Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
NU S-AR CUVENI O GREVĂ A GÂNDIRII? Se întreabă Liviu ANTONESEI
FARSE ALE GUVERNARILOR DE STÂNGA CU PLUSĂRI DIN PATRIMONIUL ROMÂNESC
DESPRE PERSONALITATEA LUI Karl Friedrich, prinţ moştenitor al Casei de Hohenzollern
FRAGMENTE DIN ROMANUL: “FEMEIA, FIE EA REGINĂ!”
FRAGMENTE DIN ROMANUL: “FEMEIA, FIE EA REGINĂ!”- continuare
FRAGMENTE DIN ROMANUL: “FEMEIA, FIE EA REGINĂ!”- continuare II
FRAGMENTE DIN ROMANUL: “FEMEIA, FIE EA REGINĂ!”- continuare III
Marian PETCU: “PHILOBIBLON” – CEA MAI MARE REVISTĂ DIN ROMÂNIA
Tiberiu COSOVAN: „BUCOVINA ÎNARIPATĂ” SE ÎNALŢĂ SPRE CER
Anca GOJA: TEATRUL ARARAT
Lucreţia BERZINTU -INTERVIU CU LUIZA CALA
SFERICITATEA ETERNĂ A GENIULUI, EMINESCU - Magdalena ALBU
IMAGINEA SATULUI ROMANESC IN CREATIA LITERARA DIN DIN VOIVODINA
CRITICUL DE POEZIE - UN PARAZIT AL SENTIMENTULUI UMAN? eseu de Al. Florin ŢENE
ACCESUL ELEVILOR LA MAREA LITERATURĂ - Prof. Carmen CĂTUNESCU
INTERVIU CU „UN MARE EVADAT” -SCRIITORUL AUSTRALIAN DE ORIGINE ROMÂNĂ, V. NICHOLS - George ROCA
ASASINAREA POETULUI NICOLAE NEAGU - George ANCA:
Catedrala mitropolitană Sf. Dumitru din Craiova – ctitorie a Domnitorului Matei Basarab - Dan LUPESCU
Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H. îşi avea locul în centrul României de azi- Dr. Napoleon SĂVESCU
SEMNUL CRUCII - Adina Livia CHIRILA
NAŞTEREA FILMULUI, ARE EA O DATĂ CUNOSCUTĂ ? - Vlad LEU
Cum staţi cu inima? - Ionuţ CARAGEA

 Philobiblon
- cea mai mare revistă culturală din România

Cea mai mare revista culturală editată în România este Philobiblon (http://www.bcucluj.ro/philo/). Fondată în 1996, revista este publicată în limba engleză de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea “Babeş-Bolyai” şi cu Editura Presa Universitară Clujeană. Ultimul număr are 670 pagini!
Este cunoscută mai bine în străinătate, decât în România - peste 100 de mari biblioteci din lume  deţin colecţia ei. Unicitatea revistei se datorează modului organic în care redacţia concepe îmbinarea consecventă, exigentă şi transdisciplinară a tematicilor existenţiale, istorice, ştiinţifice şi culturale majore şi actuale.
Tematicile sunt tratate aici din perspectiva mai multor discipline ştiinţifice, însă aşa fel încât – privite în ansamblu – abordările oferă temelor un orizont cu totul special, nou şi de sine stătător, conturat prin lumina confluenţei şi a dialogului contribuţiilor. Revista este acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România, în categoria B+, iar studiile sale sunt preluate şi difuzate în toată lumea, integral, de baza internaţională de date EBSCO! (
http://web.ebscohost.com).
Pentru publicul “intern”, redacţia editează, începând cu anul 1998, antologia în limba română - Hermeneutica Bibliothecaria (
http://www.bcucluj.ro/philo/antolog.html).

Ambele publicaţii au ca generic
Challenges of Culture – Past for the Future! /
Provocările culturii – Trecut pentru viitor!


Conf. dr. Marian PETCU,
Universitatea din Bucureşti

 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971