Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013 periodic nr. 1 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009
„CAIETUL AL PATRULEA AL GRUPULUI DE REFLECTIE PRIVIND DEMOCRATIA REALA” - la a cărui dezbatere participă: Adrian Severin, Daniela Gifu, Mihai Berca, Dimitrie Grama, Corneliu Leu, cu preluări de articole din „THE INDEPENDENT” și „DEUTSCHE WELLE”
BUCURIILE ȘI NECAZURILE ROMÂNILOR A FOST PROMULGATĂ LEGEA ZILEI LIMBII ROMÂNE,Românii din străinătate preocupați de destinul locurilor natale Articole de Ștefana Bianu și Maria-Luminița Rolle, CINE VORBEA DESPRE „ROMÂNIA DREAPTĂ”?! Articole de Alex. CETĂȚEANU, Constantin STANCU, Adrian MAJURU, Gheorghe FUNAR, Mihai GOTIU, Gheorghe-Constantin NISTOROIU
BUCURIILE ȘI NECAZURILE ROMÂNILOR - Partea II
PROZĂ DE CORNELIU LEU, DIMITRIE GRAMA
PROZĂ DE EMIL PROȘCAN,ADRIAN BOTEZ,OVIDIU LUPU
Evenimente literar-editoriale: Constantin LUPEANU, Dan LUPESCU, Lucia OLARU-NENATI
Rememorări: Mircea DINUTZ, Ion NICOLESCU, Recenzii de Al Florin ȚENE, Ada STUPARU, Ioan LILĂ, Geo CĂLUGĂRU, Nicolae GEORGESCU, Gheorghe STROIA despre Marin SORESCU,Petru BIRĂU, Ioana STUPARU, Florin DOCHIA, Diana TRANDAFIR, Aurel Avram STĂNESCU, Cornel BOTEANU Melania CUC, Stela Enachii
DICTATURA OCULTĂ ȘI OBSESIILE DE PE INTERNET - Partea I
DICTATURA OCULTĂ ȘI OBSESIILE DE PE INTERNET - Partea II
DIN FOLCLORUL INTERNETULUI- Partea I
Partea II
DICTATURA OCULTĂ ȘI OBSESIILE DE PE INTERNET


 


 

           DICTATURA OCULTĂ CU CIP PREFERENŢIAL
                              A LUMII CONTEMPORANE

M-am hotărât, în sfârşit, să scriu despre acest subiect considerat a fi ca un fel de „secret al lui Polichinelle” la ora actuală, plecând de la premiza interacţiunii mele destinice cu câţiva reprezentanţi ai filonului negru de sorginte securisto-ocultă din ziua de azi, întâlnire care s-a constituit pentru mine într-un soi de comuniune forţată, dar mai mult decât interesantă şi extrem de dureroasă, în acelaşi timp, sub raportul analizei interrelaţionărilor dintre diverşii subiecţi umani ai prezentului. Portretul lor, aşa cum l-am văzut zilnic în faţa ochilor vreme de câţiva ani la rând, are câteva coordonate intrinseci, ce ţin de structura sa intimă, şi anume: nişte inşi veşnic pomădaţi la chip, dar extrem de urâţi la suflet, posesori ai unor raţiuni diabolice capabile de a distruge pe oricine cu uşurinţă în orice moment printr-un simplu telefon sau printr-o simplă formă de comunicare descendentă, actanţi cu intelect precar şi cu funcţii neapărat importante, care nu cunosc decât două ipostazieri ale multifaţetatului chip al lumii în care trăiesc: banii şi puterea - simple forme fără fond semnificând însă absolutul acestei vieţi în accepţia lor profund reducţionistă. Că vor intra într-o bună zi în fundul gropii ca oricare alt muritor al acestei alte planete din Universul divin şi că nu vor duce cu ei nimic în lumea de Dincolo nu îi deranjează câtuşi de puţin. Ei trăiesc subţirimea fiecărei clipe ce li se prelinge cu repeziciune pe lângă trup, de parcă aripa veşniciei i-ar fi atins generoasă numai pe ei în raport cu toate celelalte miliarde alcătuite din specia Homo sapiens sapiens, varianta degenerată în opinia lor. Orbiţi de o vanitate ce îi stăpâneşte continuu şi le întunecă minţile cumplit, securisto-masonii de azi au un unic principiu solid: vor să conducă tot, să stăpânească tot, considerându-se dumnezeii imuabili ai acestei umanităţi, umanitate care, din fericire, nu le aparţine câtuşi de puţin.
Din păcate însă pentru întreaga omenire, ei sunt prezenţi peste tot: în posturi-cheie de conducere,  guverne, mass-media, universităţi, instituţii publice, mediul privat etc. Mai nou, vor să controleze populaţia Terrei de aşa manieră, încât să ştie cu orice preţ când eşti diareic, când pui frunză de sarmale, dar şi când tai frunză la câini (aşa cum procedează aceştia), când scoţi bani din contul propriu ori când te împuiţezi legal sau clandestin, potrivit legilor naturale ale firii ş.a. Personal, am dat de securisto-masoni în mod inevitabil pe parcursul destinului meu de până acum, dar, interacţionând din necesitate cu ei, am dat, bineînţeles, şi de dracu - nu de unul, ci de mai mulţi, o serie de draci hidoşi cu nasul stârmocind la porţile homosexualităţii ori ale organului sexual feminin, deoarece curvăsăria cu nimic ostoită (poate doar de legile biologice ale naturii, în final, adică de trecerea inefabilă a timpului), hoţia nedisimulată şi beţiile succesive sunt unicul lor capital „moral” definitoriu; nimic bun, nimic profund uman -, adică de tatăl lor spiritual şi financiar, deopotrivă. Mi-a fost dat să văd nişte personaje demne de cazanul cu smoală al infernului biblic, având sufletul vândut pe doar câţiva arginţi acelui diavol-caracatiţă cu mii de braţe numite loje masonice sau confrerii întinse pe toată suprafaţa Globului pământesc şi pregătite să muşte cu aviditate din mădularele oricărui humanoid rătăcit de soartă prin deşertul de cenuşă al propriei sale vieţi sumbre. Indivizii aceştia - fixaţi, mai bine zis, încleiaţi pe viaţă în cele mai de sus scaune de conducere a instituţiilor lumii, de fapt, nişte simpli tejghetari obosiţi de soartă, care tot învârtesc (cu folos doar pentru buzunarul propriu) pe sub masa rotundă a destinului lor mercantilo-filistin fel şi fel de contracte ilegale, concepute însă într-o serie de termeni specifici numai pentru ei înşişi şi lojile lor anoste, atât - funcţionează în mod înseriat, exact ca o banală reţea electrică studiată de elevi în manualul obligatoriu de Fizică din liceu. Înseriaţii aceştia însă conduc lumea prin „n” fire întunecate la culoare, pe care ei şi le imaginează ca fiind, culmea, nevăzute şi nebănuite de niciunul dintre componenţii săraci cu duhul (cred ei) ai turmei planetare de sclavi pur statistici.  
Cu o putere financiară evidentă şi cu un status dobândit ori cumpărat, securisto-masonii lumii de azi - indivizii care se hrănesc din satisfacţia producerii răului asupra Celuilalt şi din construirea unor planuri diabolice pentru comunitate, au o predilecţie către aşa ceva - îţi inculcă ideea că simbolurile tale specifice consacrate şi libertatea-ţi proprie sunt nişte lucruri complet inutile, elemente fade ale unui simplu vis utopic nocturn, lucruri demne de a fi trecute sub obrocul searbăd al tăcerii printr-un sistem de legi bine pus la punct de către armata lor de cadre juridice obediente. Pentru ei, tu nu exişti ca OM, ca FIINŢĂ. Eşti, în opinia-le patologică, doar un simplu, mult prea simplu mijloc de producţie fără creier, cu o valoare de piaţă minimă stabilită tot de ei înşişi, bun doar de corvoadă grea şi prost plătită, căruia tot ei îi vând, pentru îmbogăţirea lor personală, fel şi fel de iluzii anoste cu semnificaţie nulă, care să îndepărteze Omul de substratul profund al existenţei sale proprii. Iar ca sclav, trebuie să stai în perimetrul tău îngust, stabilit deloc imaginar, exact ca într-un ţarc obişnuit pentru vite. Nu ai cum să îţi pui în evidenţă valoarea personală, pentru că nu ţi se dă voie să faci aşa ceva - chiar dacă tu deţii o asemenea valoare individuală remarcabilă -, atâta vreme cât nu te integrezi spiritului şi normelor lor de gaşcă denumită lojă, o confrerie cu iz funebru, care distruge însă cu viclenie şi răutate absolut tot. Aceste structuri bolnave de vanitate şi machiavelism făţiş te obligă, prin mijloace manipulatorii grosolane, să te gândeşti permanent că viaţa ta nu valorează nici măcar cât cei treizeci de arginţi ai Iscarioteanului trădător sau nici măcar cât o ceapă degerată ori încolţită din cămară comparativ, bineînţeles, cu viaţa lor mai mult decât preţioasă şi plină - de mizerie morală, evident (ei, dar mare scofală mai e şi morala acestei lumi, „La dracu cu morala!”, vorba lui Eugen Ionesco în „Rinocerii”). Te determină, umblând la mecanismele fine ale creierului tău, să te simţi vinovat de orice, imaginându-ţi că greşeşti chiar şi atunci când respiri în mod natural şi nu încerci să te abţii a elimina în atmosfera, unde ei îşi „diseminează” aburii desfrânării personale, bioxidul tău de carbon, culmea, poluant, cu alte valenţe chimice decât cele ale lor, desigur, superioare. Acestor indivizi, dumnezeul lor mic şi neînsemnat, de laborator, le dăruieşte, chipurile, puteri nebănuite şi imunitate în raport cu toate evenimentele şi stările de lucruri existente pe lumea aceasta faţă de Dumnezeul tău, neofertant şi nu întotdeauna grabnic protector, acela înomenit şi neîncuibat în orgii walpurgice  fără număr - o „umbră” doar analizabilă filozofic în fel şi chip ca simplu idol amurgit între filele unor cărţi roase de vreme -, care te supune însă la caznele iadului încă din faza telurică a fiinţării tale omeneşti în carne şi duh.
Personal, am considerat întotdeauna segmentul securisto-masonic trecut şi actual ca fiind un grav şi constant pericol pentru întreaga umanitate, pentru istoria însăşi a Fiinţei umane în succesiunea rapidă a vremurilor. Experimente dure peste experimente dure, sânge amestecat cu pseudoideologiile unor aşa-zise „revoluţii” conjuncturale, de fapt, programate anterior de către ei înşişi, cu rol profund „inovator” pentru societate, foamete şi boli, minciună, foarte multă minciună şi manipulare grosolană cât cuprinde. Acestea au fost şi sunt şi azi, iată, obiectivele pe care componenţii tuturor lojelor oculte, supranumite şi „secrete”, şi-au propus a le realiza pe tot parcursul istoriei, de la înfiinţarea lor şi până azi. Dominaţi de o incoştienţă fără de margini, aceşti indivizi de duzină - o adunătură de şmecheri parveniţi, care au mers şi merg în continuare cu acţiunile individuale şi de grup dincolo de limita legii - şi-au ocultat, fără să bănuiască o clipă măcar, chiar propriul lor statut - şi singurul, de altfel -, anume acela de Fiinţă umană dotată cu raţiune şi afect şi nicidecum cel poziţionat pe stadiul primitiv animalier (aşa precum se vede cu ochiul liber că se prezintă ei înşişi prin faptele pe care le săvârşesc cu de la sine voinţă zilnic), închizându-se între zăgazurile unor încropite pe genunchi „doctrine” maladive şi seci - baloane de săpun din start fâsâite - şi propunând paradigme peste paradigme cu esenţă nulă şi consecinţe dezastruoase pentru omenire. Ei bine, în tot acest peisaj complet nefast pentru umanitate, vârât cu forţa pe gâtul tuturor de către neodictatura mondială contemporană, montarea cipurilor reprezintă un veritabil atentat completamente condamnabil la libertatea de sine a individului planetar din orice loc s-ar afla acesta (pentru ei, pentru securisto-masoni, cipul va fi unul, bineînţeles, preferenţial). Consider că este de preferat, în acest caz, singură moartea persoanei ca măsură exactă a demnităţii unei Fiinţe umane decât privarea sa totală de propria-i libertate caracteristică. 
Este adevărat, mi-aş fi dorit să trăiesc într-un alt fel de lume, într-un orizont de timp dominat de o alt mod de a trăi şi de un alt sistem axiologic, deloc găunos, cum este cel al lumii de acum. Nu a fost să fie aşa. Sunt, prin prisma datei de naştere proprii poziţionate la graniţa imaginară dintre postmodernitate şi perioada anterioară acesteia, şi suntem obligaţi a parcurge această bucată de vreme din lungul şir al istoriei omenirii, vreme care te stoarce însă de viaţă, călcându-ţi, pur şi simplu, în picioare existenţa şi visele, sufletul şi credinţa. Iar toate acestea nu reprezintă, din păcate pentru noi, decât consecinţa evidentă a gândirii patologice abordate de stratul uman anterior menţionat, strat proţăpit de unul singur pe tronul ierarhiilor efemere lumeşti spre a o conduce şi a domina absolut totul. Viaţa a devenit azi pentru mulţi dintre pământeni o imensă şi obositoare cloacă non-substanţială, unde durerea, chinul şi mizeria atotstăpânitoare îşi desfăşoară nestingherit jocul lor furibund şi satanic. Lumina?!... Hm, un deziderat, deocamdată utopic, care va scoate capul din noroi peste nu ştiu câţi ani de aici înainte, atunci când puternicul imperiu securisto-masonic actual al întunericului şi desfrâului se va prăbuşi definitiv în propria-i antiformă creată de el însuşi la nivel planetar prin diverse mijloace de construire a imaginii şi a realităţii trăite. Faţa trivială a timpului contemporan va deveni cu siguranţă în viitor o simplă filă ca multe altele - sau poate nici măcar atât - în cuprinsul cărţii de istorie a acestei îndelung chinuite lumi. Elogiul nebuniei oculte, dacă e să facem trimitere la titlul scrierii lui Erasmus din Rotterdam - Elogiul nebuniei -, a fost făcut de multă vreme de către masonerie prin înşişi reprezentanţii ei obedienţi şi lipsiţi complet de duhul sfânt.
                                                                                   MAGDALENA ALBU
 
