NICOLAE DAN FRUNTELATA
Sau: matura ironie tulburătoare a poetului duios…
sau: «Duioşia reţinută cu un grav simţ al umorului»;
sau: «Deşertăciunea altora ca proprie stare»;
sau: «Să râzi de tine luându-te-n serios»;
sau: «Să te amuze starea ta când suferi aspru pentru cea a lumii»;
sau: «Matura poezie călită prin umor»;
sau: «Nepăsător, poetul, grav suferea la toate»;
sau: «Ironia ca un lucid sentimentalism»;
sau: «Măiestrie poetică în platoşă de răspăr»;
Sau, «pur şi simplu: Nicolae Dan Fruntelată», pentru că numele poetului rămâne cel care până la urmă îi fixează atât personalitatea gânditoare cât şi originalitatea verbului.

Pornind de la el am putea spune că adevăratul simţ al umorului îl ai atunci când ştii să apreciezi grav totul, dar poţi să-ţi ironizezi propria persoană tocmai pentru actul de a lua restul în serios. Iar adevărurile marii poezii le-au spus, din ce în ce mai mult odată cu pretenţiile tot mai complexe ale artei versului, tocmai cei care n-au ţinut cu tot dinadinsul să-şi impună subiectivele adevăruri, ci au simţit nevoia să-şi ironizeze propria stare poetică jucându-se cu ea mai mult decât cu gravele stări ale omenirii căreia se adresau.
Încântătoarea, dar şi edificatoarea maturitate poetică care gravează inspirat numele lui Nicolae Dan Fruntelată, te pune cu atât mai mult pe gânduri cu cât îi descoperi insolitul alăturării unor contraste faţă de care rar găseşti virtuozitatea de a le putea cuprinde împreună: sentimental ironic prin psihologie, glumeţ gânditor profund prin exprimare şi ţăran citadin prin crezul scrisului său, el a ajuns la o măiestrie a exprimării propriilor contraste, care produce şi poezie de înaltă calitate modernă şi satisfacţie intelectuală pentru cititorul pe care-l cucereşte fără nici un fel de ostentaţie, fără ambiţii deşarte de emfază artistică, ba chiar, am putea spune, cu o comunicare intimă de prieten al lumii gândurilor fiecăruia, aşa cum trebuie să fie, în discreţia sa, poetul.
“Depozitele (sale) de fum” sunt un regal de inteligenţă căreia îi simţi profunzimile fără să te agreseze, cu un gest modest de autoironie tocmai atunci când spune lucrurile cele mai grave, ceea ce îl face atât de greu de definit, precum ilustrează variantele de titluri prin care am tot încercat să-i caracterizez starea poetică. Tocmai pentru că adevăratul artist se defineşte cel mai bine prin acea originalitate atât de greu de definit altfel decât prin numele cu care semnează.

Inapoi la pagini despre scriitori si artisti
 

Portal de carte si arte periodic de cultura si initiativa locala. Copyright ©2007 Editura Realitatea ISSN 1842 - 9971 cartesiarte.ro
Disclaimer : fiecare link si articol pe care il prezentam are propriul Copyright © si raspundere pentru continut.