Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CE E SAU CE NU E, CRIZA? - REPORTAJ DE VIOREL BAETU
CENTRUL DE STUDII ŞI INSTRUIRE PENTRU PROMOVAREA PRODUCŢIEI MICILOR GOSPODĂRII, A COMERŢULUI RURAL ŞI RECONSIDERAREA MEŞTEŞUGURILOR TRADIŢIONALE
GH. MANEA -DINCOLO DE ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ?
GH. MANEA - CONTINUARE- AGRICULTURA ÎN ZONA DE CÂMPIE
CONSOLIDAREA MICII GOSPODARII RURALE
SE LANSEAZĂ EDITURA NOASTRA ON-LINE
SPAŢIUL CARPATO-DANUBIAN ÎNCEPE A FI RECUNOSCUT CA UNUL DINTRE LEAGĂNELE ANTROPOLOGICE
Premiul „Grigore C. Moisil” pentru acad. GHEORGHE PĂUNPREMIUL „GRIGORE C. MOISIL” PENTRU ACAD. GHEORGHE PĂUN
CÎŞTIGĂTORII CONCURSULUI NAŢIONAL DE FIZIOLOGIE „NICOLAE C. PAULESCU”
UN MEMORIU PRIVIND PREOCUPAREA PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI:
COMUNICAT DE PRESÃ AL PRIMÃRIEI CHIŞINÃULUI
PRIMARIA CHISINAU - DECLARATIE DE PRESA A PRIMARULUI DORIN CHIRTOACA
O INIŢIATIVÃ A ALIANŢEI FRANCEZE DIN CHIŞINÃU
UN MARE SAVANT ROMÂN FIU AL BASARABIEI
ACADEMICIANUL MIHAI CIMPOI VA PREZINTA POETUL CARE SEMNEAZA CU UN SINGUR NUME
POEME DE TRAIANUS (TRAIAN VASILCĂU)
CRISTINA OPREA: ICOANA - PUNTE ÎNTRE PĂMÂNT ŞI CER
VALERIA PETER PREDESCU
VĂ OFERIM DOUĂZECI DE FILME DOCUMENTARE CELEBRE CU SUBTITRAREA LOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CHIPUL POETULUI (CEZAR IVANESCU) DE IOANA GRECEANU
MELANIA CUC PREZINTA VERSURI DE VASILE URSACHE
VALERIU CUSNER PREZINTA VERSURI DE IONUT CARAGEA
OCTAVIAN CURPAS PREZINTA VERSURI DE CORINA LUPU
CONSTANTIN MĂLINAŞ PREZINTĂ VERSURI DE GEORGE ROCA
MULTIDISCIPLINARITATE, INTERDISCIPLINARITATE, TRANSDISCIPLINARITATE IN STIINTA CLASICA SI CONTEMPORANA DE SORIN BAICULESCU
ROMANUL« ISUS » DE EUGEN COJOCARU PREZENTAT DE MIRCEA POPA
LIERATURA ON LINE:

 Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate

 în ştiinţa clasică şi contemporană

De Sorin Baiculescu

                           
Lucrarea prezinta aspecte referitoare la filosofia, semnificatia si metoda existenta in multidisciplinaritate, interdiscipli- naritate si transdisciplinaritate, in sens ontologic, epistemologic, metodologic si de perceptie. 
Se arata directiile care au loc in prezent, in sensul temei dezbatute, in cadrul Centrului de Cercetari Nucleare din Geneva, Elvetia (CERN), preluate in perioada 2007-2009. 
Se face referirire la conceptul de disciplina academica precum si la cel de gandire sistemica, dindu-se exemple.Multi- disciplinaritatea precum si interdisciplinaritatea presupun participarea lucrativa non-integrativa, respectiv integrativa a discipli- nelor academice clasice si contemporane. Transdisciplinaritatea nu solicita o asemenea cerinta, insa implica, de asemenea, conlu- crari stiintifice in abordarea unei teme. Gandirea sistemica inserteaza in prezent atat disciplinele clasice cit si pe cele contempo- rane, avind nivel academic.Se arata asemanarile si deosebirile existente intre cele trei notiuni precum si aspectele lor de ordin adi-tiv, interactiv si holistic. Se prezinta problemele actuale care sunt dezbatute de catre teoria sistemelor complexe, considerate a fi situate in zona centrala apartinind interdisciplinaritatii. Particularizari sunt realizate prin explicarea rezumativa a semnificatiei unor notiuni cum ar fi sinergetica, geometria fractala, teoria catastrofelor, teoria haosului, apoptoza, precum si a unor domenii contemporane cum ar fi biomatematica, psihomatematica, s.a. Se arata conceptia referitoare la complexitate existenta la Univer- sitatea Harvard – Cambridge, Boston, USA si la Santa Fé Institute – New Mexico, USA, in contextul multidisciplinaritatii, inter- disciplinaritatii si a transdisciplinaritatii.  
Programelor structurate avind nivel international, stabilite in sens interdisciplinar, le sunt alocate un spatiu distinct de analiza. Se remarca si relatia dintre stiintele de frontiera si multi / inter / transdisciplinaritate, enumerindu-se unele preocu- pari existente in USA. Lucrarea se incheie prin evidentierea unor probleme deschise, continind si anexe.

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971