DIN TOT CE NE ADUCE FOLCLORUL INTERNETULUI, DOUĂ SUNT TEMELE
DIN CARE REPRODUCEM EXTRASELE
DE MAI JOS:
 „OCULTA”CA PUTERE
 ȘI OCULTAREA SERVICIILOR SECRETE
 
                  Grupul Bilderberg si Noua Ordine Mondiala

Un veteran al serviciilor de informatii externe ale Romaniei, Stelian Octavian Andronic, a urmarit misteriosul Grup Bilderberg incepand din anii '70 cand Nicolae Ceausescu s-a intalnit cu printul Bernard al Olandei, membru de frunte al Grupului care controleaza puterile lumii. Fostul ofiter de infromatii este autorul cartii "36 de ani in serviciile secrete ale Romaniei - Din respect pentru adevar", aparuta recent la editura Compania. In exclusivitate pentru ZIUA, consilierul Stelian Octavian Andronic afirma: "Societatile secrete nu trebuie ignorate. Ele sunt si lucreaza continuu, la fel ca si serviciile secrete. Conspiratia exista. Si este in defavoarea Romaniei".
Grupul Bilderberg - Adevaratii conducatori ai Americii
Artizanii Noii Ordini Mondiale - membrii temutului Club Bilderberg, organizatie secreta aflata in subordinea Iluminatilor. Diversi analisti politici avanseaza tot mai des ideea conform careia aceasta organizatie domina lumea si controleaza vietile a miliarde de oameni. Ei sunt singurii pradatori actuali ai speciei Homo sapiens.
" Este intotdeauna mai usor sa pacalesti o lume intreaga decat un singur om " -Generalul chinez Liu Feng, anul 342 i.e.n.
Grupul Bilderberg este considerat de majoritatea expertilor in politici oculte, drept cel mai inalt for de conducere al "Marilor Preoti ai Capitalismului". In acest club exclusivist pana la absolut, nu ar avea acces oricine, chiar daca persoana in cauza este foarte influenta sau potenta in plan financiar sau politic. In fiecare an, un misterios "Comitet de Conducere" emite cate o lista de invitati pe care figureaza maximum 130 de nume. Invitatii? Numele lor este tinut in mare secret. Din putinele informatii care au "scapat" presei de-a lungul timpului, reiese ca pe lista celor 130 de persoane se regasesc bancheri internationali, baroni ai trusturilor de presa, ministrii guvernamentali din diverse tari, prim-ministrii, capete regale si lideri politici.
Clubul Bilderberg nu este singura institutie secreta din subordinea Illuminatilor, dar prin raza de actiune si dimensiunile obiectivelor sale, este cea mai ambitioasa si extinsa alianta secreta din intreaga lume. A reusit de minune sa-si tina in umbra adevaratele planuri timp de multi ani, printr-un ansamblu de principii stimulat de mass-media tributara, utilizand eficient dezinformarea, secretizarea maxima si propaganda. Astfel, omenirea a perceput confuz ceea ce i se intampla cu adevarat, complacandu-se astfel in pasivitate sociala. Opinia publica mondiala a fost ametita magistral datorita aplicarii perceptelor haosului ideatic si a dezordinii regizate cu scop precis.
Cum a inceput totul
"Cea mai mare pedeapsa pentru cei neinteresati de politica este aceea ca vor fi inevitabil condusi de cei foarte interesati de politica" spunea Arnold J.Toynbee, istoric englez
Elita politica a lumii se intalneste anual, aproape ca intr-un ritual al carui sens scapa celor multi, in cele mai luxoase hoteluri si resedinte private din Europa, iar o data la 4 ani, undeva in Statele Unite sau Canada. De la aceste intalniri anuale si-a tras numele probabil cea mai puternica organizatie "vizibila" implicata in conducerea intregului mapamond plitic. Prima conferinta a grupului s-a desfasurat in noaptea de 29 spre 30 mai 1954, in cadrul Hotelului Bilderberg din Oosterbeek, undeva in apropierea localitatii olandeze Arhnem. Conferinta a fost initiata de cateva figure politice importante, printre care si Joseph Retinger, ideologul si strategul proaspetei organizatii, care era ingrijorat la acea data de recrudescenta sentimentelor anti-americane in Europa.Conform celor mai multi istorici si autori, Printul Bernhard de Olanda ar fi cel care a fondat oficial Grupul de la Bilderberg.
Originea Printului Bernhard era cel putin interesanta daca este sa dam crezare propriilor afirmatii in care acesta pretindea ca avea o ascendenta directa nu doar in randul imparatior Romei, ci si in stirpea biblicului rege David. Scriitorul canadian Daniel Estulin afirma in lucrarea sa despre Clubul Bilderberg, ca organizarea acestui for elitist ar fi fost sprijinita direct de catre C.I.A., de unele societati secrete cu tenta mondialista si de Consiliul Afacerilor Externe (C.F.R.). Organizatia este condusa de un for superior alcatuit din 39 de membri (24 americani si 15 europeni) impartiti in trei comisii speciale, a cate 13 membri fiecare. Comitetul de conducere are sediul in Elvetia si stabileste persoanele care vor participa la intrunirile anuale ale clubului.
Motivele pentru care autori si politicieni precum Cristina Martin, Jan van Helsing sau Daniel Estulin definesc Grupul Bildreberd drept "Guvernul Mondial Nevazut" sunt strans legate de cele trei mari teluri formulate de Printul Bernhard in anul 1954:
1. crearea unui Guvern Mondial la inceputul mileniului trei.
2. globalizarea economica mondiala.
3. crearea unei forte armate globale care sa reduca rapid la tacere orice forma de opozitie identificata oriunde pe planeta.
Cercurile puterii
"Ce urmareste cineva care are putere? Mai multa putere?" - Matrix
Acelasi comitet special de conducere stabileste de asemenea ce fel de politici si planuri vor fi discutate in cadrul intrunirilor. La aceste consfatuiri secrete nu participa decat membrii care au dovedit loialitate totala si neconditionata intereselor oculte ale Caselor Rockefeller-Rotschild.
Istoria recenta "neoficiala" a demonstrat ca orice plan al Grupului Bilderberg adoptat in decursul intalnirilor anuale a fost pus in practica in maximum doi ani. In ultimii ani, printre invitatii la intalnirea anuala s-au numarat conducatorii unor trusturi si companii multinationale precum IBM, Xerox, Royal Dutch Shell, Nokia si Daimler, dupa cum afirma agentia de presa PR Newswire for Journalists. In afara fondatorilor oficiali, reprezentati de Printul Bernhard si Joseph Retinger, adevaratii stapani care au finantat Clubul Bilderberg au fost multi-miliardarii David Rockefeller alaturi de membrii familiei Rotschild.
Eminentele cenusii care au tinut si inca tin fraiele politicii Grupului, sunt nimeni altii decatHenry Kissinger si Zbigniew Brzezinski, considerati de majoritatea analistilor politici internationali drept adevaratii stapani ai Americii in ultimii 50 de ani. Autori precum Jan van Helsing considera, spre exemplu, ca Zbigniew Brzezeinski este "nasul" tuturor presedintilor americani, niciunul dintre acestia nefiind instalat la Casa Alba , daca nu prezenta girul lui Brzezinski. Alaturi de acestia, o functie deosebit de importanta in structura de conducere a intregii lumi a detinut-o figura temutului Bernard Baruch. Acesta a fost un personaj cu realizari aproape incredibile chiar si pentru lumea in care traim. Pana la data oficiala a mortii sale, 20 iunie 1965, Bernard Baruch a fost "neoficial" recunoscut in cercurile puterii oculte drept cel mai puternic om de pe planeta.
De origine germana, Baruch a fost un finantist, speculant, om de stat, si consilierul secret al presedintilor Woodrow Wilson si Franklin D, Roosevelt. In timpul celor doua Razboaie Mondiale care au macinat omenirea in secolul trecut, Bernard Baruch a fost sfatuitorul presedintilor americani. Datorita sfaturilor sale (unii autori le denumesc ordine), Statele Unite s-au angrenat in cele doua conflagratii mondiale. In lumea finantistilor americani a fost poreclit "Lupul Singuratic de pe Wall Street" deoarece era complet independent de piata financiara, si totusi nimeni nu-si putea explica cu exactitate sursa averii sale incomensurabile. El este artizanul "Razboiului Rece" desfasurat intre cele doua superputeri mondiale, termenul de Razboi Rece ii apartine in exclusivitate, fiind folosit in premiera de Bernard Baruch in cadrul unei conferinte din data de 16 aprilie 1947.
Dupa multi ani de taraganari si refuzuri, "creierul" oficial al Clubului Bilderberg, multimiliardarul David Rockefeller, si-a publicat in anul 1999 un volum autobiografic in care recunoaste voalat ca face parte din Clubul Bilderberg si din Comisia Trilaterala. Cea mai puternica arma a Grupului, asa numita Comisie Trilaterala, este o forma superioara de conducere inter-statala pe langa care O.N.U. si N.A.T.O. par niste simple O.N.G.-uri care militeaza pentru protectia frunzelor moarte din parcuri. Comisia Trilaterala, dupa cum sugereaza si denumirea sa, este un for superior de conducere careconcentreaza intreaga putere politica, militara, economica si administrativa a Europei Occidentale, Statelor Unite ale Americii si Japoniei.
