Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VĂ PREZENTĂM UN PORTAL DESPRE CULTURA ROMÂNIEI
EDITURA NOASTRA ON LINE
DEMERSUL NOSTRU LEGISLATIV PRIVIND INSTITUIREA ZILEI NATIONALE A LIMBII ROMÂNE
EPIGRAMELE LUI 2009 DE C.BERBENTE
PROF. DR. VIOREL ROMAN DE LA UNIVERSITATEA DIN BREMEN DESCRIE CRIZA
INTERVIU MARIA-DIANA POPESCU - LUCIAN HETCO
DESPRE VOTUL UNINOMINAL - PROFESORUL DAN BRUDAŞCU
FORME SI EXPRESII SEMNATE PANAITE CHIFU
INSCRIPŢIE LA TOMA GEORGE MAIORESCU
VALERIU MATEI ...CĂMAŞA LUI GRIGORE VIERU
GEORGE ROCA... RECVIEM PENTRU GRIGORE VIERU
INTERVIU CU NICOLAE DABIJA DE CLAUDIU TÂRZIU
MELANIA CUC ÎN 3 CĂRŢI COMENTATE DE NICOLAE GEORGESCU
VICTORIA MILESCU PREFAŢATĂ DE FLORENTIN POPESCU
O NOUĂ REVISTĂ ”ACASĂ”
NOUA CARTE A LUI LIICEANU
LIVIU IOAN STOICIU: PE MÂNA CUI A ÎNCĂPUT UNIUNEA SCRIITORILOR
APEL CĂTRE PRIMARII COMUNELOR DIN ROMÂNIA

„ACASĂ”, cu evlavie şi speranţă

Presa culturală românească s-a îmbogăţit cu un nou titlu, foarte preţios: este vorba despre eleganta şi serioasa publicaţie „ACASĂ”, periodic trimestrial editat de Fundaţia Naţională „Satul românesc”, condusă de poetul Alexandru Brad. Apariţia acestei frumoase reviste a fost sprijinită încă de la bun început de Consiliul Judeţean Alba, al cărui preşedinte este Ion Dumitrel. De foarte curând, a văzut lumina tiparului cel de-al patrulea număr „ACASĂ”, acoperind intervalul octombrie-noiembrie-decembrie.

O publicaţie aparte, solemnă, înfăptuită, cu devotament şi dăruire, de un colegiu editorial strălucit, preocupat în primul rând de miza naţională, colegiu de elită, care îi reuneşte pe Eugen Simion, Viorel Mărginean, Horia Bădescu, Ion Brad, Lucia Mureşan, Ştefan Dinică, Georgeta Filliti, Răzvan Voncu, Petru Poantă, Ioan Sălcudean, Mircea Popa, Petru Sechel sau Mircea Tomuş. O publicaţie globală a spiritualităţii naţionale, reunind în paginile sale acea intelectualitate contemporană verticală, durabilă, fidelă principiilor unui românism echilibrat, dar esenţial, şi ale unui conservatorism la fel de echilibrat şi de esenţial.

Astfel, din sumarul celui mai recent număr, sub genericul „Idealul Unităţii Naţionale”, reţinem articolele: „În slujba românismului”, de Cristiana Crăciun, „Ardealul este inima României geografice”, de Nicolae Titulescu şi „În America pentru cauza românească”, de Ioan Opriş. Rubrica „Părinţi spirituali” este consacrată lui Simion Bărnuţiu, evocat de Petre Pandrea şi Ion Buzaşi.

Cu prilejul aniversării de 75 de ani, pictorul Viorel Mărgineanu şi arta sa splendidă sunt amplu reliefate de Nichita Stănescu, Dan Hăulică, Ion Brad şi Răzvan Theodorescu, în cadrul rubricii „Maeştri ai penelului”.

Secţiunea de proză le este repartizată în acest număr marelui scriitor contemporan Dumitru Popescu, prezent cu un fragment semnificativ din romanul său „Atelierul de vară”, în curs de apariţie, şi doamnei Maria Cordoneanu, care publică reuşita schiţă „Povestea unei case de lemn”.

„Un act anti-naţional” se intitulează reflecţiile pertinente ale lui Răzvan Voncu referitoare la interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma din anul 1948.

Remarcăm totodată, cu mare plăcere, „Textele antologice” ale maestrului Fănuş Neagu despre „Povestea viei şi cântecul vinului”. O lectură emoţionantă prilejuieşte traducerea lui Constantin Ghirdă a naraţiunii „Podul de peste Zepa”, de Ivo Andrici, un excepţional prozator iugoslav, laureat, la începutul anilor ’60, al faimosului Premiu Nobel pentru Literatură.

De asemenea, redacţia revistei „ACASĂ”, în semn de apreciere şi deosebit respect pentru reperele verosimile, sărbătoreşte cu generozitate de spaţiu tipografic personalităţile emblematice ale culturii româneşti. În numărul 4, „Aniversările luminate” sunt cele ale lui Ioanichie Olteanu (85 de ani de la naştere), Ion Lăncrănjan (80), Ion Rahoveanu (80), Toma George Maiorescu (80), Miron Scorobete (75), Augustin Buzura (70) şi Nicolae Dragoş (70). Omagierea acestor intelectuali de anvergură, din diferite generaţii, ne confirmă încă o dată principiile nobile care îi călăuzesc pe semnatarii în paginile distinsei revistei „ACASĂ”. Valorificarea patrimoniului cultural esenţial constituie, într-adevăr, prioritatea acestei publicaţii de înaltă ţinută.

„ACASĂ” este o publicaţie cu un conţinut sublim şi cu un ideal magnific, tot mai rar în aceste vremuri confuze: pledoaria culturală pentru întoarcerea la identitatea naţională. Adică, ACASĂ. O cauză lăudabilă, asumată cu fermitate de colegiul editorial.

     Alexandru DUMITRIU

                                                                                                                                                                                         

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971