Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE Memoriu către Comisiile Parlamentare privind instituirea Zilei Naţionale a Limbii Române - Ovid Densuşianu despre limba română
UN DEMERS DE DEMNITATE ROMÂNEASCĂ DIN PARTEA UNUI PRLAMENTAR; Apelul domnului senator Iulian Urban
NISTE SUBLINIERI ALE REPREZENTANTULUI UNEI FIRME ELVETIENE IN ROMANIA, CITATE DE DL. SENATOR
PATRIMONIUL CULTURAL PRIN FAPTA PERSONALA
ADUNAREA GENERALA A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA - Declaraţia partidelor parlamentare privind agenda comunelor
PACTUL NAȚIONAL PENTRU AUTONOMIE LOCALĂ
APELUL REVISTEI ,,ALBINA ROMÂNEASCĂ\"
SPRE A NU DA UN ASPECT TRIUMFALIST CELOR AFIRMATE PÂNĂ AICI: - Articole de Dan Ghelase şi Nicolae Iuga
EUGEN DORCESCU
GEORGE STANCA
GEORGE ROCA
IOAN LILĂ
LA BISTRIŢA-NĂSĂUD, UN BARON AL LUI DRACULA (SAU, MAI DEGRABĂ, AL LUI Bram Stocker)
FESTIVALUL ,,ROMEO ŞI JULIETA\" LA MIZIL
PREMIANŢI LA FESTIVAL
OPINII ALE PARTICIPANŢILOR
ANUNT PENTRU CEI INTERESATI DE DIGITALIZAREA LITERATURII
LITERATURA VIRTUALĂ ŞI CURENTUL GENERAŢIEI GOOGLE
sectiunea 2 - LITERATURA VIRTUALĂ ŞI CURENTUL GENERAŢIEI GOOGLE
secţiunea 3 - LITERATURA VIRTUALĂ ŞI CURENTUL GENERAŢIEI GOOGLE
APEL CĂTRE TOATE ORGANIZAŢIILE CARE ÎNTRUNESC SCRIITORI DE LIMBA ROMÂNĂ
ARMELE DE LA CIOROGÂRLA UN REPORTAJ CU MULTE ŞI FOCOASE BOMBE prezentat din cartuşierele de diverse culori ale poetului şi generalului în rezervă NICOLAE ROTARU

APEL CĂTRE TOATE ORGANIZAŢIILE CARE ÎNTRUNESC SCRIITORI DE LIMBA ROMÂNĂ   

 Nota redactiei:Ionuţ Caragea este şi vicepreşedinte al Asociatiei Scriitorilor de Limba  Româna din Quebec, care si-a actualizat de curând statutul. Aflându-ne la pagina « Viata scriitoricească » unde vrem să-i ţinem la curent pe cititori cu existenţa şi activităţile tuturor organizaţiilor care întrunesc scriitori români (şi, către care se poate orienta, dupa afinităţi, oricare scriitor român) publicăm mai jos stautul acestei Asociatii lansând către altele următorul :   

APEL CĂTRE TOATE ORGANIZAŢIILE CARE ÎNTRUNESC SCRIITORI DE LIMBA ROMÂNĂ     

     

 

Din dorinţa de a coagula şi a prezenta în întreaga sa coerenţă fenomenul cultural românesc în contemporaneitate, publicaţia noastră electronică face apel la toate organizaţiile care întrunesc scriitori români şi de limba română să ne trimită date despre ele, prevederi statutare şi descrieri de activităţi în aşa fel încât, pe de o parte, să putem facilita atât comunicarea între ele cât şi comunicarea lor cu cei care ar dori să le devină membri iar, pe de alta, să pupularizăm acţiunile şi creaţia membrilor lor.        
 Portalul nostru internet
www.cartesiarte.ro doreşte să facă o listă completă de linkuri către site-urile sau blogurile lor iar, celor care nu au, le oferă găzduire pe domeniul său fie pentru colaborări, fie pentru postarea unor publicaţii întregi.       
  Intenţionând, astfel  să-i ţinem la curent pe vizitatorii portalului nostru cu existenţa şi activităţile tuturor organizaţiilor care întrunesc scriitori români şi, către care se poate orienta, dupa afinităţi, oricare scriitor român, aşteptăm şi alte sugestii pentru modul cum putem realiza o cooperare în folosul tuturor acestor organizaţii şi a creaţiei membrilor lor.