Caracteristici comune ale "bilderbergerilor":
a) fac parte din cele mai bogate familii ale lumii;
b) au studiat in aceleasi universitati in scopul formarii unei optici identice referitoare la lumea inconjuratoare;
c) marea majoritate sunt membri ai organizatiei cu caracter ermetico-conspirativ "Skull & Bones";
d) multi dintre ei sunt proprietarii celor mai complexe si prospere afaceri din intreaga lume;
e) altii isi exercita influenta datorita functiilor de conducere detinute in cadrul celor mai influente guverne de pe glob.
Guvernul Mondial suntem noi. Ca ne descurcam mai bine!
"Fie ca vreti, fie ca nu, vom avea un guvern mondial. Singura chestiune este daca va fi acceptat sau impus" afirma James P. Wartburg, bancher american si consilier financiar al Presedintelui Franklin D. Roosevelt
"In timp ce negau furios faptul ca guverneaza lumea in secret", declara jurnalistul britanic Jon Ronson, "Membrii Grupului Bilderberg pe care i-am intervievat au recunoscut ca deseori marile scandaluri, conflicte sau probleme internationale au fost influentate de intrunirile lor". Un astfel de exemplu evident a fost legat de Razboiul din insulele Malvine dintre Marea Britanie si Argentina. Atunci, cererea initiala a guvernului britanic in care acesta solicita O.N.U. aplicarea de sanctiuni internationale Argentinei a fost respinsa. Enervat, Dawid Owen, pe atunci Ministrul de Externe al Marii Britanii, s-a ridicat si a tinut un discurs electrizant la una dintre intrunirile Grupului Bilderberg. Urmarea? In cel mai scurt timp, Comunitatea Internationala a votat in majoritate impunerea sanctiunilor economice Argentinei. Clubul Bildeberg pare a urma cu strictete maxima Illuminatilor de acum 300 de ani : "Totul pentru popor, dar fara popor".
Pastrand totusi proportiile, sistemul social prin care se autodefinesc membrii Clubului Bilderberg, pare a fi o versiune updatata a piramidei sociale din Evul Mediu european, structurata in trei trepte ierarhice.
Astfel, in varf gasim Initiatii, cei care au primit o parte din secretele Illuminatilor,urmati de membrii de rang secund care implementeaza si conduc principiile si ordinele in cadrul guvernelor tarilor vasale. Pe ultima treapta s-ar regasi restul lumii, adica mai mult sau mai putin de 7 miliarde de locuitori.
Structura Grupului Bilderberg pe trei niveluri:
1. "Cercul exterior" este foarte extins. Practic peste 80% din participanţii la reuniuni nu cunosc decât o parte din strategiile şi scopurile reale ale organizaţiei, deci fac parte din cercul exterior.
2. Comitetul director (Steering Comitee), al doilea nivel, este mult mai restrâns. Acest nivel este alcătuit din aproximativ 35 de membri, exclusiv europeni şi americani. Ei cunosc în proporţie de 90% obiectivele şi strategia grupului. Membrii americani ai acestui nivel sunt de asemenea şi membri în CRE - Consiliul Relaţiilor Externe (în engleză Council on Foreign Relations - CFR).
3. Comitetul Consultativ Bilderberg, al treilea nivel, este nucleul acestei grupări. El este alcătuit din 12 membri, singurii care cunosc în totalitate strategiile şi scopurile reale ale organizaţiei.
Dupa parerea lui Jan Udo Holey, aceasta structura de comanda ar fi replica intocmai a simbolului piramidei deasupra careia se afla ochiul atotvazator al Illuminatilor, reprezentare grafica existenta pe bancnota americana de un dolar.
Grupul Bilderberg nu este democratic. Membrii săi nu sunt aleşi şi el nu dă socoteală oamenilor de pe planetă; acelaşi lucru este valabil şi pentru Banca Mondială, Fondul Monetar internaţional, Naţiunile Unite, sau cele mai puternice corporaţii sau bănci. Şi totuşi, deciziile luate de aceste grupuri afectează fiecare fiinţă umană de pe Pământ, acum şi pentru multă vreme de acum înainte. Iar ceea ce este cel mai înspăimântător este totalul secret care înconjoară întâlnirile Bilderberg. Atunci când au loc, aceste superconferinţe nici măcar nu sunt mediatizate la ştiri. Dacă atât de multe personaje importante din lume se reunesc pentru a pune la cale destinele planetei, este evident că ar trebui date nişte explicaţii publicului larg. Dar nu ni se aruncă decât praf în ochi - că este un simplu forum de discuţii!
Conspiratie, mistificare, exagerare?
"Intr-o epoca de minciuna universala, sa spui adevarul este deja un act revolutionar"spunea George Orwell, scriitor britanic
Cu atat mai mult cu cat secretismul si refuzul de a declara subiectul discutiilor sale anuale a dus la adevarate acuzatii de complot in scopul dominarii intregii lumi. Cei mai vehementi critici sunt grupati in Societatea John Birch si beneficiaza de ajutorul oferit de jurnalistul canadian Daniel Estulin, scriitorul britanic David Icke, autorul american Jim Tucker si realizatorul de emisiuni radio, Alex Jones, membru al Societatii John Birch, una dintre cele mai vehemente organizatii anti-Bilderberg, afirma ca Grupul Bilderberg intentioneaza ca in urmatorii ani sa dizolve treptat suveranitatea Statelor Unite, Canadei si Marii Britanii pentru a crea o structura supra-nationala, denumita Uniunea Nord-Americana, similara cumva Uniunii Europene.
Teoria Conspiratiei evidentiaza si relatia Grupului Bilderberg cu presa mondiala, presa care, in conceptia sustinatorilor teoriilor conspirationiste, este cumparata si detinuta de ani buni de catre membrii Clubului. Aceste presupuneri au fost alimentate de faptul ca la conferintele Grupului Bilderberg din ultimii ani au participat ca invitati detinatorii unor trusturi media de mare calibru precum: The Economist, The Financial Times, Newsweek, La Republica , Corriere della Sera, New York Times etc.
Printre evenimentele puse la cale la conferinţele Bilderberg se numără înfiinţarea Uniunii Europene (discutată chiar la prima reuniune, în 1954), războiul din Iugoslavia, invazia Irakului, creşterea impozitelor în diferite ţări. Grupul hotărăşte şi politica Naţiunilor Unite, sau cine va câştiga alegerile în diferite state.
În final vom enumera câţiva din membrii grupului Bilderberg, pentru a ilustra implicarea concretă a acestora în viaţa economică şi politică a diferitelor ţări, precum şi în mass-media:
-Jose Manuel Barroso, preşedinte actual al Comisiei Europene, fost prim-ministru al Portugaliei, membru al CRE-Consiliul Relaţiilor Externe.
- Tony Blair, primul ministru al Marii Britanii
- Frits Bolkestein, comisar european
- Romano Prodi, fost preşedinte al Comisiei Europene, prim-ministru italian
- Jacques Santer, fost preşedinte al Comisiei Europene, fost prim-ministru al Luxemburgului
- Sir Leon Brittan, vice-preşedinte al Comisiei
- Edith Cresson, fostă membră a Comisiei, fostă prim-ministru al Franţei, fostă ministru de comerţ, fostă membră a direcţiei Schneider
- Alexandre Adler, consilier editorial la Le Figaro
- Edward Balls, consilier al Trezoreriei în Marea Britanie
- Francisco Pinto Balsemo, fost prim ministru al Portugaliei
- Nicolas Beytout, redactor şef al Les echos
-John R. Bolton, sub-secretar de stat al USA, pentru controlul armamentului şi securitate internaţională
- Michel Bon, fost preşedinte France-Telecom
- Willy Claes, ministru de stat, Belgia
- Bertrand Collomb, preşedinte Lafarge
- George A. David, preşedinte Coca-Cola, Grecia
- Etienne Davignon, preşedinte Societe Generale de Belgique, fondator al Mesei Rotunde Europene
- Thomas L. Friedman, scriitor de editoriale în New York Times
- Svei Gjedrem, guvernator al Băncii Centrale a Norvegiei
-Richard N. Haas, preşedinte CRE - Consiliul Relaţiilor Externe şi director al planificării în Departamentul de Stat USA
- Stephen Harper, şeful partidului conservator, Canada
- Mervzn A. King, guvernator adjunct al Bancii Angliei
- Anna Lindh, ministru al afacerilor externe, Suedia
- Paavo Lipponen, preşedinte al parlamentului, Finlanda
- Mogens Lykketoft, preşedintele partidului social democrat, Danemarca
- Thommaso Padoa-Schioppa, administrator al Băncii Centrale Europene
- Anders Fogh Rasmussen, prim ministru al Danemarcei
- Frack Riboud, preşedinte Danone, Franţa
- David Rockfeller, administrator J.P.Morgan International, USA
- Anthonz Ruis, preşedinte Heineken, Olanda
- Otto Schily, ministru al afacerilor interne, Germania
- Jean Claude Trichet, guvernatorul Băncii Franţei
- James D. Wolfensohn, preşedintele Băncii Mondiale, USA
- Robert Zoellick, reprezentantul USA pentru negocieri comerciale (AMI, AGCS etc.)
 
