Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cea mai dulce limbă – versuri de Vasile POENARU
AL XXX-lea CONGRES AL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA A VOTAT
Documentele demersului legislativ pentru instituirea sărbătorii
OSMOZA AFIRMĂRII ROMÂNEŞTI
MESAJE PRIMITE ÎN SĂPTĂMÂNA SĂRBĂTORIRII
MESAJE CĂTRE CHIŞINĂU ŞI RELATĂRI DIN ALTE COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI
Limba ca element de structurare a tiparului de gîndire european – de Lucia DĂRĂMUŞ
Mesajul MPSR către Congresul Asociaţiei Generale a Invăţătorilor : DISCRIMINĂRI DEMNE DE TEATRUL ABSURDULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR - de Prof. Viorel DOLHA
DOUĂ STUDII DE Prof. dr. Carmen CĂTUNESCU
Manual de istorie pentru românii din Bulgaria şi din Serbia
Cartea-prieten sau duşman? – de Marieta GĂUREAN
Simpozion universitar la Cluj-Napoca
ADRIAN ERBICEANU – Montreal-Quebec CANADA
Ioan LILĂ – Vichi-Franţa
George ROCA – Sydney-Australia
EDGAR PAPU – de Magdalena ALBU
DENIS DE ROUGEMONT „Partea diavolului“ – de Doina DRAGUT
BAKI YMERI, UN POET AL IUBIRII ALBANO-ROMÂNE – DE Marius CHELARU
BUCURIA SIMULATĂ ŞI FERICIREA GÂNDITĂ ÎN POEZIA LUI MIRCEA CIOBANU – de Al. Florin ŢENE
Cartea cu poeme rebele – de Melania CUC
Romanul poliţist... desuet? – de Marieta GĂUREAN
DESPRE NICOLAE MANOLESCU ŞI ISTORIA CRITICĂ A LITERATURII ROMÂNE – de Radu BĂRBULESCU
LUCIAN HETCO IN FAŢA CONFUZIEI DINTRE PERSOANĂ ŞI PERSONALITATE – de Corneliu LEU
Interviuri cu: DR. GHEORGHE DRĂGAN, FIZICIAN ROMÂN STABILIT ÎN AUSTRALIA, ADRIAN ŞONCODI - POET ŞI TRADUCĂTOR DE EXCEPŢIE, LIA LUNGU - CÂNTĂREAŢĂ ROMÂNCĂ STABILITĂ LA NEW YORK, - de George ROCA
Continuare interviuri - George Roca
Continuare interviuri George Roca
Interviuri cu: IOANA HARMONY RÂŞCA- patinatoarea care va reprezenta România la Jocurile Olimpice din anul 2010, MIHAELA MIHUŢ, o actriţă care joacă pe scenele americane păstrându-şi o parte din suflet în România - de Gabriela PETCU
Complexul cultural-spiritual „Sfanta Vineri” din Sălaj
O corespondenţă de la azezământul „ESPACIO NIRAM” din Madridunde au loc multe evenimente româneşti.
LA CÂMPUL ROMÎNESC DE LA HAMILTON – de Corneliu FLOREA
UN SLIDE-SHOW DESPRE CASTELUL „IULIA HAŞDEU” DIN CÂMPINA

 SE ANUNŢĂ UN IMPORTANT SIMPOZION NAŢIONAL:

„JURNALISM ROMÂNESC
DIN EXIL ŞI DIASPORĂ”

CLUJ-NAPOCA
23-24 OCTOMBRIE 2009

 

 

Catedra de Jurnalism a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 23-24 octombrie 2009 (vineri-sâmbătă), cel de-al VIII-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu tema “Jurnalismul românesc din exil şi diaspora”.

Reamintim că simpozioanele anterioare de jurnalism de la Cluj-Napoca (toate finalizate prin publicarea lucrărilor în volume cu acelaşi titlu, tipărite la edituri de prestigiu, precum: Polirom, Tribuna, Tritonic, Limes), unele cu o relevantă participare internaţională, au fost următoarele: Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan (2002), Schimbări în Europa, schimbări în mass-meda (2003), Jurnalismul cultural în actualitate (2004), Presa scrisă românească – trecut, prezent, perspective (2005), Stil şi limbaj în mass-media din România (2006), Forme ale manipulării opiniei publice (2007); Limba de lemn în presǎ – ieri şi azi (2008).

Simpozionul din acest an încearcǎ sǎ valorifice şi sǎ integreze în spaţiul cultural românesc o componentǎ importantǎ a jurnalismului românesc - acela practicat înainte de 1989, în exil şi în diaspora, şi dupǎ aceastǎ datǎ, în diaspora, în comunitǎţile româneşti din strǎinǎtate. La simpozion vor fi invitaţi scriitori, redactori şi colaboratori, jurnalişti din presa scrisǎ, din radio şi din televiziune, din ţarǎ şi de peste hotare.

Participanţii vor fi rugaţi sǎ prezinte fie un studiu despre o publicaţie sau o instituţie de presǎ la care au lucrat sau pe care o cunosc foarte bine, fie o mǎrturie a experienţei lor în activitatea jurnalisticǎ din exil sau diaspora.

Condiţii de participare:

1. Cei care doresc să participe la acest simpozion vor trimite, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2009, o confirmare a participarii, urmând ca ulterior să ne informeze în legătură cu titlul comunicării.

2. Lucrările prezentate la simpozion (de circa 5-10 pagini) trebuie să fie, pe cât posibil, lucrări originale, care să nu fi fost publicate în varianta de la simpozion.

3. Până la sfârşitul lunii septembrie, organizatorii vor trimite participanţilor câteva norme minime de redactare, pentru ca lucrările să fie elaborate în mod unitar.

4. Organizatorii asigură, gratuit, masa şi cazarea (două nopţi), la Hotelul Universităţii “Babeş-Bolyai”.

5. Nu se percepe taxă de participare.

6. Participanţii la simpozion beneficiază, conform tradiţiei simpozioanelor de jurnalism de la Cluj-Napoca, de lansarea, recenzarea în publicaţiile clujene şi mediatizarea celor mai recente lucrări ale participanţilor la simpozion (douǎ titluri recente).

7. Periodic, persoanele care îşi vor anunţa intenţia de a participa la simpozion vor fi informate în legǎturǎ cu pregǎtirea simpozionului, lista participanţilor etc.

Pânǎ în prezent şi-au anunţat intenţia de a participa: Anamaria Beligan, Andrei Codrescu, Dinu Flǎmând, Eugen Gh. Ionescu, Gelu Ionescu, Mircea Iorgulescu, Petru Popescu, Gabriel Stǎnescu, Ştefan Stoenescu (din strǎinǎtate), iar din România: Liviu Antonesei, Nicolae Melinescu, Ioana Pârvulescu, Marta Petreu, Ion Pop, Mircea Popa, Marilena Rotaru, Monica Spiridon,  Cornel Ungureanu şi alţii.

Persoana de contact: Ilie Rad. Tel.: 0745-674859. E-mail: ilierad@yahoo.com

Decan,        
Conf. univ. dr. Cătălin BABA    

Responsabil de proiect:
Prof. univ. dr. Ilie RAD
10 august 2009

 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971