Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SPERANŢA E ÎN TINERI? Liviu ANTONESEI
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA-continuare I
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA-continuare II
ADDENDA LA STUDIUL DE MAI SUS
MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC
ZIUA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE
NOTĂ EXPLICATIVĂ
EXPUNERE DE MOTIVE
AVIZUL CONSILIULUI LEGISLATIV
PROIECT DE LEGE
ECOURI DIN ŢARĂ
ROMÂNIA, EUROREGIUNEA ŞI ACEASTĂ ZONĂ A OMENIRII
CORNELIU LEU LA 77 DE ANI
CENTENAR CONSTANTIN NOICA
CENTENAR CONSTANTIN NOICA - continuare I
CENTENAR CONSTANTIN NOICA - continuare II
GEORGE ANCA ŞI ÎMPĂTIMIREA LUI LITERARĂ PENTRU FILOSOFIE
SCRIITORI ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE - GRUPAJ REALIZAT DE GEORGE ROCA
DIALOG CU LUCIAN HETCO - OCTAVIAN CURPAŞ
BRENDUL MULT DORIT - CORNELIU LEU
POEZIA LUI TRAIANUS - Adrian BOTEZ
ACTIVISMUL SOCIAL ESTE O CRIMĂ? - Ghenadie BREGA
INTERVIU CU DR. GHEORGHE DRĂGAN - George ROCA
AUTOR NECUNOSCUT
Curat folclor, fără să ştim cine-i culegătorul
STUDIU CULES IN ETER - DANIEL DRĂGAN
SPICUIRI DE Dan Ghelase
MIGDALE DULCI- AMARE” DIN REVISTA ACOLADA
DAN GHELASE

 Ziua naţională a limbii române

ZIUA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

Vă prezentăm demersurile oficiale de până acum  

MISCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC 

Către
COMISIA DE CULTURĂ, ARTE, MASS MEDIA
a Camerei Deputaţilor – Parlamentul României

MEMORIU
Privind
SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

 

Domnule Preşedinte, Domnilor Deputaţi membri ai Comisiei,

 Avem onoarea să Vă aducem la cunoştinţă faptul că, din iniţiativa organizaţiei noastre pe care o descriem în raportul concluziv anexat, anul acesta, într-o reţea formată din întruniri publice locale şi legături comune bazate pe internet, în multe localităţi din ţară şi în comunităţi ale românilor de pretutindeni, au avut loc pentru prima oară manifestări prilejuind SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE.
 Anvergura lor, oficializarea lor prin Hotărâri ale Consiliilor Locale, caracterul evocator, sărbătoresc, de comunicare ştiinţifică, analiză istorică sau adunare populară cu entuziaste programe artistice sunt descrise în acelaşi raport concluziv, reieşind cu evidenţă atât interesul cu care propunerea noastră a fost întâmpinată şi pusă imediat în practică  de populaţia românească din ţară şi străinătate, cât şi nevoia pentru viitor a oficializării acestei Sărbători prin formele legislative de rigoare.
 Fapt pentru care, cu onoare, ne adresăm Comisiei pentru Cultură, Arte, Mass Media a Camerei Deputaţilor solicitând bunăvoinţa de a se însuşi şi trimite  spre votul plenului o propunere legislativă privind INSTITUIREA SĂRBĂTORII NAŢIONALE A LIMBII ROMÂNE in scopul ideii de unitate prin limbă a tuturor aspiraţiilor de simţire românească.

 Menţionăm că această sărbătoare este marcată oficial, an de an,  în comunităţile româneşti din Basarabia şi Bucovina iar, la alte popoare vorbitoare ale unei limbi comune, au căpătat de multă vreme pregnantă tradiţie unele manifestări cunoscute cum sunt Zilele Francofoniei, Sărbătorile legate de Commonwealth-ul Britanic, Zilele Culturii Hispanice, Manifestările comune ale celor de limbă arabă, Manifestări de limbă germană ale unor universităţi din Germania, Elveţia şi Austria, Simpozionul limbilor altaice, etc... Sau, ca exemple chiar din vecinătatea noastră: Colocviul comun al limbilor tiurcice organizat de Turcia şi, binecunoscută prin amploarea şi eficienţa ei, Ziua Mondială a Maghiarilor care a devenit tradiţională prin manifestările de unitate subliniate de maghiarii din întreaga lume.

 Având onoarea să Vă informăm că manifestările fără suport oficial pe care le-am organizat anul acesta pornesc dintr-o Hotărâre votată într-un for naţional neguvernamental care este Consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate si au fost susţinute de zeci de publicaţii şi ONG-uri din ţară şi din lume, că au avut ecouri memorabile atât prin adunările şi sărbătoririle din ţară şi străinătate, prin contribuţia unor însemnate personalităţi culturale româneşti de pretutindeni, prin reţeaua internet care s-a constituit acoperind sute de localităţi din ţară şi multe comunităţi din străinătate, cât şi prin Hotărâri oficiale ale unor Consilii Locale de a institui deja pe teritoriul lor Sărbătoarea Limbii Române şi a o înscrie în calendarul local,

 Vă rugăm, Stimate Domnule Preşedinte şi Stimaţi membri ai Comisiei să Vă însuşiţi propunerea noastră procedând la formele prin care Sărbătoarea Naţională a Limbii Române să fie instituită prin Lege.

 În ceea ce ne priveşte, Vă informăm că, prin legături cu tot mai multe localităţi şi comunităţi româneşti, cu tot mai multe publicaţii cultural-sociale de limba română, cu tot mai multe personalităţi culturale şi lideri de opinie, noi amplificăm chiar în aceată perioadă ecourile primei sărbătoriri pe care am organizat-o şi primim tot mai multe hotărâri de însuşire a ei de către Consiliile Locale şi Consiliile unor importante organizaţii neguvernamentale. Ca iniţiatori, ne angajăm în acelaşi timp ca, dacă Legea pe care Veţi avea bunăvoinţa să o propuneţi spre vot şi promulgare, va prevedea şi contribuţia organizaţiei noastre care este recunoscută de utilitate publică prin Hotărâre de Guvern, să facem toate eforturile, să mobilizăm toţi membrii filialelor noastre, să întărim reţeaua de organizaţii neguvernamentale din care facem parte, să impulsionăm, să susţinem şi să animăm sărbătorirea an de an în judeţe, localităţi şi comunităţi româneşti, în aşa fel încât ea să devină una dintre cele mai mari sărbători populare ale românilor şi să se impună în tradiţie.

Cu toată încrederea în atenţia pe care ne-o Veţi acorda,
Corneliu LEU
(preşedinte)

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971