 ISTORIA LUI NAPOLEON BONAPARTE
DEMONSTREAZĂ ACȚIUNILE
UNOR SERVICII SECRETE EXTRATERESTRE

 
              Oamenii de stiinta care au examinat rămăşiţele lui Napoleon Bonaparte, sunt "profund nedumeriţi" de descoperirea unui microprocesor lung de jumătate de inch încorporat în craniul său.
         Ei spun ca obiectul misterios ar putea fi un implant străin,care sugerează că împăratul francez a fost odată răpit de un OZN !
        "Consecinţele posibile ale acestei descoperiri sunt aproape prea mari pentru a le înţelege", a declarat dr. Andre Dubois, care a facut aceasta revelaţie uimitoare într-un jurnal medical francez.
        "Până acum, fiecare indicaţie a fost faptul că victimele de răpire extraterestra sunt oameni obişnuiţi" care nu joacă niciun rol în evenimentele din lume.
        "Acum avem dovezi convingatoare ca extraterestrii au acţionat în trecut pentru a influenţa istoria omenirii - şi pot continua să facă acest lucru!"
        Dr. Dubois a făcut uimitoarea descoperire în timp ce studia scheletul exhumat al lui Napoleon, cu o subventie de 140.000 dolari de la guvernul francez.
        "Am vrut sa aflu dacă a suferit de o tulburare de hipofiza, care ar contribuit la statura sa mica", a explicat el.
        Dar, cercetătorul găsit ceva mult mai extraordinar: "Cum am examinat interiorul craniului, mâna mea a periat o proeminenţă mică. Apoi m-am uitat la zona sub o lupă - şi am fost uimit să constat că obiectul a fost un fel de super-avansat microcip."
        De la măsura de dezvoltare a oaselor in jurul cipului, expertul crede că a fost implantat atunci când Bonaparte a fost tanar.
        "Napoleon a dispărut din vedere pentru o perioadă de câteva zile în luna iulie 1794, când avea 25 de ani. El, mai târziu, a susţinut că ar fi fost ţinut prizonier în timpul loviturii de stat thermidoriana, dar nu există nici o înregistrare de arestare. Eu cred că este atunci când a avut loc răpirea.
"
        Din acel moment, ascensiunea lui Napoleon a fost meteorica. Până în anul următor, el a fost pus în fruntea armatei franceze in Italia. În mod miraculos, el a fost capabil să transforme înfometatele trupe într-o forţă de luptă excelenta pentru a zdrobi pe italieni.
        În 1804, după un şir de victorii uimitoare, generalul de dimensiunea unei halbe. este încoronat împărat al Franţei şi imperiul său în curând avea să se extindă pentru a include ceea ce este acum Germania şi Austria, precum si Elveţia,Italia şi Danemarca.
        "Napoleon a folosit strategii militare, cu mai mult de o sută de ani înainte faţă de timpului său", a spus dr. Dubois. "Poate că implantul a îmbunătăţit abilităţile sale într-un fel."
        Implantul ar putea explica, deasemenea, obiceiul deja celebru al lui Napoleon de a ţine mâna pe inima , a adăugat el.
        "Este posibil ca dispozitivul să fi afectat semnalele electrice de la creier la inima lui."
        Până în momentul înfrângerii de la Waterloo britanic în 1815, Napoleon a schimbat faţa Europei.
           "Ce istorie ar fi avut Occidentul dacă nu ar fi avut loc interveniţia străină, putem ghici numai", a observat dr. Dubois. "Astfel, nu putem şti dacă au acţionat pentru a ajuta omenirea sau a ne face rău. "
 
 
                        Cine conduce lumea? - Piramida Puterii
 

Cine conduce de fapt lumea? Cine deține puterea absoluta pe planeta? Statele Unite? Rusia , China , Japonia, U.E? Toate aceste puteri economice si militare nu sunt decat niste piese de joc, manuite din umbra de adevaratii stapani ai planetei.
Cei care conduc cu adevarat planeta sunt un grup de oameni extrem de bogați, foarte bine organizați si care nu apar niciodată in văzul tuturor.
De acolo, din anonimat, ei leaga si dezleaga mersul lucrurilor. Cei care au auzit de ei, ii numesc Oculta Mondiala sau Iluminații. Cine sunt acesti oameni? Cum sunt ei organizati? Cum conduc planeta? Ce scopuri au?
Sunt întrebări la care încercăm sa dam un răspuns in cele ce urmează.
 
De la cel mai inalt nivel imaginabil al puterii, acesti Illuminati necunoscuți celor multi, guvernează aproape nestingherit. Ei fac legi si revolutii, ei instaureaza guverne, ei hotărăsc ce tari dispar pentru ca altele sa le ia locul. Ei "fabrica" noi ideologii si chiar religii. Se spune ca ei au creat oranduirea capitalista, tot ei au creat-o si pe cea comunista. Ei fauresc tratatele militare si economice internationale, ei schimba regimuri politice si presedinti de state, ca pe niste simple piese uzate ale unei masini.
Metoda lor de lucru este simpla dar eficienta si poate fi descrisa in 3 pasi: PROBLEMA, REACTIE, SOLUTIE.
    1. In primul rand ei creaza o PROBLEMA (conflicte, războaie, revoluții, dezastre, etc.) Creaza conflicte si războaie in care cele doua părți provocate, lupta una împotriva celeilalte si nu contra adevăratului instigator. Tot ei finanțează toate părțile implicate in conflict.
    2. Apoi prin intermediul mass-media si a manipulării determina o REACTIE in rândul populației, care solicita o rezolvare a PROBLEMEI apărute.
    3. In final tot ei vin cu SOLUTIA care aproape întotdeauna se lasa cu efecte dure asupra populației (sărăcie, restrângerea unor drepturi si libertati, etc. - vezi atentatele din 9/11, armele lui Saddam, criza financiara...) Ei trec întotdeauna drept instanta împăciuitoare care pune capăt conflictelor.

