Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- GRUPUL SINODAL DE REZISTENŢĂ ANTICOMUNISTĂ DIN ORTODOXIA ROMÂNĂ
SUPRIMAREA IERARHULUI SI ANIHILAREA ÎNTREGII EPARHII
FAMILIA SI PERSONALITATEA EPISCOPULUI GRIGORIE
ARTICOLUL: “EPISCOPUL MARTIR” PUBLICAT DE PATRIARHUL TEOCTIST IN REVISTA “MAGAZIN ISTORIC”1994
ARTICOLUL PĂRINTELUI GALERIU PUBLICAT ÎN “ROMANIA LIBERA” ÎN 1993
ÎNCHEIERE
ADDENDA
PROBLEME ACTUALE ALE BUNULUI COMUN CA PROPRIETATE A TUTUROR CETÃŢENILOR ROMÂNIEI ŞI UNELE DIRECŢII DE DEZVOLTARE A PRODUCŢIEI ALIMENTARE
BUGETUL CETÃŢEANULUI ŞI ABUZURILE FACTURÃRILOR MONOPOLISTE – SEMNALARE PRIVIND UNELE DIRECŢII DE BLOCARE A PIEŢII LIBERE ŞI OFERTEI CONCURENŢIALE
APEL PENTRU ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE AGRESARE MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPŢIUNE PE O PIAŢÃ LIBERÃ
DE LA APOGEUL POETULUI, LA APOGEUL POEZIEI
40 DE POEME DIN OPERA CONSACRATĂ A LUI PETRE STOICA
Vă prezentăm: Liga scriitorilor din România
PAMFLETUL CA GEN LITERAR
NOI APARIŢII EDITORIALE
AL. PAPIU-ILARIAN
ACŢIUNI ILEGALE DE INTERZICERE A ACCESULUI IN REPUBLICA MOLDOVA
Un reportaj la Ohrid
CALVARUL ROMANILOR DIN SERBIA DINTRE TIMOC SI MORAVA
INTERVIU CU UN LINGVIST BASARABEAN DESPRE LIMBA ROMÂNĂ
Ileana Graţiana Pop ne aduce o veste bună
COVÂRŞITOAREA VALORE ROMÂNEASCĂ REPREZENTATĂ LUMII DE BRÂNCUŞI
Un interviu cu Brâncuşi luat tot de Marcel Iancu
ALBUM Brâncuşi

 BUGETUL CETĂŢEANULUI ŞI ABUZURILE FACTURÃRILOR MONOPOLISTE – SEMNALARE PRIVIND UNELE DIRECŢII DE BLOCARE A PIEŢII LIBERE ŞI OFERTEI CONCURENŢIALE –
APEL PENTRU ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE AGRESARE MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPŢIUNE PE O PIAŢÃ LIBERÃ

