesar,  in industria militara si spatiala si in economie in general
sunt multe care se invart in jurul regiunii Apuseni pe care vor sa ii distruga e plin de zacaminte, si pe toate vor sa le exploateze, statul roman primeste  nimic, adica 1 miliard de dolari in 20 de ani de exploatare, adica  15 %  iar  explatatorii  iau restul de  85 %, si lasa in urma distrugeri istorice, ecologice, umane, NATIONALE , economice inestimabile
pentru pamantul asta au murit Dacii, au murit marii Domnitori Romani, milioane de Romani de-a lungul secolelor ca sa il apere de asupritori
si ca sa il dam noi degeaba astazi.
pasivitatea o sa ne coste scump
eu cred ca nu putem sta indiferenti fata de mostenirea pe care o avem, care e a noastra.,nu a canadienilor sau a altora. E ca si cum vine unu sa iti ia casa cu tot ce ti-au lasat parintii,  pamantul, hainele, amintirile, si tu te uiti la el cum o face si il lasi in pace.
ce e de facut ? cum putem incepe sa ajutam ?
cred ca trebuie, in primul rand,  ca toata lumea sa afle despre asta sa afle adevarul. oamenii nu stiu ce se intampla. apoi impreuna oamenii trebuie sa spuna NU !!
pentru asta rebuie sa ne gandim repede, pentru ca nu e timp, la ce anume putem sa facem, cum putem sa contibuim cu resursele pe care le avem,
si aici ma gandesc sa punem in aplicare totul pentru scopul asta care ne priveste direct. sa punem in miscare pe toata lumea
pe care o cunoastem, care, la randul ei va angrena mai departe alte roti.
                                                                                                                       Doamne ajuta!
 ...dar, pentru că am pomenit şi despre optimism,
Încheiem aceasta pagina cu un reportaj
publicat de DAN GHEORGHE in „România Liberă”

                   SE ÎNTÂMPLĂ ASTĂZI ÎN...
                                                       comuna Limba, judeţul Alba