CARE ESTE SCOPUL LOR?
Practic scopul lor este sa controleze si sa conducă întreaga planeta prin crearea uneiNoi Ordini Mondiale si a unui Guvern Mondial unic. Acesti oameni nu sunt interesați sa câștige bani, deoarece "fabrica de bani" este a lor. Ei pot avea oricâți bani doresc. Ce isi mai poate dori cineva care are toti banii din lume?
PUTERE si CONTROL! Acesta este scopul lor.
De ce doresc ei sa stăpânească lumea? Pentru ca având putere si bogăție, pot face asta. Peste 90% din oamenii din prezent ar face acelasi lucru daca ar avea acces la bogăție si putere.
Pentru a detine puterea absoluta si controlul intregii planete ei intenționează sa realizeze următoarele obiective:
 
1. Stabilirea unui Guvern Mondial unic si a unei Noi Ordini Mondiale.
2. Distrugerea identitatii nationale a statelor lumii.
3. Distrugerea tuturor religiilor lumii (in special a creștinismului) si înlocuirea lor cu o religie unica de tip New Age.
4. Controlul total al populatiei globului si a fiecărui individ in parte precum si transformarea lor in "sclavi de tip modern".
5. Reducerea masiva a populatiei globului pana la o limita usor de sustinut de catre mediul si resursele planetei.
6. Promovarea depravării si a obiceiurilor rele pentru îndepărtarea moralei creștine.
7. Distrugerea modelului actual de societate si a celulei ei de baza, familia.
8. Distrugerea libertății de exprimare si restrângerea unor drepturi fundamentale ale indivizilor.
Toate acestea se intampla chiar ACUM si intr-un ritm tot mai accelerat.

GUVERNUL MONDIAL
Guvernul Mondial funcționează pe ipoteza că un guvern alcătuit din familii vechi şi noi, bazat pe inteligenta si puterea creierului este de preferat dreptului popoarelor de a-si alege propriul destin. Cine doreste mai multe detalii poate studia acest document rar:


Harta Guvernului Mondial-din 2004.pdf
(Important: Faceti download la acest document caci nu se stie cat timp va mai fi disponibil pe internet...SOPA, PIPA, ACTA vor reduce drastic accesul la astfel de materiale)
  Utilizând harta se poate urmări pe ce direcții si in ce zone se propaga efectele unor decizii luate de diverse structuri componente.
Sunt detaliate relațiile si zonele de influenta la nivel mondial ale principalelor dinastii si familii care conduc lumea. Guvernul Mondial este prezentat in acest document ca fiind un complex intelectual, capabil să coordoneze, acumuleze şi să se concentreze toate mijloacele de definire si stabilire a normelor de dezvoltare a unei societăți de tip nou.
Acest complex este format din nuclee financiare, politice, strategice şi diplomatice, birouri științifice şi tehnice, de planificare de cercetare, servicii de culegere a informațiilor, inclusiv rețele de tip mafiot.
De mentionat faptul ca integrarea europeana si "cedarea de suveranitate" a statelor au ca scop final crearea acestui Guvern Mondial care va fi singurul suveran peste toate tarile.

CUM SUNT ORGANIZAȚI SI CUM CONTROLEAZĂ LUMEA?
Organizarea lor si modul prin care controlează lumea este de tip piramidal. Sistemul se numește Piramida Puterii (Pyramid of Power) si este descris mai jos:Dupa cum se observa in varful piramidei se gaseste OCHIUL CARE VEDE TOT.
Este un simbol Illuminati si reprezinta Ochiul lui Lucifer sau Ochiul Satanei. Cine are control asupra lui, are control asupra banilor lumii. De aceea acest simbol (piramida si ochiul apare si pe dolarul american).
Oculta Mondiala (de pe nivelele 1, 2 si 3 ale piramidei) se considera supusii Satanei si i se inchina. De aceea ei incearca sa controleze nivelele inferioare ale piramidei ca sa le aduca sub conducerea Ochiului Satanei.
Pare absurd in zilele noastre ca oameni atat de importanti ai planetei, atat de bogati si de influenti sa creada in puterile Satanei si sa i se inchine, dar va asigur ca exact asa stau lucrurile. Este foarte greu sa iti faci o imagine de ansamblu asupra intregului mecanism (care se desfasoara de la cele mai inalte nivele pana la noi, oamenii de rand, poporul lui Boc si al lui Basescu), dar voi incerca sa lamuresc cateva aspecte esentiale.

NIVELELE PIRAMIDEI
0. Nivelul 0 - Forta superioara reprezentata prin Ochiul Care Vede Tot.
Foarte Important : Intelegerea Fortei din vârful Piramidei Puterii iti da posibilitatea sa "spargi" piramida si sa te sustragi controlului ei.
Ca sa poti intelege cu adevarat forta care se afla in vârfului piramidei, trebuie in primul rand sa te intelegi pe tine insuti. Trebuie sa intelegi de unde vi, de unde ai aparut si incotro te indrepti, unde vei dispare. Răspunsurile la aceste întrebări sunt in interiorul tau, iar cheile de descifrare se gasesc peste tot in jurul tau, inclusiv in lumea materiala, palpabila. Din pacate indiciile pe care le gasesti in diverse surse de informare sunt amestecate cu o multime de minciuni. Ca sa afli raspuns la aceste intrebari trebuie sa iti urmezi nu inima si nici creierul ci pe amândouă in egala măsură.
Pentru intelegerea Fortei trebuie sa existe un balans perfect intre suflet si ratiune, fara separare intre ele. Cine e ghidat doar de sentimente e usor de indus in eroare, de asemenea cine se ia doar dupa rațiune e usor sa se înșele. Dar e foarte greu sa inseli pe cineva care are un perfect echilibru intre cele doua.
Pentru a intelege ce este in vârful piramidei trebuie sa vezi realitatea din exterior, sa intelegi natura realității imediate. Numai asa vei putea intelege natura controlului pe aceasta planeta.
Si tine minte: Daca nu faci parte din SOLUTIE, vei face mereu parte din PROBLEMA.

1. Nivelul 1 - Familiile regale
In varful Piramidei Puterii, pe nivelul 2 se afla familiile regale europene care toate sunt inrudite intre ele. Actualul rege al Belgiei, regele Suediei şi al Norvegiei, precum şi reginele Marii Britaniei, Olandei şi Danemarcei sunt cu totii rude de sânge, trăgându-se din familia Windsor. Mai mult decât atât, ultimii regi care au fost înlăturaţi de la putere prin revoluţii în Italia, România, Iugoslavia, Bulgaria şi Grecia, făceau şi ei parte din aceeaşi familie Windsor, regăsindu-se absolut toţi în arborele ei genealogic.
Aici poate fi menţionat faptul că si în SUA, marea majoritate a președinților americani aleşi „democratic” prin vot popular din 1776 şi până în prezent sunt înrudiți între ei. Toţi aceştia sunt rude de sânge şi prin urmare se poate afirma că ei alcătuiesc un fel de „casă regală” sau dinastie.
Conform unor surse, tot pe acest nivel al piramidei se mai situeaza un grup de oameni extrem de influenți, dar a caror identitate nu se cunoaște.

2. Nivelul 2 - Consiliul celor 13 familii
Pe nivelul 2 se afla asa numita Aristocratie Neagra compusa din 13 familii, cele mai bogate din lume.
David Icke scrie în lucrarea „Secretul Suprem” că aceste 13 familii alcătuiesc „o rasă de oameni care nu se încrucișează decât între ei (cu o linie genealogică aproape continuă), un fel de „rasă în interiorul rasei”. Aceasta a fost creată în antichitate, în Orientul Mijlociu şi în Orientul Apropiat. De-a lungul miilor de ani care au urmat, această rasă şi-a extins continuu puterile, acaparând practic întregul glob.[...] Practic, procesul a durat mii de ani. Structurile instituţiilor moderne de control: guvernele, sistemul bancar, lumea afacerilor, armatele şi mass-media nu au fost infiltrate de această forţă, ci au fost chiar create de ea, de la bun început.”
Aceste familii sunt (in ordine alfabetica):
 
  1. Dinastia Astor
  2. Dinastia Bundy
  3. Dinastia Collins
  4. Dinastia DuPont
  5. Dinastia Freeman
  6. Dinastia Kennedy
  7. Dinastia Li
  8. Dinastia Onassis
  9. Dinastia Reynolds
10. Dinastia Rockefeller
11. Dinastia Rothschild
12. Dinastia Russell
13. Dinastia Van Duyn
 
Membrii acestor familii ocupa cele mai înalte poziţii în toate ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se află „deasupra legii”. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu apar niciodată pe listele cunoscute de noi cu cei mai bogaţi oameni din lume. Ceea ce îi interesează pe ei nu este nicidecum să fie cunoscuţi, ci doar să deţină bogăţiile şi controlul planetei, precum şi să îşi urmeze planurile de dominare a umanităţii. Mass media controlata aproape in intregime de aceste familii ne spune ca Bill Gates e cel mai bogat om din lume cu 54 miliarde dolari, sau, Carlos Slim Helú din Mexic cu 74 miliarde de dolari.
De fapt acesti miliardari nu pot concura nici pe departe cu Sir Evelyn de Rothschild (Dinastia Rothschild) care detine incredibila suma de 500 trilioane de dolari (mai mult de jumatate din averea totala a lumii !!!). Cu averea acestei familii poate fi hranita si îmbrăcată TOATĂ populația globului.
Familia Rothschild,500 de trilioane avere!

