RADU CARNECI
POETUL CU VIGOAREA PĂDURII


Dar şi cu duioşia atotcuprinzătoare a frumuseţilor ei, cu intimitatea în care ea îi comunică omului mângâietoare sentimente precum versurile unei inspirate poezii si cu fastul stabilităţii ei în universul naturii tocmai prin continua prefacere a naturii căreia ea îi ţine pasul. Pădurea ca sensibilitate a tremurătoarei frunze subţiri şi pădurea ca monumentalitate a trunchilor ei seculari; pădurea ca atotcuprinzător univers de sine stătător şi pădurea ca sentiment rămas în sufletul celui ce-a străbătut-o, s-a odihnit în răcoarea ei, s-a hrănit din roadele ei, s-a încălzit cu lemnele ei, s-a pândit cu jivinele ei şi şi-a ascuns copii la sânul ei atunci când l-a năpădit duşmanul.
Adică pădurea românului, a celui care i s-a proclamat frate.
Concluzie firească pentru poetul care, scriind în limba română îşi desăvârşeşte poezia asemeni modului cum pădurea şi-o desăvârşeşte pe a sa, trecând cu semeţie prin anotimpuri la fel cum trece ea, ridicându-si la senectute fruntea înconjurată de laurii frunzişului ei.
Acesta este Radu Cârneci, septuagenar de glorie al poeziei noastre care, astăzi îşi strânge opera într-o ediţie definitivă de trei volume menite să poarte spre transcendent cuvântul absorbit prin rădăcinile puternice din pădurea neamului său.
Amintesc faptul că, în cărturăresca sa existenţă, prolificul poet este şi un dăruit editor. Tot al pădurii. Lui îi datorăm cele cinci volume antologice în care a cuprins întreaga poezie pe care omenirea a dedicat-o pădurii iar, recent, reeditarea celebrei lucrări a lui Constantin C. Giurăscu.

Inapoi la pagini despre scriitori si artisti
 

Portal de carte si arte periodic de cultura si initiativa locala. Copyright ©2007 Editura Realitatea ISSN 1842 - 9971 cartesiarte.ro
Disclaimer : fiecare link si articol pe care il prezentam are propriul Copyright © si raspundere pentru continut.