O comunitate mică din judeţul Alba dovedeşte un spirit de organizare neobişnuit. Oamenii şi-au modernizat singuri localitatea, iar acum o întreţin din munca şi banii lor. Localnicii au hotărât ca pe teritoriul satului să nu existe nici o cârciumă.
Suntem în 2007. Turla bisericii din sat mai avea puţin şi cădea. Biserica are aproape 70 de ani. Sătenii au stabilit necesarul de materiale. Lemn, tablă, cuie. Şi-au împărţit responsabilităţile - cine aduce cuiele, tabla şi lemnul. Au strâns şi bani, pentru meşterii aduşi de la Recaş. Dar şi localnicii i-au ajutat. Câte o echipă în fiecare zi. S-a stabilit cine anume din sat face mâncare pentru muncitori. Lucrarea a ţinut din primăvară până-n toamnă. Turla a fost salvată. Un an mai târziu s-a pus şi acoperiş nou la biserică.
Tot în 2007, sătenii şi-au dat seama că era nevoie de o cale mai scurtă din vatra satului spre câmpul unde îşi au culturile. Drumul se opreşte într-o râpă. Nu era un podeţ acolo. Trebuia să ocoleşti trei kilometri, ca să ajungi la câmpul cu semănături. Până într-o zi, când sătenii s-au strâns şi s-au sfătuit. Facem podeţul. Zis şi făcut. De ce aveau nevoie? Două traverse din fier. Lemn, şuruburi, să prindă bucăţile din lemn de traverse. S-au strâns oamenii din sat, într-o zi de duminică. Luaseră deja traversele de la fostul CAP din zona lor. Şi într-o singură zi au construit podeţul. Lung de câţiva metri.
Taluzarea malului Mureşului
Terenul dinspre baltă. Cum se zice pe-aici. Aproape de malul Mureşului. Se ducea pământul la vale, punând în pericol culturile agricole. Altă şedinţă a sătenilor, în 2009. Ce facem? Cineva din sat cunoaşte pe unul care are o firmă cu utilaje de mare putere, special pentru astfel de lucrări. Au vorbit cu el. Şi el a venit cu utilajele. Sătenii au strâns bani pentru motorina consumată de utilaje. S-a taluzat terenul. Cu ocazia asta a fost nivelată şi o suprafaţă tocmai bună pentru un teren de fotbal. S-au pus şi două porţi.
Solidaritate pentru viaţă
O femeie din sat a trecut prin momente de viaţă şi de moarte. Avea mari probleme cu inima. Erau necesari bani pentru operaţie. Oamenii s-au mobilizat, după apelul făcut de preotul satului, Marius Piştănilă. În numai şapte zile au fost strânşi 2.500 de euro. În aprilie 2011. Femeia a intrat în operaţie, i s-au pus două stenturi. Acum e bine. Îşi vede de viaţa ei.
Vacanţă pentru copiii sărmani
Tot anul acesta - 11 copii din sat, din familii nevoiaşe, au fost trimişi în vacanţă. Pe banii sătenilor. Au pus oamenii mână de la mână şi copiii au plecat în tabără, timp de o săptămână, în Munţii Trascău.
Acestea sunt câteva exemple despre felul în care o comunitate mică din Transilvania înţelege să-şi rezolve de una singură problemele. E povestea satului Limba din judeţul Alba. Localitate cu 157 de familii, aflată la câţiva kilometri de Alba Iulia. Dar ţăranii de aici nu sunt uniţi la întâmplare. Şi-au făcut asociaţie. Cel mai important „capital" al acestui sat este munca în comun a locuitorilor săi. Asociaţia îşi trage numele de la numele satului - „Limbenii" - şi a fost înfiinţată în 2006.
Fără politică
S-au stabilit de la bun început câteva principii. În fiecare an se face câte o adunare generală, în luna februarie. Se prezintă lucrurile deja rezolvate în precedentul an şi apoi proiectele pentru anul următor. I-am întrebat de ce şi-au făcut asociaţia. Şi mi-au răspuns simplu - „pentru o viaţă mai bună". Aici mai e o vorbă - „să ne avem de neamuri". Adică oamenii să fie uniţi. Cu ocazia aceleiaşi adunări generale, se alege un preşedinte al asociaţiei. Mandatul său e pentru un an. El îşi face o echipă din patru consilieri. Echipa lui Dorin Bucur şi-a stabilit câteva obiective pentru anul 2011, cum ar fi lucrări de întreţinere la sistemul de canalizare al satului, curăţenie generală în cimitir şi construirea unui refugiu la una din staţiile de autobuz săteşti. Al doilea principiu spune că nimeni nu trebuie să facă politică. Cei din conducerea asociaţiei nu pot fi oameni politici şi nici nu au voie să facă lobby pentru un partid. Trebuie să fie doar gospodari. „Avem de rezolvat problemele noastre, pe care le rezolvăm cu munca noastră", mi se explică.
Strategia de dezvoltare a satului
Sătenii au şi o viziune de viitor asupra dezvoltării localităţii lor. Cu atât mai mult cu cât, potrivit statisticilor, trei sferturi din locuitorii satului Limba sunt tineri. Ei îşi câştigă pâinea mai puţin din agricultură, şi mai mult ca angajaţi pe la diverse firme din Alba Iulia. Dar se vede, după cum arată satul - case frumoase, îngrijite - că sunt oameni vrednici. Mi se arată un document intitulat „viziunea de dezvoltare a satului Limba". Textul începe cu următoarea frază - „vrem să lăsăm satul cât mai dezvoltat, pentru generaţiile viitoare". Ideea de bază înseamnă turismul. Fiecare gospodărie de aici are două corpuri de casă, după tradiţie. La stradă este „casa dinainte", cu una sau două camere. Cele mai frumoase şi mai spaţioase din acea gospodărie. Pentru oaspeţi. Gazdele stau într-un alt corp de casă, mai simplu şi mai ascuns, spre grădina de legume. „Casa dinainte" ar putea dobândi statut de pensiune. Asociaţia din satul Limba are deja un expert angajat în domeniul turismului, care să rezolve problema asta, din punct de vedere al actelor, pentru toţi oamenii din localitate care vor să aibă turişti la ei în casă. „Sunt foarte mulţi care vor asta", ne asigură Dorin Bucur.


 DISCLAIMER:
Toate părerile, punctele de vedere, afirmaţiile, atitudinile şi detaliile informative reprezintă angajarea fiecărui autor în parte. Portalul nostru nu îşi însuşeşte responsabilitatea pentru conţinutul articolelor publicate. Fiecare link şi articol pe care îl prezentăm are propriul copyright © şi răspundere personală pentru conţinut.
Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971