Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anul 2009
Continuăm dosarul despre miercurea neagră a Parlamentului care a fost doar o prefaţă la zilele negre ale ţării.Partea I Semnează: Corneliu Leu, Aurel Contu, Grigore l. Culian, Dan Brudaşcu, Gh. Manea, Adrian Botez, Dimitrie Grama, Radu Soviani, Titus Andrei şi expeditori din folclorul internetului - Partea I
- Partea II
- Partea III
- Partea IV
- Partea V
Ultima oră
Viorel ROMAN - Fraude financiare, inocente ...
Dr. Dan BRUDAŞCU - Visurile imperiale ale Uniunii Europene
De la Iaşi, conservatorul american Paul Gottfried îi indeamnă pe români la rezistenţa naţională
Eugen Evu, Melania Cuc, Eugen Cojocaru, Sorin Cerin, George Anca, Al Florin-Tene şi mai multe recente publicaţii - În prezentari făcute de: Adrian Botez, Cezarina Adamescu, Cristian Contras, Ionut Caragea, Karine Drăgaş, Ben Todică, Sorin Bodea, Mihai Antonescu, Marius Rădescu - Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
Partea VI
LITERATURA ROMÂNA ÎN LIMBILE LUMII - Partea I - Engleză - traduceri de Adrian Soncodi, - Franceză – traduceri de Constantin Frosin
Partea II
Poeţi români contemporani: Valeriu Matei, Dimitrie Grama
Poeţi români contemporani: Cezar Ivănescu, Adrian Botez
DIN NOU DESPRE UNIUNEA SCRIITORILOR, ISTORIA LITERATURII ŞI JUNGHIURILE PE CARE ELE LE PRODUC Articole de Ioan Lila, Pusi Dinulescu, Corneliu Florea, Adrian Botez şi o amplă convorbire „Vulturescu –Baciut”, preluată din revista ,,Vatra" - Partea I
Partea II
Partea III
Partea IV
Partea V
Internetul:legislaţia, aventurile, umorul şi folclorul său
Legislaţia ia tot mai în serios internetul
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI (cu ajutorul lui Dan Lupescu)
Iată de ce l-au iubit atât de mulţi americani !
„Paso doble” – rubrica lui Ioan LILA
Poezie pe internet-rubrica lui Ionuţ Caragea
Două atenţionări mai grave venite pe internet
DIN PERLELE GANDIRII
Din umorul şi folclorul internetului
Vă prezentăm în continuare aspecte din concediul oferit românilor de Preşedintele Băsescu şi Guvernul său:
ODESSA IN FLACARI 1942- FILM DE ARHIVA- IN LIMBA ITALIANA, SUBTITRAT IN LIMBA ROMANA
      Două articole de prof. dr. Adrian BOTEZ

 COMUNISMUL LIBERAL, CANCERUL U.E. ŞI DE LA CINE A ÎNVĂŢAT BĂSESCU…FILOSOFIE!!!

      Nu e pentru prima oară când observ că, de fapt, comunismul agresiv n-a fost inventat de epoca modernă, ci doar perfecţionat, după  Revoluţia Franceză din 1789, de către “maeştrii” iluminato-liberalo-burghezi. Totdeauna, de când e lumea-lume, mai ales de când, vorba  lui Rousseau, s-a trezit unul să înconjoare o bucată de pământ cu sârmă/sfoară şi să proclame: “Asta e a mea! Feri, că dau cu parul” – şmecherii, numiţi eleganto-savant: “conducători/cârmuitori/diriguitori de popoare”, au avut tendinţa cinică de a transforma neamuri dăruite de Dumnezeu, blânde şi la locul lor, cu foarte diverse ocupaţii şi gânduri… – în gloate stupide şi nivelate pe creier, pe care să le manipuleze/cârmească/diriguiască într-o singură direcţie: “stupiditatea orientată politic”, adică prostirea cu rost şi folos… – atât de necesară unei “guvernări” (a se citi, “pre limba” cronicarului: “beliri a şapte piei de pre om”!!!) liniştito-confortabile…şi foarte rentabile, pentru o mână de şmenari obraznici (dar, precum se ştie, “obraznicul mănâncă praznicul”!). Conta extrem de puţin dacă aceşti şmecheri aveau în fruntea lor regi, împăraţi, preşedinţi… (excepţie au făcut doar voievozii Răsăritului Sud-European, mai cu seamă ai celui valah… - care şi-au scuipat, ţărăneşte-ciobăneşte, în palme, şi s-au apucat, din pragul gospodăriei/mocşei/moşiei de Neam, de hăcuit oştirile fără număr ale musulmanilor lacom-năvălitori… -  devenind ei, voievozii, poate fără să vrea, dar poate luminaţi fiind de însuşi Hristos… - însă asta-i treaba lui Dumnezeu, nu a noastră… - autentici “aleşi ai Domnului”, AUTENTICI ŞI BUNI PĂSTORI DE NEAM CU MISIUNE SFÂNTĂ!!!…misiunea de a-l apăra/păstra, în inimile europenilor, pe Hristos Mântuitorul/Luminătorul Întregii Lumi!!!) …treaba lor tot “şmenăreală” şi “fraiereală de mase prostite” se chema. Iar propaganda, că se făcea peste gard, din uliţă, prin pristavi năimiţi cu ziua… - sau prin televiziune…, tot metodă de obţinere a oribil de monotone/”comuniste”/orbite/paralizate la creier “gloate”, din onorabile şi vii “neamuri”, era…Poate să fi fost oarece diferenţe la subtilitatea “procesului în desfăşurare”…dar rezultatul final tot tâmpirea “globală” a fost şi rămâne…: masiva tâmpire sclavagistă, masiva tâmpire feudală, masiva tâmpire burghezo-îmborţoşată de bani şi ipocrizie/minciuni, masiva tâmpire comunisto-bolşevico-stalinistă (ipocrizie/minciună tot pentru sporirea “burţii” de bani, fireşte!). Sărmanul Hristos-Dumnezeu a cam fost lăsat pe-afară, prin frigul uitării/părăsirii, în toate aşa-zisele “orânduiri ale politichiei” şmenarilor omenirii…Nimic, dar ABSOLUT NIMIC, din sfintele învăţături ale blândului nazarinean, n-a fost aplicat de omenirea condusă de aceşti şmenari politici…ci doar criminal distorsionată a fost învăţătura hristică, spre folosul păcălicilor…că se numeau ei “cruciaţi”, sau “descoperitori de lumi”, sau “bush-mani”/neo-cruciaţi…Doar crimă şi hoţie, (ATENT ŞI DIN VREME) PLANIFICATE!!!