Considerând dreptul cetãţeanului la opţiunea liberã faţã de preţurile oricãrui produs,  o condiţie esenţialã a economiei de piaţã care se constituie ca bazã materialã a oricãrei democraţii, subliniind faptul cã întreaga legislaţie a statului de drept condamnã acţiunile monopoliste şi cã orice mentalitate democraticã le considerã pe acestea drept încercãri mascate de continuare a unor forme de administraţie publicã totalitaristã, Fundaţia noastrã propune participanţilor la cea de a şaptea ediţie  a Consfatuirii naţionale a Intelectualilor de la Sate care se va desfãşura în prima decadã a lunii noiembrie 2006, sã ia în dezbatere aceastã temã şi sã inventarieze toate formele şi firmele de societãţi comerciale din economia contemporanã a ţãrii care atenteazã la elementarul drept cetãţenesc de a dispune fiecare persoanã, aşa cum vrea, de propriul ei buget. Acestea, din lipsã de concurenţã, ajung sã domine de unele singure mijloacele de furnizare sau prestare dintr-un anumit domeniu al necesitãţilor populaţiei şi practicã preţuri de monopol decizând tarife şi redactând contracte de abonament în mod unilateral, cetãţeanul-consumator fiind obligat sã le accepte ca atare.
Sugerând doar câteva direcţii  dintre serviciile publice sau prestaţiile de furnizare de produse  elementar necesare, cum ar fi cele din domeniul aprovizionãrii cu apã, energie electricã, gaze naturale, termoficare şi alte domenii  care nu permit decât procedeul abonãrii la un singur furnizor, sau din domeniul cãilor ferate şi al altor mijloace de transport ori de prestãri de servicii care permit doar taxarea prin decizia unilateralã a furnizorului, ca şi din alte domenii în care furnizori de produse sau prestatori de servicii îşi împart teritorial piaţa pentru a aplica preţuri unice pe care le convin ei între ei în defavoarea consumatorilor, anunţãm de pe acum aceastã dezbatere tocmai pentru a-i preveni pe participanţi, a-i îndemna sã strângã, de pe planul lor local, cât mai multe asemenea exemple şi a-i ruga sã se gândeascã la mãsuri de administraţie publicã localã şi la propuneri legislative pe care aceastã ediţie a Consfãtuirii noastre Naţionale sã le propunã.
În acest sens, Fundaţia Episcopul Grigorie Leu – Mişcare Pentru Progresul Satului Românesc, în colaborare cu Asociaţia Comunelor din România, cu care organizeazã împreunã anunţata Consfãtuire, roagã ca toate filialele lor sã ia în discuţie aceastã temã, sã strângã, întru susţinerea ei, cît mai multe exemple de tarife care nu permit cetãţeanului dreptul la alegere şi opţiune liberã şi sã defineascã toate domeniile economice în care aceste practici monopoliste continuã sã existe fie direct, fie mascat, prin modalitãţi de cartelare a unor societãţi comerciale. În acelaşi timp, membrii filialelor şi sucursalelor sunt rugaţi sã pregãteascã exemple de mãsuri luate de administraţiile locale pentru prevenirea unor asemenea lezãri a bugetelor cetãţenilor, pentru ca ele sã poatã fi popularizate şi extinse şi, concomitent cu acestea, sã vinã cu propuneri de mãsuri zonale sau naţionale, propuneri de acţiuni ale unor organisme centrale şi propuneri legislative pe care Consfãtuirea Naţionalã va urma sã le promoveze.
Pentru buna pregãtire a acestei dezbateri, organizatorii fac un cãlduros apel  la Ministere, Organisme Guvernamentale, Instituţii Centrale de Stat şi ale Opiniei Publice sã ia în consideraţie  aceastã propunere tematicã pe care o facem, sã colaboreze pentru o cât mai productivã moderare a ei şi sã participe la ea cu propriile lor idei şi propuneri.
Acelaşi apel, lansat din dorinţa sincerã de cooperare pe aceastã temã, este adresat tuturor redacţiilor de presã scrisã şi audio-vizualã, însoţit de anunţul cã suntem deschişi la orice formã de parteneriat media pe aceastã temã, atât în pregãtirea Consfãtuirii cât şi în timpul ei, ca şi în alte manifestãri pe care le va determina ulterior aceasta.
Pornind de la ideea cã unul dintre cele mai importante aspecte ale democratismului vieţii noastre contemporane şi ale respectului interuman determinat de ea, poate fi preocuparea pentru dreptul fiecãruia asupra bugetul personal şi grija solidarã pe care ne-o purtãm reciproc în faţa unor tentative de agresare a veniturilor materiale ale persoanei umane; cã, în acelaşi timp, pluralismul şi dreptul cetãţeanului la opţiune trebuie sã fie o trãsãturã a tuturor domeniilor vieţii materiale şi spirituale; cã, printr-un asemenea demers, se va putea spune un cuvânt hotãrâtor în cele mai de bazã aspecte  ale unor probleme de interes general în societatea noastrã, precizãm cã:
Scopul acestui apel este promovarea democraţiei reale, al cãrei prim pas trebuie sã fie îngrãdirea oricãrei încercãri de agresare monopolistã a dreptului de opţiune pe o piaţã liberã.

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971