Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anul 2009
Un motto din N. Steinhardt
Proteste, contestări şi pamflete ale scriitorilor Stefan Doru Dăncuş, Adrian Botez, Magdalena Albu, Corneliu Florea, Brăduţ Florescu, Angela Furtună, Virgil Diaconu, Ancelin Rosetti, Constantin Ciubotaru
- Partea II
- Partea III
Partea IV
„Statul la români” de Viorel Roman;
Un comentariu despre „Slujitorii care fac rău Credinţei”;
Mihai Ciubotaru despre „Ce este, de fapt, Republica Moldova”;
„F-16 cel de astăzi si Consiliul de Coroana din 1940”- un articol de V. Culiceanu;
O declaraţie a Alianţei Familiilor din România
CAZUL DACIA „ROMÂNIA MARE” - O AUTENTICĂ TEMĂ DE MEDITAŢIE sau :SĂ-I LĂSĂM PE PĂPUŞARI SĂ CREADĂ CĂ NE-AU „DUS DE NAS”!!! - Un amplu studiu de Prof. Dr. Adrian BOTEZ
CAZUL DACIA - Partea II
Partea II
Partea III
Nichita STĂNESCU în traducerea franceză a lui Constantin FROSIN;
VERSURI DE DAN LUPESCU
VERSURI DE ADRIAN BOTEZ
VERSURI DE MELANIA CUC
VERSURI DE PAUL POLIDOR
FLORENTIN SMARANDACHE A PRIMIT MEDALIA DE AUR PENTRU ŞTIINŢĂ
ION GHEORGHE ÎN COGAIONUL UITAŢILOR
VĂ INFORMĂM ÎN LEGĂTURĂ CUTREI ACTUALE OPORTUNITĂŢI DE AFIRMARE LITERARĂ: „Revista internaţională STARPRESS”, „Romeo şi Julieta la Mizil” şi „Antologiile revistei SINGUR”;
Eveniment editorial Silviu Dragomir, ;, De la regimul comunist la regimul Iliescu;, Îndreptăţite întâmpinări ale colegilor noştri de la revista „Contemporanul”;
Trei recenzii de Al. Florin ŢENE
Două recenzii de Octavian CURPAŞ
Două recenzii de Ionuţ CARAGEA
Cu George Roca de la spaţiul virtual la cel metaforic
O convorbire între Elisabeta IOSIF şi Al.Fl. ŢENE
IMPORTANŢII ROMÂNI AI STRĂINĂTĂŢII ŞI AI ŢĂRII LOR: CLAUDIU MĂTASĂ - un interviu luat de Nicolae Dima Viaţa neobişnuită a unui om de ştiinţă român refugiat în Statele Unite consemnată într-un interviu luat de Nicolae Dima, o altă personalitate importantă printre românii din străinătate.- Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
INTERNETUL VĂZUT DIN MEDIA TIPĂRITĂ
Balaurul Bondoc – o nouă specie de velociraptor descoperită în România
Rubricile lui Dan GHELASE, Ioan LILĂ, Ionuţ CARAGEA, Elisabeta IOSIF
- Partea II
Alte surse de folclor internet
Va oferim spre decărcare alte producţii şi filme din folclorul internetului
SLIDE SHOW DESPRE CUM PUTEŢI UITA DE CRIZA BÂND UN PĂHĂREL

poeţi români contemporani

 

 VERSURI DE DAN LUPESCU


Autoportret cu lup în oglinda
 

Roade clipa mut in noi,
Valul nopţii bate-n mine,
Se-ntorc nuferii-n noroi,
Codrii-mi sunt in desfrunzire…

De lumină-atât de greu,
Ceru-aluneca-n albine –
Razvratitu-s-a vreun zeu
Contra iernii care vine ?...

Unde-ai fost, unde vei fi,
Varsta mea de flacără ? –
Lup stingher, lup alb, de zi
Cine ma mai apără ?...
       