Aşa că nu mă mir deloc de manevrele epocii aşa-zis “liberale” actuale, de a păcăli şi nenoroci, în Europa de azi, “masele” atâtor neamuri vii şi având o istorie cu mult duh şi personalitate (…Voiesc, dumnealor aşa-zis „liberalii”, a le lua până şi Duhul din piept…: imnul, steagul, moneda…suveranitatea!!!…pe Dumnezeu-Hristos/afirmarea civilizaţiei creştine!!!…şi ce le mai rămâne Neamurilor, măi, hămesiţilor şi neistoviţilor în lăcomie?!). Atâta doar că stau şi mă gândesc cât le va merge, acestor păcălici… – căci îmi vine greu să cred că o mână de oameni, oricât de brezi vor fi fiind ei, pot transforma în gelatină, pentru vecie(!!!), minţile elementelor unor entităţi divine, cum sunt Neamurile VII ale Pământului…
Evident, primul meu gând se îndreaptă spre Marea Şmenăreală Contemporană, numită “Uniunea Europeană” – UE…
Iată ce spun Christopher Booker şi Richard North (în lucrarea lor comună Uniunea Europeană sau Marea Amăgire – istoria secretă a construcţiei europene, Antet, Buc., 2006), în legătură cu unul dintre cei doi  masoni-naşi, amândoi nişte taraţi şi frustraţi, plini de “zăcătură de ură” contra omenirii, ca nişte broaşte râioase gigantice…fraţi-masoni care au ocupat poziţii superioare în Liga Naţiunilor  (“fratele” englez Arthur Salter, stimulatorul “euro-schizofreniei” Angliei,  şi “fratele” francez  Jean Monnet, cel ce ura “statul-naţiune” şi “democraţia”…) şi au  “gândit” planul a ceea ce se va  numi (şi chiar se numeşte!) UNIUNEA EUROPEANĂ: “Problema era că viziunea unei lumi perfect planificate, creată de tehnocraţi eficienţi, putuse părea atrăgăgtoare atrăgătoare – în teorie. În practică, însă, până la urmă a devenit clar că acea viziune nu avea nicio legătură cu realitatea omenească. Nicio latură a ei nu funcţiona aşa cum se intenţionase, pentru că rigiditatea sa tehnocratică nu era valabilă decât pe hârtie şi în capetele oamenilor. Odată ce s-au investit resurse gigantice pentru a transpune în realitate viziunea abstractă, curând a devenit clar că visul nu dusese decât la un coşmar.(n.mea: coşmar-coşmar, dar al naibii de profitabil coşmar, prin exploatarea, fără scrupule, a fraieriţilor, fraieriţi-mai-vechi- intraţilor sau mai fraieriţi-mai-nou-intraţilor în UE, cei intraţi în genunchi, precum valahii României!!!… - câtă vreme fraieriţii încă dorm duşi, călare pe …coşmar…!!!). Pentru Monnet, echivalentul dorinţei lui Le Corbusier de a demola oraşele vechi ale trecutului era ura lui faţă de statul-naţiune. Visul său strălucitor era acel guvern supranaţional al viitorului, condus de tehnocraţi, înălţându-se mai presus de toate complicaţiile naţionalismului şi ale democraţiei (s.mea). La fel ca în cazul lui Le Corbusier, posibilitatea neaşteptată ca acest vis să se împlinească a fost creată de al Doilea Război Mondial (n.mea: sunt absolut convins că cel de-al Doilea Război Mondial a avut cu totul alţi vinovaţi şi cu totul altfel de ţinte, decât cei/cele declaraţi/declarate şi condamnate oficial, din moment ce TOCMAI FINANŢATORII/BANCHERII/PROFITORII DIRECŢI AI RĂZBOIULUI NU AU COMPĂRUT ÎN FAŢA TRIBUNALULUI DE LA NŰRENBERG!!!). Şi, tot la fel ca visul lui Le Corbusier, şi cel al lui Monnet a devenit în cele din urmă o sursă de inspiraţie pentru o întreagă generaţie nouă de tehnocraţi şi funcţionari publici, susţinuţi de elitele politice ale Europei de Vest, pentru care <> oferea şansa de a juca un rol central în cea mai mare aventură politică a epocii lor.”
Vă daţi seama, oare, că tot acest “construct”, căruia, de 20 ani, i se face reclamă, în România, ca la pasta de dinţi Blend-a-med (…dar, dacă “cumpărătorii” se dovedesc refractari la “consum”, sunt mânaţi ca vitele la abator, ÎN INTERIORUL CONSTRUCTULUI CELUI DEMENT!!! - prin toate mijloacele de constrângere imaginabile şi non-imaginabile…) ESTE RODUL MINŢII UNOR NEBUNI ŞI MANIACI???!!! Şi, ca somnambulii, noi acceptăm şi urmăm acest “proiect”, în toată amploarea lui SINUCIGAŞĂ!!! – îl urmăm cu…entuziasm: entuziasm “somnambulesc”, fireşte!!!…hipnotizaţi propagandistic, fireşte!!!…dar, tot atât de “firesc”, pentru ura anti-democratică a nebunilor iniţiatori: NEÎNTREBAŢI DEMOCRATIC, PRIN REFERENDUM!!! – …referendum care ar fi fost absolut necesar, din moment ce consecinţele “proiectului” angajau/angajează destinele UNOR NEAMURI, MULTE ŞI ÎNTREGI!!!…căci  toate ponoasele le trag NEAMURILE, tot aşa cum toate foloasele le trag şmenarii politico-economici, de obicei nişte trădători de…orice/oricine, fără niciun fel de scrupule!!! …de cei cu “ubi bene, ibi patria”…iar “patria” lor sunt BANII!
