Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7-8 | 9-10 | -->
Anul 2010
Anul 2009
Un portret
Fragmente din Asfinţit de Europă…”
Fragmente din „Scaunul singurătăţii
Fragmente din „Frumoşii nebuni…”
Final informal despre un prieten informal
Starea naţiunii fără starea de sănătate - Articole de Prof. Dr. Sarafoleanu, Magdalena Albu,Lucian Avramescu
Viermuiala, de Gavril Cornuţiu
Două articole despre „Calul troian la Roşia Montană
Chilipirgiii şi fraierii, de Adrian Botez
Meritele prin care s-a ridicat Ludovic Spiess, de Mircea Bunea
Spicuiri din texte noi şi vechi, de George Roca
COPII NOŞTRI MAI ŞI GÂNDESC: PREMIANTE DIN VASLUI DESPRE MODUL CUM ÎŞI VĂD PROPRIA ŢARĂ
Constantin Frosin prezintă în limba franceză „Eminesciana-Dintre sute de catarge”
ULTIMA ORĂ: Apariţia unei cărţi care aruncă o altă lumină asupra istoriei noastre de după cel de al doilea război mondial
RECENZII SI PREZENTĂRI DE Sergiu GĂBUREAC, Ciprian CERHAT, Stelian GOMBOŞ, Elena M. CÎMPAN, Ioan LILĂ, Al. Florin ŢENE, Const. T. PPOPESCU, Carmen MUSAT-COMAN, Adrian BOTEZ, Angela FURTUNĂ, Antonia BODEA. DESPRE: Voluntariatul în biblioteci, revista „NOI, NU”, Ovidiu HURDUZEU, Mircea PLATON, Melania CUC, Baki YMERI, George ROCA, Aurel-Avram STĂNESCU, Ion POPESCU-BRĂDICENI, Nicolae COSTEA-TELEAJEN, Ştefan Doru DĂNCUŞ, Amita BHOSE, Dan SANDU, Rodica LĂZĂRESCU, Viorel SAVIN, Ionuţ CARAGEA, Al. Florin ŢENE- PARTEA I
PARTEA II
PARTEA III
PARTEA IV
Corneliu LEU: CU MULŢUMIRI ŞI RECUNOŞTINŢĂ confraţilor care ne-au citit - articolele scrise în răstimpul dintre cele două apariţii şi ecourile lor primite de la Dimitrie Grama, Prof.dr. Ioan Alexandru, Stelian Cinca, Ecaterina Climpean, Florian Bichir, Dan Lupescu, Lucian Oprea, Constantin Lupeanu, Teodor Damian, Mircea Bunea, Magdalena Albu, Melania Cuc, Ioan Lilă, Viorel Băetu, George Roca, Lucian Hetco, M.N.Rusu, Alexandru Cetăţeanu, Virgil Coman -PARTEA I
PARTEA II
PARTEA III
Comentarii şi ecouri la aceste articole
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI - Partea întâi
Din folclorul internetului Partea întâi - continuare
Fine dell primo tempo din folclorul internetului
PASO DOBLE rubrica lui Ioan LILA
Rubrica lui Ionuţ CARAGEA
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI -Partea II
Din folclorul inbternetului - continuare partea II
                      Rubrica lui Ionuţ CARAGEA

