Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- GRUPUL SINODAL DE REZISTENŢĂ ANTICOMUNISTĂ DIN ORTODOXIA ROMÂNĂ
SUPRIMAREA IERARHULUI SI ANIHILAREA ÎNTREGII EPARHII
FAMILIA SI PERSONALITATEA EPISCOPULUI GRIGORIE
ARTICOLUL: “EPISCOPUL MARTIR” PUBLICAT DE PATRIARHUL TEOCTIST IN REVISTA “MAGAZIN ISTORIC”1994
ARTICOLUL PĂRINTELUI GALERIU PUBLICAT ÎN “ROMANIA LIBERA” ÎN 1993
ÎNCHEIERE
ADDENDA
PROBLEME ACTUALE ALE BUNULUI COMUN CA PROPRIETATE A TUTUROR CETÃŢENILOR ROMÂNIEI ŞI UNELE DIRECŢII DE DEZVOLTARE A PRODUCŢIEI ALIMENTARE
BUGETUL CETÃŢEANULUI ŞI ABUZURILE FACTURÃRILOR MONOPOLISTE – SEMNALARE PRIVIND UNELE DIRECŢII DE BLOCARE A PIEŢII LIBERE ŞI OFERTEI CONCURENŢIALE
APEL PENTRU ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE AGRESARE MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPŢIUNE PE O PIAŢÃ LIBERÃ
DE LA APOGEUL POETULUI, LA APOGEUL POEZIEI
40 DE POEME DIN OPERA CONSACRATĂ A LUI PETRE STOICA
Vă prezentăm: Liga scriitorilor din România
PAMFLETUL CA GEN LITERAR
NOI APARIŢII EDITORIALE
AL. PAPIU-ILARIAN
ACŢIUNI ILEGALE DE INTERZICERE A ACCESULUI IN REPUBLICA MOLDOVA
Un reportaj la Ohrid
CALVARUL ROMANILOR DIN SERBIA DINTRE TIMOC SI MORAVA
INTERVIU CU UN LINGVIST BASARABEAN DESPRE LIMBA ROMÂNĂ
Ileana Graţiana Pop ne aduce o veste bună
COVÂRŞITOAREA VALORE ROMÂNEASCĂ REPREZENTATĂ LUMII DE BRÂNCUŞI
Un interviu cu Brâncuşi luat tot de Marcel Iancu
ALBUM Brâncuşi

 

Amintim cititorilor noştri apelul lansat prin Portalul nostru internet către toate organizaţiile de scriitori de limba română din tara si străinătate:

APEL CĂTRE TOATE ORGANIZAŢIILE CARE ÎNTRUNESC SCRIITORI DE LIMBA ROMÂNĂ     

 

Din dorinţa de a coagula şi a prezenta în întreaga sa coerenţă fenomenul cultural românesc în contemporaneitate, publicaţia noastră electronică face apel la toate organizaţiile care întrunesc scriitori români şi de limba română să ne trimită date despre ele, prevederi statutare şi descrieri de activităţi în aşa fel încât, pe de o parte, să putem facilita atât comunicarea între ele cât şi comunicarea lor cu cei care ar dori să le devină membri iar, pe de alta, să pupularizăm acţiunile şi creaţia membrilor lor.        
 Portalul nostru internet
www.cartesiarte.ro doreşte să facă o listă completă de linkuri către site-urile sau blogurile lor iar, celor care nu au, le oferă găzduire pe domeniul său fie pentru colaborări, fie pentru postarea unor publicaţii întregi.       
  Intenţionând, astfel  să-i ţinem la curent pe vizitatorii portalului nostru cu existenţa şi activităţile tuturor organizaţiilor care întrunesc scriitori români şi, către care se poate orienta, dupa afinităţi, oricare scriitor român, aşteptăm şi alte sugestii pentru modul cum putem realiza o cooperare în folosul tuturor acestor organizaţii şi a creaţiei membrilor lor.

 

 şi publicăm în continuare răspunsul primit din partea domnului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Din România:

Liga  Scriitorilor din România
     (Scurtă prezentare)