Iată cum îşi încheie excursul lor meditativ, asupra “constructului” UE, cei  doi politologi/autori englezi: ”Tot ceea ce era rău la blocurile-turn ale lui Le Corbusier a devenit evident când  în ele a trebuit să locuiască oameni adevăraţi, care au descoperit că sfidau realităţile şi nevoile omeneşti. La fel s-a întâmplat şi cu blocurile-turn create de tehnocraţii lui Monnet. Statul-naţiune şi democraţia erau prea fundamentale pentru necesităţile umane, ca să poată fi eliminate pur şi simplu, prin dictat tehnocratic. La fel ca în cazul oamenilor care s-au deşteptat în faţa lipsei inumane de suflet a visului utopic al lui Le Corbusier, jinduind după toată căldura, vitalitatea şi realitatea omenească ale vechilor oraşe pe care le pierduseră, acelaşi lucru se întâmplă cu tot ceea ce a nimicit visul utopic al dlui Monnet. Numai când oamenii au descoperit că şi-au pierdut democraţia şi puterea propriilor lor ţări de a se guverna singure, au început să aprecieze într-un fel nou cât de preţioase erau valorile care le-au fost luate fără ştirea lor.
Deveniseră victimele uneia dintre cele mai mari prefăcătorii colective ale sec. XX, care din acest punct de vedere merită să fie aliniată lângă visele de autoamăgire ale comunismului (n.mea: aşa că mai terminaţi, politologilor de doi bani, cu afirmaţia aberantă că blocurile/block-house-urile sunt “vina/iniţiativa lui Ceauşescu”: NU, monstruozitatea nivelantă/anihilantă de minţi/personalităţi/intimităţi/libertăţi a blocurior este pornită din viziunea “democrat-liberală” asupra unor megapuşcării/lagăre de muncă şi de mancurtizare, prin re-ideologizare, naţionale şi supranaţionale!!!…de supraveghere poliţienească, tip “Big Brother”, pentru concentrare, în vederea unei anihilări rapide a nemulţumiţilor, iar nu a nemulţumirilor/surselor de nemulţumire… – le-a născut dictatura tiranică a societăţii de consum şi de scopire a personalităţii Neamurilor, nu dictatura lui Ceauşescu…Le Corbusier nu era din Scorniceşti…). 
Mai curând, poate, iar nu mai târziu, fantezia marelui proiect european se va dărâma, biruită de realitate, distrusă de toate acele contradicţii pe care, în ambiţiile ei demente, n-a fost în stare să le prevadă şi pe care n-ar fi putut niciodată să le rezolve. Dar, la fel ca viziunea lui Le Corbusier şi pe o scară mult mai amplă, va lăsa în urma ei distrugeri cumplite: un putiu din care popoarele Europei vor avea nevoie de mulţi ani ca să se trezească iar la viaţă.”
ALIENAŢILOR DE DUMNEZEU, NEAMURILE SUNT ENTITĂŢI DIVINE!!! NEBUNILOR, LIBERTATEA ESTE STAREA DIVINĂ SPECIFICĂ  OMULUI, PRIN “LIBERUL ARBITRU”, CA STARE SPECIFIC UMANĂ, STABILITĂ DE ÎNSUŞI DUMNEZEU, ÎNCĂ DE LA CREAŢIA LUMII, ÎN STAREA PARADISIACĂ!!!
…E puţin probabil ca strigătul nostru de amintire şi avertizare să fie auzit de surzii Pământului…şmenarii anti-naţionali ai megatiraniei “globalizării”…aşa că să mai vedem, în contemporaneitatea imediată, ce se mai întâmplă…
…Se întâmplă bine…că dl Băsescu, preşedintele României, ia lecţii de filosofie a megapuşcăriilor/lumi, chiar de la sursă…adică de la şmenarii UE!!! Lumea de pe la noi râdea, când Băsescu, vorba lui Jaroslav Hašek, a “cacarisit-o” cu referendumul, din toamna lui 2007, pentru uninominalele …sale.  – şi a declarat că…va repeta referendumul, până-i va ieşi “pasienţa”!!!…Adică, rezultatul referendar, prin care năzuia să-şi formeze/instaleze un mega-partid unic (…ŞI-L ARE, AZI, ÎN 2010, “ANUL DICTATURII” PEDELISTE!!!)! Hmmm…Mulţi credeau că e o clovnerie de-a lui Băsescu…Nu, fraţilor, este adâncă şi foarte modernă/la modă, adică…filosofie europeană!!! Căci şi europenii au “cacarisit-o” aşijderi, cu Constituţia lor şmenărească…şi, deci, schimbă melodia “democratică, cu cea “tiranicească”…deh, fiecăruia, de fiecare dată, “după necesităţi”…vorba Programului Partidului Comunist Unic…(care “comunism” a fost clocit, ca soluţie temporară/de avarie, tot de…LIBERALII REVOLUŢIEI “ILUMINAŢILOR”!!!). Iată ce zice dna Anne-Marie Le Pourhiet (profesor de Drept public, la Universitatea din Rennes, autoare a unui Manual de Drept Constituţional, în Franţa), despre Concluziile “summit”-ului de la Lisabona (concluzii trase joi, 13 decembrie 2007), concretizate într-un Tratat, pe post de surogat de Constituţie Europeană (după ce Franţa şi Olanda au respins-o pe cea “de drept” – ???!!! – dar şi după ce Irlanda şi Danemarca au fost silite să repete…referendumul, până a ieşit…à la Băsescu…) - informaţie primită de noi prin Réseau Voltaire, a dlui Thierry Meyssan: când jurnalista elveţiană Silvia Cattori îi atrage atenţia dnei Le Pourhiet că, la Reuniunea Comitetului Naţional pentru Referendum, de la Paris, ar fi pronunţat cuvinte surprinzătoare”( precum “înaltă trădare”, “lovitură de stat”), la adresa iniţiativei dlui Sarkozy, de a ratifica tratatul “modificativ”, pe cale parlamentară… - mă întreb dacă Dumnezeu l-a făcut pe Băsescu, după “matriţa Sarkozy”, sau invers…): “E vorba de un act foarte grav, care probează foarte bine că referirile neîncetate ale tratatelor europene la valorile democratice sunt o mare ipocrizie/”tartufferie”, pe care această Europă tehnocratică şi confiscatorie nu poate s-o realizeze decât contra voinţei popoarelor. Europa este con-substanţial anti-democratică, vrea să ne impună cu voia ori fără voia noastră. Noi nu suntem primul popor căruia i-a fost siluită voinţa, irlandezii şi danezii au fost, de asemenea, constrânşi să re-voteze, PÂNĂ AU ZIS, ŞI EI , DA!” (s.mea - n.mea:…vedeţi ce profesori meşteri/”maeştri” a avut dl Băsescu, întru perfecţionarea domniei sale întru ale… “tartufferiei”?).
