NICOLAE DRAGOS
Arta chineză nu pune pe pereţi doar tablouri înfăţişând peisaje sau chipuri sau armonii de culoare. Creatorii decorează viaţa, în egală măsură cu un gând înălţător, sau cu un gând tulburător, sau cu un gând plin de mirabile ecouri, aşternut într-o caligrafie şi elegantă şi expresivă şi semnificativă din care, pe lângă măiestria exprimării unei gândiri inspirate, rezultă şi cea a graficii conturate cu har şi eleganţă.
Sentimentul trăirii artistice este astfel dublu, el provenind din (cali)grafica îndelung cultivată cu migală de bijutier, ca şi din impactul persuasiv al gândurilor exprimate într-o aleasă filosofie a metaforei. Versurile lui Nicolae Dragoş, poet ajuns tot astfel, cu har şi eleganţă, la o expresivă maturitate, dacă n-ar avea o substanţă atât de românească şi-un dulce iz atât de carpatin, cam spre asemenea sentimente de dedublare prin artă te-ar conduce: mâna sigură de artist care lucrează în egală măsură pe două planuri desfătându-ţi trăirea atât în faţa imaginii cât şi la descifrarea ideii. Cu cele două atribute dinainte, însă - cele care-l fac să devină şi să ne parvină din cea mai autentică spiţă a poeziei autohtone şi de esenţă metaforică românească înscriindu-şi meditaţia pe teritoriul sentimental al mioriticului - oferă artei lui o dublă dedublare, ca un cristal pe feţele căruia transpare şi lumea şi ţara, şi actul cărturăresc de-a învăţa din universal, dar şi candoarea poetică prin care-şi descifrează propria-i sorginte.
Rezultă de aici o anume eleganţă, dar şi soliditate. O eleganţă de zbor învăţată din volutele marilor poeţi şi o soliditate de trăire şlefuită perfect pe relieful existenţei sale. Pentru că, prin cele două noi apariţii în librărie - “Autobuzul de seară” şi “Marii vremurilor oaspeţi” - Nicolae Dragoş ajunge să transfere spre cititor meditativul sentiment artistic al unei expresii poetice mânuită cu acea deplină maturitate care te face să-l iei foarte în serios.

Inapoi la pagini despre scriitori si artisti
 

Portal de carte si arte periodic de cultura si initiativa locala. Copyright ©2007 Editura Realitatea ISSN 1842 - 9971 cartesiarte.ro
Disclaimer : fiecare link si articol pe care il prezentam are propriul Copyright © si raspundere pentru continut.