 Primind o bursă de studii în structurile din Bruxelles ale  Uniunii Europene şi Diploma de Reporter European din partea  acesteia, prin  Doamna Abasador Karen Fogg, am avut ocazia să cunosc activităţile scriitorilor din Belgia.Acolo există mai multe organizaţii profesionale scriitoriceşti ,  toate cu obligaţii şi drepturi egale . Studiind această realitate am aflat că în majoritatea ţărilor care au făcut parte din “lagărul socialist”Uniunile Scriitorilor s-au autodesfinţat  şi au apărut  mai multe organizaţii de profil.Aşa cum s-a întâmplat cu PCR, în 1989,şi au apărut mai multe partied .
Cunoscând faptul că Societatea Scriitorilor din România ,înfiinţată în 1909,avândul ca prim preşedinte pe Mihai Sadoveanu, a fost creeată ca un sindicat al scriitorilor,cu scopul de a apăra drepturile acestora. În 1949 a fost desfinţată de comunişti şi  au înfiinţat Uniunea Scriitorilor cu scopul de a le impune doctrina marxist-leninistă.Astfel ,această Uniune s-a transformat dintro organizaţie ce apăra drepturile scriitorilor într-una de presiune politică, şi nu numai . Au fost excluşi ,atunci ,marii noştri scriitori:Blaga,Radu Gyr,N.Crevedia,şi mulţi alţii.Astfel Uniunea Scriitorilor a devenit şi este un instrument exclusivist ,care nu apără drepturile scriitorilor, de ale  cărei fonduri beneficiază ,doar,o “clică“care a pus mâna pe conducerea acesteia.Poetul Cezar Ivănescu, critical Valentine Taşcu,etc. nu au beneficiat ,nici la moarte, de un ajutor din partea U.S.
 Cunoscând această situaţie în septembrie 2006 ,am luat iniţiativa ,împreună cu 12 scriitori clujeni, să înfiinţăm LIGA SCRIITORILOR din România,având ca scop,aşa cum stipulăm în STATUT,printre altele:Să militeze pentru respectarea principiului libertăţii de creaţie şi exprimare,de opţiune şi orientare diversă în domeniul literaturii,egalităţii în drepturi şi obligaţii,precum şi al solidarităţii morale,civice şi sociale a membrilor săi;LS sprijină şi ocroteşte dezvoltarea personalităţii scriitorului în folosul acestuia şi societăţii.(cei care doresc să cunoască STATUTUL  poate accesa ,pe Google,situl Liga Scriitorilor).Dorim să democratizăm mişcarea scriitoricească din România.Să nu mai existe un monopol în acest domeniu.
 Conform Încheierii Civile,amintită mai jos ,preşedinte fondator este scriitorul Al.Florin Ţene,vicepreşedinte Ion Constantinescu,secretar Gavril Moisa, membri în Consiliul de Conducere sunt:Benche Ioan,Dana Deac,Ion Ghercioiu,Iustinian Zegreanu,Iulian Patca,Radu Vida,Ionuţ Ţene,Spiridon Monica Angela,Titina Ţene.
 Prin Încheierea Civilă nr.1531/CC/2007 eliberată de Judecătoria Cluj-Napoca,Secţia Civilă,Dosar nr.Unic 6387/211/2007  s-a aprobat funcţionarea LIGII SCRIITORILOR din România,care este înscrisă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu codul de înregistrare fiscală 21998990 din 26,iunie 2007..
 Până în present avem constituie 19 filiale în ţară şi străinătate cu cel puţin 11 membrii,conform Statutului,cu un număr de 210 membrii,până în prezent.
 Se pot înscrie în Liga Scriitorilor autori cu cel puţin două cărţi publicate şi mai multe cronici apărute la cărţile acestora.Cei cu o singură carte pot fi primiţi ca membri supleanţi.
 Liga Scriitorilor editează revista Agora literară ,cu apariţie trimestrială,care a ajuns la nr.3.Ionuţ Ţene fiind proprietarul ziarului Napoca News ,de pe internet ,Liga Scriitorilor publică în acest ziar materiale,articole,informaţii,despre activitatea Ligii,a filialelor din ţară şi străinătate.
 Doresc să consemnez că o parte din filialele noastre au reviste pe internet( vezi  Cetatea lui Bucur  a Filialei bucureştene),şi unele intenţionează să editeze reviste pe suport de hârtie.
 Intenţionăm să acordăm premii anuale şi un mare premiu,intitulat,Virtutea Literară,care se vor acorda scriitorilor care au publicat cărţi valoroase şi au o comportare morală,civică şi socială exemplară,indiferent din ce organizaţie scriitoricească fac parte.Spre deosebire de Uniunea Scriitorilor care acordă premii numai membrilor săi.Parcă ceilalţi nu sunt scriitori din spaţiul Limbii Române.
 Filialele din Argeş,Vâlcea,Timişoara,Iaşi, au  multe acţiuni culturale organizate care au fost evidenţiate în presa locală.
 În prezent lucrăm la o Antologie a scriitorilor ,membri ai Ligii Scriitorilor,care sperăm să apară în librării până la sfârşitul acestui an.
 În septembrie ,anul acesta,la trei ani de la înfiinţare,prin hotărâre judecătoreasc,dorim, să obţinem statutul de organizaţie nonguvernamentală de utilitate publică,aşa cum este US.De aici,sperăm,să obţinem drepturile ce revin membrilor noştri.
        

Al.Florin Ţene
      Preşedintele LIGII SCRIITORILOR din România


AŞTEPTĂM ÎN CONTINUARE PREZENTĂRILE, STATUTELE SI DATELE DE CONTACT ALE  ALTOR  ORGANIZAŢII.

 

 

 

 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971