Dar la noi (n.mea: adică, la francezii “păstoriţi” de Sarkozy…), cinismul este încă şi mai violent (n.mea: vedeţi? – deci, bine aţi făcut, cumetrilor, că l-aţi re-votat pe Băsescu, că, cică-i mai bun ca Sarkozy!…), pentru că ni se refuză chiar dreptul de re-votare (n.mea: dl Băsescu este mai tenace şi mai…sadic: ar organiza referendumuri în fiecare zi, că doar nu-s pe banii lui!)  - impunându-ni-se o ratificare parlamentară.”
Mai departe, urmează un pasaj pe care îl redau doar pentru a ilustra paralizia cerebrală instalată chiar şi în creierele cele mai bune ale Europei contemporane…naivitatea “căii democratice a votului”, pentru înlăturarea trădătorilor, “INDISPENSABILITATEA” RĂULUI  (n.mea: tare blajini şi naivi v-a/ne-a mai făcut tratamentul din acest mega-ospiciu, numit Europa/Lumea Negustorilor de Azi…!!!):
Silvia Cattori: “Dacă acest tratat va fi, în sfârşit, impus şi dacă, aşa cum dvs. afirmaţi, există şi se aplică metoda <> – dl Sarkozy, dar, în egală măsură, şefii de stat şi guverne ai tuturor celor 27 de state membre ale UE – nu vor trebui ei, mai devreme sau mai târziu, să se explice, în legătură cu <> făcută de ei?” – şi răspunsul dnei Anne-Marie Le Pourhiet: “Pentru ceea ce este Franţa, preşedinele Sarkozy va trebui să se explice pentru multe lucruri. Dar sancţiunea electorală nu poate să funcţioneze decât atunci când există un candidat alternativ credibil, ceea ce încă nu este cazul, la noi…”
Dar cine credeţi dvs., stimată doamnă Le Pourhiet, că îi aduce în situaţia de “non-alternativi”/ne-înlocuibili/inimitabili/indispensabili, pe alde Sarkozy, la dvs., ori pe alde Băsescu, la noi?! V-aţi gândit, oare, la acel tânăr genialoid, de care vorbeşte Jan van Helsing, în cartea sa despre Organizaţiile Secrete ale Omenirii… - şi care tânăr, jucându-se pe un computer de la NASA, pe la sfârşitul  anilor '70, a descoperit numele URMĂTORILOR (…”următori”, în raport cu data descoperirii numelor lor pe calculator!!!) 5 PREŞEDINŢI AI SUA?!…(Şi care nume, azi, se confirmă, deocamdată, “bob cu bob”…). N-ar fi deloc de prisos să faceţi efortul de a medita la acest aspect, fără niciun fel de “parti-pris”…
...Pentru noi, românii, „summit”-ul de la Lisabona ascunde încă şi mai mari semne de întrebare – prin propunerea de „independenţă şi suveranitate” pentru provincia Kossovo, s-a deschis Cutia Pandorei...iredentismul maghiar va fi/este, în mod sigur, copios re-alimentat...la fel, problemele  legate de aşa-zisa „Republică Moldova”...Dar să nu creadă statele celelalte din Europa că vor scăpa de un „HAOS ORGANIZAT”, foarte profitabil pentru Guvernul Mondial, cel pescuitor în ape tulburi...: Ţara Bascilor, Catalunia, Lombardia  - dar PRIVIŢI LA BELGIA ANULUI 2010!!! (…în care flamanzii, după alegeri,  sunt gata să rupă ţara în două, trecând cu dispreţ, peste voinţa valonilor, cu care au convieţuit o istorie!): “INCREDIBIL!” – ar zice unii…”EI, NA-ŢI-O BUNĂ!” - le-aş răspunde eu-românul, “păţitul”…- etc. etc. etc.
***
...Până atunci, eu încep să mă gândesc la altă imagine…dar, mereu, în relaţie cu subiectul care mă obsedează, acum: UE…E vorba de cazul, de acum doi ani, al unei doamne care şi-a operat o tumoră canceroasă mai mare şi mai grea decât propriul ei trup: TUMORA CANCEROASĂ AVEA CCA. 80 DE KG!!! ERA PARALELĂ CU TRUPUL/CORPUL RESPECTIVEI BOLNAVE!!!
Veţi spune: “Ai luat-o peste arătură!” Nu, deloc. U.E.-ul acesta seamănă, foarte bine, cu un proces cancerigen – atât în sensul medical, cât şi în sensul introdus în discuţie despre “şansa divină a regenerării umane” (nu ştiu cât de mulţi cunosc…”discuţia” cu pricina…) – discuţie deschisă şi purtată de Mircea Eliade, prin intermediul nuvelei sale Les Trois Grâces.
S-o luăm pe rând. Ce se zice că ar fi, “tehnic” vorbind”, CANCERUL? O creştere furibundă, dementă, a vitezei de înmulţire a celulelor propriului corp – COMPLET ÎNAFARA RITMULUI GENERAL/NATURAL/DUMNEZEIESC, al organismului - în anumite zone ale acestuia. Metastaza vine doar să confirme generalizarea-triumful NENATURALULUI-NON-DUMNEZEIESCULUI!!!… Păi, nu se întâmplă tot aşa şi cu UE-ul?! Printr-o decizie dementă, statele/NEAMURILE europene sunt silite “să-şi iasă din fire”, din firea lor natural-dumnezeiască – şi să se dezvolte după “comenzi”/decizii supranaţionale!!! - …naţiunea, prin intermediul componentei ei de adâncime, Neamul, fiind în contact cu divinitatea.  Şi, după tot ce se vede, niciun stat măcar, nici măcar statele fondatoare ale UE (Franţa-Anglia-Germania) nu sunt scutite de această evoluţie nenaturală-ucigaşă (de fapt, având în vedere “ctitorii”… - aţi văzut, mai sus, ce bună părere are dna din Franţa, Anne-Marie Le Pourhiet despre…”onestitatea” constructului european… - este o dezvoltare SINUCIGAŞĂ!!!).
