Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anul 2009
DOSAR PENTRU MIERCUREA NEAGRĂ A PARLAMENTULUI
MIHAI BERCA - CRIZA ECONOMICĂ ŞI BUNUL COMUN NAŢIONAL
Memoriu, Marşul forumului ortodox român, HAOS de Rodica Elena LUPU
O PRECIZARE A PROFESORULUI ANDREI MARGA – RECTORUL UNIVERSITATII “BABES-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA
ARTICOLE - Liviu ANTONESEI, Al. Florin ŢENE, Corneliu FLOREA
Doua articole recente din presa cotidiană- Ilie ŞERBĂNESCU, Otilia CALOIAN
Articole: Victor CIUTACU, Alexandra Lia GRINDEAN
Apel ACOR
Mesaje pe e-mail
Articol de prof.dr. Adrian Botez
DACIA GENERATIEI DE AUR - Doua studii de IonPachia Tatomirescu şi prezentarea unui profesor român de „ZALMOXIANISM” în universitaţile australiene
ENGLISH VERSION:
Primul european care descoperă America
Primul european care descoperă America - continuare
Primul european care descoperă America - continuare 2
Ce este neozamolxianismul? - de Octavian Sărbătoare
DOUĂ POEME DE RADU CÂRNECI ÎN LIMBA FRANCEZA DE CONSTANTIN FROSIN
UN PRESTIGIOS TRADUCĂTOR ÎN LIMBA ENGLEZA- Adrian Şoncodi
Poeziile lui RADU GYR în limba engleză de George Anca
Dr. DAN BRUDAŞCU NE PREZINTĂ CĂRŢI ALE UNOR AUTORI DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
TREI SCRIITORI ROMANI DIN STRĂINĂTATE PREZENTAŢI DE OCTAVIAN CURPAŞ
CONSTANTIN FROSIN COMENTAT ŞI APRECIAT ÎN FRANŢA
“POEZIE RECOMANDATĂ DE EUGEN DORCESCU”
LAUDATIO DE GEORGE ANCA
George ROCA ÎŞI LANSEAZĂ A DOUA CARTE ÎN BUCUREŞTI:
RAPTUL SI ABANDONAREA CASEI SCRIITORILOR O DRAMĂ, O ESCROCHERIE, SAU O AFACERE DE REA CREDINŢĂ A CONDUCĂTORILOR ALEŞI ?!
AURA CHRISTI ŞI LIVIU IOAN STOICIU despre patimile legate de Casa Monteoru, sediu al USR
Corneliu LEU - DESPRE CASA SCRIITORILOR, NUMITĂ ŞI CASA MONTEORU
Clara ARUŞTEI - MOARTEA LUI CEZAR CRONICA ADEVĂRULUI (XII)
DESPRE PREŞEDINTELE UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
continuare mai veselă la „CINE ZICE CĂ ALŢII INCITĂ?!” din pagina întâi
Algoritm de calcul al pensiei
POEZIA INTERNETULUI RUBRICA LUI IONUŢ CARAGEA
PASO DOBLE RUBRICA LUI IOAN LILA
« Musca la arat » Din rubrica « Coltul condeierului » semnata de Mircea Radu IACOBAN
RUGACIUNEA UNUI BUGETAR
România lui Băsescu

 
   
 
 
 
EXCELENŢEI SALE,
                          DOMNULUI Traian BĂSESCU,
                                                 PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,
            EXCELENŢEI SALE,
    DOMNULUI Emil BOC,
                                                PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI,


Consiliul director al Asociaţiei Comunelor din România, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 15 mai 2010 la Târgu Mureş, a analizat gravele probleme cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, în mod constant, de mai mulţi ani, apreciate ca atare de către autorităţile administraţiei publice centrale, de la cel mai înalt nivel, cu ocazia participării la sesiunile Adunării generale, şi soldate în cea mai mare parte cu promisiuni.

În contextul situaţiei economice actuale, nu puteau trece fără a fi analizate, declaraţiile efectuate cu privire la reducerea salariilor personalului din administraţia publică locală.

De ani de zile am semnalat faptul că este „amputată” şi chiar subminată capacitatea administrativă a comunelor prin remunerarea total necorespunzătoare a personalului, de aceea, conştienţi de constrângerile ce se impun privind cheltuielile bugetare, dar, în egală măsură, şi responsabili pentru misiunea noastră, vă propunem, plecând de la principiul solidarităţii, îndeobşte uitilizat în motivarea unei astfel de măsuri, ca dimunuarea să nu afecteze pe cei ale căror venituri salariale sunt sub 1.000 de lei, peste acest plafon aplicându-se progresiv cote de diminuare, de ce nu, chiar până la 60%.  

Este simplu de înțeles că cei cu venituri mari de-a lungul timpului au beneficiat din plin de resursele financiare bugetare, iar acum, printr-o aplicare liniară a reducerii cu 25%, nu facem nimic altceva decât să protejăm şi mai bine pe cei cu venituri mai mari, în detrimentul celor care ajung muritori de foame.

Neluarea în considerare a propunerii noastre va afecta grav şi ireversibil capacitatea administrativă a autorităţilor administraţiei publice locale, fiind în imposibilitate să ne îndeplinim competenţele cu care sutem învestiţi.

Totodată, semnalăm faptul că la consultările ce le-aţi avut cu diverse segmente ale societăţii, aţi uitat complet de principiul subsidiarităţii şi că „fundația” administraţiei publice o reprezintă administraţia publică locală ţi, implicit, că aţi fi putut avea parteneri pentru soluţionarea acestei situaţii ţi Asociaţia Comunelor din România, precum si celelalte structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

În speranţa că apelul de faţă îşi va găsi audienţa scontată, vă mulţumim şi vă asigurăm de capacitatea noastră de a rezolva treburile publice locale, chiar şi în astfel de situaţii economice deosebit de severe.

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971