Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE Memoriu către Comisiile Parlamentare privind instituirea Zilei Naţionale a Limbii Române - Ovid Densuşianu despre limba română
UN DEMERS DE DEMNITATE ROMÂNEASCĂ DIN PARTEA UNUI PRLAMENTAR; Apelul domnului senator Iulian Urban
NISTE SUBLINIERI ALE REPREZENTANTULUI UNEI FIRME ELVETIENE IN ROMANIA, CITATE DE DL. SENATOR
PATRIMONIUL CULTURAL PRIN FAPTA PERSONALA
ADUNAREA GENERALA A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA - Declaraţia partidelor parlamentare privind agenda comunelor
PACTUL NAȚIONAL PENTRU AUTONOMIE LOCALĂ
APELUL REVISTEI ,,ALBINA ROMÂNEASCĂ\"
SPRE A NU DA UN ASPECT TRIUMFALIST CELOR AFIRMATE PÂNĂ AICI: - Articole de Dan Ghelase şi Nicolae Iuga
EUGEN DORCESCU
GEORGE STANCA
GEORGE ROCA
IOAN LILĂ
LA BISTRIŢA-NĂSĂUD, UN BARON AL LUI DRACULA (SAU, MAI DEGRABĂ, AL LUI Bram Stocker)
FESTIVALUL ,,ROMEO ŞI JULIETA\" LA MIZIL
PREMIANŢI LA FESTIVAL
OPINII ALE PARTICIPANŢILOR
ANUNT PENTRU CEI INTERESATI DE DIGITALIZAREA LITERATURII
LITERATURA VIRTUALĂ ŞI CURENTUL GENERAŢIEI GOOGLE
sectiunea 2 - LITERATURA VIRTUALĂ ŞI CURENTUL GENERAŢIEI GOOGLE
secţiunea 3 - LITERATURA VIRTUALĂ ŞI CURENTUL GENERAŢIEI GOOGLE
APEL CĂTRE TOATE ORGANIZAŢIILE CARE ÎNTRUNESC SCRIITORI DE LIMBA ROMÂNĂ
ARMELE DE LA CIOROGÂRLA UN REPORTAJ CU MULTE ŞI FOCOASE BOMBE prezentat din cartuşierele de diverse culori ale poetului şi generalului în rezervă NICOLAE ROTARU

 

DECLARAŢIA
PRIVIND AGENDA COMUNELOR DIN ROMÂNIA

 

 

 

 

 Noi, reprezentanţii partidelor parlamentare, mai jos semnatari, prezenţi la cea de-a XII-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România,  având în vedere Declarația privind Agenda comunelor din România, adoptată cu prilejul celei de-a XI-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, din 25 februarie 2008, document care definește asumarea și parteneriatul ca principii comune ale cooperării pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc, prin intermediul căreia semnatarii se angajează să susțină descentralizarea și care încurajează o participare sporită și responsabilă a autorităților administrației publice locale pe fondul creșterii capacității administrative a acestora, ținând seama de faptul că prin Programul de guvernare 2009-2012 sunt prevăzute măsuri privind descentralizarea administrativă și financiară, declarăm, în mod public şi fără rezerve, următoarele:

1. recunoaştem că autorităţile administraţei publice locale sunt partenerii cei mai apropiaţi de cetăţeni pentru punerea în aplicare cu succes a măsurilor ce transcend oricărei guvernări şi a oricăror politici naţionale ce privesc colectivităţile locale;

2.  dezvoltarea durabilă a colectivităţilor locale nu poate să se realizeze în absenţa programelor de investiţii în infrastructura publică locală, gestionate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, şi fără creşterea şi asigurarea stabilităţii resurselor financiare;

3. creşterea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale nu se poate realiza fără o remunerare motivantă a personalului de la acest nivel, implicit, a primarilor şi viceprimarilor, în strictă concordanţă cu statutul de demnitar al acestora, precum şi cu responsabilităţile ce le revin; de asemenea, apreciem ca şi aceşti demnitari publici, după expirarea mandatului, să poată beneficia de drepturi determinate în condiţii similare cu cele ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi în ceea ce priveşte regimul pensionării acestora;

4. suntem conştienţi că promovarea unui dialog continuu şi intens între senatorii şi deputaţii din fiecare judeţ, pe de o parte, şi filiala Asociaţiei Comunelor din România din judeţul respectiv, pe de altă parte, poate conduce la crearea unui „canal-cheie” pentru informarea şi mobilizarea reciprocă în ceea ce priveşte adoptarea de măsuri menite să vină în interesul cetățenilor, fapt pentru care facem un apel către colegii noştri parlamentari în susţinerea demersurilor inițiate de către filialele judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România.

Semnează reprezentanţii la adunare ai partidelor parlamentare din Romania

Bucureşti, 9 februarie 2009

 

 

 

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971