Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anul 2009
În ce limbă s-a propovăduit Evanghelia la geto-daci?
În dialog cu Ministrul Culturii
Magdalena ALBU - ROMÂNIA ERMETICĂ ÎNTRE CEA PROFUNDĂ ŞI CEA REALĂ
Liviu ANTONESEI - MONOPOL PE ANTICOMUNISM
Două însemnări de Prof. univ. dr.Gavril CORNUŢIU
Carmen CĂTUNESCU - INTELECTUALUL ROMÂN, ÎNCOTRO ?
Interviul unui străin despre Romania publicat de ziarul Cotidianul
BILANŢUL DEZVOLTĂRII UNUI ACT DE CULTURĂ
ANUNŢ Al X1-lea Congres Internaţional de Dacologie: “ Malus Dacus”- 2010
1.POEZII ŞI POEME DE: Dimitrie GRAMA
Nicolae DRAGOŞ
EUGEN DORCESCU
Adrian BOTEZ
Ionuţ CARAGEA
Melania CUC
2.O CONTRIBUŢIE LA DEZBATERILE NOASTRE: „ANTIMERITOCRATIA”
Toma Alimos - In limba franceză de Constantin FROSIN
Adrian George Săhlean vă prezintă « Luceafărul” eminescian în limba engleză
Adrian George Săhlean vă prezintă interesantele sale « Reflecţii de traducător »
Daniela Firănescu despre Cezar Ivănescu
Dan BRUDASCU; - Minunile Lumii
Corneliu Florea - despre Victor Găietan şi Ciprian Anastasiu; Ştefan Străjeri despre Theodor Codreanu; Ioan Lilă despre Eugen Dorcescu
Gheorghe Lateş despre Constantin FROSIN; Nicolae Băciuţ despre Melania Cuc; Horia BĂDESCU despre Traianus
Octavian CURPAŞ despre A.M.Jucan; Eugen DORCESCU despre Marcel Turcu; Carmen Cătunescu despre Liviu ANTONESEI;
Antologiile comunei ALUNIŞ; Cristina Dosuleanu şi Virgil Untilă despre NICĂPETRE; Cristina Leviţchi şi Clara Toma
Al.Florin ŢENE despre „Agora literară”
FAMILIA ROMÂNÃ - REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ŞI CREDINŢÃ ROMÂNEASCÃ
FAMILIA ROMÂNÃ - REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ŞI CREDINŢÃ ROMÂNEASCÃ - continuare
FAMILIA ROMÂNÃ - REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ŞI CREDINŢÃ ROMÂNEASCÃ - continuare 2
Ioan-Paul II şi « teoologia comunicării
DAN GHELASE NE PREZINTĂ UN APEL ŞI DOUĂ SITURI ARHEOLOGICE BUCURESTENE
Dan GHELASE - Conacul GRANT - Noutati nelinistitoare
PASSO DOBLE- Rubrica lui Ioan LILA
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI
„E minunat in Romania”... culese de Laurenţiu Burlacu, Panaite Chifu, etc...
George ROCA şi Paul Maria MEFIETIC
Filme subtitrate
Cum am venit pe lume


Eugen DORCESCU

 
                                                                                                   AL DOISPREZECELEA CAPITOL AL
                                                                                                                   ECCLESIASTULUI IN VERSURI
XII

1.     Să nu-L uiţi, cât eşti tânăr şi-n putere,
        Pe Ziditorul tău. Până nu vin
        Ani de restrişte, boală şi declin,
        Când vei rosti mereu, ca un suspin :
        Vai, nu găsesc în ei nici o plăcere !
2.     Când soarele se va umbri. Şi luna.
        Şi stele şi lumină tot aşa.
        Când după ploaia-nceţoşată, grea,
        Nori negri se întorc întotdeauna.
3.     E vremea când străjerii 8 casei tale
        Încep a tremura. Şi spre pământ
        Se-apleacă cei puternici. Când agale
        Mai macină, puţine câte sunt,
        Acelea 9 ce râşneau plămada moale.
        E vremea când se-ntunecă. Şi cele 10
        Care priveau cândva de la fereşti
        Abia zăresc. Şi tu abia zăreşti
        Cum se strecoară ziua prin perdele.
4.     Şi porţile 11 spre uliţă se-nchid
        Şi moara, huruind, se domoleşte.
        Tresari, în zori, când mierla ciripeşte
        Şi toate câte cântă păsăreşte
        Le-auzi înăbuşit, ca printr-un zid.
5.     Colina-i prea înaltă. Prea îngustă-i
        Poteca şerpuindă către deal.
        Involtă este floarea de migdal 12
        Şi-abia se trage sprintena lăcustă.
        Deşi cu muguri fragezi de capare 13,
        Bucatele par sarbede şi reci,
        Căci omul merge-n locul său de veci
        Şi-n uliţă colindă bocitoare.
6.     Adu-ţi aminte de Cel Veşnic, până
        Cordonul de argint nu s-a sfărmat,
        Vasul de aur încă n-a crăpat,
        Nici şipul. Şi nici roata la fântână.
7.     Până ce trupul încă nu-i ţărână
        Şi duhul nu-i la Cel care l-a dat.*
8.     Prin vremuri înţelepte sau nebune,
        Din veac în veac, Ecclesiastul spune :
        Deşertăciune-i tot. Deşertăciune.
        Nu ştim ce-am fost, ce suntem, ce-o să fim.
        Nimicnicie. Havel Havalim.
9.        Ecclesiastul nu doar pentru sine
        A fost un înţelept. El a-nvăţat
        Norodul. A cules, a cercetat
        Şi pilde a-ntocmit pentru mulţime.
10.        Cuvintele-i sunt fagure de miere 14,
        Savoare şi-adevăr întocmai scris.
        Acela care-n cuget şi le-a-nscris
        A dobândit ştiinţă şi putere.
11.   Căci vorbele-nţelepţilor sunt bolduri,
        Sunt cuie, care-adună mai cu spor,
        Într-un întreg sentenţe şi imbolduri
        Venite de la unicul Păstor.
12.   Şi peste toate-acestea, fiul meu,
        Scrisul de cărţi e fără de sfârşit.
        Şi multa-nvăţătură prea din greu
        Secătuieşte trupul vlăguit.
13.   Ci iată care-i ultimul cuvânt
        Din tot ce-ai ascultat şi auzit :
        Pe Dumnezeu să-L temi necontenit
        Şi să-I păzeşti poruncile oricând.
        Acesta este lucrul cuvenit
        Oricărui om de humă pe pământ.
14.   Iah Elohim din veşnicii ascuns e,
        Dar are sub privire toate cele,
        De la noianul mării, pân’ la stele.
        Şi judeca-va lucrurile-ascunse –
        Pe toate : Fie bune, fie rele.
Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971