Nelinişte, umbra mea…

Muşcă amiaza cu colţii de foc,
Muşcă din aurul acestei clipe –
Pasarea zenitului mi-aduce un strop
Din roua luminii…
Sângeră bolta rasfrânta-n aripe…

De trei ori te-ai dat peste cap,
Nelinişte-a mea, târziu ivita-i fermecata grădină.
Nu te întoarce, dragoste, de aici nu mai scap…
Ma priveşte cerbul cu nestemata în frunte…
Sub adierea cantului meu, măslinii
Înflori-vor pe munte…

S-a ofilit gheizerul zorilor în petala de crin,
Nopţile oarbe dau roată, le aud
In haită cum vin…
Necunoscut-o cu pulpe de fum, nu veni,
Nu te aştept…

Ghepargul amurgului pândeşte să-mi sară,
Sângerând, în piept…
…Muşcăm pătimaş, încă muşcăm
Din arşiţa acestei vârste…Necunoscute păsări trag cerul la edec

Lumina
Ne ţese spre neştiuta noapte,
Mai cade o stea
Să ardă rănile toate…
Necunoscute păsări trag cerul la edec –
Înalt ma smulg din valuri
                        Şi ţarmului mă plec…
                                               

 
Spatiul cântecului

Necunoscuto
Cu chipul de rouă,
Tu n-ai să mă ştii şi n-am să cobor
Cu nicio-ntrebare,
Cu nici un cocor
Din ţara unde zăpada-i
Fructelor hrană…
 
N-aş vrea să mă bănui,
Nu te aştept –
Cântecul meu în taină destramă
Lumea ta
Fără dans,
Fără vamă…

Doar Aici
Stelele-ielele
Dansează egale pe piept…

Tu te stingi dimineaţa în ierburi,
Morgana,
Pe un drum de rouă,
Amăgitor…
Eu mă mistui rotund – nici nu urc,
Nici cobor…
Eu am fost, eu rămân flacara, dor…
                                                       

 
Ceas de taină cu BRÂNCUŞI

Poarta sărutului
Pe sub poartă trecem doi
Zidind clipele-napoi,

Pe sub poartă vremea trece
Timpul se dilata-n zece

Noi rămânem în sărut
Uitând călcâiul de lut…

Pentru poartă, în pământ
Semănat-am izvor, Cânt…

Porţii-i suntem stalpi doar noi
Şi-i unim cu dragoste –

Vremuirea doar aşa
Işi opreşte cernerea…            
 


 Cocosul năzdrăvan – cascada de trepte

A trecut încă o noapte de dragoste,
Privighetoarea se mistuie-n cantec…
Cu umbra pleoapelor te mângâi, pe fagurii
Sânilor, pe pantec…

A trecut încă o noapte de dragoste –
Caii somnului galopeaza-n tarâmuri, departe,
Caii hrăniţi cu jăraticul
Repetatei ţâşniri
În nemoarte…

Privighetoarea niciodata nu va obosi
În cântec…
Din sărutul nostru
gâlgâitor, de iubire descântec –
Răsar zorile fără sfârşit…

Clepsidra unei noi zile-o răsturnam
din greşeala,
vulcan de lumină-aburindă –
In zenit…
     

Masa Tăcerii

Aici, se sfârşeşte o clipă,
Aici începe un Timp –
până-aici, vârsta mea fragedă,
m-ai purtat, cu aripi arse,
                Din infern, in Olimp…

Răbdare nu mai are
Nici amiaza, nici ora…
Luneca-n mine, fără întoarcere,
H O R A…
 

Coloana Infinirii

Trupul tău – candidă mistuire, lebăda –
Ferecat in iubire, trecerii vama nu-i dă…

Duhul meu – veşnică flacără –
Gustul cenuşii nu-l va cunoaşte…
Catargul lumii
                Numai dragostea-l naşte…
                                               

Pe umăr – Măiastra sau rana ?

Lunec printr-o peşteră atârnată de umbre,
Fumegă, pe aproape, un râu de lumina
Fierbinte
        Străjuit de fântâni subterane –
                Priviri neştiute, răsturnate ocheane…

Dansul meu desenează, în aer, un semn
De hotar,
Pulsul neantului să-l transform în cristale,
Cerul lor – lacrima, foc de vestale -
Cu un vis temerar am sa-l ar…

Lunec printr-un templu rubiniu, meteoric
Mă înalţ, mă destram intr-un cant – unde mă vor duce, Unde-mi sunt
Urmele de-altădată,
Aprinse guri de lupt ?...

Pe umăr – Luceafăr sau rană ?
Trupul meu cărei galaxii este hrană ?

Cântecul străveziu şi adânc,
poate drept,
când am sa ajung ? Când am să urc ?...

Umbra mea – albatros fără cer,
Fără mare –
Soarbe răul de lumină, fierbinte,
Si devine Licorna, picurându-mi
Răcoare în piept, în cuvinte…

Lunec printr-un labirint
Ţintuit în astre,

Presimt pe aproape suspendata grădină –
Ochiul meu înstelat
                        Râde-plânge,
                                Orbit de a rostirii vină…

 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971