Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CE E SAU CE NU E, CRIZA? - REPORTAJ DE VIOREL BAETU
CENTRUL DE STUDII ŞI INSTRUIRE PENTRU PROMOVAREA PRODUCŢIEI MICILOR GOSPODĂRII, A COMERŢULUI RURAL ŞI RECONSIDERAREA MEŞTEŞUGURILOR TRADIŢIONALE
GH. MANEA -DINCOLO DE ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ?
GH. MANEA - CONTINUARE- AGRICULTURA ÎN ZONA DE CÂMPIE
CONSOLIDAREA MICII GOSPODARII RURALE
SE LANSEAZĂ EDITURA NOASTRA ON-LINE
SPAŢIUL CARPATO-DANUBIAN ÎNCEPE A FI RECUNOSCUT CA UNUL DINTRE LEAGĂNELE ANTROPOLOGICE
Premiul „Grigore C. Moisil” pentru acad. GHEORGHE PĂUNPREMIUL „GRIGORE C. MOISIL” PENTRU ACAD. GHEORGHE PĂUN
CÎŞTIGĂTORII CONCURSULUI NAŢIONAL DE FIZIOLOGIE „NICOLAE C. PAULESCU”
UN MEMORIU PRIVIND PREOCUPAREA PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI:
COMUNICAT DE PRESÃ AL PRIMÃRIEI CHIŞINÃULUI
PRIMARIA CHISINAU - DECLARATIE DE PRESA A PRIMARULUI DORIN CHIRTOACA
O INIŢIATIVÃ A ALIANŢEI FRANCEZE DIN CHIŞINÃU
UN MARE SAVANT ROMÂN FIU AL BASARABIEI
ACADEMICIANUL MIHAI CIMPOI VA PREZINTA POETUL CARE SEMNEAZA CU UN SINGUR NUME
POEME DE TRAIANUS (TRAIAN VASILCĂU)
CRISTINA OPREA: ICOANA - PUNTE ÎNTRE PĂMÂNT ŞI CER
VALERIA PETER PREDESCU
VĂ OFERIM DOUĂZECI DE FILME DOCUMENTARE CELEBRE CU SUBTITRAREA LOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CHIPUL POETULUI (CEZAR IVANESCU) DE IOANA GRECEANU
MELANIA CUC PREZINTA VERSURI DE VASILE URSACHE
VALERIU CUSNER PREZINTA VERSURI DE IONUT CARAGEA
OCTAVIAN CURPAS PREZINTA VERSURI DE CORINA LUPU
CONSTANTIN MĂLINAŞ PREZINTĂ VERSURI DE GEORGE ROCA
MULTIDISCIPLINARITATE, INTERDISCIPLINARITATE, TRANSDISCIPLINARITATE IN STIINTA CLASICA SI CONTEMPORANA DE SORIN BAICULESCU
ROMANUL« ISUS » DE EUGEN COJOCARU PREZENTAT DE MIRCEA POPA
LIERATURA ON LINE:

 ADRIAN HORCEA, CLAUDIU POPESCU,  IRINA HERESCU – CÎŞTIGĂTORII
   Concursului naţional de Fiziologie „Nicolae C. Paulescu” 

 

          Memoria savantului Nicolae C. Paulescu este cinstită an de an de către oficialităţile medicale româneşti. Numit post mortem membru al Academiei Române, Nicolae C. Paulescu este fiziologul român cu o contribuţie monumentală adusă ştiinţei medicale şi umanităţii, descoperitorul  moleculei numită pancreină (insulină),  care a  revoluţionat tratamentul diabeticilor, cel care şi-a dedicat întreaga viaţă îngrijirii pacienţilor şi de la care a rămas celebrul citat: „urmînd preceptele carităţii, îngrijiţi pe bolnavul mizerabil, nu ca pe un om, nu ca pe un frate ce suferă, ci ca pe însuşi Dumnezeu”. Reînnodînd tradiţia menită să păstreze vie memoria cercetătorului român Nicolae Paulescu,  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din  Bucureşti, Departamentul de Fiziologie, a organizat pe 9 ale lunii mai, ediţia cu numărul XV  a Concursului de Fiziologie „Nicolae C. Paulescu”. Iniţiat în urmă cu cincisprezece ani de către şeful Catedrei de Fiziologie, regretatul Prof. Dr. Radu Cârmaciu,  concursul s-a
adresat tuturor studenţilor de la facultăţile de Medicină româneşti, medicilor rezidenţi, medicilor specialişti pînă la treizeci şi cinci de ani, dar şi reprezentanţilor medicali ai companiilor farmaceutice din ţară.
        Întreaga operă contributivă adusă ştiinţei şi cercetării româneşti, viaţa şi activitatea savantului,  lucrările ştiinţifice ale clinicianului şi fiziologului Nicolae Paulescu, au fost puse de bibliotecile facultăţilor de medicină la dispoziţie înscrişilor la concurs spre documentare.  Bibliografia pentru concurs a fost completată  de documente şi publicaţii foarte vechi (1900-1930) re-editate, precum şi de lucrările reputatului profesor Constantin Ionescu - Târgovişte, director al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din România şi lucrări semnate de A. C. Guyton. Cîştigătorii concursului au fost desemnaţi de către un juriu format din profesori universitari de la  Catedra de Fiziologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” după cum urmează: Premiul I - 1000 RON – ADRIAN HORCEA,  Premiul II - 800 RON – CLAUDIU POPESCU; Premiul III - 500 RON – IRINA HERESCU.        Fiecare ediţie a concursului a fost onorată de prezenţa inginerului Dan Angelescu, strănepotul şi moştenitorul
savantului şi de profesorul C. Ionescu - Târgovişte. Deşi a avut marea şansă pe vremea aceea de a lucra în Spitalul „Hotel-Dieu” din Paris, avîndu-l ca şef pe clinicianul anatomo-patolog, celebrul Etienne Lancereaux, savantul Nicolae C. Paulescu vine în ţară,  în 1900, după absolvirea Facultăţii de Medicină din Paris, se stabileşte la Bucureşti şi alege Catedra de Fiziologie de la Facultatea „Carol Davila”, unde a desfăşurat o fructuoasă activitate de cercetare timp de 30 de ani. În una din lucrările sale,  dedicată savantului român Nicolae C. Paulescu, prof. univ. Radu Cârmaciu notează:  „În 1909, în aprilie, la insistentele solicitări ale Reginei Elisabeta (Carmen Sylva), savantul se deplasează în Germania, la Wiesbaden, pentru a-i examina o nepoată atinsă de o boală pe care specialiştii germani n-o putuseră diagnostica. N. C. Paulescu va reuşi să-i pună diagnosticul corect şi să o vindece în scurtă vreme, coordonîndu-i din ţară tratamentul”.

Pe lîngă marea descoperire a tratamentului diabetului, de la Nicolae C. Paulescu mai rămîne şi învăţămintea mare de etică ştiinţifică, de condamnare a furtului intelectual, a cărui amărăciune a trăit-o din cauza nejustificatei acordări a premiului Nobel pentru Medicină din 1923.
 
                                                                                                                                                                  Maria Diana Popescu, Agero

 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971