Dacă impui unor state cu tradiţii de zeci de mii de ani – şi aici, mă refer direct la România! – “norme/standarde” europene aberante şi profund dăunătoare-distrugătoare a însuşi Duhului!!!, rişti:
a-fie crearea unui monstru, pe care, dacă îl scapi din laborator, s-ar putea să te coste viaţa ta de “medic” de experiment nazist, tip Mengele …şi a tuturor celor din balamucul-laborator! - …
b-fie respingerea/ignorarea, firească şi sănătoasă, a “constructului” celui aberant – adică, însănătoşirea organismului statal/naţional, peste voia şi visul dlui Mengele-(de)-UE…A se vedea, să zicem, cazul cel mai amuzant…acela al “cazanelor/alambicurilor pentru ţuică”, la care valahul n-o să renunţe decât odată cu viaţa!… - …dar, trăgând discuţia pe un teren înalt spiritual, extrem de neliniştitor pentru UE – valahii nu renunţă, nici în ruptul capului, la “cuiburile de ciori de prin păduri”!!! (cum s-a exprimat, condiţionant, un komisar european, care le voia, nici mai mult, nici mai puţin decât…STÂRPIREA!!!: “Veţi intra în UE doar după ce stricaţi cuiburile de ciori de prin păduri!”…)…vă mai amintiţi?! – adică, MONAHII ŞI MONAHISMUL ORTODOX-ROMÂNESC!!! Păi cum, nenorociţilor, noi am dăruit Europei monahismul, şi tot noi să-l stârpim?! Măi, păcălicilor…ia vedeţi-vă de treabă pe la alţii, mai proşti ca noi…!!!
…Ei, dar mai există şi “efectul Eliade”…REVERSUL UNGHIULUI DE PRIVIRE A IMAGINII!!! Mircea Eliade, în nuvela sa Les Trois Grâces, afirmă că, de fapt, cancerul ar fi fiind, paradoxal, însăşi DOVADA LEACULUI/ŞANSEI DUMNEZEIESC/DUMNEZEIEŞTI, dovada că Dumnezeu nu şi-a părăsit nicio clipă creatura preferată: Omul…Creaţia/CAPODOPERA Zilei a Şasea…De fapt, dincolo de aspectul monstruos/terifiant (proba LABIRINTULUI INFERNAL!!!), tumoarea canceroasă/neoplasmul este dovada primordială şi esenţială a faptului că Dumnezeu a înglobat/camuflat, în creaţia/creatura sa, ŞANSA REGENERĂRII, dincolo de aspectul/aparenţa degenerării:
”(…)<>, <> a instinctului teleologic, prezent în orice microorganism(…). Dumnezeu n-a putut distruge propria sa creaţie. Omul a rămas acelaşi, aşa cum erau Adam şi Eva în Paradis, înainte de păcat. (…)În corpul omenesc totul  s-a păstrat (…) deci s-a păstrat şi taina vieţii veşnice, cu care fusese dăruit Adam(…). Păcatul originar n-a putut distruge mecanismul regenerării, ci numai l-a modificat, în aşa fel încât să nu mai poată fi recunoscut. Mai mult, l-a camuflat în nişte procese fiziologice care, aparent, indică exact contrarul regenerării, l-a camuflat în anumite maladii şi mai ales în cea mai primejdioasă afecţiune organică: proliferarea celulelor, neoplasma” (s.mea).
…Ce-aş mai râde de dracul, dacă Mircea Eliade ar avea dreptate! Dacă cea mai gravă şi siluitoare de Duh experienţă e umanităţii terestre – tentativa de UCIDERE A SENTIMENTULUI NAŢIONAL/DE NEAM!!! – adevărată metastază a Duhului Neamurilor Pământului… - ar marca tocmai începutul sfârşitului Domniei Satanei pe Pământ!!!…Şi ceva din afundul sufletului meu îmi spune că, un geniu naţionalist, precum Mircea Eliade - singurul mare cărturar interbelic care a preferat ostracizarea “eternă” (…cum cred fariseii zilelor noastre…) – lepădării de mistica Şcoală Legionară a Demnităţii şi Eroismului – NU POATE GREŞI! Pentru că, oricare geniu naţional intră în consubstanţialitate, prin Neamul Metafizic pe care-l conştientizează/apără, întru Duhul său, cu Însuşi Domnul-Dumnezeul Fiinţei Neamurilor Metafizice…
Deci, mă întreb: om fi ajuns, prin “constructul” UE şi “globalizare”, la CAPĂTUL CEL MAI DE JOS AL AXEI LUMII  (“Cei din urmă vor fi cei dintâi!” – avertizează, de 2000 de ani, Hristos-Dumnezeu!!!) – adică, la metastaza aparentă a corporalităţii noastre terestre?! Dacă DA, atunci ni se apropie izbăvirea definitivă şi triumfală, OAMENI BUNI/OAMENI AI BINELUI!!!
AMIN!

MÂRLANILOR, NU SUNTEŢI NEMURITORI!
..
.Toate discursurile politicienilor (în primul rând, ale celor ai puterii, dar nici cei ai opoziţiei nu sunt deloc departe!) din ultimele săptămâni pot fi rezumate cam aşa: „Băi, muritorilor şi păduchilor nenorociţi, cărora noi vă facem incredibila cinste să catadicsim să vă vorbim – VOI VEŢI CRĂPA, CU TOŢII! – ...de foame, de frig, de frică... – DAR NOI SUNTEM INTANGIBILI ŞI NEMURITORI! Ia priviţi, viermilor, cum arată nişte nemuritori! – priviţi, înainte ca existenţa voastră mizerabilă să se fi încheiat, jalnic, pe acest Pământ – Pământ care nu este nicidecum comparabil cu cerurile noastre, de unde vă vorbim! Şi, acum, că ne-aţi văzut în toată slava noastră, hai, debarasarea! Căraţi-vă în cocinile şi prin cusăturile şi cotloanele/încheieturile pe unde hălăduiţi, aşteptându-vă, cuminţi şi disciplinaţi, moartea, atât de blânda moarte, pentru nişte netrebnici ca voi – moarte pe care, din prea marea noastră milă, v-o dăruim noi, cu atâta nesfârşită generozitate!!! ”
Cam aşa vorbesc (ÎN ESENŢĂ!) Băsescu, Vlădescu, Boc, Berceanu, Videanu, Udrea (...Udrea, mânca-o-ar raiul zlătarilor s-o mănânce, „zeiţa” care se pregăteşte să-i ia locul lui „Zeus”...nu chiar acu'-acu', dar, „cel mult, peste zece ani”, cum singură binevoieşte să declare, „Miţa Baston”, patrioata pleşcoiancă „ambetată”, care, în loc să se gândească la puzderiile de ministere pe care AR TREBUI SĂ LE CONDUCĂ, în folosul României - se gândeşte/visează cum va deveni ea... Regina din Saaba!!!) etc. – dar şi cei care, chipurile, precum Prometeu, se fac a lua apărarea „viermilor” – recte, vezi Doamne, cei din opoziţie! (mulţi dintre „opozanţi”, cam de fiecare dată, au pactizat, în faţa ciolanului, cu ...„duşmanul” ...( – n-au un discurs diferit ci, cel mult, nuanţat. Adică: „Băi, păduchi muritori, băi, efemeridelor, ia staţi voi prosternaţi, dinaintea noastră, şi proslăviţi-ne, pentru  că uite cum vă apărăm neînsemnata voastră viaţă, prelungind-o cu două clipe – ...dar pentru nişte muritori infecţi ca voi, două clipe sunt o avere! – în faţa acestor zei-colegi de Parlament-Olimp, cu mult mai cruzi şi indiferenţi decât noi, faţă de existenţa voastră păducherească!”
