MIHAI CIMPOI
MIHAI CIMPOI
                sau: literatura de suflet romanesc a Basarabiei


      Mihai Cimpoi, una dintre cele mai prestigioase personalităţi ale literelor noastre contemporane, de două ori academician şi de două ori lider de obşte literară pentru orice loc în care domneşte, unică şi în întreaga ei splendoare, limba română, îşi publică, la Fundaţia Scrisul Românesc din Craiova “Criticele” sale, eşalonate într-o serie largă de volume care au ajuns până acum la al patrulea.

Cu toate că, în contextul subcultural al mass-mediei noastre nu s-a vorbit nici pe departe atât cât ar merita acest valoros demers critic şi de istoriografie literară, el îşi face loc şi prezenţă devenind un temei pentru afirmarea culturii romîneşti în ansablul ei, Mihai Cimpoi îmbrăţişând, în specificul profund cărturăresc şi profund naţional al personalităţii sale, tot ce este mai semnificativ din ceea ce s-a scris în limba română, de la exegeza clasicilor la recitirea, dintr-un unghi de aleasă originalitate intelectuală, a importantei literaturi române publicate în tot secolul trecut şi până la contemporanii săi de astăzi cărora le înţelege existenţa unitară în spaţiul larg şi dătător de solidaritate al limbii române.

Pentru noi, cei care nu am avut cum urmări vicisitudinile prin care au trecut în jumătatea de secol de despărţenie confraţii noştri de dincolo de Prut, devine deeosebit de interesant, de instructiv şi chiar de interpretat sentimental, studiul său despre “Dumurile (întrerupte) ale romanului în Basarabia”, fapt pentru care publicăm extrase edificatoare în paginile de supliment literar ale acestui număr de revistă. Dar, întrucât opera marelui critic şi istoric literar a început, doar, pe tărâmul literelor basarabene, dar a devenit una esenţială pentru conoaşterea şi interpretarea întregii literaturi române, a întregii ei diversităţi de condiţii şi concepţii, înainte de a reproduce din acest studiu deosebit de semnificativ prin mutaţiile istorice de conştiinţă artistică pe care le subliniază în fenomenul literar, prezentăm câteva date bio-bibliografice ale autorului:

“Născut în comuna Larga din judeţul Hotin (azi judeţul Edineţ) din părinţi români – Ilie şi Ana, agricultori” – scrie el la autobiografie – a publicat în ziare raionale, a studiat la Facultatea de Filologie din Chişinău şi, în ciuda colaborărilor la reviste, a fost trimis învăţător la Lingura-Căuşeni ajungând mai greu să lucreze în redacţii şi chiar fiindu-i interzisă semnătura în presă prin anii ’70. După 1989 este ales Deputat al Poporului din URSS, devenind după independenţă Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, este Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, profesor universitar, academician şi la Bucureşti şi la Chişinău. În anul 1998 refuză Ordinul Republicii, fiind acelaşi care-i fusese decernat cândva politicianului promoscovit I.I.Bodiul. În 2001 primeşte Ordinul Naţional “Serviciul Credincios”. Este, până în prezent, autorul a patruzeci de volume de studii, eseuri, istorie şi critică literară cuprinzând întregul spectru al literaturii române: clasicii, modernii, contemporanii, scriitori din Basarabia, scriitori ai exilului românesc, meditaţii profunde asupra esenţelor culturii româneşti în feluritele ei ipostaze, tendinţe şi manifestări creatoare.

În acest mod, Mihai Cimpoi se dovedeşte unul dintre cei mai buni cunoscători ai literaturii române în întregul studierii ei, trăgînd şi concluziile care-l conduc la criterii şi valori estetice personale. Citindu-i studiul pe care îl publicăm alăturat, ne putem da seama de ce înaltă viziune critică şi cărturărească au norocul fraţii noştri, scriitorii din Basarabia cărora le-a fost hărăzit un asemenea cărturar de mare viziune obiectivă, care să le fie cronicar şi istoric literar. Şi facem această afirmaţie în dorinţa şi îndemnul de a avea perspectiva unei asemenea sinteze literare pentru toată literatura românească.

(Corneliu Leu)
Inapoi la pagini despre scriitori si artisti
 

Portal de carte si arte periodic de cultura si initiativa locala. Copyright ©2007 Editura Realitatea ISSN 1842 - 9971 cartesiarte.ro
Disclaimer : fiecare link si articol pe care il prezentam are propriul Copyright © si raspundere pentru continut.