3. Nivelul 3 - Comitetul celor 300
Comitetul celor 300 (numiti si Olimpienii) a fost fondat in 1727 de catre aristocratia britanica si este compus din cele mai puternice "sub-familii".
Acest comitet coordoneaza direct o multime de institutii si organizatii majore din intreaga lume, printre care: Comisia Trilaterala, Consiliul pentru Relatii Externe, Grupul Bilderberg, Masa Rotunda, British Petroleum, Ordinul Skull and Bones, Compania Royal Dutch Shell, Socialista Internationala, Francmasoneria Universala, Ordinul Magna Mater, Zionismul Universal, Consiliul Bisericilor Mondiale, Ordinul Cavalerilor Templieri, Institutul American de Presa, Societatea Regala Britanica, Universitatea Harvard, Institutul pentru Droguri, Crima si Justitie, MIT, NATO, Crucea Rosie Internationala, Universitatea Princeton, Banca Mondiala, American Express, Citibank, Credit Suisse, etc.
Lista este prea lunga pentru a fi prezentata aici, dar cine doreste sa afle toate detaliile cunoscute despre Comitetul celor 300 poate descarca acest document intocmit de Dr. John Coleman,  fost ofiter al serviciului de spionaj britanic:
THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300.
(Important: Faceti download la acest document caci nu se stie cat timp va mai fi disponibil pe internet...SOPA, PIPA, ACTA vor reduce drastic accesul la astfel de materiale)
4. Nivelul 4 - Centrul de comanda


Pe acest nivel se gasesc cele 6 structuri care reprezinta centrul de comanda la nivel global:
- Comisia Trilaterala,
- Consiliul Relatiilor Externe (CFR),
- Grupul Bilderberg,
- Clubul de la Roma,
- Organizatia Natiunilor Unite
- Institutul Regal pentru Afaceri Internationale
 
Toate aceste structuri sunt unite intre ele prin intermediul Mesei Rotunde.
Masa Rotunda, creaţia omului de afaceri britanic Cecil Rhodes este o structura atat de complexa, incat Dr. Coleman spunea despre ea: "Masa Rotunda insasi este alcătuită dintr-o adevărată încrengătură de companii, institutii, banci si unitati de învățământ; ea le-ar ocupa timpul specialiștilor de înaltă calificare vreme de un an, numai pentru a o descâlci si înțelege".
 
1. Comisia Trilaterala este o "asociatie particulara" infiintata in 1973 din initiativa lui David Rockefeller cu scopul de a "intari cooperarea economica si politica intre continentele american, european si asiatic". De aceea se numeste Trilaterala. In componenta acestei comisii intra directori de concerne, bancheri, politicieni (printre care si fosti presedinti ai Statelor Unite), economisti, etc. - in general cei mai influenti oameni din America de Nord, Europa si Asia . Practic aceasta organizatie privata in care se intra doar cu invitatie speciala pe baza unor merite deosebite, conduce lumea peste capetele guvernelor. Dupa luarea unor decizii, membrii organizatiei le transmit guvernelor, iar acestea le aplica la nivelul fiecarui stat. Toate natiunile lumii sunt conduse de aceasta entitate suprastatala. In fiecare an Comisia Trilaterala are o întrunire in plenul ei si cate o întrunire zonala. In perioada 15-17 octombrie 2010 intrunirea secției europene a Comisiei Trilaterale a avut loc la Bucuresti, intr-o discretie aproape totala. 170 din cei mai puternici oameni ai lumii au venit la București si presa abia a semnalat acest lucru. Totuși exista o inregistrare Antena 3 pe care daca o vizualizați, veti înțelege ce putere imensa are aceasta Comisie.
 
2. Consiliul pentru Relatii Externe (CFR) (din engleză Council on Foreign Relations) a fost fondată în 1921 si este o organizație americană non-profit nepartizană specializată în politică externă a Statelor Unite și afaceri internaționale. "Consiliul pentru Relatii Externe este un organ al ceea ce C.Wright Mills numea “Elita puterii” - un grup de bărbaţi, cu interese şi concepţii similare, care pun la cale cursul evenimentelor din poziţii intangibile, situate în spatele scenei.” declara Charles Kraft, membru CFR şi al Comisiei Trilaterale.
 
3. Grupul Bilderberg este o organizație cu agendă globalistă, ce include lideri politici din lumea occidentală, oameni de afaceri și academicieni. Reuniunile au loc anual, începând din 1954. Fondatorii grupului au fost magnații David Rockefeller și familia de bancheri Rotschild. Grupul este puternic exclusivist și se reunește anual pentru a promova o apropiere între Europa și Statele Unite ale Americii. Organizația are o agendă globalistă și afirmă că noțiunea de suveranitate națională este depășită.
Din cauza caracterului secret al întâlnirilor și a refuzului de a emite comunicate de presă, grupul a fost acuzat adesea de comploturi la nivel mondial. Grupul nu are pagină de internet și nicio întâlnire nu este înregistrată.
Din Grupul Bilderberg fac parte cam 180 de personalități politice, culturale, economice, universitare, ce se întrunesc în fiecare an în luna mai, alternativ în Europa și America, în aproape 50 de țări.
 
4. Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii (The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala).
 
5. Organizatia Naţiunilor Unite reprezintă calul troian al guvernului mondial în pregătire şi au în subordine o vastă reţea de organizaţii care se pretind în slujba popoarelor, dar care nu reprezintă decât o acoperire a unei manipulări groteşti, legată – printre altele – de ţările în curs de dezvoltare din Africa, Asia, America Centrală şi de Sud. Din reţeaua ONU face parte si Organizaţia Mondială a Sănătăţii, o filială aflată în proprietatea cartelului farmaceutic anglo-american-elveţian. Ori de câte ori această organizaţie avertizează lumea că se va produce o epidemie, cei care o controlează, corporaţiile farmaceutice, asigură vaccinul necesar. Este un nou exemplu al mecanismului de creare a problemei - reacţie - soluţie, deşi vaccinurile provoacă mari probleme de sănătate, afectând bunăstarea fizică şi psihică a miliarde de oameni.
 
6. Institutul Regal pentru Afaceri Internationale, cunoscut si sub numele deChatham House este unul dintre cele mai importante cluburi de reflecţie in materie de afaceri internationale, din lume, ocupând locul întâi în clasamentul „Non-US Think Tank” al Foreign Policy. Dezbaterile din acest club sunt structurate sub forma unor analize independente pe domenii diverse precum Energie, Mediu, Resurse Guvernamentale, Politici Economice Internaţionale, Securitate, Sănătate. Una din regulile clubului este ca membri trebuie sa păstreze confidențială identitatea celor care emit ideile.
Consiliul Relatiilor Externe şi Comisia Trilaterală controlează aproape sută la sută opinia publică.Toate marile cotidiene, agenţiile de ştiri şi principalele canale de televiziune, ale căror ştiri şi emisiuni sunt urmărite de opinia publică au în poziţii de conducere membrii acestor organizaţii.
Daca pe primele 3 nivele se gasesc doar cei care sunt inruditi cu familiile si sub-familiile Ocultei Mondiale, pe nivelul 4, precum si la nivelele inferioare ale Piramidei Puterii pot avea acces si oameni care nu sunt rude de sange cu familiile si sub-familiile conducatoare de la nivelele 1, 2 si 3.
Chiar si politicieni/demnitari romani pot fi gasiti in structurile de comanda de pe nivelul 4. De exemplu in Comisia Trilaterala tara noastra are doi membri cu drepturi depline:Mugur Isarescu (Guvernatorul BNR) si Mihai Tanasescu (reprezentantul Romaniei la FMI).
In acelasi timp, Mugur Isarescu este si presedintele ARCOR, filiala romana a Clubului de la Roma.
Din ARCOR fac parte printre altii: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Calin Georgescu, Daniel Daianu, Mircea Malita, Sergiu Celac. (vezi lista completa).
 
