Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VĂ PREZENTĂM UN PORTAL DESPRE CULTURA ROMÂNIEI
EDITURA NOASTRA ON LINE
DEMERSUL NOSTRU LEGISLATIV PRIVIND INSTITUIREA ZILEI NATIONALE A LIMBII ROMÂNE
EPIGRAMELE LUI 2009 DE C.BERBENTE
PROF. DR. VIOREL ROMAN DE LA UNIVERSITATEA DIN BREMEN DESCRIE CRIZA
INTERVIU MARIA-DIANA POPESCU - LUCIAN HETCO
DESPRE VOTUL UNINOMINAL - PROFESORUL DAN BRUDAŞCU
FORME SI EXPRESII SEMNATE PANAITE CHIFU
INSCRIPŢIE LA TOMA GEORGE MAIORESCU
VALERIU MATEI ...CĂMAŞA LUI GRIGORE VIERU
GEORGE ROCA... RECVIEM PENTRU GRIGORE VIERU
INTERVIU CU NICOLAE DABIJA DE CLAUDIU TÂRZIU
MELANIA CUC ÎN 3 CĂRŢI COMENTATE DE NICOLAE GEORGESCU
VICTORIA MILESCU PREFAŢATĂ DE FLORENTIN POPESCU
O NOUĂ REVISTĂ ”ACASĂ”
NOUA CARTE A LUI LIICEANU
LIVIU IOAN STOICIU: PE MÂNA CUI A ÎNCĂPUT UNIUNEA SCRIITORILOR
APEL CĂTRE PRIMARII COMUNELOR DIN ROMÂNIA
PAGINA INTAI

CARTE SI ARTE

UN PORTAL CULTURAL

DESPRE CULTURA

ROMÂNIEI ŞI A ROMÂNILOR

 

" www.cartesiarte.ro " este un PORTAL CULTURAL DESPRE CULTURA ROMÂNIEI ŞI A ROMÂNILOR. In el puteţi găsi găzduite pagini ale instituţiilor şi personalitatilor culturale din România,cărţi şi publicatii culturale ale românilor din ţara şi din lume, studii şi cursuri pentru universităti populare, cărţi pentru descarcare libera, linkuri către toate revistele culturale în limba română, legături cu viaţa culturală a tuturor judeţelor, oraşelor şi comunelor ţarii, calendarul târgurilor şi al manifestărilor artistice prin care se pot face trasee de turism cultural. Ca un lucru absolut personal şi realizat pentru prima dată on-line,Portalul oferă, mereu înnoită în fiecare clipă, HARTA CULTURALĂ A JUDEŢELOR ROMÂNIEI care se îmbogaţeşte necontenit prin noutăţi venite din toată ţara, realizând printr-un continuu FLUX DE ŞTIRI o imagine în timp real a vieţii culturale româneşti.

Deci, retineti: www.cartesiarte.ro

 

 


 

 EDITURA NOASTRĂ ON LINE

 

 

 

Pe lângă lansarea şi menţinerea pe internet a producţiilor proprii, portalul nostru s-a dovedit o utilă şi solicitată interfaţă între publicul cititor sau căutător de cultură şi un mare număr de publicaţii, instituţii culturale, personalităţi din lumea creaţiei.

Se realizează astfel o adevărată reţea culturală de relaţii directe între cei care caută şi cei care produc actul cultural, tocmai ca o formă de viaţă intelectuală modernă în societatea noastră, pe care dorim să o întregim cu o editură şi un sistem de distribuţie de carte on-line cât mai lipsite de aspect comercial. Menirea şi credibilitatea lor faţă de cititor ar fi cea de a-l pune în legătură directă cu autorii şi cu producţiile editoriale.

În acest scop, redacţia noastră alcătuieşte în prezent liste de propuneri cerute de la autori, propuneri în legătură cu care îşi ia libertatea să le selecţioneze şi să le catalogheze conform politicilor cultural-formative pe care le urmăreşte, venind apoi ca, în portalul http://www.cartesiarte.ro/ , să lanseze EDITURA NOASTRĂ ON-LINE.

În spaţiul ei, editura va publica săptămânal coperte şi prezentări de cărţi pe care le lansează, cu un link spre extrase din cartea respectivă, în aşa fel încât cititorul să aibă, virtual, aceeaşi posibilitate de a-şi face idee despre un volum răsfoindu-l în standurile unei librării. La această prezentare se va ataşa adresa de contact a scriitorului sau editorului respectiv, la care cititorul poate comanda volumul în întregime, fie pe CD, fie în ediţie tipărită.

Pregătindu-ne în acest moment să ne organizăm colecţiile, intenţionăm să lansăm atât cărţi noi, cât şi să punem în circuit sub sigla noastră cărţi deja apărute. Această modalitate se poate vedea şi acum în meniul „download” al portalului nostru, unde oferim, spre descărcare gratuită, cărţi ale colaboratorilor care le-au propus.

Spre deosebire de această modalitate, EDITURA ON-LINE nu va mai oferi descărcarea gratuită a întregii cărţi, decât dacă doreşte aceasta autorul, ci doar a unor extrase din ea, prin care cititorul să se convingă dacă o va comanda apoi de la autorul sau editorul respectiv. Pentru acest serviciu, autorul nu are nici un fel de obligaţie faţa de noi, în vreme ce în relaţiile cu editorii trebuie ţinut seama de micile obligaţii prevăzute legal.

