Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anul 2009
În ce limbă s-a propovăduit Evanghelia la geto-daci?
În dialog cu Ministrul Culturii
Magdalena ALBU - ROMÂNIA ERMETICĂ ÎNTRE CEA PROFUNDĂ ŞI CEA REALĂ
Liviu ANTONESEI - MONOPOL PE ANTICOMUNISM
Două însemnări de Prof. univ. dr.Gavril CORNUŢIU
Carmen CĂTUNESCU - INTELECTUALUL ROMÂN, ÎNCOTRO ?
Interviul unui străin despre Romania publicat de ziarul Cotidianul
BILANŢUL DEZVOLTĂRII UNUI ACT DE CULTURĂ
ANUNŢ Al X1-lea Congres Internaţional de Dacologie: “ Malus Dacus”- 2010
1.POEZII ŞI POEME DE: Dimitrie GRAMA
Nicolae DRAGOŞ
EUGEN DORCESCU
Adrian BOTEZ
Ionuţ CARAGEA
Melania CUC
2.O CONTRIBUŢIE LA DEZBATERILE NOASTRE: „ANTIMERITOCRATIA”
Toma Alimos - In limba franceză de Constantin FROSIN
Adrian George Săhlean vă prezintă « Luceafărul” eminescian în limba engleză
Adrian George Săhlean vă prezintă interesantele sale « Reflecţii de traducător »
Daniela Firănescu despre Cezar Ivănescu
Dan BRUDASCU; - Minunile Lumii
Corneliu Florea - despre Victor Găietan şi Ciprian Anastasiu; Ştefan Străjeri despre Theodor Codreanu; Ioan Lilă despre Eugen Dorcescu
Gheorghe Lateş despre Constantin FROSIN; Nicolae Băciuţ despre Melania Cuc; Horia BĂDESCU despre Traianus
Octavian CURPAŞ despre A.M.Jucan; Eugen DORCESCU despre Marcel Turcu; Carmen Cătunescu despre Liviu ANTONESEI;
Antologiile comunei ALUNIŞ; Cristina Dosuleanu şi Virgil Untilă despre NICĂPETRE; Cristina Leviţchi şi Clara Toma
Al.Florin ŢENE despre „Agora literară”
FAMILIA ROMÂNÃ - REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ŞI CREDINŢÃ ROMÂNEASCÃ
FAMILIA ROMÂNÃ - REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ŞI CREDINŢÃ ROMÂNEASCÃ - continuare
FAMILIA ROMÂNÃ - REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ŞI CREDINŢÃ ROMÂNEASCÃ - continuare 2
Ioan-Paul II şi « teoologia comunicării
DAN GHELASE NE PREZINTĂ UN APEL ŞI DOUĂ SITURI ARHEOLOGICE BUCURESTENE
Dan GHELASE - Conacul GRANT - Noutati nelinistitoare
PASSO DOBLE- Rubrica lui Ioan LILA
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI
„E minunat in Romania”... culese de Laurenţiu Burlacu, Panaite Chifu, etc...
George ROCA şi Paul Maria MEFIETIC
Filme subtitrate
Cum am venit pe lume
MISCELLANEEA INTERNETULUI

 DIN NOU DESPRE TEOLOGIA COMUNICĂRII ŞI INTERNET
 

Ioan-Paul II şi « teoologia  comunicării »
- O carte publicată de LIBRARIA-EDITURA VATICANĂ -

            În timpul celor 26 de ai ai săi de pontificat, Ioan-Paul al doilea a desfăşurat o adevărată « Teologie a Comunicării ». Lucrările şi enciclicile sale pe această temă au văyut lumina tiparului  la Librăria-Editura Vaticană (LEV) sub îngrijirea ziaristelor Christine A. Mugridge şi Marie Gannon. Comentatorii acestui eveniment au evocat modul în care această teologie a influenţat nu numai comunicarea socială, ci însăşi lumea mijloacelor de comunicare. Ei au recunoscut faptul că, existând dintotdeauna în decursul istoriei Bisericii, seminţele unei asemenea teologii au început să se dezvolte plenar în timpul pontificatului lui Ioan Paul al doilea într-o concepţie personalistă care vine să facă faţă epocii de secularizare a credinţei, iar dezvoltarea acestei teologii a comunicării între persoane şi cu persoanele umane la nivelul tehnic al evoluţiei lor, va fi decisivă pentru misiunea de evanghelizare pe care o are Biserica.
            Chiar dacă Ioan Paul al doilea nu a folosit vreodată termenul de « Teologie a Comunicării », tocmai prin adâncirea unei gândiri personaliste, în timpul pontificatului său teologia comunicării s-a dezvoltat deoarece Papa a fost deosebit de interesat de toate formele de comunicare prin care Mântuitorul Iisus Hristos a fost văzut nu doar în rolul de Creator al Cuvântului ci ca însuşi Cuvântul Divin transmis naturii umane.
În enciclica sa « Redemptoris missio », publicată la 7 decembrie 1990, Ioan-Paul al doilea explică de fapt  că angajarea în media  « nu are unicul scop de a multiplica anunţurile, ci e vorba de o realitate mult mai profundă deoarece însăşi evanghelizarea culturii moderne depinde în mare măsură de influenţa acesteia »... Adăugând apoi că « Nu este de ajuns să întrebuinţăm  comunicarea mass-media pentru a asigura difuzarea mesajului creştin şi a învăţăturilor Bisericii, ci trebuie făcut efortul de a integra mesajul permanent al bisericii în această nouă cultură creată prin mijloacele moderne de comunicare ».
Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971