           Literatura Virtuală, Genul Cyber-Poetry
                     şi Curentul Generaţiei Google*Fie că vrem, fie că nu, Internetul ne marchează existenţa. Apariţia acestui nou mijloc de comunicare a revoluţionat modul de gîndire şi manifestare a scriitorului contemporan. Însă, dacă pentru unii dintre noi Internetul înseamnă mersul firesc al evoluţiei, pentru alţii reprezintă o adevărată cutie a Pandorei.
Totul a început de cînd Microsoft a creat portalul către o altă dimensiune a conştiinţei umane. Windows era o lume de oglinzi/ferestre fermecătoare care te lăsa să pătrunzi în universul virtual, în care omul, pe post de creator, experimenta. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să înveţe să comunice cu Pc-ul (şi toate componentele sale), să-i dea un nume, pentru ca mai apoi să-l ajute să evolueze software şi hardware. Ca un fel de analogie metaforică – trup şi spirit. Pe măsură ce timpul trecea, omul dorea să-i confere Pc-ului o caracteristică pe cît mai asemănătoare şi utilă, să-i fie satisfăcute nevoile şi necesităţile, să-i fie prieten etc.
Internetul a apărut mai apoi şi a devenit instrumentul prin care omul a reuşit să comunice cu ceilalţi semeni, să-şi dezvolte anumite laturi ale personalităţii, să scape de inhibiţiile relaţionale, să-şi dezvolte anumite abilităţi psihice şi de limbaj, să poată vorbi cu uşurinţă despre sine în faţa oricărui confident, bine ales sau la întîmplare. Sau să-şi păstreze anonimatul şi misterul propriului „Eu”. Bineînţeles că au apărut şi tot felul de jocuri „de-a cine sînt şi ce fac”, „teatrul”, aspecte răuvoitoare sau chiar violente care pot fi experimentate facil prin intermediul Internetului, sub protecţia scutului tehnologic şi al distanţei.
Internetul ne face să ne cunoaştem mai bine fiinţa umană, cu toate calităţile, defectele şi angoasele ei. Iar dacă vrem cu adevărat să aflăm cine sîntem, nu trebuie decît să facem click în fereastra Google. Acolo ne vom găsi proiecţia, acolo ne vom autoanaliza, acolo ne va păsa ce se spune despre noi, chiar mai mult decît în viaţa reală. Internetul devine astfel refugiu şi meditaţie, introspecţie şi extrospecţie în aceeaşi măsură. Rămîne de văzut pînă unde se poate împinge această limită a dezumanizării în detrimentul virtualizării, cît de mult ne pot fi satisfăcute nevoile şi necesităţile. Pînă una-alta sîntem o specie care trebuie să se perpetueze, să-şi continue existenţa pe Terra. Se va ajunge oare la o viaţă predominant virtuală de la care omul să se deconecteze doar pentru reproducere, hrană etc.? Cumva, lumea din Matrix ne-a dat răspunsul. De cele mai multe ori ficţiunea s-a adeverit, proiectele minţilor luminate sau ale geniilor S.F.-ului au fost realizate. Este o chestiune de timp.
Ce înţelegem prin „Cyber-poetry”? Conform unei definiţii luate de pe Slideshare.net, Cyber-poetry este genul de poezie care foloseşte termeni tehnologici şi concepte, în special referitoare la computere, limbaje de programare şi sisteme de operare. Se consideră că genul Cyber-poetry îşi are rădăcinile într-o sursă de inspiraţie mult mai vastă datorită dimensiunii digitale. Sau că poate fi privit ca un mariaj între artă şi tehnologie.
Din punctul meu de vedere, genul Cyber-poetry poate exista şi fără Internet, însă acest mod de comunicare nu face decît să propage informaţiile şi să permită accesul la noi surse de inspiraţie. Astfel se poate forma o comunitate Cyber-poetry.
În volumul de poezii „M-am născut pe Google“, publicat la Editura FIDES în anul 2007, cît şi în volumele ulterioare, am făcut în repetate rînduri trecerea la genul Cyber-poetry, fiind puternic influenţat de Internet sau tehnologie. Cîteva exemple: „M-am născut pe Google, am deschis ochii şi am privit printr-o fereastră către cealaltă lume căreia probabil trebuia să-i spun Mamă, am atins-o cu degetele mele pătrate şi mi-a fost teamă… din păcate, să nu o rănesc şi să nu mă rănească, cuvintele mele aveau nevoie de atingere pământească”; „Iubirea nu este decît un mouse pe care experimentăm clickuri“; „Doamne, am primit mesaj de la tine în timp ce mă spovedeam pe hîrtie. S-a înfiripat un link între cer şi pămînt prin care mă hrăneam, prin care te downloadam poezie“; „Degeaba ne ţinem de mîini, nu vom avea niciodată priză la public, ci doar la curent, ştim amîndoi că adevărata mană cerească este un abonament…“; „Cîteodată mă rog la Dumnezeu şi primesc email cu locurile în care pot descoperi fericirea, tot ce-a mai rămas între noi este spaţiul acesta infinit world wide web vinoacasă com“; „Inflaţie de viaţă, inflaţie de moarte, inflaţie de frumuseţe, inflaţie de speranţe, inflaţie de destine, inflaţie de tehnologie, zilnic privesc prăpastia dintre Backspace şi Enter” etc.
În acelaşi timp, cu ajutorul aplicaţiilor multimedia (de prelucrare a imaginilor şi de realizare a filmelor compuse din imagini succesive), am reuşit să creez videopoeme (creaţii artistice apărute în 1960 şi dezvoltate intens după 1990, odată cu apariţia Internetului), prin care să stimulez mai uşor pasiunea tinerilor pentru literatură şi genul Cyber-Poetry. Aceste videopoeme, postate pe Internet cu ajutorul gigantului Youtube, au trezit interesul a zeci de mii de utilizatori şi pasionaţi de literatură. Pentru că, în epoca modernă, trebuie să se ţină cont că tinerii preferă să citească pe Internet, petrecîndu-şi majoritatea timpului în faţa calculatorului.
Chiar dacă această nouă dimensiune a poeziei nu m-a acaparat în totalitate, o conştientizez, o apreciez şi consider că Internetul este un factor important spre cunoaşterea şi amplificarea genului Cyber-Poetry, aşa cum Pc-ul a fost cel care a permis trecerea la acest univers. După cum se observă, mici nuanţe definitorii.
Curentul Generaţiei Google este o mişcare artistică ce a luat naştere exclusiv pe Internet, odată cu înfiinţarea motorului de căutare Google în anul 1998. De atunci şi pînă în prezent Curentul Generaţiei Google s-a dezvoltat fulminant, odată cu apariţia aplicaţiilor text/multimedia cît şi a diverselor programe utilitare oferite de compania americană Google. Voi menţiona: Google Groups, Google Chrome, Google Docs, Google Images, Google Translate, Google Earth, Google Email, Google Desktop etc.
Curentul Generaţiei Google este o nouă paradigmă a literaturii contemporane pe suport virtual, ca o alternativă a scrisului pe suport fizic. Se bazează pe o nouă estetică a liberei exprimări şi pe un nou criteriu valoric.
Curentul Generaţiei Google reuşeşte să evite capcana de tip şablon, excluzînd monopolul instituţional sau monopolul criticii literare. Dreptul la libera opinie, comentariile, numărul de vizualizări şi aria de răspîndire pe Internet reprezintă certificatul de valoare şi autenticitate.
Curentul Generaţiei Google nu apare nici ca ruptură şi nici drept continuitate a postmodernismului. El este strict dependent de Internet dar promovează în aceeaşi măsură poezia cotidianului, poezia onirică, poezia filosofică, poezia clasică, poezia de gen Cyber, poezia Haiku etc.
Poeţii Curentului Generaţiei Google s-au afirmat pe Internet, pe atelierele literare, bloguri şi în revistele Online de literatură. Ei aleg ca formă de publicare fie doar Internetul, fie publicarea pe cele două suporturi, fizic şi virtual.
Curentul Generaţiei Google îşi propune să elimine barierele de limbă, context, spaţiu istoric sau socio-cultural, adresîndu-se tuturor scriitorilor de pe mapamond. Astfel creaţia literă va căpăta valenţe globale, literatura fiind produsul unui individ raportat atît la conştiinţa propriului popor cît şi la cea universală.
Curentul Generaţiei Google îşi propune să caute şi să găsească modalitatea cea mai facilă şi corectă de afirmare a scriitorului contemporan.

