Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- GRUPUL SINODAL DE REZISTENŢĂ ANTICOMUNISTĂ DIN ORTODOXIA ROMÂNĂ
SUPRIMAREA IERARHULUI SI ANIHILAREA ÎNTREGII EPARHII
FAMILIA SI PERSONALITATEA EPISCOPULUI GRIGORIE
ARTICOLUL: “EPISCOPUL MARTIR” PUBLICAT DE PATRIARHUL TEOCTIST IN REVISTA “MAGAZIN ISTORIC”1994
ARTICOLUL PĂRINTELUI GALERIU PUBLICAT ÎN “ROMANIA LIBERA” ÎN 1993
ÎNCHEIERE
ADDENDA
PROBLEME ACTUALE ALE BUNULUI COMUN CA PROPRIETATE A TUTUROR CETÃŢENILOR ROMÂNIEI ŞI UNELE DIRECŢII DE DEZVOLTARE A PRODUCŢIEI ALIMENTARE
BUGETUL CETÃŢEANULUI ŞI ABUZURILE FACTURÃRILOR MONOPOLISTE – SEMNALARE PRIVIND UNELE DIRECŢII DE BLOCARE A PIEŢII LIBERE ŞI OFERTEI CONCURENŢIALE
APEL PENTRU ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE AGRESARE MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPŢIUNE PE O PIAŢÃ LIBERÃ
DE LA APOGEUL POETULUI, LA APOGEUL POEZIEI
40 DE POEME DIN OPERA CONSACRATĂ A LUI PETRE STOICA
Vă prezentăm: Liga scriitorilor din România
PAMFLETUL CA GEN LITERAR
NOI APARIŢII EDITORIALE
AL. PAPIU-ILARIAN
ACŢIUNI ILEGALE DE INTERZICERE A ACCESULUI IN REPUBLICA MOLDOVA
Un reportaj la Ohrid
CALVARUL ROMANILOR DIN SERBIA DINTRE TIMOC SI MORAVA
INTERVIU CU UN LINGVIST BASARABEAN DESPRE LIMBA ROMÂNĂ
Ileana Graţiana Pop ne aduce o veste bună
COVÂRŞITOAREA VALORE ROMÂNEASCĂ REPREZENTATĂ LUMII DE BRÂNCUŞI
Un interviu cu Brâncuşi luat tot de Marcel Iancu
ALBUM Brâncuşi