...Măi mârlanilor îmbogăţiţi (că, dacă n-aţi avea în spate averea voastră „sfeterisită” şmechereşte, AŢI PUŢI ŞI TĂCEA - ca oricare muritor „de joasă calitate/spiţă”!), eu, unul dintre păduchii invocaţi de voi, vă aduc o veste proastă: ŞI VOI PUTEŢI  MURI! Oricând! NU SUNTEŢI NEMURITORI! Îmi pare rău că nu s-au decis „păduchii”(colegi de muritorie cu mine) să vă reducă „stagiul”, aici, pe pământ, CU MÂNA ŞI VOTUL LOR (...ba, de ce nu, cu armele şi cu o nouă Revoluţie - „pe bune”, de data asta!) – dar, oricum, şi peste voi stă un cer, din care nu cad numai funcţii masonice, ci pot cădea şi broaşte (cum căzură, zilele astea, prin Ungaria...), dar şi fulgere! trăsnete! – TRĂSNI-V-AR!!!
...Măi oameni buni şi români adormiţi, voi nu vedeţi că, de fapt, noi n-avem Preşedinte şi Guvern şi Parlament şi... -   ci nişte şlehte de dobitoci, care se cred zei şi care ne sfidează, sforăind de atâta nesimţire, în fiecare ceas şi-n fiecare zi?! Şi prostindu-ne, de zor, de pe „sticla” televizorului. Pentru că ăla care nici nu se uită la televizor, nici nu vă ştie, „politicienii lui Peşte”: n-aţi trecut prin satul sau oraşul lui, nimic n-aţi făcut pentru obştea lui ori pentru el...aşa că..., da, numai că presa v-a „fătat” pe voi, „audio-vizual”!!! – că altfel. VOI NU EXISTAŢI! NIENTE! NIHIL!
...Când aţi văzut pe unul ce-şi zice „Preşedinte”, tot „făcând” drumul Snagovului (în zona „vilei Videanu”...!), cu gaşca din PDL – oare ce v-aţi zis voi, scumpi concetăţeni moţăitori?! Că aşa e normal şi că aşa se cuvine şi...”treaba lor”?! Păi, dragi adormiţi, din „treaba lor” iese, în fiece zi, „treaba noastră”! Oare nu în cadrul acestor întâlniri de clan, „preşedintele tuturor românilor” (asta ar însemna că numai cei ce-s pedelei, sunt români, restul, suntem...patagonezi! – dar eu, uitându-mă în datele lor personale, am văzut că TOCMAI EI SUNT VENETICI, ŞI RĂUFĂCĂTORI ŞI BORFAŞI – ŞI CĂ, DE AIA, AR TREBUI EXPULZAŢI REPEJOR DIN ŢARĂ, PENTRU TRĂDARE INTERESELOR ROMÂNIEI...DACĂ NU BĂGAŢI ÎN LANŢURI ŞI, DUPĂ O ...”ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NAŢIONALĂ”, PUŞI, DIRECT, CU GÂTUL ÎN ŞTREANG!!!) s-a decis genocidul tăierii lefurilor şi pensiilor şi al taxelor neo-fanariotice, şi...ŞI TOT CE NE VA STRÂNGE DE GÂT, ÎNCEPÂND DE LA 1 IULIE 2010!!! Aşa ne trebuie, dacă nu-i strângem NOI de gât, în perfectă legitimă apărare!!!
...Iată ce scrie în Ziare.com:
„Presa de azi: Strategia Nationala de Aparare Impotriva Presei
Pentru prima data dupa 1989, campaniile de presa la comanda au fost definite, in Strategia de Aparare a Romaniei, drept un risc serios la adresa securitatii tarii.
Ce campanii de presa au <>  - intreaba jurnalistii de la Gandul.
In documentul trimis, miercuri, Parlamentului se arata: <>.
Printre principalele vulnerabilitati ale Romaniei sunt: diminuarea capacitatii de aplicare a legii de catre unele institutii ale statului, capacitatea administrativa redusa la nivel central si local si politizarea excesiva a unor institutii, atat la nivel local, cat si national, coruptia, evaziunea fiscala, contrabanda si practicile specifice economiei subterane.
Referiri la adresa mass-media apar si ulterior, cand se vorbeste despre <>.
Reactiile consilierilor prezidentiali arata insa ca este vorba despre frustarea Puterii fata de calitatea presei si a felului in care ziaristii isi fac meseria. Desi au insistat ca documentul nu va avea implicatii practice, pe baza lui institutiile implicate pot elabora strategii sectoriale, astfel ca exista posibilitatea unor reglementari legale privind presa.
Strategia Nationala de Aparare Impotriva Presei, titreaza Puterea. Traian Basescu da inca o lovitura presei, dupa ce a introdus-o la capitolul <> la adresa securitatii nationale in Strategia Nationala de Aparare a Tarii.
Interesant este faptul ca numarul vulnerabilitatilor identificate a crescut semnificativ in timpul mandatului presedintelui Traian Basescu, in 2010 fiind identificate 15 astfel de <>, fata de cele zece ce apar in proiectul Strategiei de Securitate Nationala din 2006.
Aparitia presei la capitolul <> la adresa securitatii nationale a fost criticata dur de reprezentantii Opozitiei, care il acuza pe presedintele Traian Basescu ca vrea sa puna pumnul in gura jurnalistilor.