Asa ca putem dormi linistiti:  prin aceste persoane, Ochiul Care Vede Tot este prezent si in tara noastra.
Centrul de Comanda de la nivelul 4, controleaza intreaga populatie a globului prin intermediul structurilor de pe nivelele 5, 6 si 7.
5. Nivelul 5 - Controlul financiar mondial
Toate instrumentele prin care Illuminati controleaza financiar populatia globului, se gasesc pe acest nivel. Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Reglementarilor Internationale, Bancile Centrale precum si mecanismele de impozitare a populatiei. Probabil este cel mai diabolic sistem de control al populatiei conceput vreodata. Control prin intermediul banului. Oare de ce banul se mai numeste si Ochiul Dracului? "Dati-mi pe mana moneda unei tari si nu ma mai intereseaza cine face legile in acea tara " este un celebru citat al lui Rothschild. Probabil de aceea o tara nu este condusa de un guvern sau presedinte, ci este condusa din umbra de cel care controleaza moneda tarii respective. Probabil de aceea o tara nu se poate gospodari singura ci are nevoie de sfatul celor de la FMI. Nu mai conteaza cine face legile si ce legi face, caci oricum se aplica numai directivele FMI.
6. Nivelul 6 - Controlul resurselor mondiale
Pe acest nivel se situeaza marile corporatii internationale care urmaresc controlul populatiei prin controlul asupra resurselor. Toate resursele de pe pamant sunt darul naturii (sau al lui Dumnezeu) facut tuturor oamenilor care traiesc pe fata pamantului.
Astăzi însă, deşi ni se spune că trăim în lumea tuturor libertăţilor, drepturilor şi a democraţiei, ele ne sunt confiscate în numele unor stranii raţionamente sau înşelătorii. Peste tot pe glob unde pamanturile sunt roditoare apar companii de tip Monsanto care ii corup pe politicieni sa reglementeze cultivarea si comercializarea produselor.
Intentia este de a-i distruge pe mici producatori sau de ai scoate in ilegalitate, ceea ce inseamna ca nici cel mai inofensiv producator nu va mai putea sa cultive nimic in gradina proprie fara aprobarea guvernului.
Prin reglementările orchestrate de astfel de companii la nivel mondial în materie de calitate şi siguranţă a hranei, prin impunerea unor aşa-zişi parametri ştiinţifici după care producătorii trebuie să se ghideze nu se urmăreşte altceva decât distrugerea micilor producători. Iar aceasta, în favoarea marilor producători de hrană multă şi proastă! Vestitul Codex Alimentarius reprezintă chintesenţa acestui sistem, la implementarea căruia au lucrat zeci de ani reprezentanţii celor mai mari interese politice şi financiare.
De la 31 decembrie 2009, Guvernul Romaniei a inceput, alaturi de alte 165 de state semnatare (reprezentand aproape 85 % din populatia planetei), implementarea temutului Codex Alimentarius. Un compendiu de legi alimentare, de factura nazista, introdus de AG Farben si care va stabili regulile de alimentatie ale natiunilor. Implementarea, prevazuta pe mai multe etape, porneste de la faptul ca populatia globului este mult prea numeroasa ca Terra sa poata sustine o alimentatie naturala. Astfel, produsele trebuie modificate genetic, construite in laborator, aditivate si iradiate. Toate aceste date pot fi studiate pe site-ul
http://www.codexalimentarius.com/.
7. Nivelul 7 - Controlul populatiei globului
Structurile situate pe acest nivel sunt cele care au contact direct cu populatia. Toate directivele venite de sus sunt implementate la nivelul populatiei prin aceste 4 componente: Religie, Invatamant, Guverne si Media. Practic stapanii lumii se ascund in spatele acestui paravan (nivelul 7) pentru a-si indeplini planurile. Populatia este indoctrinata prin religie, indobitocita prin sisteme de invatamant care nu sunt decat o fabrica de produs oameni pe care statul sa-i intrebuinteze apoi dupa scopurile sale, tinuta in frau de catre institutiile guvernamentale si prostita de catre massmedia.
Rezultatul este o populatie lipsită de energie şi de entuziasm, lipsită de putinţa de a acţiona şi de a reacţiona, incapabila sa isi dea seama ce se intampla cu ea, astfle incat orice banda politica se poate face stapanul ei.
8. Nivelul 8 - Populatia globului sau unitatile de munca
Pe ultimul nivel, cel mai de jos, ne aflam noi populatia globului, oamenii de rand, turma de oi sau sclavii moderni ai timpurilor noastre. Ciclul nostru este limitat la ceea ce am fost indoctrinati ca trebuie sa facem: ne nastem, facem scoala, muncim pentru stapanii nostrii, le platim taxe si impozite si apoi iesim la pensie. Chestia cu pensia s-ar putea sa dispara din acest ciclu, caci nu-i ajuta cu nimic pe cei de sus.
Interesant este ca din turma unii dintre noi pot sa se ridice temporar pe nivele superioare, sa faca parte din institutiile guvernului, sa ajunga pe nivelul 5 bancheri pe la Banca Mondiala sau FMI sau chiar pe nivelul 4 in Clubul de la Roma. Dar cand ei devin inutili pentru stapani, sunt aruncati din nou in turma de jos.
De pe nivelele 5, 6 si 7 se produc cele mai dure atacuri si cele mai mari presiuni asupra populatiei. Este atacata siguranta financiara si alimentara a fiecaruia dintre noi, este atacat sistemul de sanatate public, invatamantul, religia, cultura, identitatea nationala.
In fata acestor forte colosale care domina planeta, guvernul nostru si conducatorii nostri "alesi de popor" nu au practic nici o sansa. Ei trebuie sa execute intocmai ordinele pe care le primesc si sa puna tara la dispozitia celor ce conduc lumea. Singura problema este ca acesti conducatori ai nostri pe langa faptul ca fura, sunt si incompetenti si nu stiu sa negocieze mai dur conditii avantajoase pentru poporul roman. Este clar ca Romania nu se poate izola si dezvolta separat in afara contextului regional si global. Vrem sau nu, ea face parte din planul Noii Ordini Mondiale, si daca intreaga lume se indreapta intr-o directie, noi nu avem cum sa mergem in directie opusa. Pozitia pe care o vom avea in acest nou plan global, depinde doar de cei care ne conduc.
 

 
 
                     Discursul deputatului belgian Laurent Louis
                despre Jihadism-drepturile omului-recolonizare
                                                 Redesenarea mediatică
                    a Orientului Mijlociu și a Africii de Nord

’’Aproape peste tot in lume interventiile militare si destabilizarea regimurilor devin din ce i ce mai frecvente. Razboiul preventiv a devenit regula si astazi, in numele democratiei sau al luptei impotriva terorismului, statele noastre isi aroga dreptul de a viola suveranitatea tarilor independente si de a da jos conducatori legitimi.
Avem Irakul si Afganistanul ca sechele ale minciunii americane. Au urmat apoi Tunisia, Egipt si Libia, unde gratie deciziilor noastre, tara noastra a participat in prima linie la crime impotriva umanitatii pentru a da jos, de fiecare data, regimuri pe care le definiseram drept progresiste si pentru a le inlocui cu regimuri islamiste, a caror prima dorinta a fost de a impune sharia.
Se intampla acum in Siria, unde finantam armamentul rebelilor islamisti care vor sa-l inlature pe Bashar al-Assad. Astfel, in plina criza economica, cand tot mai multi cetateni de-ai nostri au probleme in a-si gasi o locuinta sau chiar hrana, in a se incalzi si a se trata...da, astept sa mi se spuna cat de mizerabil populist sunt... ministrul de Externe a decis sa ofere rebelilor sirieni 9 milioane de euro. Desigur, vom incerca sa credem ca acesti bani vor fi folositi in scopuri umanitare...o minciuna in plus.
Dupa cum vedeti, de luni de zile tara noastra nu face decat sa participe la actiuni de aducere la putere a unor regimuri islamiste in nordul Africii si in Orientul Mijlociu. Ei bine, cand se vorbeste despre a pleca la razboi pentru a lupta contra terorismului in Mali imi vine sa rad.
Nu este coerent sa mergi in Mali pentru a ajuta Franta in numele luptei impotriva terorismului islamist, din moment ce sustinem acest terorism in Siria, unde rebelii islamisti vor sa-l dea jos pe Bashar al-Assad si vor sa impuna sharia, asa cum au facut-o in Libia si in Tunisia. Trebuie sa nu ne mai mintiti si sa nu mai luati oamenii drept imbecili.
A venit timpul pentru adevar. Inarmand rebelii islamisti, cum occidentalii l-au inarmat pe Osama bin Laden, acest prieten al americanilor, pana cand s-au intors impotriva lui, tarile occidentale au urmarit implantarea in ’’noile state’’ baze militare, favorizand intreprinderile lor nationale. Totul este strategic.
In Irak, aliatii nostri americani au pus mana pe resursele petroliere. In Afganistan, a fost opiul si drogurile, foarte utile cand vrei sa faci bani repede. In Libia si Tunisia, in Egipt si in Siria, scopul a fost de a inlocui puteri moderate cu unele islamiste care vor deveni repede ostile si impotriva carora vom lupta in curand sub pretextul luptei antiteroriste, pentru a proteja Israelul. Urmatoarele tinte se cunosc deja. In cateva luni sunt sigur ca trupele noastre se vor indrepta catre Algeria si apoi, in sfarsit, catre Iran.
A porni un razboi pentru a elibera un popor de un agresor extern este un lucru nobil. A face razboi pentru a apara interesele SUA, a face razboi pentru a apara interesele unor companii, pentru a pune mana pe mine de aur, asta nu are nimic nobil si asta face din tarile noastre tari agresoare. Nimeni nu indrazneste sa vorbeasca despre asta.
A denunta un regim care poarta asemenea razboaie este o mandrie pentru mine. Imi cer scuze pentru vocabularul colocvial folosit, dar vreau sa-i dau dracului pe toti liderii care se joaca cu bombele precum copiii in curtea scolii. Nu am respect nici fata de jurnalistii care vor sa-i ia pe cei care nu sunt de acord drept debili mintali, in timp ce jurnalistii stiu ca acestia au dreptate de fapt.
Ni se spune ca Franta a raspuns strigatului de ajutor al presedintelui din Mali. Sa nu uitam insa ca acest presedinte nu are nicio legitimitate si ca a fost pus in functie pentru a asigura tranzitia dupa o lovitura de stat din martie 2012. Pentru cine lucreaza acest presedinte de tranzitie? Iata prima minciuna.
Presedintele francez Francois Hollande a indraznit sa spuna ca poarta acest razboi impotriva jihadistilor care ameninta, tineti-va bine, teritoriul francez si european. Preluand acest argument, jurnalistii si politicienii nostri au dat dovada de un tupeu inimaginabil.
Cum pot veni oare cu un asemenea argument in timp ce Franta sau Belgia nu au ezitat sa inarmeze si sa sustina jihadistii in Libia si sa-i sustina si acum in Siria? Acest pretext nu face decat sa sustina interese strategice si economice.
Frica de incoerenta a Occidentului a disparut insa, pentru ca se face totul ca aceasta incoerenta sa fie ascunsa. Insa ea este prezenta.
Un alt argument utilizat pentru a justifica aceste operatiuni militare este apararea drepturilor omului. Asa se intampla si in Mali. Trebuie sa actionam, pentru ca altfel nenorocitii de islamisti vor instaura sharia, vor lapida femeile si vor taia mainile hotilor. Intentia este nobila, nobila si salvatoare. Dar pentru ce? Pentru ce, atat timp cat tara noastra a participat la aducerea la putere a islamistilor in Tunisia si Libia si este prietena cu Arabia Saudita. Va invit sa-i intrebati pe tinerii tunisieni care au fost la baza revolutiei de acolo daca sunt fericiti de situatia lor actuala. Este o ipocrizie.
Scopul razboiului din Mali este limpede. Si pentru ca nu se vorbeste despre el, eu voi vorbi.
Obiectivul este de a lupta impotriva Chinei si de a permite aliatului nostru american sa-si mentina prezenta in Africa si in Orientul Mijlociu. Acesta este scopul actiunilor neocoloniale. Si, veti vedea, cand operatiunea se va termina, Franta isi va mentine baze militare in Mali. Aceste baze vor servi si americanilor si, in acelasi timp, companiile occidentale vor pune mana pe contracte care vor priva, inca o data, tarile recolonizate de bogatiile lor si de materiile lor prime.
Sa fim bine intelesi, primii beneficiari ai acestei operatiuni militare vor fi patronii si actionarii gigantului francez Areva, care incearca de ani de zile sa obtina exploatarea uraniului la Falea, o localitate cu 17.000 de suflete la 350 de km de capitala Bamako. Si nu stiu de ce, simt ca nu va mai trece mult pana cand mina aceasta va fi exploatata.
Mali este un producator de aur. Dar de putin timp a fost desemnat drept o tara care ofera conditii de talie mondiala pentru exploatarea uraniului. Cat de ciudat, nu! Inca un pas catre razboiul cu Iranul. Este evident.
In final, permiteti-mi sa subliniez lejeritatea cu care luam deciziile de a intra in razboaie. Guvernul actioneaza fara minima autorizare a Parlamentului. Pare ca are dreptul. Trimite materiale si oameni in Mali. Dar Parlamentul actioneaza abia dupa aceea si cand o face, ca si acum, nu sunt prezenti decat o treime din deputati. Este o lejeritate culpabila, venita din partea unui Parlament supus total dictatelor partidelor politice.’’


