Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anul 2009
DOSAR PENTRU MIERCUREA NEAGRĂ A PARLAMENTULUI
MIHAI BERCA - CRIZA ECONOMICĂ ŞI BUNUL COMUN NAŢIONAL
Memoriu, Marşul forumului ortodox român, HAOS de Rodica Elena LUPU
O PRECIZARE A PROFESORULUI ANDREI MARGA – RECTORUL UNIVERSITATII “BABES-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA
ARTICOLE - Liviu ANTONESEI, Al. Florin ŢENE, Corneliu FLOREA
Doua articole recente din presa cotidiană- Ilie ŞERBĂNESCU, Otilia CALOIAN
Articole: Victor CIUTACU, Alexandra Lia GRINDEAN
Apel ACOR
Mesaje pe e-mail
Articol de prof.dr. Adrian Botez
DACIA GENERATIEI DE AUR - Doua studii de IonPachia Tatomirescu şi prezentarea unui profesor român de „ZALMOXIANISM” în universitaţile australiene
ENGLISH VERSION:
Primul european care descoperă America
Primul european care descoperă America - continuare
Primul european care descoperă America - continuare 2
Ce este neozamolxianismul? - de Octavian Sărbătoare
DOUĂ POEME DE RADU CÂRNECI ÎN LIMBA FRANCEZA DE CONSTANTIN FROSIN
UN PRESTIGIOS TRADUCĂTOR ÎN LIMBA ENGLEZA- Adrian Şoncodi
Poeziile lui RADU GYR în limba engleză de George Anca
Dr. DAN BRUDAŞCU NE PREZINTĂ CĂRŢI ALE UNOR AUTORI DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
TREI SCRIITORI ROMANI DIN STRĂINĂTATE PREZENTAŢI DE OCTAVIAN CURPAŞ
CONSTANTIN FROSIN COMENTAT ŞI APRECIAT ÎN FRANŢA
“POEZIE RECOMANDATĂ DE EUGEN DORCESCU”
LAUDATIO DE GEORGE ANCA
George ROCA ÎŞI LANSEAZĂ A DOUA CARTE ÎN BUCUREŞTI:
RAPTUL SI ABANDONAREA CASEI SCRIITORILOR O DRAMĂ, O ESCROCHERIE, SAU O AFACERE DE REA CREDINŢĂ A CONDUCĂTORILOR ALEŞI ?!
AURA CHRISTI ŞI LIVIU IOAN STOICIU despre patimile legate de Casa Monteoru, sediu al USR
Corneliu LEU - DESPRE CASA SCRIITORILOR, NUMITĂ ŞI CASA MONTEORU
Clara ARUŞTEI - MOARTEA LUI CEZAR CRONICA ADEVĂRULUI (XII)
DESPRE PREŞEDINTELE UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
continuare mai veselă la „CINE ZICE CĂ ALŢII INCITĂ?!” din pagina întâi
Algoritm de calcul al pensiei
POEZIA INTERNETULUI RUBRICA LUI IONUŢ CARAGEA
PASO DOBLE RUBRICA LUI IOAN LILA
« Musca la arat » Din rubrica « Coltul condeierului » semnata de Mircea Radu IACOBAN
RUGACIUNEA UNUI BUGETAR
România lui Băsescu
 MEMORIU
privind gravul  dezavantaj social creat de Guvern
pentru o parte importantă şi săracă din populaţia României
 
 
    În Adunarea generală pe anul 2010, ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA – A.Co.R. a dezbătut şi şi-a însuşit o bună parte din măsurile privind stimularea producţiei micilor proprietăţi agricole din ţara noastră, ca soluţie a ieşirii din criză prin activizarea unei părţi din populaţia satelor şi valorificarea proprietăţii familiale prin produse casnice şi alimentare specifice tradiţiei gospodăriei ţăranului român, măsuri cuprinse în studiul propus de organizaţia neguvernamentală de utilitate publică „MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC”- M.P.S.R.
    Având îndelungă experienţă în stimularea iniţiativei locale şi în educarea spiritului de iniţiativă personală prin multiple programe pe care le-a desfăşurat în spiritul dezvoltării rurale în România, organizând anual Consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate şi desfăşurând o colaborare permanentă pe plan cultural-educaţional cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, M.P.S.R. a organizat şi în Consfătuirea sa anuală naţională şi în consfătuiri ori studii de caz realizate pe plan local în colaborare cu filialele judeţene ale A.Co.R. o amplă dezbatere pentru punerea în valoare a produselor gospodăriei ţărăneşti în condiţiile economiei actuale şi, legat de aceasta, activizarea unui segment important al forţei de muncă aflată, practic, într-un şomaj neînregistrat de evidenţele statistice.  În acest mod a rezultat studiul intitulat „CINE HRĂNEŞTE ROMÂNIA” publicat sub formă tipărită şi pe internet, difuzat primăriilor şi unor organizaţii  ştiinţifice ori din ruralul românesc, ca o pledoarie pentru stimularea micii gospodării rurale de a căuta să înfrunte situaţia degradantă şi dezavantajată a ţării noastre ca importator masiv de produse agroalimentare, în ciuda tradiţiei ei de furnizor pe piaţa externă a unor asemenea produse.
    Având interes în ridicarea nivelului de trai prin sprijinirea producţiei cetăţenilor comunelor lor, mulţi dintre primarii întruniţi în organismele de lucru ale A.Co.R. au început a pregăti programe concrete pentru extinderea acestei iniţiative, iar filialele judeţene ale A.Co.R. au pus  asemenea dezbateri în tematica întrunirilor zonale pe care le au.
Ambele organizaţii au considerat astfel că vor putea aduce un oarecare aport la  rezolvarea gravelor probleme ale crizei economice temporare care se conjugă cu criza socială ce ameninţă a deveni cronică în satul românesc, dar o recentă măsură financiară, prin absurda impunere de către Ministerul Finanţelor Publice a caselor de marcat şi a rapoartelor de evidenţă contabilă pentru producătorii care vin în pieţe cu ultra-modesta lor producţie, vine ca un atac la eforturile de supravieţuire ale acestor oameni.
Ca două organizaţii care eram pe cale tocmai de a face eforturi pentru scoaterea din letargie a gospodăriei ţărăneşti, pentru stimularea tinerilor de a o pune în valoare, pentru convingerea prin exemplele celor de mic succes pe piaţă cu măruntele lor produse oferite în locul celor de import, protestăm energic în faţa acestei măsuri lipsită de justificare profesională, pentru că nu are cum aduce vreun venit către stat câtă vreme nu se asigură  un minim de venit micului producător, dar, în acelaşi timp, subminează psihologia socială obligând la delăsare, dezamăgire şi neîncredere în forţele proprii, câtă vreme li se cer cheltuieli mai mari decât orice perspectivă de venit.
Fapt pentru care atragem ritos atenţia Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Agriculturii şi dezvoltării Rurale asupra riscurilor la care, o asemenea măsură, supune echilibrul societăţii româneşti prin acest gest de anihilare a ţărănimii.
 