  ARTICOLUL PĂRINTELUI GALERIU PUBLICAT ÎN “ROMANIA LIBERA” ÎN 1993 

<În a douăzecişiopta zi a lunii iulie, Episcopia Romanului şi Huşilor pomeneşte pe cel între ierarhi de vrednică cinstire Grigorie Leu. Este ziua în care a fost aşezat ca arhipăstor al istoricei Eparhii a Huşilor.S-a născut în 2.05.1881 dintr-o familie de preoţi cu mai multe generaţii atestate în comunele |uţcani, Măluşteni, Sărăţeni, jud. Covurlui (astăzi Galaţi)  ca parohi, dascăli, învăţători, până la înaintaşul Mihai Leu - blagocinul, .Se cuvine mai întâi o mică schiţă biografică: A urmat seminarul la Roman şi Iaşi, teologia la Kiev şi Bucureşti. Hirotonit, a slujit ca preot de mir în comuna Oancea, devenind apoi spiritual şi profesor la Seminarul Central din Bucureşti. Intră în rândurile clerului militar organizând protopopiate militare în timpul primului război mondial. Sfârşindu-se războiul, trece ca director al Seminarului Teologic din Ismail şi e împuternicit guvernamental pentru sudul Basarabiei, lucrând cu zel pentru întregirea spirituală a neamului. În anul 1925 este sfinţit Arhiereu Vicar al Mitropoliei Moldovei, iar în 1936 este ales Episcop de Argeş. În sfârşit este chemat de Colegiul Electoral ca Episcop de Huşi în 1940; iar în Sfântul Sinod primeşte sarcina de a conduce comisia sinodală pentru misiunea Bisericii în ţară şi a Parohiilor Ortodoxe Române din străinătate. Se săvârşeşte prin moarte martirică în anul 1949.L-a învrednicit Dumnezeu să slujească jertfelnic în atâtea plaiuri ale ţării; şi-a împlinit misiunea prin slujbă divină, prin cuvântul rostit, ca şi prin cuvântul scris. Lucrările publicate pe o arie de peste treizeci de ani începând cu 1916, cuprind teologie misionară, istorică, pastorală. Între multiplele lucrări pomenim studiile despre Sf. Ioan Damaschin, despre Mărturisirea Ortodoxă de la 1642, despre , despre , volume de predici, cuvântări şi altele.Personal, l-am privit în faţă de două ori - în 1936 când, ca Arhiereu Vicar al Iaşilor, a venit în vizită la Roman invitat de P.S. Episcop Lucian; eram seminarist. Am şi acum în imagine chipul luminos, iradiind de harul divin lăuntric. Personalitatea sa mi s-a întipărit şi mai profund în primăvara anului 1940, când a trecut ca episcop la Huşi. Alegerile se făceau pe acea vreme în Parlamentul ţării. Am mers câţiva studenţi teologi să asistăm la un asemenea eveniment. Slujirea sa în această chemare sacră era esenţializată încă din 1925  prin mărturia de la hirotonia sa ca Arhiereu: . Întrezărea el oare, în har, cu adâncă presimţire a spiritului, jertfa pe care avea să o ofere  ?!^ Pentru că, real, martiriul său s-a săvârşit în 1949. În sarcina şi calitatea pe care o avea în Sf. Sinod, de a conduce secţia misionară cuprinzând şi parohiile Ortodoxe ale românilor din emigraţia ce sporea mereu, i s-a cerut atunci de guvernul comunist aservit Uniunii Sovietice, să consimtă la intrarea acestor parohii sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Moscovei, pentru a se trimite de acolo . Episcopul Grigorie a apărat, deopotrivă,  o dreaptă cauză şi bisericească şi naţională şi n-a acceptat să semneze un asemenea act. Această hotărâre, pe lângă întreaga lui ţinută jertfelnică, i-a oferit cununa martiriului. În numai câteva zile se mistuia sub asasine acţiuni , trecând pe celălalt tărâm al existenţei, din întuneric la lumină, în întâmpinarea Domnului vieţii.Semnificativ, Episcopul Grigorie Leu anticipa spiritual-canonic un act devenit astăzi atât de prezent prin reactualizarea Mitropoliei Basarabiei. Pentru că, în spiritul autentic al revelaţiei, se impune tema fundamentală a relaţiei Bisericii cu neamul. În istorie, imperialismul a însumat diverse forme: politică, economică, socială, culturală; toate pentru subordonarea ţărilor mai mici. Din nefericire, printr-un fel de contagiune politică, au apărut şi forme de imperialism bisericesc. Ce tragică metamorfoză ! În loc ca biserica dintr-un stat imperialist să dea o mărturie spirituală în Hristos, împotriva oricăror tendinţe şi forme de subjugare şi asuprire totalitară imperialistă, ea suportă acte de teroare, precum martiriul acestui prelat. Se lasă ea atrasă în cursa unei asemenea atitudini străine de adevărul divin revelat ? Pentru că, fundamental, se pune întrebarea: Biserica e deasupra neamului, sau se conjugă firesc şi armonios cu neamul pe care îl slujeşte, îl sfinţeşte în limba şi sufletul lui ? În ziua Cincizecimii, Biserica odrăslită din sângele lui Hristos pe Cruce se naşte şi intră vizibil în istorie, în Duhul Sfânt prin limbile de foc ale Apostolilor, în limba şi sufletul fiecărui neam. Fiecare neam fiind chemat înaintea lui Dumnezeu la judecată . (Apoc. 21,26)

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971