 
                                                                      The Economist”
                          despre secretele Chinei

În curând, Xi Jinping va fi numit preşedinte al Chinei. Principala sa datorie este să rupă cât mai repede legăturile cu trecutul
La finalul celui de-al XVIII-lea Congres Naţional al Partidului Comunist Chinez, programat să înceapă pe 8 noiembrie la Beijing, o coloană scurtă de bărbaţi în costume negre (printre ei, poate şi o femeie) va păşi pe covorul roşu din Marea Sală a Poporului pentru a face cunoştinţă cu presa internaţională. În fruntea coloanei se va afla Xi Jinping, uns recent lider al partidului, cel care va prelua, în martie, funcţia de preşedinte al Chinei. În urma sa, vor sta cuminţi noii membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic, cel mai important organism din ierahia ţării. Toţi își vor ține spatele drept şi vor afișa un zâmbet fals ancorat pe faţă. Între această punere în scenă fastuoasă şi incertitudinile de care vor da cu capul odată ajunşi la conducerea ţării există însă diferenţe imense.
Din poziţia de conducător al noii uzine economice a lumii, Xi Jinping va încerca, la fel ca predecesorii săi, să combine creşterea economică a ţării cu stabilitatea politică. Din păcate pentru el, această sarcină se dovedeşte tot mai dificilă. Economia în scădere, corupţia şi mulţimea de probleme de care se loveşte zi de zi a frustrat poporul chinez de-a lungul anilor, generând îngrijorare pe toate palierele guvernamentale.
Pentru a gestiona aceste nemulţumiri, noul preşedinte poate fie să continue să înăbuşească tensiunile, fie să slăbească lanţurile controlului de partid. Viitorul Chinei va fi determinat de răspunsul la următoarea întrebare: va avea Xi curajul şi viziunea să admită că prosperitatea şi stabilitatea viitoare ale acestei naţiuni depind de voinţa sa de a se rupe de trecut?
Cum a apărut spectrul revoluţiei
Pentru lumea bogată, care se zbate sub un maldăr de datorii şi de conflicte politice, temerile Chinei par un mizilic. Relansarea reformelor economice de către Deng Xiaoping, în 1992, a dus la două decenii de dezvoltare fantastică. Numai în ultimii zece ani, sub conducerea actualului lider, Hu Jintao, economia s-a cvadruplat. Printr-un nou sistem de securitate socială (destul de rudimentar, ce-i drept), 95% din populaţie are acces la un tip de asigurare medicală, faţă de 15%, în 2000. La nivel global, China este văzută ca a doua putere (în termeni de statut şi influenţă), după SUA.  
Până de curând, chinezii se îmbogăţeau atât de rapid, încât aveau lucruri mult mai bune de făcut decât să stea cu ochii pe guvern. Astăzi, însă, ţara se confruntă cu o serie de ameninţări descrise de o gazetă oficială ca „legate la fel de solid ca dinții unui câine“. Cei săraci deplâng inechitatea socială, corupţia, distrugerea mediului şi luarea cu forţa de către stat a drepturilor de proprietate. Clasa medie este îngrozită de contaminarea alimentelor şi, în paralel, îşi protejează economiile trimiţând bani în afara ţării şi aglomerând sistemele de eliberare a paşapoartelor. Iar cei bogaţi şi puternici se luptă pe avuţia imensă a ţării. Câţiva analişti descriau foarte bine fenomenul în cadrul unei conferinţe guvernamentale recente: China este „instabilă la rădăcini, tensionată la mijlocul tulpinii şi dezlănţuită la vârf“.
Pe vremuri, partidul înfrâna orice manifestări neprielnice. Astăzi, însă, oamenii protestează în public. Scriu cărţi cu subiecte altădată tabu şi comentează totul în timp real, pe corzile imensei încrengături de reţele sociale ale Chinei. Nemulţumiri care altădată ar fi fost sufocate la nivel local sunt acum dezbătute pe canalele naţionale. Iar aşa cum avertiza, într-un raport secret, un mare economist, dacă liderii Chinei vor gestiona nefericit aceste tensiuni, vor provoca „o reacţie în lanţ care va duce la tulburări sociale, poate chiar la o revoluţie sângeroasă“.
Pledoaria pentru o schimbare profundă a societăţii chineze în următorul deceniu nici măcar nu are nevoie de argumentul potenţialelor revolte. Premierul aflat la final de mandat, Wen Jinbao, a catalogat în mod repetat dezvoltarea ţării ca „dezechilibrată, necoordonată şi nesustenabilă“. Săptămânile trecute, Quishi, cea mai importantă publicaţie politico-economică a partidului, făcea apel la guvern să „urgenteze restructurarea sistemului politic“.
Xi Jinping se descrie ca fiind un om din popor, iar partidul său insistă că prioritatea comuniştilor sunt în continuare marile mase. Şi totuşi, meritocraţia atât de ridicată în slăvi de analiştii occidentali nu prea şi-a mai găsit locul în ultima perioadă. Dacă nu ai pile, nu ai şanse să urci ierarhic în societate. Or, rămas fără legitimitatea ideologică şi, mai nou, şi fără cea economică, de când creşterea ţării pare să fi stat în loc, partidul are mai mare nevoie ca niciodată de loialitatea cetăţenilor pe care-i conduce cu mână de fier.
Aşadar, odată ajuns la conducere, noul preşedinte ar putea oferi mai multe puteri acestor cetăţeni. Terenurile agricole, acum colectivizate, ar trebui privatizate şi date ţăranilor; sistemul judiciar ar putea să înceapă să facă dreptate oamenilor de rând; sistemul permiselor de rezidenţă (denumit hukou) ar trebui relaxat astfel încât să garanteze familiilor imigranţilor proveniţi din mediul rural acces decent la educaţie şi sănătate, odată mutate la oraş. În acelaşi timp, Xi trebuie să slăbească lanţurile partidului. Răsfăţatele bănci de stat ar trebui să afle ce înseamnă competiţia; pieţele financiare trebuie să înceapă să înveţe să răspundă la semnalele economiei, nu la controalele de partid; măsuri trebuie luate şi în privinţa liberalizării presei, care s-ar putea dovedi astfel un aliat de nădejde în lupta împotriva corupţiei.
Reformă made in China
O asemenea abordare ar stârni nemulţumirea „stângiştilor“, care se uită cu dispreţ către Occident şi insistă că datoria Partidului Comunist este de a păstra monopolul asupra puterii în stat. Chiar şi mulţi reprezentanţi ai „dreptei“ liberale, care cer zgomotos schimbarea, nu vor în realitate nimic mai radical decât un sistem unipartit similar celui din Singapore. Preşedintele nu ar trebui să ţină cont de aceştia. Pentru a se bucura de încrederea populaţiei, calea optimă este reformarea profundă a scenei politice.
Probabil că sună total nerealist. Să ne amintim totuşi cum, în anii ’80, însuşi Deng afirma că, după 2050, conducerea centrală a Chinei ar trebui decisă prin scrutin naţional - şi nici măcar el nu-şi imaginase ce dezvoltare avea să cunoască ţara în următoarele două decenii. Zhu Rongji, predecesorul lui Wen Jinbao, spunea la rândul său că numirea tuturor autorităţilor ar trebui să se facă în urma votului popular, schimbare ce ar fi bine să aibă loc „cât mai repede posibil“. De atunci, însă, partidul a obstrucţionat căile de reformare politică, prin sufocarea societăţii civile. Totuşi, speranţe mai există, vezi exemplul Taiwanului, care a trecut printr-o dezvoltare similară (este adevărat, sub o conducere anticomunistă).
În final, sperăm noi, cei de la Economist, reforma politică va fi suficient de puternică încât să putem vedea tot mai mulţi lideri ai partidului aduşi în faţa legii şi, mai ales, tot mai mulţi prizonieri politici eliberaţi. Mizăm şi pe o slăbire a departamentului de propagandă şi a comisiei militare centrale, care impune Armatei Populare de Eliberare să apere partidul, nu neapărat ţara.
Partidul Comunist Chinez are o poveste extraordinară. În ciuda paşilor strâmbi pe care i-a făcut de-a lungul timpului, a generat bogăţia ţării de azi, dar şi speranţe pe care generaţiile mai în vârstă nu ar fi îndrăznit vreodată să le aibă. O reformare curajoasă a statului i-ar aduce un imens val de simpatie din partea oamenilor de rând.
Xi Jinping vine la conducere într-un moment crucial, în care garda veche neagă în continuare necesitatea schimbării politice şi insistă că tensiunile pot fi şterse cu buretele forţei. Alegerile noului preşedinte se vor dovedi vitale la toate nivelurile. Întreaga lume se teme mult mai rău de o Chină slabă şi instabilă decât de una puternică.

 
Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971