 

 

 Iar acum, iată Statutul  Asociatiei Scriitorilor de Limba Româna din Quebec:  

Statutul ASLRQ  

1. Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec (ASLRQ) are ca scop reunească scriitorii de limbă română din provincia Québec şi scriitorii români cu orientare francofonă din exteriorul provinciei Québec, implicându-se în promovarea culturii româneşti în provincia Québec, în Canada şi pretutindeni în lume 

 2. ASLRQ este o organizaţie fără scop lucrativ. A  fost fondată de către Adrian Erbiceanu şi Ionuţ Caragea şi înregistrată pe 16 iulie 2008, la Revenu Québec, Bureau de Montréal-Ouest, cu numărul 3365299943 

 3. ASLRQ nu are nicio apartenenţă politică. Vederile politice ale membrilor nu implică Asociaţia.


4.  ASLRQ nu este subordonată nici unei alte organizaţii dar îşi propune colaboreze cu  instituţii de cultură din Diaspora şi din România.

  5. În activitatea curentă, ASLRQ este condusă de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Comitetul Executiv format din 5 membri. Preşedintele şi Vicepreşedintele sunt aleşi pe un mandat de 2 ani, cu dreptul de a fi realeşi. Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pe un mandat de 5 ani, prin vot direct de către membrii ASLRQ, la propunerea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui. Membrii fondatori ai ASLRQ au calitatea de membri executivi. 

  6.  Poate deveni membru al ASLRQ orice scriitor de limbă română  din provincia Québec, inclusiv aglomerarea urbană Gatineau-Ottawa, indiferent de apartenenţa la alte asociaţii literare, dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii :         

                           - A publicat, în limba română,  cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.       

                           -  A publicat, în limba franceză, cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.       

                            - A tradus din limba franceză în limba română sau din limba română în limba franceză cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.

  7. Poate deveni membru-colaborator al ASLRQ orice scriitor din afara  provinciei Quebec care îndeplineşte una din următoarele condiţii:

                          - A publicat în limba română cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.

                          - A publicat în limba română cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii şi a publicat în limba franceză, i-a fost tradusă sau a tradus, cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.

  8. Membri-colaboratori îşi asumă obligativitatea de a promova interesele ASLRQ pe teritoriul lor de activitate.

  9. Pe data de 1 decembrie 2008, prin votul unanim al Comitetului Executiv al ASLRQ, a fost instituit titlul de membru-onorific.  Acest titlu poate fi acordat personalităţilor marcante ale culturii româneşti, care şi-au adus contribuţia la promovarea limbii şi literaturii române pretutindeni în lume.

 10.  Poate fi ales pe funcţia de Preşedinte sau de Vicepreşedinte orice scriitor din provincia Quebec, incluzând aglomerarea Gatineau-Ottawa, care a publicat în limba română cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, teorie literară sau istorie a literaturii. 

11. Poate deveni membru în Comitetul Executiv orice scriitor din sau din afara provinciei Quebec dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

                        -  A publicat îi limba română cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.

                        - A publicat în limba română cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii şi a publicat în limba franceză, i-a fost tradusă sau a tradus, cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică literară sau istorie a literaturii.

 12. Cererea de primire în rândul Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Quebec trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

           -  Câte un exemplar al cărţilor publicate (cf. art. 6-7) 

          -  Două recenzii literare ( reproduse din presa de specialitate) 

          - Un C.V. detaliat, în dublu exemplar, cu accent pe activitatea literară.

  13. Cotizaţia anuală este de 10 de dolari.

  14. Fondurile obţinute din cotizaţii şi donaţii vor fi folosite numai în scopul susţinerii activităţilor Asociaţiei.

   15. La sfârşitul fiecărui an calendaristic, secretarul trezorier va prezenta bilanţul financiar.

   16. Membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte normele deontologice scriitoriceşti.

   17. Deciziile importante se vor lua prin vot direct la Adunarea Generală anuală a membrilor ASLRQ sau la întrunirile de urgenţă convocate de Preşedinte şi Vicepreşedinte. În situaţia în care membrii Comitetului Executiv nu pot participa fizic la întruniri, se acceptă votul pe forumul online al Asociaţiei.

   18. Preşedintele, Vicepreşedintele şi Comitetul Executiv au împuternicirea de a admite noi membri conform Statutului precum şi de a exclude din Asociaţie membrii care nu respectă Statutul sau care acţionează împotriva intereselor şi imaginii ASLRQ.

   19. Orice propunere suplimentară cu privire la Statutul ASLRQ. va fi supusă discuţiei şi aprobării de către conducerea ASLRQ în adunările generale.   

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971