Aşteptăm, aşadar, propuneri din partea autorilor şi editorilor. Ele trebuie să conţină, mai întâi, o prezentare de maximum 600 de semne; apoi coperta în format PDF şi conţinutul întregii cărţi paginată pentru tipar în programele „Pagemaker” sau „Quark” şi transpuse în format PDF. Din acest conţinut, autorul va alege sau va indica unele fragmente (nu mai mult de 20% din întreaga carte) pe care să le oferim spre edificare cititorului.

Considerăm că aceste precizări sunt destul de limpezi pentru cunoscătorii computerului, în aşa fel încât noi să facem acest serviciu ca demers cultural, fără a ne implica în latura lui comercială. Totuşi, pentru autorii care nu sunt obişnuiţi cu mijloacele on-line, serviciul nostru de tehnoredactare computerizată va stabili în mod colegial nişte tarife la care textele lor să poată fi procesate conform cerinţelor de mai sus şi catalogate editorial, ISBN, transpunere pe CD, etc.

Oferta este valabilă pentru autori ca şi pentru editori, pentru cărţi neapărute încă, dar şi pentru cele apărute, la care se doreşte amplificarea prin ediţia noastră on-line. Prima eşalonare a propunerilor primite va fi comunicată la sfârşitul lunii ianuarie 2009.


Patria mea- Limba română

Ne adresăm tuturor personalităţilor şi instituţiilor care au susţinut pe parcursul anului 2008 demersurile noastre privind instituirea Zilei Naţionale a Limbii Române mulţumindu-le pentru bătaia inimii şi raţiunea spiritului românesc pe care şi l-au demonstrat. In acelaşi timp, îi informăm că, în legislatura trecută, am obţinut înscrierea propunerii legislative pe situl Senatului, fiind pusă în circuitul avizărilor. Urmează ca, în această legislatură, să ajungem la votarea Legii.

Dintre membrii Parlamentului trecut care au semnat expunerea de motive privind legea propusă de noi, fapt pentru care le exprimăm tuturor recunoştinţă, domnii Gheorghe David (Timiş), Alexandru Pereş (Alba) şi Mădălin Voicu (Giurgiu) au fost realeşi putând să ne sprijine în continuare pentru desăvârşirea demersului. Dar, în acelaşi timp, îi rugăm pe fiecare dintre cei care citesc acest mesaj, vă rugăm pe toţi, stimaţi cititori, să-i informaţi pe parlamentarii din zona în care vă aflaţi despre această propunere legislativă adoptată până acum în cunoscute localităţi româneşti prin peste 40 de Hotărâri ale Consiliilor Locale, prin participarea multor comunităţi ale românilor din străinătate şi prin manifestări stabilite de importante organizaţii neguvernamentale. Propunerea legislativă pentru proclamarea Zilei Naţionale a Limbii Române (în ziua de 30 august, cu manifestări începând în 29 şi încheindu-se în 31 august) este înregistrată la Biroul Permanent al Senatului României cu nr: B.559/ 28. 10. 2008, a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ în ziua de 5. 12. 2008 şi a fost trimisă în aceeaşi zi pentru “punct de vedere la Guvern”. Cunoscând aceste date precum şi expunerea de motive semnată de colegii lor anteriori, parlamentarii pe care veţi avea bunăvoinţa să-i aduceţi alături de ţelul nostru vor putea grăbi formalităţile legislative în aşa fel încât pregătirea pentru manifestările, sărbătoririle şi sesiunile ştiinţifice din anul 2009 să înceapă cât mai din timp.

Contând pe faptul că, pentru aceste manifestări, vom primi în continuare nepreţuitul Dumneavoastră sprijin, vă rugam sa constataţi dumneavoastră înşivă faptul că portalul nostru internet începe să se dezvolte devenind liantul unei mişcări culturale şi de emancipare intelectuală a localităţilor şi comunităţilor noastre, tocmai în spiritul propunerii legislative pe care am făcut-o. Fluxul său de ştiri culturale care vin din toată ţara şi se aşează pe harta fiecărui judeţ, ne demonstrează că afirmarea românească, măcar prin cultură deocamdată, se poate face. Acest “Flux” trebuie susţinut. În fereastra de pe prima pagină, oricine poate introduce oricând o ştire care să-i popularizeze acţiunile şi înfăptuirile. Am ajuns la capacitatea de a dona mai multe mii de cărţi spre descărcare gratuită şi aşteptăm ca, prin Dumneavoastră, numărul acestor titluri să crească. Publicăm, cu colaborarea Dumneavoastră, o serie de reviste on-line şi oferim link-uri către toate revistele culturale şi toate ziarele locale sau centrale din ţară şi din diaspora românească şi către foarte multe instituţii culturale de importanţă naţională printre care, în primul rând, se află bibliotecile care au servicii on-line şi care, prin efortul pe care-l facem în comun cu primarii din Asociaţia Comunelor României pot, intermediate de noi, să ajungă la tineretul satelor ştergând unele diferenţe ale marilor dezavantaje cultural-educaţionale. Am inaugurat, în acelaşi scop, un meniu de cursuri şi expuneri pentru universităţile populare, punându-le la dispoziţia tuturor edililor care vor să reabiliteze aşezămintele culturale, în aşa fel încât să nu fie nevoie de cheltuieli pentru conferenţiari.

Prin toate aceste acţiuni şi pentru succesul tuturor acestor acţiuni, începem anul 2009 cu toata încrederea în sprijinul pe care ni-l veţi acorda!

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971