Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7-8 | 9-10 | -->
Anul 2010
Anul 2009
Articole de Mircea BUNEA, Magdalena ALBU, Adrian BOTEZ, Ştefan DORU DĂNCUŞ,Octavian LUPU,Ion MĂLDĂRESCU, DAN GHEORGHE- Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
NOI PAŞI ÎNTRU LEGIFERAREA ZILEI LIMBII ROMANE- partea I
- Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
Constantin Lupeanu la 70 de ani
Constantin Lupeanu la 70 de ani - partea II
Traducerile lui Eugen Dorcescu- Rosa lentini ,,Tsunami si Alte Poeme"
OPINIILE SI APELURILE LUI DIMITRIE GRAMA
ACTUALITATEA CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ- ARTICOLE DE Dan LUPESCU,Ion PATRASCU, AL.TOMESCU, DragosPREDA, Ionut CARAGEA, Al.Fl.TENE, Ioana STUPARU, Melania CUC, Dorin MUSTATA; DESPRE: Alexandru NEMOIANU, Cezar IVĂNESCU, Fl. SMARANDACHE, Romul MUNTEANU, Iulia BOSTAN, Kula Ilinca, Mihai ANDRONESCU, Valentin MARICA, Viorela CODREANU, Al. Florin TENE
Partea II
Partea III
Partea IV
Corneliu LEU - PROCURORUL DIN X…-o novelă românească şi contimporană- Partea I
- Corneliu LEU - partea II
Din Folclorul Internetului - Texte de la: Elisabeta Iosif, Alina Iuga, Dan Lupescu, Ion Lila, Corneliu Berbente, Sergiu Găbureac, Ionut Caragea, Gheorghe Manea, Mircea Bunea, Alexandru Cetățeanu, Nicu Vintilă-Sigibida,Niculae George Dragulanescu,Vasile Bocai
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
Partea VI
Paso Doble - rubrica Ioan Lilă; Rubrica Ionuţ Caragea
continuare VIII
NOI PAŞI  ÎNTRU LEGIFERAREA
          ZILEI LIMBII ROMANE

  ZIUA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE


                    Încă de la prima sa apariţie, unul dintre primele scopuri declarate ale revistei noastre a fost propunerea instituirii unei importante sărbători naţionale prin care românii din ţară şi de pretutindeni, cu toţi vorbitorii limbii româneşti şi cititorii literaturii române să celebreze, laolată ca simţire ZIUA LIMBII ROMÂNE.
Alături demersului nostru ne-au fost primarii comunelor şi primarii oraşelor din România care, prin decizii ale Consiliilor locale  şi hotărâri ale Asociaţiilor lor, au impus pe plan local inaugurarea unor manifestări sărbătoreşti în jurul datei de 30 august, care s-au continuat şi în anii următori, raliindu-se la această iniţiativă zeci de asociaţii şi fundaţii, organizaţii neguvernamentale şi instituţii culturale ale românilor din ţară şi de pretutindeni, universităţi cu catedre de limbă şi literatură română, uniuni de creatori, reviste culturale şi literare, formaţii artistice, comunităţi ale diasporei româneşti. În acest mod, pe plan civic, neguvernamental, societatea civilă românească şi-a însuţit şi a pus în operă iniţiativa noastră organizându-şi tot mai susţinut această sărbătoare, iar manifestările ei în diverse localităţi şi comunităţi au căpătat unitate pe plan virtual, revista noastră organizând o amplă reţea publicistică pe internet, difuzând cele mai semnificative studii de linvistică română şi istorie a limbii române, extrase din lucrări clasice sau nou elaborate lucrări contemporane, care au fost preluate în semninariile şi simpozioanele manifestărilor locale şi comunitare.
În acest mod, de fapt, Ziua Limbii Române s-a instituit şi s-a impus ca dată de sărbătorire, reluându-se în fiecare an care s-a scurs iar, pentru consfinţirea ei şi de drept, Comisia pentru Cultură, Arte şi Mass-media a Senatului României şi-a însuşit propunerea  noastră şi a făcut o propunere legislativă semnată de parlamentari ai legislaturii trecute precum Alexandu Pereş, Viorel Nicula, Constantin David, Adrian Păunescu, Adrian Cioroianu, Petre Străchinaru pe care am publicat-o la vremea respectivă în revista noastră.
În actuala legislatură, după cum se poate vedea din documentele publicate mai jos, un număr impresionant de parlamentari au preluat continuarea demersurilor, fapt pentru care suntem convinşi că manifestările din anul 2012 vor căpăta şi mai mare amploare.
Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971