*Articol din cadrul simpozionului cu participare internaţională „LECTURA – CALEA SPRE TĂRÂMURILE ARTEI”, Bucureşti, 9 aprilie 2011

Bibliografie:
1.    Ionuţ Caragea – Literatura Virtuală şi Curentul Generaţiei Google, Editura FIDES, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-8930-51-3
2.    Ionuţ Caragea – M-am născut pe Google, Editura Stef, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-8961-89-0
3.    Ionuţ Caragea – Absenţa a ceea ce suntem, Editura FIDES, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-8930-40-7
4.    Slideshare.net – Cyber-Poetry
5.    Wikipedia.org – Video poetry
 Ionuţ Caragea şi Editura Fides anunţă apariţia volumului de poezie intitulat „Suflet zilier”. Cuvântul înainte îi aparţine regretatului Valeriu Cuşner, iar postfaţa este semnată de criticul Angela Furtună. Coperţile au fost create de artistul grafic Vlad Turburea. Tehnoredactarea a fost realizată de Dumitru Scorţanu, directorul Editurii Fides.      

„Suflet zilier” cât şi celelalte titluri ale autorului pot fi comandate de la Editura Fides (editura_fides@yahoo.fr) sau de pe Librărie.net (http://www.librarie.net/autor/32510/ionut-caragea).

Autorul anunţă că prin acest volum, dedicat tatălui său, se desparte definitiv de Poezie. Motivele sunt explicate în postfaţa volumului, cu acurateţe, de către criticul Angela Furtună.

Vă invităm să citiţi această ultimă carte de poezii a lui Ionuţ Caragea pe siteul său personal:

http://www.ionutcaragea.ro/poezii_files/HTML_files/suflet%20zilier.htm    


Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971