<>, a reactionat Victor Ponta.
Nici liberalii nu au vazut cu ochi buni, Strategia gandita de CSAT. Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, Teodor Melescanu, a subliniat ca <>. Liberalul ii transmite presedintelui ca mai bine s-ar ocupa de manipularile de presa bazate pe interceptari telefonice.
Purtatorul de cuvant al Cotrocenilor, Valeriu Turcan, sustine insa contrariul. <>, a incercat sa indulceasca tonul Turcan.
Nici primul-ministru, Emil Boc, nu vede nimic rau in includerea presei la capitolul amenintari. <>, a punctat premierul.
Basescu face din moguli amenintari la siguranta nationala, informeaza Evenimentul Zilei. Dupa ce au fost tinta reprosurilor presedintelui Traian Basescu, clientii politici din institutiile statului si <> au fost ridicati la rangul de vulnerabilitati la adresa sigurantei nationale si introdusi ca atare in Strategia Nationala de Aparare.
Astfel, in Strategia Nationala de Aparare se vorbeste despre <> si se semnaleaza <>.
Presa este mentionata si in legatura cu fenomenul crimei organizate in senul <>.
Pe seama unor <> sunt puse si <>, dar si <>. In acelasi document se arara totodata ca, pentru o tara ca Romania, <>.
Politizarea administratiei a fost reprosata de Basescu guvernului inca de anul trecut, dupa emiterea ordonantei de urgenta care asigura clientelei sefiile institutiilor deconcentrate. Cu toate acestea, Basescu a promulgat in final legea, revenind insa cu criticile in intalnirile recente cu PDL la Snagov. Dupa ce politizarea a fost respinsa de trei ori la curtea Constitutionala, legea care ar scoate clientela din institutii a picat la Senat si a trecut abia astazi de plenul Camerei Deputatilor.
 Serviciile secrete, abilitate legal sa previna discreditarea statului, anunta Jurnalul National. Semnalul asaltului impotriva presei, incluzand asmutirea serviciilor de informatii asupra ziaristilor si a trusturilor media, a fost dat luni seara, culmea, chiar de un ziarist. La postul tv proputere B1 TV, realizatorul Radu Moraru a facut o declaratie socanta: serviciile secrete si CSAT ar trebui sa intervina si sa lamureasca de ce toate talk-show-urile de la celelalte televiziuni au mesaje antiputere.
Comentariul lui Moraru (n.mea: pe înţelesul tuturor : lingăul de serviciu, de la B1-TV, al Cotrocenilor, din presa audiovizuală… - de fapt, B1-TV este, dimpreună cu OTV-ul “ante”/arestarea demonstrativă a lui Dan Diaconescu! - şi Etno-TV -  TELEVIZIUNEA PERSONALĂ A LUI BĂSESCU!) a fost facut in contextul in care ministrul Videanu, prezent in studio, a vorbit despre obligatia presei de a informa corect cetateanul.
<>, a replicat Moraru.
ONG-urile de media din Romania condamna concluziile din Strategia Nationala de Aparare a Tarii conform carora presa reprezinta o vulnerabilitate la adresa securitatii nationale, amintind ca rolul presei intr-o democratie este acela de a informa, chiar daca asta presupune critici.
<>, se precizeaza intr-un comunicat de presa de miercuri al mai multor organizatii care apara libertatea presei.
In opinia semnatarilor documentului, responsabilitatea presei este <<>, mai afirma reprezentantii ONG-urilor.
Acestia critica si faptul ca documentul adoptat de CSAT <>, lucru valabil si in cazul afirmatiei conform careia exista <>.
Astfel, in opinia semnatarilor comunicatului, Strategia Nationala de Aparare <>".
Documentul este asumat de ActiveWatch - Agentia de Monitorizare a Presei, de Centrul pentru Jurnalism Independent, de Asociatia Patronala a Editorilor Locali, de Conventia Organizatiilor de Media, de Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind, de Patronatul Presei din Romania Romedia si de Centrul de Resurse Juridice.
 Joi, 24 Iunie 2010, ora 07:18
 Sursa:Ziare.com”
...Adică, se ia românilor şi ultimul drept: acela (minim şi jalnic, inutil...dar DREPT!) la...văicăreală! Că tot nu mai poate presa românească (de azi) să rezolve nimic, în acest ocean de nesimţire şi sfidare, care se întinde, azi, peste plaiurile Patriei Române...!
Şi, care va să zică, nu sunt „vulnerabilităţi”, pentru „siguranţa naţională” a României, toţi nemernicii de la guvernarea pedelistă a anului de graţie 2010, guvernare care, prin minciună nonşalantă şi continuă, îngroapă un Neam întreg...ci PRESA este cea mai „vulnerabilizatoare” dintre... „vulnerabilzanţi”!!! Nu mă-nnebuni, Miţo! Adică, atunci când Preşedintele şi Primul ministru şi Ministrul de Finanţe (ai României, din păcate! – ...că nu-s ai „Ungariei”, cum a confundat gura păcătosului de domn „morcovel”-Markó Béla, la conferinţa de presă de zilele trecute...) mint de-ngheaţă apele, că nu se vor tăia pensiile, şi nici lefurile şi...nimic, după care vin, pe aceleaşi ecrane, ca să zică exact inversul, că nici nu se poate concepe o Românie fără lefuri tăiate şi pensii masacrate şi...TOT! – asta nu înseamnă „vulnerabilzare a siguranţei naţionale”, măi,  Franţ Iosef din Dămăroaia, Turcane, sau Lăzăroiule sau...Cotoiule şi Morarule-Măgarule...?! Adică, dacă demonstranţii-pensionari, şi demonstranţii bugetari etc. n-ar fi fost cuminţi şi blegi (ca tot românul...), ci ar fi luat modelul grec sau sud-american (...sau pe cel manipulato-românesc, din 1991, când „s-a luat” cu asalt Guvernul, pentru „a-l  demisiona”...Ilici-Iliescu  pe... Petrea Romanul!), asta n-ar fi însemnat „vulnerabilizare a siguranţei naţionale”?! Sau când profesorilor, PRIN LEGE ADOPTATĂ UNANIM DE PARLAMENTARI ŞI CONTRASEMNATĂ DE PREŞEDINTE, li s-au LUAT, nu li s-au DAT (cum se scria „la Lege!”) lefurile, oare nu tot „vulnerabilizare a siguranţei naţionale” a fost?! Pentru că profesorii ar fi putut intra în grevă pe termen nelimitat...nu se dădeau examene (de bacalaureat şi de admitere în facultăţi), părinţii şi elevii (destui!) se răsculau şi...dădeau cu Guvernul şi cu Preşedintele de pământ! (...evident, în România, mereu se mizează pe...Brâncuşi: ”Cuminţenia Pământului”...!). Sau, măcar, creştea, exponenţial, gradul de infracţionalitate, pe străzile Patriei...!!!