PREŞEDINTELE M.P.S.R.,                                                                                      PREŞEDINTELE A.Co.R.,                 

       Corneliu LEU                                                                                                                     Emil DRĂGHICIMarşul forumului ortodox român

Forul Ortodox Român (FOR) şi Alianţa Familiilor din România (AFR) atrag atenţia întregii clase politice că este direct responsabilă pentru gravele ameninţări şi loviturile neîncetate la care este supusă familia în România.
Din cauza problemelor de ordin material, dar şi a celor de ordin moral şi legislativ, instituţia familiei riscă să dispară sau să se transforme într-o curiozitate inutilă în cadrul societăţii moderne. Iar în absenţa familiei româneşti solide, însuşi viitorul ţării este pus sub semnul întrebării.
FOR şi AFR protestează împotriva preconizatei măsuri guvernamentale de reducere a indemnizaţiei pentru creşterea copilului nou-născut. Această măsură descurajează serios natalitatea şi riscă să provoace încă o creştere a valului de avorturi - prin care România deja ocupă un trist loc de lider în lumea civilizată.
Potrivit studiilor demografice, populaţia din România se află într-o scădere dramatică, ceea ce face acţiunea guvernului şi mai condamnabilă, întrucît duce la îmbătrînirea populaţiei, la scăderea forţei de muncă şi de aici la consecinţe economice şi sociale grave.
Pe de altă parte, FOR şi AFR îşi manifestă îngrijorarea faţă de lejeritatea cu care autorităţile tratează fenomene deosebit de dăunătoare familiei, ca prostituţia, pornografia şi propaganda deşănţată a unor practici sexuale aberante - care iau amploare în contextul relativizării valorilor, al slăbirii credinţei şi al unei legislaţii şubrede, deloc româneşti - deci necreştine şi nereprezentative - în setul ei intim de valori.
Pe marginea acestor pericole conjugate la adresa familiei, FOR şi AFR organizează o conferinţă de presă miercuri 19 mai a.c., ora 16.00, la sediul FOR din Bucureşti, str. Vulturilor nr. 8.
La conferinţă participă, alături de reprezentanţii FOR şi AFR, şi doi invitaţi special: omul de presă Liana Stanciu şi prof. univ. dr. Pavel Chirilă.
Pe linia continuării protestului, vineri 21 mai a.c., începînd cu ora 17.30, FOR şi AFR cheamă lumea creştină, dar şi toate forţele sociale asumate la un Marş pentru Familie, pornind de la Biserica Kretzulescu, de pe Calea Victoriei, până în Piaţa Unirii


 HAOS
 
Domneşte azi incompetenţa
precum un bădăran burtos,
Nu se mai poate recunoaşte
Ceea ce este sus sau jos.
 
Se pierd aiurea miliarde
sub ploi, mâncate de rugină,
Cei înţelepţi nu vor şi pace
cu sfatul lor ca să mai vină.
 
Şi peste tot în ţară-i haos,
dezordine, ură şi viciu,
Pentru a opri acest dezmăţ
n-ajunge închisoarea, biciul.
 
Corupţia-i înscrisă bine,
mare de tot pe frontispiciu
Şi toţi se bat acum pe funcţii,
de parc-am fi într-un ospiciu.
 
Iar în spitale te omoară
că banii n-au niciun miros,
Directorul şi el te fură,
Pe ce? Pe slujbe, oneros.
 
Slujbaşul şi el umflă mita,
Pe ce? Pe lucrul nefăcut,
Şi toţi au grijă astăzi numai
de-ai lor, de propriul lor avut.
 
Ţara ne piere în ruină
Ni se fură demnitatea,
gândul cu ce poate strânge,
ne fură stima, libertatea
şi chiar dreptul de a plânge
(Din volumul
„CÂT MAI E VREME”
de Rodica Elena LUPU)Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971