Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anul 2009
Articole de Viorel ROMAN, Mihai BERCA, Alin FUMURESCU, Magdalena Albu, Adrian BOTEZ, Gavril CORNUŢIU, Al. Florin ŢENE, Dona TUDOR, Dan ODAGIU- Partea I
- Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
Partea VI
Partea VII
Articole de Napoleon SĂVESCU, Gavril CORNUŢIU şi Sorin GOLEA - Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Marin SORESCU tradus în franceză de Constantin FROSIN,
„Jocuri de cuvinte” de Dimitrie GRAMA - „Sonete erotice” de Ioan LILĂ
Valoroasa operă poetică a lui Valeriu MATEI prezentată şi comentată de Daniel CORBU şi Theodor CODREANU
Valoroasa operă poetică a lui Valeriu MATEI prezentată şi comentată de Daniel CORBU şi Theodor CODREANU- Partea II
Oportunităţi de afirmare literară prezentate de Nicolae BĂCIUŢ;
Recenzii de Adrian BOTEZ, Octavian CURPAŞ, Melania CUC, Ionuţ CARAGEA, Manole MOSCU, Eugen CRISTEA, Luminiţa ALDEA, la cărţi de Eugen EVU, Ioana STUPARU, Ionuţ CARAGEA, Theodor DAMIAN, George ROCA, Grigore AVRAM, George TĂUTAN, Al. Florin ŢENE, Paul POLIDOR, Ovidiu CREANGĂ- Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
şi un „Dosar din câmpul literelor” alcătuit de Corneliu FLOREA, Florentin SMARANDACHE şi T. DUNGACIU despre: CONTROVERSĂRILE PRODUSE DE EXIBIŢIONISMUL CRITIC.- Partea I
Dosar din câmpul literelor - Partea II
Partea III
Napoleon SĂVESCU,- Radu MIHALCEA, Florentin SMARANDACHE , Zaharia BALA Prezentaţi de Gheorghe BUDEANU, Gheorghe ZIDARU, Octavian CURPAŞ- Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI
Partea II
Partea III
Lenin a fost homosexual - Partea I
Partea II
D’ALE LUI MARDALE
Rubrica lui Ioan LILĂ
Rubrica Elisabetei IOSIF
DOUĂ NOI COMPOZIŢII ÎN IMAGINE MUZICĂ ŞI TEXT
Identitatea lui Ion Popescu
          Un român a făcut „Fuziunea Informaţiei”
                                    în capitala Scoţiei

În perioada 26-29 iulie 2010, romano-americanul Florentin Smarandache, născut la Bălceşti în 1954, profesor universitar la Facultatea de Matematică a Universităţii „New Mexico”, din oraşul Gallup, statul New Mexico, SUA, a fost în oraşul Edinburgh, din Scoţia, Marea Britanie, pentru a participa cu mai multe lucrări ştiinţifice la A 13-a Conferinţă Internaţională de Fuziunea Informaţiei, organizată anual de către Societatea Internaţională pentru Fuziunea Informaţiei în diverse locuri de pe glob, găzduită în acest an de către Centrul Internaţional de Conferinţe din capitala Scoţiei.
Fuziunea Informaţiei este un domeniu al tehnologiei de vârf care foloseşte informaţii (date) provenite de la surse de naturi diferite (electronice, optice, acustice, mecanice, umane), cu numeroase aplicaţii militare şi civile. Deoarece între informaţiile provenite de la aceste surse pot exista contradicţii, este necesar un model matematic pentru selectarea informaţiilor credibile, ca să se poată lua decizii corecte. Există mai multe astfel de modele matematice, purtând denumirea generică de „Teorie”, unul dintre ele fiind „Teoria Dezert-Smarandache” (notată prescurtat TDSm, pentru a se deosebi de „Teoria Dempster-Shafer”, care se prescurtează TDS), realizată de către inginerul electronist francez Jean Dezert, cercetător la Oficiul Naţional pentru Studii şi Cercetări Aeronautice (ONERA) din Chatillon, Franţa, împreună cu Florentin Smarandache. Din anul 2008, o secţiune a conferinţei, condusă de Jean Dezert şi Florentin Smarandache, se numeşte „Dezvoltări şi aplicaţii ale TDSm”.
La Edinburgh, acesta a fost şi titlul unei conferinţe de trei ore susţinută de către cei doi autori ai TDSm.
În cadrul secţiunii speciale dedicate TDSm, Florentin Smarandache a prezentat lucrările: „Fuziunea surselor de probe cu diferite importanţe şi credibilităţi” (scrisă împreună cu Jean Dezert şi cu un alt cercetător francez, Jean-Marc Tacnet, de la CEMAGREF – Institutul de Cercetări pentru Ştiinţele şi Tehnologiile Mediului Înconjurător) şi „Metoda α-reducerii pentru luarea multicriterială a deciziei” (scris numai de către bălceşteano-gallupeanul Florentin Smarandache).                                                                                                                                            Mircea Monu

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971