....Şi când  „instituţia” de Mircea Băsescu a fost „prins cu „raţa-n gură” (în portul Constanţa, unde, se pare, se făcea trafic de armament „în draci”!), PRESA „asigură” vulnerabilitate României..., „astăzi, alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?!”
...Sau, când Băsescu fraudează „ în văzul târgului”, alegerile, prin comandă dată lui Videanu, în noaptea de 6 spre 7 decembrie 2009 (putând să producă explozii populare!), nici  el, nu-i aşa, n-a „vulnerabilizat” NIMIC...ci a întărit „frăţia româno-română”?! Da, pentru că, azi, Băsescu „nonvulnerabilizantul siguranţei naţionale româneşti”, a rupt, de fapt, România, în două: o Românie a lui şi una a noastră! E drept, cam inegale...  - dacă privim din „avionul” Logicii...Dar cine se mai încurcă, azi şi aici, cu Logica...într-o ţară numită, chiar de presa străină...”Absurdistan”...
...Că mai avem relaţii externe doar cu Macedonia şi Albania...dar (când s-a întors din vizita în aste ţări „celebre” şi „tari”...), Băsescu s-a dat... „privat”, iar nu Preşedintele României!...: o vorbă n-a „bleştit”, despre ce a făcut şi dres pe acolo! - ...şi eu, DE ACEEA, să-l respect ca „Preşedinte al tuturor românilor”, da?! Ei bine, m-am decis să...NU!
...Sau, când cel promovat de Băsescu (prin fraudare neruşinată a alegerilor europarlamentare...găsindu-se, în urne, voturi pro-udemeriste, cu zecile de mii, în...Vaslui şi Botoşani!!!), dl LASZLO TÖKES, vorbeşte la Strasbourg, despre România, „cu limbă despicată”, nu e „vulnerabilizare a siguranţei naţionale”, deloc!!! Sau când EBA „se face de râs”, FĂCÂNDU-NE DE RÂS (...că nu-i trimisă, acolo,  de mă-sa, ci de România!), tot pe la Parlamentul european, totul este ...”O.K.”, nu-i aşa?!
...Mda...Soluţia, pentru cine mai ştie cine este Eminescu, ne-a fost deja dată, cu promptitudine şi radicalism sănătos: „Prea v-aţi arătat arama sfîşiind această ţară,/Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,/Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,/Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi - nişte mişei!/Da, cîştigul fără muncă, iată singura pornire;/Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire./Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;/Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici./Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punînd mîna pe ei,/Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,/Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,/Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!”
...Măi trădătorilor şi mincinoşilor şi atoatesfidătorilor...de doi bani grămada: măcar nu atentaţi la memoria şi la inteligenţa noastră - ...câte ni le-a mai lăsat Dumnezeu şi câte le-au mai acceptat, în fiinţa lor de Duh, (unii dintre) români(i)...!!!
...Îmi spun binevoitorii că, dacă voi continua „să nu respect conducerea ţării”, şi „să vorbesc aşa de ...blasfematoriu (?!)”, la adresa „preaputernicilor” (zei, cum altfel?!) - voi nimeri la puşcărie...într-o celulă rece. Ei, şi?! Foarte bine! Şi-aşa vine luna lui Cuptor...Adică, pe Dumnezeu pot unii smintiţi să-l înjure, ceas de ceas şi cu o spurcăciune de negândit/neimaginat...dar pe răufăcătorii ţării mele şi ai Neamului meu, eu trebuie să-i inund cu mierea vorbelor mele...?! Băsescule, Videanule, Vlădescule, Udreo...pe voi, care habar n-aveţi unde sunteţi şi ce vreţi să faceţi (înafară de umflat propriile voastre buzunare, cu „croială specială”, precum a Turbincii lui Ivan!) - vă anunţ, „preaplecat” în faţa mârlăniei şi ţopeniei voastre „cea de toate zilele”: NU SUNTEŢI NICI MĂCAR DUMNEZEI/DUMNEZEOAICE!!! 
...M-am săturat de această „libertate” falsă”, „de colivie”! M-am săturat de  această „căldură” continuă a minciunilor torenţiale, a samavolniciei năvalnice!!!
Mai bine în TEMNIŢA CINSTITĂ. Acolo, poate, mă voi întâlni cu ADEVĂRAŢII CONDUCĂTORI SPRE BINE ŞI SPRE VIITOR AI ROMÂNIEI („secreta/discreta Românie”, aceea care NU este trimisă, „la etaj”, de Masonerie..., ci acea Românie AUTENTICĂ, Românie de Calitate a Duhului!!! - care, din prea mult bun-simţ, nu s-a arătat, până acum, ca să nu fie pusă cot la cot cu împuţitele astea de pupeze impostoare şi sfidătoare, cu politrucii porcovani, demenţi sau... „ebrietari”!) , iar nu cu tâlharii ăştia împuţiţi şi mârlani, care se dau drept „zei nemuritori”!!! Şi, atunci, evident că mi se va grămădi, pe limbă, nu fierea  invectivelor şi injuriilor şi imprecaţiilor pamfletare...ale „cenuşăresei”-Limbă Românească (...gata să fie expulzată din „teritoriu”, sau cel puţin din HarCov, Târgu Mureş etc. etc. - pentru că, şi ea, cum altfel?! -  „vulnerabilizează siguranţa naţională”...!) -  ci frumoasele, demnele de minunare cuvinte ale Majestăţii Sale LIMBA ROMÂNĂ...aceea ”ca un fagure de miere”! Aceea care asigură SIGURANŢA DE DUH, VEŞNICĂ,  A NEAMULUI ROMÂNILOR!!! Pentru că Neamul este entitate dumnezeiască, şi, deci, nu poate fi „vulnerabilizat/ă” de nimeni şi de nimic, în vecii vecilor...!
Amin!
                                                                                                                                                              prof. dr. Adrian Botez
 
Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971